Židovi otpuštaju žene strankinje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Židovi otpuštaju žene strankinje

Židovi otpuštaju žene strankinje[uredi]

10 1 Kako Ezdra moliše i ispovjedaše, u plaču i pokleknut pred Kućom Božjom, jedan veoma brojan skup Izraelita, ljudi , žena i djece,

okupi se okolo njega, jer narod prolijevaše obilne suze. 2 Tada Šekanija sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, izjavi Ezdri: » Mi smo bili

nevjerni spram našeg Boga ženeći žene strankinje, među domaćim ljudima1 . Ali, glede toga, ima sada jedna nada za Izrael: 3 zaključimo,

sada, jedan savez s našim Bogom glede otpusta svih žena2 i njihove djece, slijedeći savjet mog gospodara i onih koji se boje zapovijedi

našeg Boga. Nek bude učinjeno prema Zakonu! 4 Digni se, jer posao te čeka; mi smo s tobom; budi jak i na posao!3 5 Tada se Ezdra diže i

zakle poglavare svećenika, *levite i sav Izrael, da učine kao što bi rečeno; oniu prisegnuše. 6 Ezdra se diže s mjesta gdje bijaše, nasuprot

Kući Božjoj; on ode prema odaji Jehonananovoj , sina Eliašiva; i došavši onamo ne jede kruha i ne pi vode, jer bijaše on u žalosti zbog

nevjerstva izgnanika. 7 Objavi se jedan proglas u Judi i u Jeruzalemu, na adresu sviha izgnanika1 da se sakupe u Jeruzalemu. 8 Ako netko

ne bi došao za tri dana, slijedeći oglas poglavara i *starješina, bila bi sva njegova dobra udarena zabranom2 a on sam bio bi isključen iz

zajednice prognanika. 9 Tada svi ljudi Jude i Benjamina skupiše se u Jeruzalemu, za tri dana; bijaše to dvadeseti dan devetog mjeseca. Sav

puk ostade na trgu Kuće Božje, drhteći zbog te stvari i zbog kiše3 . 10 Svećenik Ezedra se diže i reče im: » Vi ste bili nevjerni, a uzeti ženu

strankinju samo je uvećalo krivicu Izraelovu. 11 Sada, povjerite se GOSPODU, Bogu vaših otaca, i činite volju njegovu: odvojite se od

domaćih ljudi i žena strankinja. « 12 Sav zbor odgovori jednim snažnim glasom: » Istina je! Nama je postupiti slijedeći tvoju riječ! 13 Ali,

narod je brojan, i vrijeme je kiša; ne može se opstati napolju. Osim toga, to nije posao od jednog ili dva dana, jer mi smo brojni, grješnici u toj stvari. 14 Nek' dakle naši poglavari stanu tamo u ime sve zajednice i nek' svi oni koji, u našim gradovima, uzeše žene

strankinje dođu u zakazano vrijeme sa starješinama iz svakog grada i svojim sudcima1 sve dok se ovaj gnjev našeg Boga ne okrene od

nas, glede ove stvari.« 15 Međutim, Jonatan sin Azaelov i Jahzeja, sin Tikvajev usprotiviše se tome i Mešulam s levitom Šabtajem

podržaše ih. 16 Ali, izgnanici učiniše kao što je bilo rečeno. Sa svećenikom Ezdrom, izabrani su ljudi, poglavari obitelji, za svaku očinsku

kuću, svi pimence označeni; oni sjedoše prvog dana desetog mjeseca za ispitati stvar2 . 17 I prvog dana prvog mjeseca3 , završi se sa

svim ljudima koji bijahu uzeli žene strankinje.