Leviti pjevaju hvalospjeve Gospodinu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Leviti pjevaju hvalospjeve Gospodinu


Leviti pjevaju hvalospjeve Gospodinu[uredi]

(Ps 105.115; 96; 106.1; 4748)
4 David postavi pred *kovčeg GOSPODOV stanovit broj *levita koji obavljaše službu, da bi se podsjetili, slavili i hvalili GOSPODA , Boga Izraelovog: 5 Asaf, poglavar i njegov drugi, Zekarija; potom Aziel3, Šemiramot, Jehiel, Matitija, Eliab, Benajahu, i ObedEdom; Jehiel imaše lutnje i lire; a Asaf činiše da odjekuju cimbala. 6 Svećenici Benajahu i Jahaziel trubiše stalno trubama ispred kovčega saveza Božjeg.
7 To bi u taj dan da David zaduži, po prvi put, Asafa i njegovu braću slaviti GOSPODA.
8 SLAVITE gospoda, objavljujte
njegovo *ime,
obznanjujte njegove podvige
među narodima.
9 Pjevajte za njega, svirajte za
njega; prepričavajte sva čuda.
10 Budite ponosni njegovim svetim
imenom
i radosni, vi koji tražite
GOSPODA!
11 TRAŽITE gospoda i njegovu
snagu,
tražite uvijek njegovo lice.
12 Sjetite se čuda
što ih je on učinio,
njegovih čuda i presuda
izišliuh na njegova usta,
13 vi, lozo Izraela sluge njego
vog, vi, sinovi Jakovljevi1 izabranici
njegovi!
14 On je GOSPOD naš
Bog
koji upravlja svom zemljom.
15 Sjećajte se za uvijek
njegovo *saveza,
zapovijedi za tisuću pokoljenja;
16 onog koji je sklopio s Ab
rahamom, potvrđenog prisegom
Izaku,
17 koji je podigao u naredbu za
Jakova,
vječni savez za Izrael,
18 kad je rekao: ” Ja ti dajem zemlju
Kanaanovu;
to je dio koji vi baštinite!“
19 Tada vas se moglo prebro
jati,
vi bijaste jedna pregršt useljenika.
20 Oni iđaše i dolaziše iz na
roda u narod,
iz jednog kraljevstva prema drugom
nekom narodu.
21 Ali on ne dopusti nikome njih
tlačiti,
on pokažnjava kraljeve zbog
njih:
22 ” Ne dirajte mojih *pos
lanika2;
ne nasite zlo mojim
*prorocima!“
23 Pjevajte GOSPODU, cijela zem
ljo,
proglašavajte njegov spas iz dana u
dan;
24 oglašavajte slavu među
narodima,
njegova čuda među
pučanstvima.
25 Jer GOSPOD je velik i
obasut hvalospjevima,
on je strašan i nadmoćan
sim bogovima:
26 sva božanstva pučanstava
su ispraznosti1!
27 Sjaj bljesak su pre
licem njegovi;
sila i veličanstvo2 u njegovom mjestu.
28 Dajte GOSPODU, obitelji
naroda!
Dajte GOSPODU slavu
i snagu;
29 dajte GOSPODU slavu
imena njegovog.
Donosite svoje milodare, uđite
pred lice njegovo;
poklonite se pred GOS
PODOM, kad zablješti njegova
*svetost3.
30 Drhtite pred njim, zemljo
cijela.
Da, svijet ostaje postojan i
nepokolebljiv.
31 Nek' se nebesa raduju,
nek' zemlja kliče;
govorite među narodima:
GOSPOD je kralj!“
32 Nek' grmi more i njegova
bogatstva;
nek' polje sve u cijelosti
bude u svetkovini,
33 nek' drveta šuma kriče
tad od radosti
pred GOSPODOM, jer on dolazi
za upravljati zemljom.
34 Slavite GOSPODA, jer on je
dobar,
jer njegova je vjernost za
uvijek.
35 I recite: ” Spasi nas, Bože
našeg spasenja,
sakupi nas i oslobodi nas
iz sredine naroda
za slaviti tvoje sveto ime,
proslavljajući se da tebe hvalimo.
36 Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog
Izraelov,
oduvijek i zauvijek!“
A sav narod govori:
*”Amen!“ I : ” Hvalite GOSPODA!“
37 David ostavi ondje, pred kovčegom saveza GOSPODOVOG, Asafa i njegovu braću, koji moraše osiguravati stalnu službu pred kovčegom prema redu predviđenom za svaki dan; 38 i, kao nosači, ObedEdom sin Jeditunov i Hoza.