Solomonova bogatstva

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Solomonova bogatstva

Solomonova bogatstva[uredi VE]

(1 Krlj 10.1429)
13 Težina zlata koje stiže Solomonu u samo jednoj godini bijaše 666 talenata1 zlata, 14 ne računajući ono što je potjecalo od putnika i trgovaca. Svi kraljevi Arabije i upravitelji zemalja donosiše zlato i srebro Solomonu.
15 Kralj Solomon načini 200 velikih štitova od tučenog zlata, za koje je trebalo 600 sikala2 tučenog zlata po štitu, 16 i 300 malih štitova od tučenog zlata za koje je trebalo tri sikala zlata po štitu. Kralj ih odloži u kući Šume Libanske3. 17 Kralj načini jedan veliki prijestol od slonovače4 kojeg prekri čistim zlatom. 18 Ovaj prijestol imade šest stepenika i jedan podnožje od zlata, ručke i nasloni sa svake strane sjedišta: dva lava se nalaziše sa strane naslona za laktove, 19 a dvanaest se lavova nalazilo sa strane naslona za laktove na šest stepenika: ništa se slično nije napravilo niti u jednom kraljevstvu. 20 Sve kupe kralja Solomona bijahu od zlata i svi predmeti u kući Libanske Šume od čistog zlata: nije se vodilo računa o srebru u vrijeme Solomonovo.
21 Jer kralj imaše na moru lađe iz Tarziza sa slugama Hiramovim i, svake tri godine, lađe iz Tarziza vraćahu se nakrcane zlatom i srebrom, slonovačom; majmunima i paunima1.
22 Kralj Solomon postade najveći od svih kraljeva zemlje u bogatstvu i u mudrosti. 23 Svi kraljevi zemlja tražiše vidjeti Solomona da bi slušal mudrost koju Bog bijaše stavio u *srce njegovo. 24 Svatko donašaše svoj milodar: predmete od srebra i predmete od zlata, odjeću, oružje, mirisne tvari, konje i mule; i to svake godine.
25 Solomon imaše 4.000 pregrada u stajama za konje, kola i 12.000 konjanika koje on dovede2 u posadne gradove i, kod kralja, u Jeruzalem. 26 On savlada sve kraljeve od rijeke, sve do zemlje Filistinaca i sve do
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif