Bilješke-Abraham

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


 • 1 Lot : nećak Abramov

(v. 5, vidjeti također 11.27-32).

 • 2 bića : sluge , robove i stada .
 • 3 Sišem :lokalitet smješten na oko 50 km

sjeverno od Jeruzalema .

 • 4 Betel i Ai : lokaliteti smješteni oko 15 km

na sjever od Jeruzalema .

- učini jedno zazivanje u njegovo ime,

drugi prijevod : zazva njegovo ime .

 • 5 Negev : polupustinjska regija na jugu Palestine ,

otprilike između Hebrona i Kadeša .

 • 6 Prema 20.12 , Sarai bijaše Abramova polu-sestra .
 • 7 Negev : vidjeti 12.9 i bilješku Betel,

Air vidjeti 12.8 i bilješku .

 • 8 Vidjeti 12.8 .
 • 9 Vidjeti u Glosaru pod Amoriti .


 • 10 Riječju braća, Abram podcrtava blisko srodstvo

koje ih sjedinjuje,

budući da su bili stric i nećak (vidjeti 12.5) .


 • 11 Sodomu i Gomoru: dva grada smještena

vjerojatno na jugu od Mrtvog mora,

čije je uništenje opisano u pogl. 18-19;

Soar: mali moabitski grad u

blizini prethodno spomenutih.

 • 12 o Distriktu (Jordanskom , vidjeti redak 11 ):

čini se da je to opće ime ovdje korišteno

kao vlastito geografsko ime; usp. 19.17 .


 • 13 Hebron : lokalitet smješten jugo-zapadno

od Jeruzalema; Svetište Mambre,

3 km sjeverno ,

igra važnu ulogu u Abramovom životu.


 • 14 Samo neka od tih imena su identificirana:

Sinear: Mezopotamija ; Eleazar, možda Larsa,

grad u Donjoj Mezopotamiji; Elam,

kraljevstvo smješteno istočno od Babilonije;

Tideal: vjerojatno Tudhalija, hititski kralj.


 • 15 Bera , Birša : ova dva vlastita imena imaju

vjerojatno jednu simboličnuu vrijednost ,

jer bi mogli značiti "u zlu" , odnosno "u opakosti" -

Sodoma , Gomora , Soar : vid. 13.10 i bilješku;

Adma, Sevćim: neindentificirani lokaliteti ,

ali združeni u DT 29.22 Sodomi i Gomori .


 • 16 Slano more : Mrtvo more .


 • 17 U redcima 5-8 , lokaliteti

smješteni između Damaska i juga Negeva ,

prolazeći Moab . Spomenuti narodi su

starinske populacije tih područja;

vidjeti također u Glosaru pod AMORITI . • 18 Vidjeti 13.18 i bilješku .


 • 19 njegov brat : vidjeti 13.8 i bilješku . -

Vazali : drugi prijevod : sluge.

Dan : grad smješten na krajnjem sjeveru Palestine .


 • 20 Melkisedek bijaše ujedno kralj i svećenik ,

kao i brojni suvereni na Orijentu . -

Salem je općeniti identificiran s Jeruzalemom .


 • 21 U AT , dîm (desetina) bijaše žrtva od poljoprivrede

( u početku) i uzgoja (po tome ).

Ova je žrtva ponuđena Bogu ,

posredovanjem svećenika i *levita.

Ovdje, Abram daje dîm od svega što ima.


 • 22 tvoja plaća; drugi prijevod: tvoja naknada .


 • 23 i baštinika …Damask  :

hebrejski je tekst nejasan;

vjerojatno je da redak 3 daje opći smisao.


 • 24 Hebrejski izraz preveden sa pravednim

znači potpuno slaganje s Božjom voljom prije

no moralnu ispravnost .


 • 25 Ur Kaldejanski : vidjeti 11.28 i bilješku .


 • 26 O ceremonijalu vidjeti Jr 34.18 .


 • 27 robovi - tijekom 400 godina :

aluzija na događaje ispričane u Izl 1-12 ;

Izl . 12.40 govori preciznije o 430 godina .


 • 28 oni će izići : vidjeti Izl 12.37-15.21 .
 • 29 ti ćeš pridružiti se svojim ocima

(ili predcima) ili umrijet ćeš ( usp. Brj 20.24; i

1 Kr 1.21 i bilješke ) .


 • 30 oganj i zublja simboliziraju nazočnost Božju . -

Komadi označavaju raskomadane životinje (red; 10) .


 • 31 Uspo. 30.1-13 . Taj običaj je također potvrđen

u mezopotamijskom pravu .


 • 32 Šur: vidjeti Izl 15.22 i bilješku .


 • 33 Na hebrejskom ima jedna igra riječi

između imena Ismaćel (što znači "Bog čuje")

i glagola prevedenog s opazio ( ili čuo) .


 • 34 Lahai koji me vidi (hebrejski Lahai Rći)  :

to je vjerojatno staro ime za taj zdenac,

što biblijski autor objašnjava jednom igrom riječi

na hebrejskom glagolu koji znači: "vidjeti" (redak 13).

Kadeš : lokalitet smješten oko 150 km

jugo-zapadno Jeruzalemu;

Bered: lokalitet još neidentificiran,

vjerojatno u blizini Kadeša .


 • 35 Smisao hebrejske riječi prevedene s Moćni sporan je;

prijevod ovdje slijedi interpretaciju

danu po starim grčkim i latinskim verzijama.


 • 36 Na hebrejskom ima igra riječi između imena Abraham

i izraza koji znači otac jednog mnoštva.


 • 37 zemlju tvojih seoba (les miogrations, fr.)

ili zemlju gdje ti boraviš.


 • 38 isključen između svojih: taj izraz opisuje

isključenje iz plemenske i religiozne zajednice.

Isto vrijedi i za susjedne izraze:

isključen iz Izraela (Izl 12.15),

isključen iz svoje rodbine (Izl 30.33).


 • 39 Na hebrejskom ima jedna igra riječi

između imena Izak i glagola prevedenog s

"on se nasmija" u retku 17 (usp ; 18.12-15) .


 • 640 Za Ismaela : ja te uslišavam  ;

ista igra riječi kao u 16.11 (isti hebrejski glagol

može se prevesti s opaziti , čuti , uslišati ).


 • 41 Vidjeti u 13.18 i bilješku .


 • 42 trojicu ljudi : u nastavku izvješća ,

pitanje je čas o trojici ljudi (redci 16,22) ,

čas o GOSPODU (redci 10 , 20 , 33) ,

čas o dvojici anđela (19.1) .

Radi se dakle o Gospodu praćenom

od dvojice anđela ,

koje je Abraham držao običnim putnicima

i koje je primio uz gosoljubivu nomadsku uzrečicu.


 • 43 tvoj sluga , to jest ja . • 44 u vrijeme obnavljanja ,

to jest u proljeće, ili možda u jesen,

doba kiša koje dopuštaju obnavljanje prirode;

drugi prijevodi iduće godine ,

ili u isto doba (iduće godine).


 • 45 poče se smojati: vidjeti 17.19 i bilješku .


 • 46 zaniječe ili slaga .


 • 47 Sodoma  : vidjeti 13.10 i bilješku .


 • 48 ja sam ga htio upoznati :

drugi prijevod: ja sam ga odlikovao

ili ja sam ga izabrao .
 • 49 pravednik , vidjeti 15.6 i bilješku .


 • 50 Dva anđela : vidjeti 18.2 i bilješku -

Lot na vratima Sodome : vidjeti 132.12-13 .


 • 51 da ih poznamo : hebrejski izraz znači

da imamo seksualni odnos s njima .


 • 52 Sveti zakon gostoprimstva za Lota

je nadmašivao svaki rugi razlog .


 • 53 ispravljača krivde : drugi prijevod

suca (nap. prev.).


 • 54 Distrikt  : vidjeti 13.12 i bilješku .


 • 55 Bogu ne godilo !  : drugi prijevodi

Oh ! ne , Gospode ili Nemoj Gospodaru !


 • 56 Soar  : vidjeti 13.10 i bilješku .

Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Soar

i pridjeva prevedenog po značenju iz retka 20.


 • 57 stubom od soli : na jugu Mrtvog mora,

određene geološke formacije podsjećaju na kipove .


 • 58 otac ili predak - Moabiti su zaposjedali područje

smješteno na istoku Mrtvog mora .


 • 59 Sinovi Amonovi ili Amoniti zaposjedaju

jedno područje smješteno na istoku Jordana ,

na transjordanijskoj ravni .


 • 60 Negev  : vidjeti 12.9 i bilješku ;

KADEŠ , vidjeti 16.14 i bilješku ;

Šur : vidjeti Izl. 15.22 i bilješku ;

Gerar : lokalitet smješten 80 km otprilike

na jugo-zapad od Jeruzalema .

Ovdje je Abraham osobno nazvan prorokom .


 • 61 božanstvo  : drugi prijevod Bog .


 • 62 sikl  : vidjeti u Glosaru pod MJERE .


 • 632 Vidjeti 1810 ; 18.14 i bilješke .


 • 64Vidjeti 17.19 i bilješku .


 • 65kruha …otpusti ju  : drugi prijevod

"kruha i mješinu vode koje povjeri Hagari" ,

stavljajući ih na njena pleća .

On njoj također povjeri dijete i otpusti ju . -

Ber-Ševa : jedan od najjužnijih lokaliteta Palestine ,

smješten oko 70 km otprilike na jugo-zapad od Jeruzalema .


 • 661 pustinja Paranska  : pustinja poluotoka Sinajskog ,

na jugu od Kadeša (vidjeti 16.14 i bilješku) .


 • 67 O Abimelehu , vidjeti poglavlje 20 .


 • 68 O tom lokalitetu , vidjeti redak 14 i bilješku . -

Na hebrejskom , ima jedan dvostruka igra riječi u redcima 28-31 ,

jer ime Ber-Ševa može se prevesti

i kao Bunari-od-Sedmero ili Bunari-od-Prisege .


 • 69 zemlja Filistinaca , t. j. zemlja gdje Filistinci

trebaju se kasnije smjestiti ; vidjeti 26.1 i bilješku .


 • 70 učini zazivanje - : drugi prijevod:

"on zazva ime Gospodovo" .


 • 71 Ne zna se gdje se točno nalazi ta zemlja Morija ;

stara sirijska verzija govori o zemlji *Amorita ,

dok jedna stara židovska tradicija

već predstavljena u 2 Krn 3.1 identificira

području Jeruzalema,

naznačenu planinu budući brežuljkom *Siona .


 • 72 holokaust , hebrejska riječ :

Daničičev prijevod govori žrtva

ili žrtva paljeniva (nap.prev.) .


 • 7 klanjati se: francuski prijevod ima glagol

se prosterner što se

prevodi s padati ničice,

klanjati [pred] , nap. prev.


 • 73uze… : drugi prijevod on odnese vatru

(tj. žeravice u posudi). • 74 Bog će znati vidjeti janje : drugi prijevod Bog će

sebi sam priskrbiti janje . Vidjeti redak 14 i bilješku .


 • 75 Gospod vidi … Na planini je Bog viđe :

drugi prijevod "Gospod će sebi priskrbiti" …

Na planini Gospodovoj bit će pribavljeno (vidjeti redak 8 .).


 • 76 Vrata svojih neprijatelja , tj . upravljački autoritet

kod svojih neprijatelja .


 • 77 Ber-Šeba , vidjeti 21.14 i bilješku .


 • 78 Glavni interes redaka 20-24 čini se počiva

u spominjanju Rebeke(redak 23) ,

koja igra važnu ulogu počev od 24. Poglavlja .


 • 79 Hebron , vidjeti redak 13.18 i bilješku .


 • 80 Hitit  : vidjeti u Glosaru AMORITI . -

Na vrata njegovog grada: trg smješten

kod gradskih vrata bijaše mjesto

javnih sastanaka ; gdje su se

sklapali poslovi i vršila pravda.


 • 81 sikala , vidjeti u Glosaru MJERE .


 • 82 Mambre : vidjeti redak 13.18 i bilješku .


 • 83 položi ruku na moje bedro :

gesta koja je mogla biti popraćena

svečanom prisegom  : usp 47.29 .


 • 84 Kanaanci : vidjeti u Glosaru pod AMORITI .


 • 85Aram-od-dviju-rijeka : često odredište

u području Gornje Mezopotamije,

smješteno između Tigrisa i Eufrata.

Također zove se i ravan Aram (redak 25. 20 ; 28.2)

Nahor: može se ovdje raditi bilo

o imenu grada (spomenutom u asirijskim dokumentima),

bilo o imenu brata Abrahamovog (redak 15 ; 11.27 ; 22,20).

U ovom posljednjem slučaju ,

grad Nahorov bio bi Haran (vidjeti 11.31 i bilješku.


 • 86 Vidjeti 22.43 .


 • 87 poznala  ; vidjeti 4.1 i bilješku .


 • 88 sikl : vidjeti u Glosaru pod MJERE. • 89 Vratima neprijatelja svojih  : vid. 22.17 i bilješku .


 • 90 Lahai-Rei  : vidjeti 16.14 i bilješku . -


Negev : vid. 12.9 i bilješku . • 91 2 prošetati se  : nesiguran prijevod jednog

hebrejskog glagola koji se samo ovdje pojavljuje .

Stara latinska verzija ima mediter

(fr. , smišljati , misliti , promišljati ,

razmatrati , etc .


 • 92 Od svih imena spomenutih u redcima od 1-4 ,

samo je Madian dobro poznato ;

vidjeti Izl 2.15 i bilješku.


 • 93 1 zemlja Kedem označava možda jedno područje

južno od Damaska .

Drugi prijevod zemlja na Istoku .


 • 94 pridružen k svojima  : izraz izveden

iz svojeg korijena činjenice da mrtvac

bijaše po običaju ukopan u obiteljsku grobnicu .


 • 95 Makpela  : vidjeti pogl. 23


 • 96 Vidjeti 16.14 i bilješku .


 • 97 duari : sela od šatora kod nomada .


 • 98 Havila  : vidjeti 2.11 i Bilješku ;


 • 99 Šur : vidjeti Izl. 15.22 i bilješku ;
 • 100 Ašur : neutvrđeno područje jednako spomenuto u Br . 24.22 .Ašur : neutvrđeno područje jednako spomenuto u Br . 24.22 .