David se sklanja kod Filistinaca

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
David se sklanja kod Filistinaca
David se sklanja kod Filistinaca[uredi VE]

27 1 David si reče u sebi: ” Usprkos svemu, jednog ili drugog dana, ja ću propasti od ruke Saulove. Ja nemam ništa bolje učiniti nego se spasiti u zemlju Filistinaca. Tad će Saul odreći se proganjati me po svem području Izraelovom i ja ću izmaknuti ruci njegovoj. “ 2 David se stavi na put sa 600 pratitelja i pođe kod Akiša, sina Maokovog, u Gat1. 3 David ostade kod Akiša, u Gatu, on i njegovi ljudi, svatko s obitelju svojom; David, sa svoje dvije žene Ahinoam Izreelovom i Abigailom, ženom Nabalovom, iz Karmela2. 4 Upozoriše Saula da se David bijaše sklonio u Gat i Saul ga prestade tražiti. 5 David reče Akišu: ” Ako si mi sklon, da mi se da kakvo trgovište u polju i ja ću ondje prebivati. Zašto bi sluga tvoj prebivao uz tebe u kraljevskom gradu? “ Odmah, Akiš mu dade Siklag3. Zato je Siklag pripadao kraljevima Judinim sve do ovog dana. 7 Trajanje boravka Davidovog u filistinskom polju bi jedna godina i četiri mjeseca. 8 David se uspe sa svojim ljudima i oni napraviše napad kod Gešurita, Girzita i Amalecita, jer su to narodi koji nastanjuju zemlju oduvijek, u smjeru Šura1 i sve do zemlje Egipat. 9 David pobi pučanstvo, ne ostavljajući u životu ni čovjeka ni ženu, uzimajući sitnu i krupnu stoku, magarce, deve i odjeću. Po svom povratku, on se nađe kod Akiša. 10 Kad Akiš govoriše: ” Gdje ste vi napravili napad danas? “ David odgovaraše: ” Protiv Negeva Judinog. “, ili: ”Negeva jerahmelitskog“, ili: ” U Negevu kenitskom2. “ 11 David ne pusti dovesti preživjelog u Gat ni čovjeka ni ženu, ”iz straha, govoriše on, da nas govoreći ne bi izdali. “ Tako učini David i takvo bi njegovo ponašanje sve vrijeme koje provede u polju filistinskom; 12 Akiš bijaše siguran u Davida. On si govoriše: ” David se načinio nepodnošljivim u Izraelu, i on će biti moj sluga zauvijek. “

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif