Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Posvećivanje svećenika

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno s Posvećivanje svećenika)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Posvećivanje svećenika

 • 29 1 » Evo kako ćeš ti učiniti za posvetiti ih mojem svećenstvu: uzmi jedno june i dva ovna bez greške,
 • 2 potom kruh bez *kvasa, kolače bez kvasa izmiješene u ulju i palačinke bez kvasa premazane uljem; napravit ćeš ih od pšeničnog brašna.
 • 3 Stavit ćeš ih u jednu košaru, u isto vrijeme kad i june i dva ovna.
 • 4 Predstavit ćeš Aarona i njegova dva sina na ulazu u *šator susretanja i oprat ćeš ih vodom.
 • 5 Uzet ćeš odjeću, ogrnut ćeš Aarona tunikom, haljinom efoda, efodom i prsnikom, prekrit ćeš ih tkanicom efoda,
 • 6 stavit ćeš im svakom po turban na glavu, stavit ćeš znak posvećenja na turban;
 • 7 potom ćeš uzeti ulje *pomazanja, prosuti mu na glavu i pomazat ćeš ga.
 • 8 Kad budeš predstavio sinove njegove, ogrnut ćeš ih tunikama,
 • 9 opasat ćeš ih pojasom - Aarona i njegove sinove - pokrit ćeš im glave tijarama i svećenstvo će im pripasti po nepromjenjivom zakonu. Podijelit ćeš investituru[223] Aaronu i njegovim sinovima.
 • 10 Stavit ćeš june pred šator susretanja; Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu junetu.
 • 11 Zaklat ćeš june pred GOSPODOM, na ulazu u šator susretanja.
 • 12 Uzet ćeš krv junetovu i stavit ćeš ju svojim prstom na rogove[224] *oltara. Potom, prosut ćeš ostatak krvi na temelj oltara.
 • 13 Uzet ćeš svu masnoću koja ovija utrobu, obli režanj jetre, dva bubrega sa pripadajućim im salom, i stavit ćeš ih dimiti na oltaru.
 • 14 Ali meso juneta, njegovu kožu, njegovu izmetinu, njih ćeš spaliti izvan tabora. To je jedno * žrtvovanje za grijeh.
 • 15 Potom ćeš uzeti prvog ovna; Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu ovnu.
 • 16 Zaklat ćeš ovna, uzet ćeš njegovu krv i poprskat ćeš ju uokolo oltara,
 • 17 raskomadat ćeš ovna na četvrtine, oprat ćeš njegovu utrobu i njegove papke i stavit ćeš ih na četvrtine i na glavu.
 • 18 Stavit ćeš dimiti cijelog ovna na oltaru. To je jedan holokaust za GOSPODA, to je utažujući miris jela[225] spaljenog za GOSPODA.
 • 19 Potom uzet ćeš drugog ovna: Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu ovnu.
 • 20 Ti ćeš zaklati ovna, uzeti njegovu krv i staviti ju na resicu desne ušne školjke Aaronove, na resicu ušne školjke njegovih sinova, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge, i poprskat ćeš krvlju obod oltara.
 • 21 Uzet ćeš krv koja je na oltaru i ulje pomazanja, i poprskat ćeš Aarona i njegovu odjeću i, s njim, njegove sinove i njihovu odjeću; tako bit će oni *sveti, kako Aaron i njegova odjeća tako i njegovi sinovi i njihova odjeća.
 • 22 Uzet ćeš masne dijelove ovna - rep[226], masno koje obvija utrobu, obli režanj jetre, oba bubrega i pripadajuću im masnoću - i također desni but, jer to je ovan investitutre;
 • 23 i potom jedan kruh hljeba, jedan kolač s uljem i jednu palačinku, u košaru kruhova bez kvasa koja je pred GOSPODOM.
 • 24 Sve ćeš postaviti na ruke Aaronu i ruke njegovim sinovima, učinit ćeš da ju ponude gestom pred - stavljanja pred GOSPODOM,
 • 25 preuzet ćeš iz njihovih ruku i staviti da dimi na oltaru, s holokaustom, u utažujućem mirisu pred GOSPODOM:
 • 26 to će ti pripasti u dio.
 • 27 Posvetit ćeš ponuđene grudi i već ponuđeni but - što je bilo ponuđeno i ranije uzeto kod ovna za investituru, onu za Aarona i za njegove sinove.
 • 28 To će biti, za Aarona i njegove sinove, jedno nepromjenjivo pravo na sinovima Izraelovim, jer to je jedan prinos i to će ostati jedan prinos od sinova Izraelovih, uzeta na njihove žrtve mira; to će biti prinos za GOSPODA.
 • 29 Sveta odjeća Aaronova preći će poslije njega njegovim sinovima, koji će ju nositi pri svojem pomazanju i svojoj investituri.
 • 30 Tijekom sedam dana, ona će biti nošena od svećenika koji će ga naslijediti jedan od njegovih sinova, onaj koji bude ulazio u šator susretanja za služiti u svetištu.
 • 31 Uzet ćeš ovna od investiture i stavit ćeš njegovo meso peći na svetom mjestu.
 • 32 Aaron i njegovi sinovi jest će, na ulazu u šator susretanja, meso ovna i kruh koji je u košari.
 • 33 Oni će jesti ono što je služeno obredu odrješenja grijeha, za svoju investituru i svoje posvećenje. Ništa profano neće se jesti, jer to je svetost.
 • 34 Ako ujutro ostane nešto od mesa i kruha investiture, ti ćeš spaliti ostatak. Neće se jesti, jer to je sveto.
 • 35 Tako ćeš učiniti za Aarona i njegove sinove, prema on ome svemu što sam ti ja zapovjedio. Tijekom sedam dana, ti ćeš im posvećivati investituru.
 • 36 Svakog dana, pripremit ćeš za obred absolucije jedno june kao žrtvu za grijeh; ponudit ćeš na oltaru žrtvu za grijeh izvodeći obred odrješenja grijeha i pomazat ćeš ga za posvećenje.
 • 37 Tijekom sedam dana, činit ćes obred odrješenja grijeha na oltaru i ti ćeš ga posvetiti; tako oltar će biti presvet, sve što dodirne oltar bit će sveto.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)