Knjiga o Esteri

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga o Esteri


Gozba kralja Kserksa[uredi]

 • 1 1 Bijaše to u vrijeme Kserksovo[1]. Taj Kserks vladaše od Indije sve do Etiopije.
 • 2 U ono doba, kad kralj Kserks dođe uzeti mjesto na svojem kraljevskom prijestolju u Suza-tvrđi[2],
 • 3 treće godine svoje vladavine, on priredi jednu svečanu gozbu za svoje ministre i sluge. Vojska Perzije i Medije,

plemići i ministri provincija dođoše pred njega[3].

 • 4 Dugo vremena, tijekom 180 dana, on pokazivaše bogatstvo svoje kraljevske slave i sjaj svoje velike raskoši.
 • 5 Poslije tog razdoblja, za sve ljude koji se nalaziše u Suza-tvrđi, od najvažnijih do najponiznijih,

kralj priredi jednu svečanu gozbu od sedam dana, u dvorištu vrta palače.

 • 6 Čipke, muslin, purpur bijahu prikačeni konopima od lana i skerleta o kolute od srebra i stubove o alabastera;

bijaše tu divana od zlata i srebra na taraci od žada, alabastra,sedefa i crnog jantara[4].

 • 7 Pilo se iz zlatnih kupa, svaka drukčijeg oblika; i vino kraljevstva teklo je u potocima, kraljevski.
 • 8 Pravilo je bilo da se pije bez primoravanja, jer kralj bijaše naložio svim natkonobarima da postupaju na ugodu svakome.
 • 9 Vasti, kraljica, bijaše jednako priredila jednu gozbu za žene u kraljevskoj palači kralja Kserksa.

Nezahvalnost kraljice Vasti[uredi]

 • 10 Sedmog dana, kralj bijaše raspoložen, zbog vina. On reče Mehumanu, Biztaju, Harbonaju, Bigtaju i Abagtaju,

Zetaru i Karkasu - sedmorici *eunuha u službi kralja Kserksa -

 • 11 da dovedu kraljicu Vasti, pred kralja, s kraljevskom dijademom, da pokaže narodima i ministrima svoju ljepotu:

kako li ona bijaše lijepa za gledati!

 • 12 Ali, kraljica Vasti odbi doći po zapovijedi kraljevoj prenesenoj od eunuha. Tada kralj zapade u veliku srdžbu i

razjari se od gnjeva.

 • 13 A svaka kraljevska stvar je morala izići pred sve stručnjake za zakon i pravo;
 • 14 a bijahu uz kralja Karšena,Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena, Memukan - sedam ministara Perzije i Medije[5] - s dopuštenjem da gledaju kralja i sjede u prvom redu u kraljevstvu.
 • 15 Tada, kralj reče zvjezdoznancima2: »Prema zakonu, što učiniti kraljici Vasti, budući da nije izvršila riječ kralja

Kserksa prenesenu putem eunuha?«

 • 16 Memukan uze tada riječ u nazočnosti kralja i ministara: » Nije to samo kralj koga je Vasti, kraljica, izvrgla ruglu,

već sve ministre i sve narode svih pokrajina kralja Kserksa.

 • 17 Jer, ponašanje kraljičino procurit će do sve i jedne žene, podstaknuti ih da preziru svoje muževe govoreći:

Kralj Kserks bijaše rekao da se dovede Vasti pred njega, kraljica, ali ona nije došla!

 • 18 I od sada žene ministara Perzije i Medije, koje su čule govoriti o ponašanju kraljičinom, počet će uzvraćati svim

kraljevim ministrima. I tom prijeziru odgovarat će gnjev.

 • 19 Ako to godi kralju, nek' iziđe s njegove strane jedna kraljevska naredba, koja će biti upisana u zakone Perzije i

Medije i bit će neopoziva, prema kojoj Vasti više neće dolaziti u nazočnost kralja Kserksa, koji će njen naslov dati jednoj drugoj boljoj od nje.

 • 20 A nalog koji kralj bude izdao odjeknut će u cijelom kraljevstvu - i on jevelik! Tad će sve žene okružiti pažnjom

svoje muževe, od najznačajnijih do najponiznijih.« 

 • 21 Stvar se dopade kralju i ministrima. Tako kralj i postupi slijedeći riječi Memukanove.
 • 22 On posla pisma u sve kraljevske pokrajine, svakoj pokrajini na njenom pismu i svakom puku na njegovom jeziku,
 • da svaki čovjek bude gazda kod sebe da govori jezikom svog naroda[6].

Estera postaje kraljica[uredi]

 • 2 1 Poslije tih događaja, kad jednom jarost kralja Kserksa bi stišana, on se sjeti Vasti, onog što ona bijaše učinila, i

onog što on bijaše odlučio glede nje.

 • 2 Dvorjanici u njegovoj službi tada rekoše: » Da se potraži za kralja mladih djevojaka, djevica i lijepih za vidjeti.
 • 3 Da kralj postavi povjerenike u svim pokrajinama svojeg kraljevstva za prikupiti sve mlade djevojke, djevice i lijepe za

vidjeti, u Suza-tvrđi[7], u haremu, pod nadzorništvom Hegeja, *eunuha kraljevskog, čuvara žena. I da im se daju pomade za ljepotu.

 • 4 "Mlada djevojka koja se bude svidjela kralju vladat će umjesto Vasti." Stvar se dopade kralju koji postupi na takav način.
 • 5 Bijaše u Suza-tvrđi jedan Židov po imenu Mardošej, potomak Jaira, od Šimeja,

Kiševa[8], jedan Benjaminit

 • 6 koji bijaše dio onih koje, iz Jeruzalema, Nabukodonozor bijaše izgnao s Jojakinom, kraljem Jude[9].
 • 7 No on bijaše staratelj Mirte - to jes Esterin3 - njegove nećakinje, jer ona ne imaše ni oca ni majke. Mlada djevojka

imaše jedno prekrasno tijelo i bijaše ona lijepa za vidjeti. Po smrti njenog oca i majke, Mardoše ju bijaše usvojio za kćer.

 • 8 Poslije proglašavanja zapovijedi kraljeve i njegove naredbe, i prikupljanja brojnih mladih djevojaka u Suza-tvrđi pod

nadzorništvom Hegeja, čuvara žena.

 • 9 Mlada mu se djevojka dopade i postiže njegovu naklonost. On se požuri dati joj njene pomade za ljepotu i način hranjenja,

i dati joj sedam mladih djevojaka najnaočitijih u palači[10]. Po tom on ju preseli, nju i njene djevojke, u najbolje odaje u haremu.

 • 10 Ester ne bijaše otkrila ni svoj narod ni svoju rodbinu, jer Mardoše joj bijaše zabranio to učiniti.
 • 11 Svakog dana, Mardoše se šetao ispred dvorišta haremskog da sazna kako je Estera i kako s njom postupaju.
 • 12 Kad jedna od mladih djevojaka bijaše završila paziti pravilo od dvanaest mjeseci naloženo ženama, dođe i njen red da

ide kod kralja Kserksa[11]. Vrijeme masiranja se odvijalo ovako: tijekom šest mjeseci s uljem od mirhe, potom tijekom šest mjeseci s balzamima i ženskim pomadama za ljepotu.

 • 13 Evo dakle kako mlada djevojka iđaše pred kralja: davalo joj se sve što je tražila za donijeti sa sobom iz harema u

palaču.

 • 14 Na večer, ona iđaše; u jutro, ona se vraćaše u drugi harem, pod nadzorništvom Šašgaza, kraljevskog eunuha čuvara

naložnica. Ona neće više ići kralju osim ako ju kralj ne poželi i ne bude izričito pozvana.

 • 15 Kad, za Esteru, kćer Abgaijlovu strica Mardošejeva koji nju bijaše usvojio, dođe red da ide ka kralju, ona ne zatraži

ništa drugo nego ono što joj bijaše naznačio Hegej, kraljevski eunuh čuvar žena. Ester zadobi naklonost svih onih koji ju vidješe.

 • 16 Ester dakle bi odvedena ka kralju Kserksu, u njegovu kraljevsku palaču, desetog mjeseca, tj. u mjesecu »Tevetu«,

sedme godine vladavine.

 • 17 A kralj se zaljubi u Esteru više no u sve žene, i ona zadobi naklonost njegovu i njegovu milost više nego sve mlade

djevojke. On tada stavi kraljevski vijenac na njenu glavu i učini ju kraljicom na mjestu Vastijinom.

 • 18 Po tome, za sve svoje ministre i sluge, kralj priredi jednu veliku svečanu gozbu, Esterinu gozbu.

On odobri jedno sniženje poreza pokrajinama i darova jedan dar, carski[12].

 • 19 Za vrijeme jednog drugog skupljanja mladih djevojaka, Mardoše je sjedio uz kraljevska vrata[13].
 • 20 Estera nije otkrila ni svoje rodbine ni svog naroda, kako je to njoj bio Mardoše naložio: Estera je izvršavala riječ

Mardošejevu, kao dok je bila pod njegovim skrbništvom.

Mardoše otkriva jednu urotu[uredi]

 • 21 U to vrijeme, dok Mardoše bijaše sjedio uzkraljevska vrata, dva kraljevska *eunuha, Bigtan i Tereš, iz straže praga[14],

bijahu razdraženi i tražiše kako podići ruku na kralja Kserksa.

 • 22 Ali Merdoše dokuči stvar i obvijesti Esteru, kraljicu; Estera to priopći kralju u ime Mardošejevo.
 • 23 Stvar bi istražena i provjerena. Ona dvojica bijahu obješena na vješalima. I to bi zavedeno u

knjigu Godišnjaka[15] u nazočnosti kraljevoj.


Sukob između Hamana i Mardošeja[uredi]

3 1 Poslije tih događaja, kralj Kserks dade jedan visoki položaj Hamanu, sinu Hamedata, jednog Agagita[16]; on ga podiže i stavi stolovati iznad svih ministara koji bijahu s njim.

 • 2 Sve kraljeve sluge nazočne na kraljevskim vratima su se spuštale na koljena i klanjale pred Hamanom,

kao što to kralj bijaše zapovjedio glede njega. Ali, Mardošej nije klečao i nije se klanjao[17].

 • 3 Kraljeve sluge nazočne kod kraljevskih vrata rekoše tada Mardošeju: » Zašto ti prestupaš zapovijed kraljevu?«
 • 4 Oni mu to govoriše svaki dan; ali, on ih nije slušao. Tada oni obvijestiše Hamana da vide da li su tvrdnje
 • Mardošejeve točne[18]: naime on njima bijaše otkrio da je on Židov.
 • 5 Videći da Mardošej ne kleči i ne klanja se pred njim, Hamana obuze gnjev.
 • 6 Ali on se ne udostoji dignuti ruku na Mardošeja samo, jer su mu otkrili da Mardošej bijaše Židov.

Haman zatraži istrijebiti Mardošejev narod, to jest sve Židove nazočne u Kserksovom kraljevstvu.

 • 7 Prvog mjeseca, tj. u mjesecu Nisanu«, dvanaeste godine kralja Kserksa, pogađala se Sudbina, što će reći ždrijebalo

se[19] pred Hamanom, prelazeći iz jednog dana u drugi i iz jednog mjeseca u drugi: Dvanaesti mjesec! tj. mjeseca "Adara".


Haman priprema istrjebljenje Židova[uredi]

 • 8 Tada Haman reče kralju Kserksu: » Ima jedan posebni narod, raspršen i odijeljen u sred naroda u svim pokrajinama

tvog kraljevstva. Njihovi su zakoni različiti od onih sveg puka i oni ne izvršavaju kraljevske zakone. Kralj nema interesa njih ostaviti na miru.

 • 9 Ako se to sviđa kralju, napisat će se za njih istrijebiti. A ja ću izračunati 10.000 srebrenjaka u ruke službenicima

za unijeti ih u Riznicu[20].« 

 • 10 Tada kralj skinu prsten sa svog prsta i dade ga Hamanu, sinu Hamedata, Agagitita, tlačitelja Židova[21].
 • 11 Potom kralja reče Hamanu: »Novac, prepuštam tem tebi, i narod također da učiniš s njim kako se tebi sviđa.«
 • 12 Kraljevski tajnici biše tada sazvani u prvom mjesecu, trinaest, i napisa se, u punom suglasju sa zapovjedima

Hamanovim, kraljevskim prefektima, upraviteljima svih pokrajina i poglavarima svakog naroda, u svakoj pokrajini njegovim pismom i svakom narodu njegovim jezikom. Napisa se u ime kralja Kserksa i zapečati kraljevskim prstenom.

 • 13 Potom poštom poslaše pisma u sve kraljevske pokrajine za istrijebiti, ubiti i uništiti sve Židove, mlade i stare,

djecu i žene, za samo jedan dan, trinaestog dvanaestog mjeseca, tj. u mjesecu »Adaru«, i za opljačkati njihova dobra[24].

 • 14 Kopija pisma bit će obznanjena kao naredba u svakoj pokrajini i priopćena svim narodima, da budu spremni u rečeni dan.
 • 15 Na zapovjed kraljevu, trkači iziđoše u punoj brzini i naredba bi obznanjena u Suza-tvrđi. Kralj i Haman sjedoše piti;

a grad Suza bi smeten[25].


Mardošej moli Esteru da posreduje[uredi]

 • 4 1 Doznavši sve što se bijaše dogodilo, Mardošej *rastrga svoju odjeću; on se ogrnu kostrijeti i pepelom,

iziđe u sred grada, i pusti jedan strašan žalobni krik.

 • 2 Potom on ode sve do pred kraljevska vrata, jer ogrnut kostrijeti nitko nije mogao proći kraljevska vrata.
 • 3 A, u svakoj pokrajini gdje nalog kraljev i njegova naredba bijahu stigli, bijaše to dan velike žalosti

za Židove: *post, suze, žalopojke; kostrijet i pepeo bijahu ležaj mnogima.

 • 4 Djevojke[26] Esterine i njeni *eunusi dođoše ju obvijestiti. Kraljicu obuze očajanje. Potom ona posla odjeću

da se Mardošej odjene i skine kostrijet. Ali, on nije prihvatio.

 • 5 Tad Estera pozva Hataka, jednog od kraljevih eunuha kojeg joj on bijaše stavio na raspolagaje, i ona ga otposla k

Mardošeju za doznati što se dogodilo i zašto je došao.

 • 6 Hatak iziđe u susret Mardošeju, na gradskom trgu koji bijaše nasuprot kraljevskoj palači.
 • 7 Tada Mardošej njemu otkri sve što se bijaše dogodilo, i koliko novca Haman bijaše predložio za uračunati kraljevskoj

riznici, u zamjenu za uništenje Židova.

 • 8 On mu predade također jednu kopiju teksta naredbe o njihovom uništenje obznanjene u Suzi, da ju pokaže Esteri,

stavi je u tok stvari i zamoli otići kod kralja, moliti mu milost i izravno preklinjati ga za svoj narod.

 • 9 Hatak dođe obavijestiti Esteru o Mardošejevim riječima.
 • 10 Tad Estera posla Hataka k Mardošeju govoreći mu
 • 11 » Sve kraljeve sluge i narod kraljevskih pokrajina znaju dobro, da onome tko, čovjek ili žena, ode pred kralja u

unutarnji dvor bez poziva, nema drugog do jednog zakona: pogubljenje - izuzev ako mu kralj pruži zlatni skiptar, u kojem slučaju može živjeti. Što se tiče mene, to je 30 dana kako ja nisam bila pozvana ići pred kralja®« 

 • 12 Obavijestiše Mardošeja o Esterinim riječima.
 • 13 Tada, za odgovoriti Esteri istom mjerom, Mardošej reče: » Ne misli da bivajući u palači, za razliku od svih Židova

da ćeš se izvući.

 • 14 Jer, ako u ovoj prilici ustraješ šutjeti, olakšanje i oslobođenje iskrsnut će s drugog mjesta[27],

dok ti i tvoja obitelj bit ćete uništeni.Ili, tko zna? Ne bijaše li to za ovu priliku da si ti dospjela do kraljevanja®?« 

 • 15 Za odgovoriti Mardošeju, Ester reče:
 • 16 » Idi sastaviti sve Židove koji se nalaze u Suzi i postite za mene: ne jedite, ne pijte tijekom tri dana,

ni danju ni noć. Ja isto, sa svojim djevojkama, ja ću također postiti. Na to, uprkos zakonu, ja ću ići pred kralja; i ako trebam propasti, ja ću propasti.« 

 • 17 Mardošej se udalji i učini sve kako mu Estera bijaše rekla.


Esterino postupanje kod kralja[uredi]

 • 5 1 Nakon tri dana, evo što se dogodi. Ester odjenu svoju kraljevsku odjeću i stade u unutarnji dvor palače,

naspram palači. Kralj bijaše sjedio na svojem kraljevskom prijestolju, u kraljevskoj palači, spram ulaznim vratima.

 • 2 Tada, kad kralj vidje Esteru, kraljicu, stojati u dvoru, ona pobudi njegovu blagonaklonost: kralj pruži prema Esteri

zlatno žezlo koje držaše u ruci[28]; Estera se približi i dotaknu kralj žezla.

 • 3 Tad joj kralj reče: » Što ti je, Estero, o kraljice? Što je tvoja molba? Do polovice mog kraljevstva bit će ti

dodijeljeno!« 

 • 4 Ali, Ester odgovori: »Ako se sviđa kralju, nek' kralj dođe s Hamanom, danas, na gozbu koju sam ja priredila za njega. «
 • 5 Tad kralj reče: » Natjerajte Hamana pokoriti se Esterinom pozivu!« Kralj dođe s Hamanom na gozbu priređenu od Estere.
 • 6 No, na kraju gozbe, kralj se obrati Esteri: » Što je tvoja molba? To će ti biti odobreno!
 • 7 Što je tvoja molbenica? Sve do polovice kraljevstva, bit će ti učinjeno! « Ester odgovori: » Moja molba®? Moja molbenica®?
 • 8 Ako bih ja susrela blagonaklonost kraljevu, i kad bi kralju godilo udovoljiti moju molbu i izvršiti moju molbenicu,

nek' dođe s Hamanom na banket koji ću ja organizirati za njih, i sutra ja ću postupiti prema naredbi kraljevoj.«


Haman priprema jedna vješala za Mardošeja[uredi]

 • 9 Haman bijaše izišao tog dana veseo i razdragan. Ali kad Haman vidje na kraljevskim vratima Mardošeja koji ne ustade i

ne zadrhta pred njim, tad Haman bi ispunjen bijesom protiv Mardošeja.

 • 10 Međutim Haman se svlada i uđe u svoju kuću. Potom on posla potražiti svoje prijatelje i Zerešu, svoju ženu.
 • 11 Haman im nabroja svoja slavna bogatstva, mnoštvo svojih sinova, sve ono što kralja bijaše učinio za njegov visoki
 • položaj i kako ga bijaše uzdigao iznad ministara u kraljevih slugu.
 • 12 Potom Haman dodade: » Osim toga, na svadbu koju ona bijaše organizirala, Ester, kraljica, nije dovela nikog osim mene

s kraljem. I sutradan opet, ja sam taj koji je s kraljem pozvan kod nje.

 • 13 Ali, sve to nema vrijednosti za mene, svaki put kad ja vidim Mardošeja Židova sjedjeti na kraljevskim vratima.«
 • 14 Tada Zereš njegova žena i svi njegovi prijatelji mu rekoše: » Nek' se podignu jedna vješala[29] visoka 25 metara,

i sutradan u jutro kaže kralju da se tu objesi Mardošeja; potom, radosno ide na gozbu s kraljem. « Stvar se dopade Hamanu, i on dade načiniti vješala.


Haman je prinuđen uzpoštovati Mardošeja[uredi]

 • 6 1 Te noći, san pobježe od kralja. On tad reče da donesu knjigu sjećanja, Godišnjake[30], i da se obavi

čitanje pred njim.

 • 2 Nađe se tekst gdje Mardošej bijaše načinio otkriće u svezi s dvojicom kraljevskih *eunuha Bigtanom i Terešom, stražom

praga, koji bijahu podigli ruku na kralja Kserksa[31].

 • 3 » Koja čast, reče kralj, i koje odlikovanje bijaše podijeljeno Mardošeju za to?« Dvorjani u njegovoj službi odgovoriše:

» Ništa mu nije dodijeljeno.«

 • 4 Kralj tada reče: » Tko je na dvoru?« - A Haman bijaše došao u vanjski dvor palače za reći kralju da objesi Mardošeja

na vješala koja bijahu pripremljena za njega.

 • 5 Dvorjani rekoše kralju: » To je Haman koji stoji u dvoru. « Kralj izjavi: » Nek' uđe!«
 • 6 Haman uđe. Kralj mu reče: Što treba učiniti nekome koga kralj želi odlikovati?« Haman si tada reče: »Kome više no meni

kralj može poželjeti ukazati čast nego meni?« 

 • 7 Haman će dakle odgovoriti kralju: » Netko kome kralj želi odati počast
 • 8 Donijet će se kraljevsku odjeću kojom se kralj odijevao, i jednog konja kojeg je kralj jahao i na čiju glavu je stavljen

jedan kraljevski vijenac;

 • 9 predat će se tada odjeća i konj jednom od uzvišenih kraljevskih ministara; odjenut će se čovjek kojem kralj želi ukazati

počast; projahat će na konju uzduž velike ulice grada: Tako treba učiniti čovjeku kojem kralj želi ukazati čast[32]

 • 10 Tad kralj reče Hamanu: » Brzo! Uzmi odjeću i konja kao što si rekao i učini tako za Mardošeja, Židova koji sjedi na

kraljevskim vratima[33]; ne zanemari ništa što od onoga šti si bio predložio!« 

 • 11 Haman uze odjeću i konja; on odjenu Mardošeja, dade mu projahati konjem uzduž čitave glavne ulice grada i objavi

pred njim : » Ovako je učinjeno čovjeku kojem kralj želi ukazati počast!«

 • 12 Potom Mardošej se okrenu ka kraljevskim vratima, dok se Haman sjuri kući, utučen, pognute glave.
 • 13 Haman ispriča Zereši svojoj ženi i svim svojim prijateljima sve što mu se bijaše dogodilo. Njegovi mudraci[34] i

njegova žena mu rekoše; » Ako Mardošej, pred kim si ti počeo propadati, jest od židovske rase, ti nećeš moći ništa protiv njega!« 

 • 14 Oni još govoriše s njim kad kraljevski *eunusi se pojaviše i požuriše Hamana otići na gozbu priređenu od Estere.


Nemilost i smrt Hamanova[uredi]

 • 7 1 Kralj i Haman dođoše se gostiti s Esterom, kraljicom.
 • 2 Tog drugog dana, na kraju gozbe, kralj reče Esteri: » Koja je tvoja molba, Estero, o kraljice? To će ti biti odobreno!

Što je tvoja molbenica? Sve do polovice kraljevstva, to će biti učinjeno!« 

 • 3 U odgovor Estera, kraljica, izjavi: » Ako biha ja susrela tvoju blagonaklonost, o kralju, i ako kralju godi, da bi bude

dodijeljen moj vlastiti život, takva je moja molba - i onaj mojeg naroda, takva je moja molbenica?

 • 4 Naime, mi bijasmo prodani, ja i moj narod: Istrijebiti! Ubiti! Uništiti! Naravno, da mi bijasmo prodani kao roblje i kao

sluge, ja bih šutjela, jer to tlačenje ne bi zaslužilo da se dodijava kralju[35].« 

 • 5 Tad se kralj obrati Esteri kraljici i govoreći: » Tko je taj i gdje je taj koji je smislio postupiti takođ«
 • 6 Ester odgovori: »Tlačitelj i neprijatelj, to je Haman, taj izopačenjak!« Haman bi tad uzrujan pred kraljem i kraljicom.
 • 7 U svojem gnjevu, kralj napusti gozbu i ode u vrt paviljona[36]. Haman ostade za moliti u Estere, kraljice, spas

života, jer je vidio po kralju da njegova nesreća bijaše odlučena.

 • 8 Kad se kralj vrati iz paviljonskoga vrta u gozbenu dvoranu, Haman bijaše stropoštan na divanu gdje je bila Estera!

Na to, kralj reče: »Hoće li još, silovati kraljicu, dok sam ja u kući?« Jedna naredba iziđe iz kraljevih usta, i staviše kukuljicu preko lica Hamanovog[37].

 • 9 A, Harbona, jedan od *eunuha, reče pred kraljem: » Upravo imaju jedna vješala koja je Haman dao podići za Mardošeja,

čija riječ bijaše tako korisna kralju; ona se uzdiže na 25 metara visine kod Hamana[38]. Kralj reče: » Nek' ga se objesi!« 

 • 10 I objesiše Hamana na vješala koja bijaše pripremio za Mardošeja. Tada se gnjev kraljev stiša.
 • 8 1 Istog dana, kralj Kserks dade Esteri, kraljici, sve posjede Hamanovm, tlačitelja Židova. Osim toga, Mardoše dođe

u nazočnost kraljevu, jer Estera bijaše otkrila što on njoj bijaše.

 • 2 Skidajući svoj prsten koji bijaše uzet Hamanu, kralj ga dade Mardošeju[39]. A Ester postavi Mardošeja nad svim posjedima

Hamanovim.

Kraljevska naredba u korist Židova[uredi]

 • 3 Ponovo, Ester govoriše u nazočnosti kraljevoj: ona pade k nogama njegovim, zaplaka, i zamoli ga preklinjući da ukloni

nesreću namjeravanu od Hamana Agagita i spletku koju bijaše skovao protiv Židova[40].

 • 4 Kralj pruži k Esteri zlatno žezlo[41]. Tada se Estera diže i ostade stojati pred kraljem.
 • 5 Ona reče: » Ako se dopada kralju i ako bih ja naišla na milost njegovu - ako stvar odgovara kralju i ako mu ja godim -

da se napiše za opozvati pisma spletke koju je Haman, sin Hamefdata, Agagita, napisao za uništiti Židove u svim kraljevskim pokrajinama.

 • 6 Kako bih ja naime mogla podnijeti pogled na nesreću koja će zadesiti moj narodđ Kako bih mogla podnijeti pogled na

uništenje moje rodbine?«

 • 7 Kralj Kserks odgovori Esteri, kraljici, i Mardošeju, Židovu: » Evo, ja sam dao sva Hamanova dobra Esteri; on, objesio

sam ga na vješala, jer je digao ruku na Židove.

 • 8 S vaše s trane, pišite Židovima kako vam se čini dobro, u ime kralja, i ovjereno kraljevskim prstenom, nemoguće ga je

opozvati.« 

 • 9 Kraljevski sekretari bijahu istog časa sazvani; to je trećeg mjeseca, tj. mjeseca "Siwana"[42], 23., kad se pisalo,

u potpunom skladu prema zapovjedima Mardošeja, Židova, prefektima, upraviteljima i ministrima pokrajina, 127 pokrajina, od Indije sve do Etiopije, svakoj pokrajini prema njenom pismu, svakom narodu prema njegovom jeziku i Židovima prema njihovom pismu i jeziku.

 • 10 Napisa se u ime kralja Kserksa i ovjeri kraljevskim prstenom; potom posla pisma po teklićima jašućim na službenim

konjima, na konjima poteklim od probranih kobila.

 • 11 Evo sadržaja:» Kralj dopušta Židovima u svakom gradu sastati se, držati se na oprezu[43], istrijebiti, ubiti, i

uništiti svaku naoružanu bandu, jednog naroda ili pokrajine, koji bi ugnjetavali njih, žene i djecu, i pljačkali njihova dobra,

 • 12 za samo jedan dan, u svim pokrajinama kralja Kserksa, trinaestog dvanaestog mjeseca, što će reći »Adara«[44].
 • 13 Kopija spisa bit će obznanjena kao naredba u svakoj pokrajini i priopćena svim narodima, da bi Židovi u rečeni dan bili

spremni osvetiti se svojim neprijateljima.« 

 • 14 Po naredbi kraljevoj, teklići jašući službene konje iziđoše u punoj žurbi, svom brzinom; i naredba bi obznanjena u

Suza-tvrđi[45].

 • 15 Mardošej iziđe tad od kralja, noseći kraljevsku odjeću od purpura i čipke, veliku zlatnu krunu i ogrtač od lana i

skerleta[46]. Grad Suza kričaše i veseliše se.

 • 16 Za Židove to bijaše svjetlost i radost, slava i čast.
 • 17 U svakoj pokrajini i u svakom gradu gdej bijahu stigle kraljevska zapovijed i njegova naredba, to bi radost i veselje

za Židove, bijahu to gozba i svečanost. Mnogo domaćih ljudi prikazivalo se Židovima, jer nasilje Židova je padalo na njih[47].


Židovska osveta[uredi]

 • 9 1 Dvanaestog mjeseca, tj. »Adara«, trinaestog, dana kad je trebalo izvršiti kraljevu zapovijed i njegovu zapovijed,

kad se židovski neprijatelji nadaše zavladati nad njima, bijaše jedan preokret položaja[48]: Židovi su ti koji su zavladaše nad onima koji ih mrzješe.

 • 2 Židovi se sastadoše u svojim gradovima, u svim pokrajinama kralja Kserksa, za podići ruku na one koji im kaniše

nanijeti zlo. Nitko nije opstao pred njima, jer njihovo nasilje pade na sve.

 • 3 I svi ministri pokrajina, satrapi[49], upravitelji i kraljevi službenici podržaše Židove, jer Mardošejev užas

bijaše pao na njih.

 • 4 Da, Mardošej bijaše velik u palači, i njegov ugled se prenio na sve pokrajine. Da, taj čovjek, Mardošej, bijaše u usponu.
 • 5 Židovi udariše udarcima mača sve svoje neprijatelje, ubijajući i uništavajući. Onima koji ih mrzješe oni učiniše prema

svojoj dobroj želji.

 • 6 U Suza-tvrđi[50], Židovi pobiše, uništiše 500 ljudi;
 • 7 i Paršandata, i Dalfona, i Aspata,
 • 8 i Porata, i Adalaja, i Aridata
 • 9 i Parmašta, i Arisaja i Aridaja i Waizata,
 • 10 deset sinova Hamana, sina Hamedatova, tlačitelja Židova, oni ih pobiše. Ali, oni ne tražiše staviti ruku na njihov

plijen.

 • 11 Istog dana broj ubijenih u Suza-tvrđi dođe do kralja.
 • 12 Kralj tad reče Esteri, kraljici: » U Suzi tvrđi, Židovi su pobili, uništili 500 ljudi plus deset Hamanovih sinova.

Što li su tek trebali napraviti u ostalim pokrajinama! Ali što je tvoja molbađ Ona će ti biti odobrena! Koja je još tvoja molbenica? To će biti učinjeno! « 

 • 13 Ester odgovori : » Ako se sviđa kralju, da sutra bude odobreno Židovima iz Suze postupiti prema današnjoj naredbi,

i da se objesi deset Hamanovih sinova na vješala[51].« 

 • 14 » Da bude tako učinjeno«, reče kralj. Naredba bi obznanjena u Suzi. Objesiše desetoricu Hamanovih sinova.
 • 15 Židovi iz Suze se dakle okupiše četrnaestog mjeseca »Adara«. U Suzi oni ubiše 300 ljudi; ali ne tražiše staviti ruku

na njihov plijen.

 • 16 Glede drugih Židova iz kraljevskih pokrajina, oni se okupiše, držaše se na oprezu, dobivši od svojih neprijatelja

odmor i ubijajući 75.000 onih koji ih mrzježe; ali oni ne tražiše staviti ruku na njihov plijen[52].

 • 17 Bijaše to trinaesti mjeseca »Adara«; četrnaestog oni se odmoriše i načiniše jedan dan gozbe i veselja,
 • 18 dok Židovi iz Suze, koji se bijahu skupili trinaestog i četrnaestog, odmoriše se petnaestog kojeg se napravi dan gozbe

i veselja.

 • 19 To je zbog čega seoski Židovi, nastanjujući seoska trgovišta, čine četrnaestog mjeseca »Adara« jedan dan veselja,

gozbe, blagdana, šaljući si uzajamno ponude[53].


Ustanovljenje komemorativnog blagdana[uredi]

 • 20 Mardošej napisa te stvari i posla pisma svim Židovima svih pokrajina kralja Kserksa, najudaljenijima kao i najbližima,
 • 21 da bi ustanovili za sebe godišnje slavljenje četrnaestoga mjeseca Adara[54] «, kao i petnaestog
 • 22 - kao dan kad Židovi bijahu dobili odmor od svojih neprijatelja i mjeseca kad oni bijahu imali obrat položaja za

sebe, prijelaz iz nevolje u radost i iz žalosti u slavu -; priređivaše oni dane gozbe i veselja, s pošiljanjem ponuda jednih drugima i poklona siromašnima[55].

 • 23 Židovi prihvatiše tradiciju onoga što počeše činiti i što im Mardošej bijaše napisao:
 • 24 da Haman, sin Hamedata, Agagita, tlačitelj svih Židova, bijaše skovao protiv Židova da ih uništi;

da bijaše ciljao u Sudbinu, tj. ždrijebao, za spremiti im nevolju i uništiti ih[56];

 • 25 ali da, kad to bijaše došlo do kralja, ovaj bijaše pismeno izjavio da opaka Hamanova spletka protiv Židova bijaše pala

na njegovu glavu i da ga se objesilo na vješala, njega i njegove sinove.

 • 26 To je zbog čega te dane se nazvalo »Sudbinski«, od riječi Sudbina[57]. Zato, zbog svih tih riječi tog pisma,

onoga što bijahu vidjeli glede toga i onoga što im se bijaše dogodilo,

 • 27 Židovi su ustanovili jednu uredbu i prihvatili ju za sebe same, za svoje potomstvo i za sve svoje pristaše: neće se

propustiti paziti svake godine ta dva dana prema njihovim propisima i njihovim datumima.

 • 28 Ti će se dani spominjati i paziti iz pokoljenja u pokoljenje, u svakoj obitelji, svakoj pokrajini, svakom gradu.

Ti Sudbinski dani neće se izbrisati iz sredine Židova, i podsjećanje će će biti bez kraja u rasi Židova.

 • 29 Estera, kraljica, kćerka Abigaijla, i Mardošej, Židov, pisaše vrlo uporno, za potvrditi tu poslanicu Sudbina.
 • 30 I poslaše se pisma svim Židovima, u 127 Kserksovih kraljevskih pokrajina: riječi mira i odanosti,
 • 31 ustanovljavajući te dane za njih Mardošej, Židov i Estera, kraljica; bijahu ih ustanovili za sebe same i za svoje

potomstvo, naređujući *postove i zapomaganje.

 • 32 Riječ Esterina ustanovi zapovijedi Sudbina: to bijaše zapisano u Knjigu[58].


Završni Mardošejev trijumf[uredi]

 • 10 1 Kralj Kserks utvrdi jedan namet na kopno i na otoke morske.
 • 2 Sva ta djela moći i srčanosti, kao i pojedinosti veličine Mardošejeve koma kralj bijaše jedan visok položaj, te stvari

ne bijahu li upisane u knjigu Godišnjaka kraljeva Medije i Perzije[59]?

 • 3 Da, Mardošej Židov bijaše drugi u

kraljevstvu, poslije Kserksa. Za Židove on bijaše veliki čovjek, obljubljen od mnoštva svoje braće, tražeći dobro za svoj narod i proglašavajući mir svoj svojoj rasi.

Podrubnice uz Knjiga o Esteri[uredi]

 • [1]Ovdje se vjerojatno radi o Ksreksu I koji je vladao carstvom od 486-464 pr.r.I.Kr..Taj je kralj poznat i pod imenom Asuerus .
 • [2]Suzi-Tvrđi: koju treba razlikovati od istoimenog grada (vidjeti 3.15 i 8.14). Suza , smještena istočno od Babilona, bijaše zimska rezidencija perzijskih kraljeva.
 • [3]Medija , regija na sjevezrozapadu aktuelnog Irana, bijaše podvrgnuta od Perzijanaca. Vojska Perzije i Medije podrazumijeva vojsku perzijaskog carstva složenu od dva različita naroda.
 • [4]Vidjeti Izl 25.4 ; Am 6.4 i bilješke. značenje većeg broja hebrejskih riječi je nesigurno.
 • [5]Vidjeti 1.3 i bilješku.
 • [6] zvjezdoznanci (astrolozi) bijahu dio specijalista (stručnjaka) zakona i prava već spomenutih (vidjeti r. 13). Termin označava kraljeve savjetnike čiji autoritet se oslanja na poznavanje zvijezda i njihov utjecaj - U hebrejskom tekstu rijeci prevedene s kralj reče zvjezdoznancima figuriraju u početku r. 13. Ovdje su transponirane radi veće jasnoće teksta.
 • [7]govori jezikom svog naroda: kraljevski dekret bez sumnje određuje da svaki čovjek treba nametnuti kod sebe upotrebu svog vlastitog meterinskog jezika. Stara latinska verzija ovdje nosi i to će biti obznanjeno jezikom svakog naroda.
 • [8]Vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [9]Kiš bijaše otac Saulov. Mardoše je dakle nastavak loze Saulove (vidjeti 3.2 i bilješku).
 • [10]Deportacija organizirana od Nabukodonozora dogodila se 597.g.pr.I.Kr. Nije nikako moguće da jedan čovjek koji živi pod vladavinom Kserksovom bude u prvom transportu deportiranih. Može se pretpostaviti da je Mardoše potomak jedne obitelji depirane u to vrijeme.
 • [11]Mirte; hebrejski tekst nosi Hadasa, židovsko ime djevojke prevedeno s Mirta. Estera je ime babilonijskog podrijetla kojeg ona obično nosi.
 • [12]O ulozi tih sedam djevojaka vidjeti Est grčk. 2.9 i bilješku.
 • [13]jedna od mladih djevojaka: naravno dovedenih u harem (vidjeti r.3) - pravilo od dvanaest mjeseci: jedan rok od dvanaest mjeseci bijaše nametnut ženama da bi se pripremile za svidjeti se kralju koristeći sredstva opisana u drugom dijelu redka.
 • [[#ancrage_14 |[14 ]]] 1sniženje poreza: drugi prijevod oslobođenje od poreza. Smisao hebrejskog termina je nejasan, a stara latinska verzija ga prevodi sa neradni dan - on odmjeri jedan dar, kraljevski ili podijeli poklone jednom kraljevskom darežljivošću.
 • [15]uz kraljevska vrata tj. na ulazu u zgradu gdje se smjestila kraljevska administracija.
 • [16]iz straže praga: čuvari koji su bdjeli nad sigurnošću kralja ili koji uvijek bijahu na njegovom raspolaganju na ulazu u njegove odaje.
 • [17]Godišnjak: radi se o Analima (kraljevskim) gdje su se registrirali važni događaji vladavine, slijedeći antičke običaje (vidjeti 6.1,2; 10.2).
 • [18]Agagit: potomak Agaga, kralja Amalecita, neprijatelja Saulova (vidjeti 1S 15).
 • [19]Hebrejski tekst ne objašnjava razlog Mardošejevog ponašanja. Može se pretpostaviti da Mardošej, potomak Saulov (vidjeti 2.5 i bilješku) odbija pokloniti se pred Hamanom, potomkom Agagovim (vidjeti 3.1 i bilješku); usporediti tumačenje predloženo u Est grčk. C 5-7.
 • [20]Drugi prijevod tada ga oni prijaviše Hamanu da vide da li će Mardošej ustrajati u svojoj odluci.
 • [21]Nisan®Adar: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - pogađala se Sudbina, što će reći ždrijebalo se: to ždrijebanje sastojalo se u ispitivanju svakog dana, svakog mjeseca za odrediti datum istrijebljenja određen od Hamana (r.6). Dvanaesti mjesec! tj. kocka pade na dvanaesti mjesec.
 • [22]Taj je novac nesumnjivo određen za obeštećenje kraljevske Riznice zbog gubitka ulaska poreza kao posljedici istrjebljenja židova.
 • [23]kraljevski prsten je simbol autoriteta i vlasti; on je nosio kraljevski poečati dopuštao onome tko je njime raspolagao da djeluje u ime kralja (vidjeti r. 12) - Agagatit: vidjeti 3.1 i bilješku.
 • [24]Vidjeti 3.7 i bilješku.
 • [25]O Gradu i Tvrđi Suza vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [26]Vidjeti 2.9.
 • [27]s drugog mjesta: aluzija na Božju intervenciju u korist židova na jedan drugi način za razliku od Esterinog posredovanja
 • [28]žezlo koje držaše u ruci:o smislu te geste vidjeti 4.11.
 • [29]Vješanje bijaše kazna za izdajnike i urotnike, vidjeti 2.23. Ovdje visina vješala se čini krajnje ponižavajućom.
 • [30]Godišnjake: vidjeti 2.23 i bilješku.
 • [31]Vidjeti 2.21-23 i bilješku.
 • [32]Nositi kraljevsku odjeću i jahati kraljevskog konja znači učiniti da kralj participira u toj časti.
 • [33]Vidjeti 2.19 i bilješku.
 • [34]Njegovi mudraci: nesumnjivo njegovi osobni savjetnici.
 • [35]Istrijebiti! ubiti! uništiti!: ili (mi bijasmo prodani®) za istrijebiti, pobiti, uništiti - jer to tlačenje ne bi zasluživalo da se dodijava kralju: drugi prijevod ali u nazočnom slučaju tlačitelj ne može nadoknaditi štetu koju čini kralju.
 • [36]vrt s paviljonom ili vrt palače.
 • [37]staviše kukuljicu preko lica Hamanovog pokazuje da je kralj izrekao jednu smrtnu naredbu. Naime, osuđenicima na smrt lice se prekrivalo.
 • [38]Vidjeti 5.14.
 • [39]Vidjeti 3.10 o značenju tog čina.
 • [40]Agagit: vidjeti 3.1 i bilješku - spletka : vidjeti 3.8-15.
 • [41]Vidjeti 4.11 o značenju tog čina.
 • [42]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [43]držati se na oprezu®drugi prijevod braniti svoj život.
 • [44]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.. Radi se o datumu inicijalno predviđenom za masakra Židova; vidjeti 3.13.
 • [45]Vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [46]Mardošejeva odjeća ima boje kraljevskog dvora - o purpuru i skerlete vidjeti 1.6 i bilješku.
 • [47]prikazivalo se židovima, tj. prikazivali su se kao da jesu židovi, ili da su konvertirali; usporediti s Est Grč. 8.17 - židovsko nasilje ® ili Židovi su im ulijevali užasan strah
 • [48]Adar: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - obrat položaja : usporediti 3.13 .
 • [49]Vidjeti Ezd 8.36 i bilješku.
 • [50]Vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [51]deset Hamanovih sinova : Hamanovi sinovi već su bili pobijeni (vidjeti r. 6-10). Njihovo vješanje treba dodati njihovoj smrti jedan osramoćujući karakter.
 • [52]držaše se na oprezu: vidjeti 8.11 i bilješku - dobijajući®odmor, što će reći bez sumnje sigurnost da više neće biti napadnuti od svojih neprijatelja.
 • [53]ponude ili (blagdanske) poklone.
 • [54]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [55]dan kad židovi bijahu dobili odmor : vidjeti 9.16 i bilješku. - s pošiljanjem ponuda jednih drugima i poklona siromašnima ili šaljući si poklone ®i dajući darove siromašnima.
 • [56]Agagita vidjeti 3.1 i bilješku - ciljao u Sudbinu: vidjeti 3.7.
 • [57]te dane se nazvalo »Sudbinski«: u židovskoj tradiciji blagdan je nazvan Purim, prema asirijskoj riječi »pur« koja znači »sudbina« (udes).
 • [58]zapisano u Knjigu: ne radi se o Esterinoj knjizi već nesumnjivo o knjizi sačuvanoj od židova i iznoseći podrijetla blagdana Sudbina ili blagdana Purima.
 • [59]u knjigu Godišnjaka: vidjeti 2.23 i bilješku - kraljeva Medije i Perzije: vidjeti 1.3 i bilješku.