Holofernova vojska opsjeda Betuliju

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Holofernova vojska opsjeda Betuliju

Holofernova vojska opsjeda Betuliju[uredi VE]

 • 7 1 Sutradan Holofern propisa svim postrojbama i svem puku koji bijaše došao njemu pomoći krenuti prema Betuliji, zauzeti kosina planiskog područja i zaratiti protiv sinova Izraelovih1.
 • 2 U onaj dan svaki smioni čovjek pođe na marš. Vojska bijaše od 170.000
pješaka i od 12.00 konjanika, ne računajući zapovjednike i pješake koji se tu :nalaziše, jedno veoma brojno mnoštvo.
 • 3 Oni se utaboriše i ravnici blizu Betulije, blizu izvora i raširiše se u dubinu počev od Dotaima sve do Belbaima i u dužinu od Betulije do Kajmona, koji je nasuprot Ezdralonu2.
 • 4 Sinovi Izraelovi, videći njihovo mnoštvo, biše veoma prestrašeni i govoriše jedni drugima: ”Sada će oni obrstiti površinu cijele zemlje3. Ni visoke planine, ni ponor, ni brda neće podnijeti njihovu težinu.“
 • 5 Nakon što je svatko od njih uzeo svoju bojnu opremu i zapalio vatre na
svojim kulama, oni ostadoše na straži cijelu tu noć.
 • 6 Drugog dana, Holofern, dade izvesti svu svoju konjicu protiv sinova
Izraelovih koji bijahu u Betuliji.
 • 7 On pregleda uspone koji su se dizali prema njihovom gradu i obiđe njihove vodene točke; on ih zauze, postavi tu straže od bojovnika, a on sam vrati se k svom narodu.
 • 8 Svi poglavari sinova Ezavljevih i zapovjednici naroda Moabova i generali s obale1 priđoše mu za reći:
 • 9 ”Nek' naš gospodar sasluša jednu riječ, da ne bude ni jedne žrve u tvojoj vojsci.
 • 10 Jer taj narod sinova Izraelovih ne računa na svoja koplja, već na visine planina gdje stanuju; jer nije jednostavno pristupiti vrhovima njihovih planina.
 • 11 Sada dakle, gospodaru, ne bori se protiv njih kako se čini u uobičajenom boju, i neće pasti ni jedan jedini čovjek iz tvog naroda.
 • 12 Ostani u svom taboru čuvajući sve ljude svojevojske i nek' tvoje sluge nadziru vodene točke koje izviru iz podnožja planine.
 • 13 Jer odatle crpe vodu stanovnici Betulije. Žeđ će ih uništiti i oni će predati grad.
 • 14 Oni će se izjesti od gladi, oni, njihove žene i njihova djeca i, prije no što ih mač dosegne, oni će biti poraženi u mjestima svojeg boravka.
 • 15 Ti ćeš im isplatiti užasnu plaću, jer su se pobunili2 i nisu miroljubivo
došli k tebi u susret.“
 • 16 Njihove riječi izgledaše dobre u očima Holofernovim i svih njegovih časnika
i on zapovjedi da učine kako bijahu i rekli.
 • 17 Tabor sinova Amonovih premjesti se i s njim 5.000 sinova Asurovih1; oni se
utaboriše u dolini i zauzeše vodne točke i izvore sinova Izraelovih.
 • 18 Sinovi Ezavljevi i sinovi Amonovi uspeše se, utaboriše u planinskoj oblasti
nasuprot Dotaimu i poslaše neke između sebe na jug u istok nasuprot Egrebelu,
koji je uz Kus, na potoku Mokmuru. Ostatak asirijskih postrojbi utabori se u
ravnici i prekri sve lice zemlje2, njihovi šatori i njihova prtljaga. Oni
logorovahu u jednom zbijenom rasporedu. Bijahu oni jedno veoma brojno mnoštvo.
 • 19 Sinovi Izraelovi zapomagaše prema Gospodinu, svom Bogu, jer njihov duh
bijaše obeshrabren jer ih svi njihovi neprijatelji bijahu opkolili i oni ne
mogaše pobjeći usred njih. 20 Sav tabor Asurov, njihovi pješaci, njihova kola, :njihovi konjanici, ostadoše okolo njih tijekom 34 dana.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif