Broj Davidovih pristaša pridošlih u Hebron

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Broj Davidovih pristaša pridošlih u Hebron


Broj Davidovih pristaša pridošlih u Hebron[uredi]

24 Evo brojki po glavama ljudi opremljenih za vojsku, koji dođoše k Davidu u Hebron, za prenijeti njemu kraljevstvo Saulovo, prema zapovijedi GOSPODOVOJ: 25 Sinovi Judini , koji nose štit i koplje: 6.800 ljudi opremljenih za vojsku; 26 sinovi Simeonovi, ljudi srčanih za vojsku: 7.100; 27 sinovi Levijevi: 4.600, 28 i još, Jehojada, zapovjednik ljudima Aaronovim, i s njim 3.700; i još, Sadok mlad smion čovjek, i 22 poglavari njegove obitelji. 30 Sinovi Benjaminovi, braća Saulova: 3.000, koji sve do tada bijahu većinom ostali u službi Saulovoj. 31 Sinovi Efraimovi: 20.800 smionih ljudi, ljudi od ugleda u svojim obiteljima. 32 Polupleme Manaseovo: 18.000 koji biše označeni po svojim imenima za doći postaviti Davida kraljem. 33 Sinovi Isakarovi, koji znaše razlikovati vrijeme da bi spoznali što je trebao činiti Izrael: 200 poglavara i sva njihova braća pod njihovim zapovjedništvom. 34 Iz Zabulona; 50.000 ljudi spremnih poći u vojni pohod sa svim svojim oružjem i boriti se čistog srca. 35 Iz Neftalija: tisuću poglavara, s 37.000 ljudi naoružanihštitovima i kopljima. 36 Od Danita: 28.600, spremnih za boj. 37 Iz Ašera: 40.000 spremnih poći u pohod. 38 Od onih s one strane Jordana, Rubenita, Gadita i poluplemena Manaseova: 120.000, sa svim bojnim oružjem.
39 Svi ovi ljudi ratnici, spremni staviti se u bojni poredak, dođoše čistog srca u Hebron za postaviti Davida kraljem nad svim Izraelom. Sav ostatak Izraela dođe također jednodušno za postaviti Davida kao kralja. 40 Oni provedoše ondje tri dana s Davidom jedući i pijući, jer njihova braća bijahu pripremila za njih hranu i piće. 41 Ljudi iz oblasti, sve do Isakara, Zabulona i Neftalija, donesoše također živeži na magarcima, devama, mulama i govedima: brašno, kolače od smokava, suho grožđe, vino, ulje, sitnu i krupnu stoku u izobilju, jer bijaše radost u Izraelu.