Primjer dan od Rekabita

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Primjer dan od Rekabita


Primjer dan od Rekabita

35 1 Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA, u vrijeme Jojakima, sina Joziasova, kralja Jude: 2 ” Idi
pronaći obitelj Rekabita, govori im, dovedi ih u Templ1, u jednu od dvorana i daj im vina piti. “ 3 Ja dakle odoh potražiti Jaazanija, sina Jirmejahuvljeva, sina Havacinijavljeva, svu njegovu
braću i sve njegove sinove: svu obitelj Rekabita. 4 Ja ih dovedoh u Templ, u dvoranu sinova Hananijevih, sina Jigdalijahuvljeva, čovjeka Božjeg, onu koja se nalazi pokraj dvorane
ministarske, iznad dvorane Masejahuvljeve, sina šalumova, čuvara praga2. 5 Ja postavih pred članove obitelji Rekabita vrčeve ispunjene vinom i pehare, i rekoh im: ” Pijte vino!“ 6 Oni
uzvratiše: ” Mi ne pijemo vina. Naš predak Jonadab, Sin Rekabov, ostavio nam je uputstvo: Vi nikad nećete piti vina, ni vi ni djeca vaša; 7 vi nećete graditi kuće, nećete sijati, nećete saditi
vrtove niti stvarati ikakvu tečevinu, već ćete stanovati pod šatorima cijelog svojeg života, da biste živjeli dugo na zemlji u kojoj boravite. 8 Mi smo pokorni svim uputstvima što nam ih
predak naš Jonadab, sin Rekabljev ostavi: mi nikad nismo pili vina, ni mi, ni naše žene, ni naši sinovi, ni naše kćeri; 9 nismo nikad gradili kuća za stanovati u njima, nismo stjecali vrtova, ni
polja, niti sijali; 10 mi stanujemo pod šatorima: mi smo brižljivo pokorni uputstvima koje naš predak Jonadab nama ostavi. 11 Samo u času kad Nabukodonozor, kralj Babilonije, napade
zemlju mi smo rekli sami sebi: Bolje je ući u Jeruzalem pred ovom plimom Kaldejaca1 i *Aramejaca. Tako smo se mi smjestili u Jeruzalemu.“
12 Tada riječ GOSPOODOVA bi upućena Jeremiji: 13 ” Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov Idi reći Judinim ljudima i žiteljima Jeruzalema: Hoćete li vi najzad prihvatiti poduku
i slušati moje riječi proročanstvo GOSPODOVO? 14 Zabrana pijenja vina što ju je Jonadab, sin Rekabljev, ostavio svojoj djeci bila je poštovana: oni nikad nisu pili vina sve do ovog dana,
pokoravajući se uputama svojeg predka. Ali ja, ja sam vama neumorno govorio, a da me vi niste slušali. 15 Neumorno, ja sam vam slao sluge svoje *proroke da vam govore: Obratite se
svaki od svojeg hrđavog ponašanja, da, poboljšajte svoj način ponašanja, ne prilazite k drugim bogovima da im odajete štovanje, i vi ćete ostati na tlu koje sam ja dao vama i vašim
očevima! Ali, vi niste napregli uho, vi me niste slušali. 16 Sinovi Jonadabljevi, oni su štovali uputstva koja im je ostavio predak njihov, ali ovaj narod mene ne sluša. 17 Eh dobro, ovako
govori GOSPOD, Bog moćni, Bog Izraelov. Ja ću dati da dođu nad Judu i sve stanovnike Jeruzalema sva zla koja sam ja propisao protiv njih, jer ja sam njima govorio, a da
oni ne slušaju, i ja sam ih zvao, a da mi oni nisu odgovarali.“ 18 Obitelji Rekabita Jeremija reče: ” Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: S obzirom da se vi pokoravate uputstvu
vašeg predka Jonadaba, što se držite svih njegovih uputstava i što jasno primijenjujete ono što vam je iskao, 19 eh dobro, ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Neće nikad
uzmanjkati u Jonadaba, sina Rekabljeva, ljudi koji se uvijek nalaze u mojoj nazočnosti.“
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif