Savez s ljudima iz Gabaona

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Savez s ljudima iz Gabaona

Savez s ljudima iz Gabaona[uredi]

9 1 No, doznavši sve to, svi kraljevi koji se nalaziše s onestrane Jordana u Planini, u Niziji i na svem primorju Velikog Mora1, u okolici Libana - Hititi, *Amoriti, Kanaanci, Periziti, Hiviti, Jebuziti - 2 udružiše se za zajednički boj protiv Jozue i Izraela. 3 Žitelji Gabaona2 saznadoše što Jozua bijaše učinio u Jerihonu i u Aju, 4 oni također lukavo postupiše: prerušiše se3, uzeše trošne vreće za svoje magarce, stare vinske mješine, rastrgane i pokrpane; 5 oni staviše na svoje noge sandale istrošene i pokrpane i na sebe izlizanu odjeću; sav kruh njihove obskrbe bijaše suh i izmrvljen4. 6 Oni odoše pronaći Jozuu u tabor Gilgal i reći njemu i ljudima Izraelovim: ” Mi dolazimo izdaleke zemlje. Sada, zaključite dakle šnama jedan savez. “ 7 Ljudi Izraelovi rekoše Hivitima: ” Možda vi stanujete usred nas? Kako bismo mi mogli švama sklopiti savez? “ 8 Ali, oni rekoše Jozui: ” Mi smo tvoje sluge5. “ A Jozua njima reče: ” Tko ste vi i otkuda dolazite? “ 9 Oni njemu rekoše: ” Tvoje sluge dolaze izjedne vrlo daleke zemlje radi GOSPODA Boga tvojega, jer mi smo doznali za ugled njegov, sve ono što je učinio u Egiptu 10 i sve ono što je učinio dvama kraljevima Amorita koji se nalaze s onestrane Jordana, Sihonu, kralju Hešbona, i Ogu, kralju Bašana, koji stanuje u Aštarotu. 11 Naši *poglavari i svi žitelji naše zemlje su rekli: Uzmite sa sobom popudbinu za put; idite njima u susret i rečite im: Mi smo vaše sluge. Sada, zaključite dakle šnama jedan savez. 12 Evo našeg kruha, bijaše vruće kad smo pripravljali popudbinu u našim kućama na dan kad smo krenuli da bi došli k vama; sada, evo ga suhog i u mrvama. 13 Ove vinske mješine koje bijašmo napunili dok bijahu nove, evo ih kako su razderane; naša odjeća i naše sandale, evo ih istro-šenih nakon jednog dugog putovanja.“ 15 Izraeliti uzeše njihovu popudbinu, ali oni ne upitaše za savjet GOSPODA. 15 Jozua sklopi mir šnjima i zaključi jedan savezkoji im ostavi život; odgovorni zajednice dadoše im jednu prisegu. 16 No, na isteku tri dana, što su sklopili jedan savezšnjima, sinovi Izraelovi doznaše da ti ljudi bijahu njihovi susjedi i da stanovahu usred njih. 17 Sinovi Izaraelovi odoše i uđoše treći dan u njihove gradove1 koji bijahu Gabaon, Kefira, Berut, i Kirijat-Jearim. 18 Sinovi Izraelovi ih ne pobiše, jer odgovorni zajednice njima bijahu dali prisegu po GOSPODU, Bogu Izraelovu, ali sva zajednica je mrmljala protiv odgovornih. 19 Svi odgovorni rekoše cijeloj zajednici: ”Mi smo im prisegli po GOSPODU, Bogu Izraelovu; od sada, mi više ne možemo njima nanijeti zlo. 20 Evo što nam je činiti: mi ćemo njima ostaviti živote da gnjev1 našne dohvati radi prisege koju smo im dali.“ 21 Odgovorni pošto su za njih rekli: ”Nek' žive!“, oni postadoše drvosječe i vodonoše2 za cijelu zajednicu, prema onome što im odgovorni bijahu rekli. 22 Jozua ih pozva i reče im: ” Zašto ste našprevarili govoreći: Mi stanujemo veoma daleko, kad vi stanujete u sred nas? 23 Od sada vi ste prokleti i nitko od vašneće prestati biti slugom - drvosječa i vodonoša - za dom mojeg Boga3. “ 24 U odgovoru Jozui, oni rekoše: ”U stvari često su našizvještavali o tome što GOSPOD, tvoj Bog, bijaše propisao svojem sluzi Mojsiju: dati vam cijelu zemlju i istrijebiti sve stanovnike zemlje pred vama. Mi smo vašse veoma uplašili; to je ono zbog čega smo postupili ovako. 25 Sada, evo našu tvojoj vlasti; postupaj šnama kako ti se čini dobro i pravedno.“ 26 Jozua šnjima postupi tako da ih istrgnu vlasti sinova Izraelovih koji ih ne pobiše. 27 Onog dana, Jozua ih namjesti kao drvosječe i vodonoše za zajednicu i za *oltar GOSPODOV sve do ovog dana, na mjestu koje bi Bog izabrao.