Židovi obnavljaju zidove Jeruzalema

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Židovi obnavljaju zidove Jeruzalema

Židovi obnavljaju zidove Jeruzalema[uredi VE]

3 1 Eliašib, veliki svećenik, kao i njegova braća svećenici, i oni sagradiše Ovčja vrata1. Oni ih utvrdiše i postaviše im krila; potom, sve to Kule stotine, oni utvrdiše zid; sve do kule Hananel. 2 Do te strane gradiše ljudi iz Jerihona, a do njih gradiše Zakur, sin Imrijev. 3 Riblja vrata gradiše sinovi HaSenavljevi i oni su ti koji ih tesaše i postaviše im krila, sa zasunima i zaporima. 4 Do njih radiše Meremot, sin Urijev, sin Hakokov, a s njegove strane radiše Mešulam, sin Berekijavljev, sin Mešezabelov; s njegove strane radiše Sadok, sin Baanavljev; 5 sa strane njemu, radiše Tekoiti, ali njihovi velikaši se ne podvrgnuše službi svojih gospodara1. 6 Na Ješanavljevim vratima 2 radiše Jojada, sin Pazeahov, i Mešulam, sin Bezodijavljev; oni su ih tesali i postavili im krila, sa zaporima i zasunima njihovim. 7 Do njih radiše Malatija Gabaonit, kao i Jadon Meronotit, ljudi iz Gabaona i Mispe, do prijestola3 upravitelja Prekoeufratja. 8 S njegove strane radiše Uziel, sin Harhaja, zlatara, a do njega radiše Hananija, parfimer; oni napustiše Jeruzalem kad biše na Širokom zidu. 9 Do njih radiše Jedaja, sin Harimafov, nasuprotv svojoj kući, i do njega radiše Hatuš, sin Hašabnejavljev. 11 Na jednom drugom dijelu radiše Malkija, sin Harimov, kao i Hašub, sin PahatMoabov; isto i na kuli Furs. 12 Do njega radiše Šalum, sin HaLoheša, poglavar jedne polovice Jeruzalema, on kao i njegove kćeri. 13 Na Vratima doline radiše Hanun, sa stanovnicima Zanoaha; oni su ti koji ih sagradiše i postaviše im krila, sa zasunima i zavorima njihovim; isto za tisuću lakata zida sve do Bunjišnih vrata1. 14 Na Bunjišnim vratima radiše Malkija, sin Rekabljev, upravnik područja BetKerem; on ih napravi i postavi s njihovim zasunima i zaporima. 15 Na Izvorskim vratima radiše Šalum, sin KolHozeov, upravitelj područja Mispe; on je taj koji ih sagradi, pokri i postavi njihova krila s njihovim zasunima i njihovim zavorima; isto i na zidu kod jezera kanala koji ide u kraljev vrt, sve do stepenika koje silaze iz grada Davidova2.
16 Pokraj njega radiše Nehemija, sin Azbukov, poglavar polovice područja BetSurova, sve do nasuprot grobovima Davidovim, sve do umjetnog jezera i do kuće Smionih. 17 Do njega radiše *leviti, od kojih Rehum sin Banijev i, do njega, radiše na svom vlastitom području Hašabija, poglavar polovice područja Keilavljeva. 19 Do njega radiše Ezer, sin Ješuavljev, poglavar Mispe, na jednom drugom dijelu, počev od mjesta nasuprot usponu od oružarnice, u kutu3. 20 Poslije njega radiše s gorljivošću Baruk, sin Zabajev, ne jednom drugom komadu, od kuta sve do ulaza u kuću Elijašibovu, velikog svećenika. 21 Za njim radiše Meremot, sin Urijavljev, sina Hakokosova, na jednom drugom komadu, od ulaza kuće Elijašibove sve do kraja kuće Elijašibove. 22 I poslije njega radiše svećenici, pridošli iz okolice. 23 Zatim, radiše Benjamin kao i Hašub, prekoputa njihove kuće; potom, radiše Azarija, sin Masejavljev, sina Ananijavljeva, do svoje kuće. 24 Poslije njega radiše Binuj, sin Henadadov, na jednom drugom komadu, od kuće Azarijavljeve sve do kuta i sve do ugla, 25 potom bi Palal, sin Uzajev, nasuprot kutu i gornjoj kuli koja čini izbočinu kuće kraljeve, pokraj Zatvorskog dvorišta . Poslije njega Pedaja, sin Pareošov 26 posluživači koji stanovaše u Ofelu1 , sve do prekoputa Vodenih vrata na istoku, i izbočene kule. 27 Poslije njega radiše Tekoiti na jednom drugom komadu, od mjesta nasuprot velikoj izbočenoj kuli, sve do zida Ofelovog. 28 Od iznad Konjih vrata, radiše svećenici, svaki prekoputa svoje kuće. 29 Potom, radiše Sadok, sin Immerov, nasuprot svojoj kući, i potom radiše Šemaja, sin Šekanijavljev, čuvar Istočnih vrata. 30 Poslije njega2 radiše Hananija, sin Šelemijavljev, kao i Hanun, šesti sin Salafov, na jednom drugom komadu. Poslije njega radiše Mešulam, sin Berekijavljev, nasuprot svojoj sobi. 31 Poslije njega radiše Malkija zlatar sve do kuće posluživača i trgovaca, nasuprot vratima Mifkadovim sve do sobe visokog ugla. 32 Između sobe visokog ugla i Ovčijih vrata,1 radiše zlatari i trgovci.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif