Smjeli ratnici Davidovi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Smjeli ratnici Davidovi


Smjeli ratnici Davidovi[uredi]

(2 S 23.839)
10 Evo poglavara ratnika Davidovih koji ga odrješito podupiraše tijekom sve njegove vladavine, kao i sav Izrael, da bi vladao preema riječi GOSPODOVOJ nad Izraelom.
11 Evo liste ratnika Davidovih: Jašobeam, sin Hakmonijev, poglavar Trojice1. On je taj koji vitlaše svojim kopljem na 300 ljudi odjednom: oni biše pobijeni. 12 A poslije njega, Eleazar, sin Dodoa Ahohita, koji bijaše među Trojicom ratnika. 13 On je taj koji bijaše s Davidom u PasDamimu, kad Filistinci se tu sakupiše za boj; bijaše ondje jedno polje pokriveno ječmom, a narod bježaše pred Filistincima; 14 oni se postaviše u sredinu polja, oslobodiše ga i potukoše Filistince; GOSPOD ostvari jednu veliku pobjedu.
15 Trojica od Tridesetorice poglavara siđoše niz stijenu k Davidu, u pećinu Adulamovu, dok tabor Filistinaca bijaše postavljen u dolini Refaita2. 16 David bijaše tada u svom skloništu, a jedna filistinska straža nalazila se tada u Bethleåemu. 17 David izrazi opvu želju: ” Tko mi će dati piti vode iz žusterne koja je na vratima Bethleåemađ“ 18 Trojica upadoše u tabor Filistinaca, natočiše vode u žusterni pokraj vrata Bethleåema, odnesoše ju i ponudiše Davidu. Ali David ju nije htio piti već načini libaciju1 GOSPODU. 19 On reče: ”Nek' me moj Bog kazni ako ja to učinim! Hoću li ja piti *krv tih ljudi u opasnosti po njihov životđ Jer po cijenu života svog oni su ju išli donijeti!“ I on odbi popiti ju. Eto što učiniše Trojica ratnika.
20 Abišaj, brat Joabov, bijaše zapovjednikom Tridesetorice. On je taj što vitlaše kopljem na 300 ljudi koji biše probodeni, ali on si ne načini *ime među Trojicom2. 21 On bi dvostruko počasđ ćen, više nego Tridesetorica, i on postade njihovim zapovjednikom, ali ne dostiže Trojicu.
22 Benaja, sin Jehodajavljev, sin jednog istaknutog čovjeka, po brojnim podvizima, podrijetlom iz Kavsela. On bijaše onaj koji ubi dva junaka3 iz Moaba; on je onaj koji dođe ubiti lava u žusterni za vrijeme snijega; 23 on je također onaj koji ubi jednog Egipćanina, čovjeka rasta od pet lakata4; Egipćanin imaše u ruci jedno koplje kao tkalačka greda. On siđe k njemu, naoružan jednim štapom, istrgnu koplje iz ruke Egipćaninu i ubi ga njegovim vlastitim kopljem. 24 Eto što učini Benajahu, sin Jehojadajev; 0n si načini jedno ime između Tridesetorice5 ratnika; 25 on imaše više ugleda no Tridesetorica, ali on ne nadmaši Trojice. David ga uvrsti u svoju osobnu gardu.
26 Srčani ratnici: Azahel, brat Joabov; Elhanan, sin Dodoov, iz Betlehema; 27 Šamot Harorit, Heles Pelonit; 28 Ira, sin Ikeša Tekoita; Abiezer Anatotit; 29 Sibekaj Hušatit; Ilaj Ahohit; 30 Mahrai Netofatit; 31 Itaj, sin Rivaja iz Givea, od sinova Benjaminovih; Benaja Pireatonit; 32 Huraj iz Potoka Gaša; Abiel Arbatit; 33 Azmavet Baharumit; Eliahba Šalbonit; 34 BeneHašem Gizonit; Jonatan, sin Šaguea Hararita; 35 Ahiam, sin Zakara Hararita; Elifal, sin Urov; 36 Hefer Mekeratit; Ahija Pelonit; 37 Hesro Karmelit; Naraj, sin Ezbajev; 38 Joel, brat Natanov; Mibhar, sin Hagrijev; 39 Selek Amonit; Nahraj Berotit, štitonoša Joaba, sina Serujeva; 40 Ira Jitrit; Garev Jitrit; 41 Uri Hitit.
Zabad1, sin Ahlajev; 42 Adina, sin Šizaa Rubenita, poglavara Rubenita i, s njim, 30; 43 Hanan, sin Maaka i Jošafat Mitnita; 44 Uzija Ašteratit; Šama i Jeiel, sin Hotama Aroerita; 45 Jediael, sin Šimrijev, i Joha, njegov brat, Tisit; 46 Eliel Hahavim, Jeribaj i Jošavija, sin Elnamaov, i Jitma Moabit; 47 Eliel, Obed i Jaziel iz Sova.