Knjiga Ezekielova

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga EzekielovaEzekiel i četiri živa bića[uredi]

 • 1 1 Tridesete godine, četvrtog mjeseca, petog u mjesecu, ja bijah u sred izgnanika, blizu rijeke Kebar[1]; nebesa se otvoriše i ja vidjeh božanska priviđenja.
 • 2 Petog u mjesecu te godine bijaše peti izgon kralja Jojakina[2]
 • 3 bi jedna riječ GOSPODOVA za Ezekiela, sina svećenika Buzija, u zemlji Kaldejaca, blizu rijeke Kebar. Ondje, ruka Božja bi na njemu.
 • 4 Ja vidjeh: jedan olujni vjetar dolažaše sa sjevera, jedan veliki oblak i jedna munjevita vatra i, uokolo, jedna svjetlost; u njenoj sredini, kao blistanje rumenila u sred vatre.
 • 5 U njenoj sredini, nalikost četvorih živih bića; takav bijaše njihov izgled: oni nalikovahu ljudima.
 • 6 Svaki imaše četiri lica i svaki od njih četiri krila.
 • 7 Njihove noge bijahu prave; njihova stopala: kao kopita jednog teleta, blistajući kao što blista uglačana mjed.
 • 8 Ruke ljudske, pod njihovim krilima, bijahu okrenute u četiri smjera, kao i njihova lica i njihova krila, u sve četvero;
 • 9 njihova se krila spajaše jedno s drugim. Oni se ne primicaše poprijeko, već svaki ravno naprijed.
 • 10 Njihova lica nalikovaše licu čovjekovom, sve četvero imaše, s desna lice lava, s lijeva lice bika, i sve četvero imaše jedno lice orla:
 • 11 to bijahu njihova lica[3] što se tiče njihovih krila, razvijenih u vis, dva se spajaše jedno s drugim, a dva pokrivahu njihova tijela.
 • 12 Svaki se kretaše ravno naprijed; oni iđahu u svim smjerovima kamo to duh hotijaše. Oni se ne primicaše poprijeko.
 • 13 Oni nalikovaše živim bićima. Njihov izgled bijaše onaj zapaljene zublje; bijaše to kao jedno viđenje buktinja; između živućih to bijaše kao nekakav promet; i po tom bijaše tu svjetlosti vatre, i izlazeći iz vatre, bljeskova.
 • 14 A živući hitahu u svim pravcima: jedno priviđenje munje.
 • 15 Ja gledah živuće, i vidjeh na zemlji, pokraj živućih, jedan točak, za svako lice.
 • 16 Evo kakav bijaše izgled točkova i njihov sklop: oni blistahu kao krizolit[4] i sve četiri bijahu slična. To bijaše njihov izgled. što se tiče njihovog ustroja, oni bijahu uzglobljeni jedan u drugi.
 • 17 Kad oni napredovahu, oni iđahu u sve četiri pravca; oni ne skretaše napredujući.
 • 18 Visina njihovog obruča izazivaše strah; i to bijaše jedno nadimanje sjaja[5] na njihovom obodu sve četiriju.
 • 19 Kad živući napredovahu, točkovi napredovahu pokraj njih; a kad se živući dizahu iznad zemlje, točkovi se dizahu.
 • 20 Oni iđahu u smjeru kamo duh hotijaše, a točkovi se dizahu u isto vrijeme; to je zato što duh živućih bijaše u točkovima.
 • 21 Kad oni napredovahu, oni napredovahu i kad se zaustavljahu, oni se zaustavljahu; i kad se dizahu iznad zemlje, točkovi se dizahu u isto vrijeme, jer duh živućih bijaše u točkovima.

Prvo viđenje slave Gospodove[uredi]

 • 22 Iznad glave živućih, naličnost jednog svoda, blještećeg kao jedan blistavi kristal; on se protezao iznad njihovih glava, dobrano ponad.
 • 23 Ispod svoda, njihova krila bijahu pružena jedno prema drugom. Svaki je imao dva koja su mu pokrivala tijelo.
 • 24 A ja začuh šum koji su pravila njihova krila kad oni napredovahju: bio je to šum vodoskoka, glas moćnog[6]; šum jednog mnoštva, šum jedne vojske. Kad se oni zaustavljahu, oni spuštahu svoja krila.
 • 25 Dođe jedan glas sa svoda koji bijaše iznad njihovih glava, kao jedan kamen lazulit, imaše naličnost jednom prijestolju;
 • 26 a iznad te naličnosti prijestolja, to bijaše naličnost kao izgled jednog čovjeka, sasvim gore[7].
 • 27 Potom ja vidjeh kao sjaj rumenila, kao izgled vatre koja ga obvijaše sve uokolo, počevši i iznad onoga što se činilo njegovim križima; i počevši i iznad onoga što se činilo njegovim križima, ja vidjeh kao izgled jedne vatre i jednog svjetla, svuda uokolo njega.
 • 28 To bijaše kao izgled duge koja je u oblaku u kišni dan: takav bijaše izgled okružujuće svjetlosti. To bijaše izgled, naličnost Slave GOSPODOVE. Ja gledah i ja padoh na svoje lice; začuh glas koji govoriše.

Bog šalje Ezekiela prema ljudima Izraelovim[uredi]

 • 2 1 On mi reče: ” Sine čovjekov[8], ustani, jer ja ti hoću govoriti.“
 • 2 Nakon što mi je on govorio, jedan duh[9] dođe u mene; on me uspravi; tada ja začuh onog koji mi govoriše.
 • 3 On mi reče: ” Sine čovjekov, ja tebe šaljem k sinovima Izraelovim, k ljudima pobunjenim protiv mene, oni i njihovi očevi, sve do danas.
 • 4 Ti sinovi tvrdokornog lica i okorjelog srca, ja te k njima šaljem; ti ćeš im reći: Ovako govori Gospodin BOG.
 • 5 Dakle, slušali te, ili ne slušali jer to je jedna pasmina pobunjenika oni će znati da ima jedan prorok u sred njih.
6 Slušaj, sine čovjekov, ne boj ih se i ne boj se njihovih riječi; ti su u sred osporavatelja i trnja, i sjediš na škorpijama; ne boj se njihovih riječi i nek te ne straše njihova lica, jer to je jedna pasmina pobunjenika.
 • 7 Ti ćeš im reći moje riječi, slušali te ili ne slušali: to su pobunjenici.
 • 8 Sine čovjekov, slušaj što ti kažem: ne budi pobunjenik, kao što je ta pasmina pobujenika; otvori usta i jedi što ću ti ja dati.“
 • 9 Ja pogledah: jedna ruka bijaše pružena prema meni, držeći savijenu knjigu[10].
 • 10 Ona ju razmota preda mnom; ona bijaše ispisana s obje strane[11]; tu bijahu upisane žalbe, uzdisanja, jauci.
 • 3 1 On mi reče: ” Sine čovjekov, pojedi ju, pojedi ovaj svitak[12]; potom ići ćeš govoriti kući Izraelovoj. “
 • 2 Ja otvorih usta i on mi dade jesti taj svitak.
 • 3 On mi reče: ” Sine čovjekov, nahrani svoj trbuh i ispuni svoja crijeva ovim svitkom što ti dajem.“ Ja ga pojedoh: on bi u mojim ustima od jedne slatkoće meda.
 • 4 On mi reče: ” Sine čovjekov, idi; pođi ka kući Izraelovoj i govori njima mojim riječima.
 • 5 Jer, to nije jednom narodu neshvatljivog govora i teškog jezika da si ti poslan; to je dom Izraelov.
 • 6 To nije mnogobrojnim narodima neshvatljivog govora i teškog jezika, čije ti ne bi razumio riječi da te ja šaljem k njima, ne bi li te oni slušali?
 • 7 Ali, dom Izraelov ne će te slušati, jer oni mene ne će slušati; to je što sav dom Izraelov ima čelo tvrdo i srce tvrdokorno.
 • 8 Gledaj: ja činim tvoje lice tvrdim kao što je i njihovo lice, i tvoje čelo također tvrdim kao što je njihovo čelo.
 • 9 Ja činim tvoje čelo tvrdim poput dijamanta, tvrđim od šljunka; ti ih se ne ćeš bojati i ne ćeš se uplašiti pred njima, jer su oni jedna pasmina pobunjenika.“
 • 10 On mi reče: ” Sine čovjekov, primi u svoje srce, slušaj svojim ušima sve riječi koje ti kažem.
 • 11 Idi, pođi k izgnanicima, k sinovima svojeg naroda; ti ćeš im govoriti; slušali oni ili ne slušali, ti ćeš im reći: Ovako govori Gospod BOG.“
 • 12 Tada me duh podiže i ja začuh iza sebe buku jedne velike graje:” Blagoslovljena budi na svom mjestu slava GOSPODOVA! “
 • 13 po tome šum krila živućih, koja su se sudarala jedno o drugo, i u isto vrijeme, buku točkova i buku jedne velike graje.
 • 14 Tad me duh podiže i ponese me; ja pođoh ogorčen i uznemirenog duha; ruka GOSPODOVA bijaše na meni, vrlo tvrda.
 • 15 Ja stigoh kod izgnanika, u Tel-Aviv[13], kod onih koji borave blizu rijeke Kebar jer ondje oni stanuju i ja boravih sedam dana, otupljen, u sred njih.

Ezekiel će biti kao jedan stražar[uredi]

 • 16 Na kraju sedam dana, bijaše jedna riječ GOSPODOVA za mene.
 • 17 ” Sine čovjekov, ja te postavih stražariti za dom Izraelov; kad ti budeš čuo jednu riječ koja dođe iz mojih usta, ti ćeš ih upozoriti s moje strane.
 • 18 Ako ja kažem zlome: Ti ćeš umrijeti, a ti ga ne upozoriš , ako ti ne govoriš zlome da bi se pazio svojeg hrđavog ponašanja, da bi živio, on će umrijeti zbog svojeg
grijeha, ali ti si taj kome ću ja tražiti račun za njegovu krv.
 • 19 Naprotiv, ako ti upozoriš zloga, a on se ne okani svoje zloće i svojeg zlog ponašanja, on će umrijeti od svojeg grijeha dok ti, tebi će biti spašen život.
 • 20 Ako se jedan pravedni okrene od svoje pravednosti i počini nepravdu, ja ću mu dati da posrne: on će umrijeti jer, zato što ga ti nisi upozorio on će umrijeti za svoj
grijeh; on se više ne će sjećati pravde koju je činio; ali, od tebe ću ja tražiti račun za njegovu krv.
 • 21 Naprotiv, ako ti upozoriš jednog pravednog da taj pravedni ne griješi, i što stvarno ne griješi, on će živjeti jer bio je on upozoren a ti, tebi će biti spašen život.“

Vrijeme šutnje za proroka[uredi]

 • 22 To je ondje[14] da ruka GOSPODOVA bi na meni; on mi reče:”Ustani, iziđi iz doline; i ondje, ja ću ti govoriti.“
 • 23 Ja se digoh i iziđoh iz doline; evo slava se GOSPODOVA nalaziše ondje, takva slava kakvu ja vidjeh blizu rijeke Kebar; ja padoh na lice svoje.
 • 24 Jedan duh dođe u mene; on me uspravi. On mi govoriše i reče mi: ”Zatvori se u kuću svoju.
 • 25 Slušaj, sine čovjekov; Ljudi će staviti na tebe konope[15], svezat će te i ti više ne ćeš izlaziti iz njihove sredine.
 • 26 Ja ću slijepiti tvoj jezik o tvoje nepce; bit ćeš nijem i ne ćeš više za njih biti čovjek prijekora; jer to je jedna pasmina pobunjenika.
 • 27 Ali, kad ti ja budem govorio, otvorit ću tvoja usta i ti ćeš im reći: Ovako govori GOSPOD: tko hoće slušati, nek' sluša; tko ne će slušati, nek'
ne sluša; jer to je jedna pasmina pobunjenika.

Ezekiel i opsada Jeruzalema[uredi]

 • 4 1 Slušaj, sine čovjekov; uzmi jednu ciglu i stavi ju pred sebe; iznad, nacrtaj jedan grad, ”Jeruzalem.
 • 2 Stavi opsadu ispred grada, napravi nasipe protiv njega, podigni jedan bedem, postavi tabor i postavi ovnove[16] svuda uokolo.
 • 3 Uzmi jednu metalnu ploču i stavi ju, kao kakav željezni zid, između sebe i grada; uporno ga promatraj; on će biti u opsadnom položaju, jer ti ćeš
staviti opsadu pred njega: to je jedan znak *visokih mjesta kuće Izraelove.
 • 4 Lezi na lijevu stranu, gdje ćeš postaviti grijehe kuće Izraelove. Ti ćeš nositi grijehove njihove toliko dana koliko budeš ležao na toj strani.
 • 5 Ja ti nalažem jedan broj dana jednakovrijedan godinama njihovog griješenja: 390[17]; ti ćeš nositi grijehe doma Izraelova.
 • 6 Ti ćeš ispuniti te dane; potom ćeš leći, po drugi puta, na desnu stranu i nosit ćeš grijehe kuće Judine: 40[18] dana; ja ti utvrđujem jedan dan po godini.
 • 7 Ti ćeš uprijeti svoj pogled na opsjednuti Jeruzalem, i gole ruke, izgovorit ćeš jedno proročanstvo protiv njega.
 • 8 I evo te ja tovarim konopima[19]; ti se ne ćeš okretati s jedne strane na drugu, sve dok ne budeš ispunio dane kojih ćeš činiti opsadu.
 • 9 Uzmi pšenice, ječma, boba, sočiva, prosa i ozimog krupnika; stavi ih u jednu posudu; napravi sebi kruha. Tijekom tih dana kad budeš ležao porebarke: 390, ti ćeš ga jesti.
 • 10 To će biti hrana koju ćeš ti jesti: jedna porcija od dvadeset sikala[20] dnevno; jest ćeš ju dan za danom.
 • 11 Pijaća voda bit će ti osigurana: šesti dio hina[21]; pit ćeš ju dan za danom.
 • 12 Jest ćeš svoj kruh u obliku ječmene pogače; ispeći ćeš ga pred njihovim očima na izmetinama ljudskim[22].“
 • 13 GOSPOD reče: ” To je onako kako će sinovi Izraelovi jesti nečisti kruh među narodima kamo ću ih ja raspršiti.“
 • 14 Ja odgovorih: ” Gospodine BOŽE! Ja se nikad nisam uprljao; od svojeg djetinjstva sve do danas, ja nikad nisam jeo crknute ili rastrgane[23] životinje i nikad nije ušlo u moja usta nečisto meso.“
 • 15 On mi reče: ” Eh dobro, ja ti odobravam kravlju balegu[24], umjesto ljudskih izmetina: ti ćeš peći svoj kruh iznad.“
 • 16 On mi reče: ” Sine čovjekov, ja ću uništiti u Jeruzalemu opskrbu kruhom; oni će jesti kruh izmjeren u strahu, pit će vodu mjerenu u strahu.
 • 17 Pošto kruh i voda nedostajat će, jedni i drugi bit će zastrašeni i istrunut će oni zbog svojeg grijeha.

Bog će kazniti Izrael[uredi]

 • 5 1 Slušaj, sine čovjekov, uzmi jedan oštar mač; ti ćeš se njime služiti kaojednom britvom; obrijat ćeš si glavu i bradu[25]; po tome uzet ćeš jednu vagu i načiniti više dijelova.
 • 2 Spalit ćeš jednu trećinu svojih dlaka u sred grada, kad se budu navršili dani tvoje opsade; uzet ćeš drugu trećinu koju ćeš udariti mačem, sve uokolo grada; posljednju trećinu raspršit ćeš u vjetru ja ću izvuči mač protiv njih .
 • 3 Ali, ti ćeš otud uzeti jednu malu količinu[26] koji ćeš turiti u svoj ogrtač.
 • 4 Uzet ćeš ih još malo pa ih baciti u vatru i spaliti; otud će izići vatra protiv sve kuće Izraelove.
 • 5 Ovako govori Gospod BOG: Evo Jeruzalema! Ja sam ga bio postavio u sred naroda, sa zemljama uokolo njega.
 • 6 On se pobunio protiv mojih odluka s više nastranosti no narodi; i protiv mojih zakona, više nego zemlje koje ga okružuju to je što su oni odbacili moje odluke i nisu išli prema mojim zakonima.
 • 7 To je zašto, ovako govori GOSPOD: Zbog vaše gluposti, gore nego ono pučantsvo koje vas okružuje, vi niste išli prema mojim zakonima i niste izvršavali mojih odluka; niste čak postupali prema običajima naroda koji su okolo vas.
 • 8 To je zašto, ovako govori Gospod BOG: Ja dolazim, ja također, protiv tebe; ja izvršavam presudu u sred tebe, pred očima naroda.
 • 9 Zbog svih tvojih ogavnosti[27], ja činim protiv tebe, ono što nikad nisam činio, jednu stvar koju više nikad neću učiniti.
 • 10 Tako, očevi prožderat će sinove u sred tebe i sinovi žderat će očeve svoje[28]; ja ću izvršiti protiv tebe presudu i raspršit ću na sve strane ono što će ostati od tebe.
 • 11 To, je zašto, mojeg mi života proročanstvo GOSPODOVO: jer si ti uprljao moje svetište svim tim užasima i svim tim ogavnostima, ja također, proći ću britvom[29]; moje oko ne će imati sućuti, a ja ću biti bez milosti.
 • 12 Jedna će trećina tvojih ljudi umrijeti od kuge i bit će uništena od gladi u sred tebe; druga trećina past će od mača uokolo tebe; a, posljednju trećinu ja ću
raspršiti na sve strane i pognat ću mač za njima.
 • 13 Ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva, ja ću zasititi svoju jarost protiv njih i osvetit ću se; tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD, da sam govorio u ljubomori svojoj, idući sve do kraja svoje jarosti protiv njih.
 • 14 Načinit ću od tebe jednu ruševinu i predmet srama među narodima koji te okružuju, u očima svih prolaznika.
 • 15 Ti ćeš biti za narode koji te okružuju predmet srama i poruga, pouka i razlog zaprepaštenja, kad ja budem izvršio protiv tebe presudu, s gnjevom, jarošću i gnjevnim
prijekorima. Ja, GOSPOD, rekoh.
 • 16 Kad ja budem bacao protiv njih pogibeljne strijele gladi, strijele istrijebljenja koje ću ja poslati za vas uništiti, ja ću pojačati za vas glad i uništit ću vaše opskrbljivanje kruhom.
 • 17 Ja ću poslati protiv vas glad i krvožedne zvijeri koje će te lišiti djece; kuga i krv proći će kod tebe, a ja ću dati mač doći protiv tebe. Ja, GOSPOD, rekao sam!“

Protiv obožavatelja idola[uredi]

 • 6 1 Bijaše jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema planinama[30] Izraelovim, i izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
 • 3 Ti ćeš reći: Planine Izraelove, slušajte riječ Gospoda BOGA. Ovako govori Gospod BOG planinama i brijezima, klisurama i dolinama: Evo me, ja ću dovesti na vas mač i uništit ću vaša *visoka mjesta.
 • 4 Vaši *oltari bit će uništeni, vaše kadionice[31] razbijene, a ja ću dati da vaši mrtvi popadaju pred vašim idolima.
 • 5 Stavit ću lješeve sinova Izraelovih pred njihove idole i rastepst ću vaše kosti uokolo vaših oltara[32].
 • 6 Posvuda gdje vi stanujete, gradovi će biti razrušeni i visoka mjesta opustošena, tako da vaši oltari budu
razrušeni i zagnušani, vaši idoli polomljeni, vaše kadionice razbijene i vaša djela uništena.
 • 7 Mrtvi će padati u sred vas; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD.
 • 8 Ali, kad vi budete u sred naroda imali samo preživjele od mača, kad vi budete raspršeni među zemljama, ja ću zadržati ostatak.
 • 9 Vaši će se preživjeli sjećati mene, među narodima kamo ih budu izgnani, oni čije ću ja obeščaščeno slomiti srce koje se okrenulo od mene, i njihove idolima prodane oči. Gađenje će im se do lica popeti zbog zlodjela koja su počinili, zbog svih njihovih gnusnosti.
 • 10 Tad će oni saznati da sam ja GOSPOD; ovo nije u prazno šta ja govorim da ću im nanijeti jedno takvo zlo.“
 • 11 Ovako govori Gospod BOG: ”Tapši rukama, topoći nogama[33] i reci: Svršeno je! za sve gnusno zlo doma Izraelovog koji će pasti od mača, gladi i kuge.
 • 12 Tko je daleko umrijet će od kuge; tko je blizu, past će od mača; a tko ostane opsjednuti umrijet će od gladi; ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva protiv njih.
 • 13 Tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD, kad njihovi mrtvi budu legli u sred njihovih idola, uokolo oltara, na svakom visokom brijegu, na vrhu svake planine, pod svakim granatim stablom, pod svakim bujnim[34] hrastom, čak ondje gdje oni nude jedan utažujući miris svim svojim idolima.
 • 14 Ja ću ispružiti ruku protiv njih i napravit ću od te zemlje posvuda gdje oni obitavaju jedno osamljenu pustoš, počev od pustinje sve do Divle[35]. Tad će oni saznati da sam ja GOSPOD. “
== Gospod najavljuje svršetak ==
7 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Slušaj, sine čovjekov! Ovako govori Gospod BOG zemlji Izraelovoj: Ovo je kraj! kraj stiže s četiri strane zemlje.
 • 3 Sada je svršetak za tebe: ja ću poslati svoju srdžbu protiv tebe, ja ću ti suditi prema tvojem ponašanju, i ja ću te teretiti svim tvojim gnusnostima.
 • 4 Moje oko ne će imati sućuti za tebe i ja ću biti bez milosti, jer ja ću te teretiti tvojim ponašanjem, a tvoje gnusnosti ostat će u sred tebe[36]; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD. “
 • 5 Ovako govori Gospodin BOG:” Nesreća nikad viđena! Nesreća! Evo je kako dolazi.
 • 6 Kraj stiže; doseže svršetak; on se budi za tebe; evo ga kako stiže.
 • 7 Glad stiže na tebe, žitelju zemlje; vrijeme dolazi, *dan je blizu[37]; pomutnja umjesto radosti na planinama.
 • 8 Sada, odmah, ja ću sasuti svoj gnjev protiv tebe; ja ću ići sve do kraja svoje jarosti protiv tebe, ja ćuti suditi prema tvojem ponašanju i ja ću te teretiti tvojim gnusnostima.
 • 9 Moje oko bit će bez sućuti, a ja ću biti bez milosti; ja ću ti dati prema tvojem ponašanju, a gnusnosti će ostati u sred tebe; tada ćete vi saznati da sam ja to ja, GOSPOD, koji udara.
 • 10 Evo dana; evo dolazi glad; ona je na putu. Okrutnost cvate[38], drskost se razgaljuje.
 • 11 Nasilnost se uspravila, batina zloće. Ništa ne ostaje od njih, ništa od njihove graje, ništa od velikog brundanja; nema više mira za njih.
 • 12 Vrijeme dolazi, dan je naminovan; nek' se kupac ne veseli, nek' se prodavač ne žalosti, jer gnjev prijeti svem bogatstvu zemlje.
 • 13 Prodavač se ne će vratiti svojoj robi, čak i ako je još živ; jer viđenje koje prijeti svem bogatstvu zemlje ne će biti opozvano. Svatko će živjeti u svom zločinu[39]; oni ne će moći povratiti snagu.
 • 14 Odjekivat će trube, pravit će se pripreme, ali nitko ne će ići u boj, jer moj gnjev prijeti svem bogatstvu zemlje.

Nitko ne će izmaći kažnjavanju[uredi]

 • 15 Mač izvana, kuga i glad u kući; tko je u poljima umrijet će od mača; tko je u gradu, glad i kuga prožderat će ga.
 • 16 Preživjeli će se izgubiti; oni će ići u planine, svi kao žalosne golubice iz doline, svaki zbog svog grijeha.
 • 17 Sve će ruke klonuti;
::sva će koljena pasti
::u vodu.
 • 18 Oni će opasati kostrijet,
::jeza će ih spopasti.
::Na svim licima, sram
::i na svim glavama, kose
::ostrižene[40].
 • 19 Oni će bacati svoje srebro po
::ulicama;
::zlato će im biti jedna ljaga.
::Njihovo srebro i njihovo zlato
::ne će ih moći spasiti, u dan
::gnjeva GOSPODOVOG.
::Njihova ždrijela ne će biti
::nasićena,
::a njihova crijeva ne će biti
::napunjena;
::jer, zlato i srebro su uzrok
::njihovom grijehu.
 • 20 Od njihovih sjajnih ukrasa, oni
su načinili svoju oholost; njime su
načinili svoje gnusne slike,
svoje užase; to je zbog čega ću
ja od tog načiniti njihovu ljagu.
 • 21 Izručit ću ga u ruke strancima,
za pljačku;
zlima iz zemlje, za
plijen.
Oni će ga oskvrnuti.
 • 22 Okrenut ću od njih svoje lice,
oskvrnut će se moje blago.
Razbojnici će tu doći
i oskvrnuti ga.
 • 23 Načini jedan lanac,
jer zemlja je puna krvoločnih suđenja,
a grad pun nasilja[41].
 • 24 Ja ću dovesti najgore od naroda;
oni će se domoći kuća.
Ja ću slomiti oholost jakih,
a oni koji ih posvećuju
bit će oskvrnuti[42].
 • 25 Zebnja dolazi;
oni traže mir: uzaludno!
 • 26 Doći će užas na užas,
ružna vijest na ružnu vijest;
oni će iskati jedno viđenje u
*proroka;
svećenik više ne će izdavati naloga,
ni starci savjeta.
 • 27 Kralj će biti u žalosti,
a princ će se ogrnuti očajem;
ruke će ljudima drhtati.
Ja ću postupati prema njima
po njihovom ponašanju
i sudit ću im prema njihovom
suđenju;
tada će oni saznati da sam ja
GOSPOD.“

Idolatrija u Božjem hramu[uredi]

 • 8 1 šeste godine[43], šestog mjeseca, petog tog mjeseca,
kako sam sjedio u svojoj kući i *starci Judini bijahu sjedjeli preda mnom,
ruka Gospoda BOGA se obori na mene.
 • 2 Ja pogledah; i evo: jedna naličnost, kao izgled jednog čovjeka[44] ; počev ispod onoga što se činilo
biti njegovim križima, od vatre; počev iznad njegovih križa, jedna vrsta sjaja, kao blistanje rumenila.
 • 3 On ispruži jednu vrstu ruke i zgrabi me za jedan čuperak kose; potom duh me uzdiže između neba i zemlje; u božanskim viđenjima, on me odnese u Jeruzalem, na ulaz unutarnjih vrata, onih koja su okrenuta k sjeveru, ondje gdje se nalazi idol ljubomore[45] koji izaziva ljubomoru.
 • 4 Bijaše ondje slava Boga Izraelova, slična viđenju koje ja bijah vidio u dolini[46].
 • 5 On mi reče: ” Sine čovjekov, digni dakle oči put sjevera.“ Ja digoh oči prema sjeveru, i evo: na sjeveru od vrata, bijaše jedan oltar; taj idol ljubomore nalazio se u prolazu.
 • 6 On mi reče: ” Sine čovjekov, vidiš li ti što oni čine? Vidiš li ti velike gnusnosti koje dom Izraelov počini ovdje da se ja udaljim od svojeg svetišta? Ti ćeš još vidjeti i drugih gnusnosti.“
 • 7 On me odnese k vratima trijema;
 • 8 ja vidjeh: bijaše jedna rupa u zidu; bi tu dakle jedan otvor.
 • 9 On mi reče: ” Uđi i gledaj grozne gnusnosti koje oni ovdje upravo počinjavaju.“
 • 10 Ja uđoh i vidjeh; bijaše svih vrsta slika reptila[47], i zvijeri užas jedan i svih kuće Izraelove narisanih sve uokolo po zidu.
 • 11 70 starješina kuće Izraelove, sa Jazanijahuom, sinom Šafanovim u sred njih, stajaše pred slikama. Svaki sa svojom kadionicom u ruci; miris jednog oblaka *tamjana
uspinjao se[48].
 • 12 On mi reče: ” Jesi li vidio, sine čovjekov, ono što čine starci doma Izraelova, u tami, svaki u sobama posvećenim svojem idolu? Ovo je što oni kažu: GOSPOD nas ne može vidjeti; GOSPOD je napustio zemlju.“
 • 13 On mi reče: ” Ti ćeš vidjeti još i drugih velikih gnusnosti koje oni upravo počinjavaju.“
 • 14 On me odvede na ulaz vrata Kuće GOSPODOVE, onih koja gledaju prema sjeveru; ondje bijahu zasjele žene koje oplakivahu Tamuza[49].
 • 15 On mi reče: ” Jesi li vidio, sine čovjekov? Ti ćeš vidjeti još i drugih velikih gnusnosti još većih nego ove.“
 • 15 On me odvede prema trijemu Kuće GOSPODOVE; evo kako na ulazu Templa GOSPODOVOG, između vestibula i oltara,
 • 16 bijaše otprilike 25 ljudi, leđima okrenutim Templu GOSPODOVU, a licem k istoku; oni se klanjahu prema istoku, pred suncem.
 • 17 On mi reče: ” Jesi li vidio sine čovjekov? Je li to premalo za kuću Judinu počiniti gnusnosti koje oni počinjavaju ovdje? Oni
ispunjavaju zemlju nasiljem i počinju mene vrijeđati; evo ih kako podižu krošnju sve do svojeg nosa[50].
 • 18 Kad dođe na mene red da djelujem, s gnjevom; moje oko ne će imati sućuti a ja ću biti bez milosti; oni će puštati velike jauke u moje uši, ali ja ih neću slušati.“

Ezekiel vidi kažnjavanje Jeruzalema[uredi]

 • 9 1 On povika snažnim glasom na moje uši: ” Kažnjavanje grada je blizu; nek' svatko ima u ruci svoje sredstvo istrijebljenja. “
 • 2 Evo šest ljudi dolazi od gornjih vrata okrenutih k sjeveru; svaki imaše u ruci svoje sredstvo istrijebljenja. U sred njih bijaše jedan čovjek odjeven u lan[51], s priborom pisara za pojasom. Oni dođoše i stadoše pokraj brončanog oltara.
 • 3 Slava Boga Izraelovog se diže iznad kerubina na kojem se ona nalaziše i uputi se prema pragu Kuće; tad on pozva čovjeka odjevenog u lan i koji je nosio pisaći pribor o pojasu.
 • 4 GOSPOD mu reče: ” Prođi u sred grada, u sred Jeruzalema; načini jedan znak na čelu ljudi koji uzdišu i žale zbog svih gnusnosti koje se počinjavaju u sred njega.“
 • 5 Potom ja ga čuh govoriti drugima:
” Prođite u grad za njim i udarajte; nek' vaše oči budu bez
 • 6 Starce, mladiće i djevojke, djecu i žene, ubijat ćete ih sve do istrjebljenja.; ali se ne približavajte nikome tko nosi znak. Počet ćete sa svetištem.“ Tada oni počeše sa
starješinama koje bijahu pred Kućom.
 • 7 On im reće: ” Uprljajte Kuću i napunite mrtvima[52] trijem ® Idite!“ Oni iziđoše i udarahu u gradu.
 • 8 A dok oni udarahu, ja ostadoh sam; ja padoh na svoje lice i jauknuh: Ah, Gospodine BOžE! Hoćeš li ti istrijebiti ostatak Izraela izlijevajući svoj gnjev na Jeruzalem? “ On mi reče: ” Grijeh kuće Izraelove i Judine je velik, ogroman; zemlja je puna krvi, a grad ispunjen nastranostima; jer oni su rekli: GOSPOD je napustio zemlju; GOSPOD ne može ništa vidjeti.
 • 10 Tako će moje oko biti bez sućuti, a ja ću biti bez milosti; ja ću h natovariti teretom njihovog ponašanja.“
 • 11 A, evo kako čovjek odjeven lanom i koji nosiše pisaći pribor o pojasu priopći govoreći: ” Ja sam učinio kako mi ti bijaše rekao.“

Novo viđenje slave Božje[uredi]

 • 10 1 Ja opazih: na svodu koji bijaše iznad glave kerubinima, vidješe se kao jedan kamen od lazulita, kao izgled, kao na
ličnost jednog prijestolja[53].
 • 2 On reče čovjeku odjevenom u lan: ” Kroz razmake, uđi u krug, pod kerubinima; uzmi pune ruke gorućih žeravica, kroz razmake koji su među *kerubinima[54], i saspi ih na grad.“ čovjek onamo uđe pred mojim očima.
 • 3 U času kad čovjek uđe , kerubini stajaše desno u Kući, a oblak ispuni unutarnji trijem.
 • 4 Slava GOSPODOVA se podiže iznad kerubina prema pragu Kuće; Kuća bi ispunjena oblakom dok trijem bijaše ispunjen sjajem slave GOSPODOVE,
 • 5 a šum krila kerubinskih se čuo sve do vanjskog trijema, kao glas Moćnoga kad on govori.
 • 6 Kad on zapovjedi čovjeku u lan odjevenom: ”Uzmi vatru kroz razmake u krugu, kroz razmake koji su između kerubina“, čovjek dođe i stade pokraj točka.
 • 7 Kerubin pruži ruku kroz razmak koji je između kerubina, prema vatri koja je u razmaku između kerubina; on ju uze i napuni ruke čovjeku odjevenom u lan. Ovaj posljednji ju uze i iziđe.
 • 8 Tad se pojavi pod krilima kerubina jedan oblik ruke ljudske.
 • 9 Ja opazih: bijahu četiri točka pokraj kerubina; jedan točak sa strane svakom kerubinu; izgled točkova bijaše kao svjetlucanje krizolita[55].
 • 10 Njihov izgled: sve četiri bijahu slični; oni bijahu kao uzglobljeni jedan u drugi.
 • 11 Kad napredovahu, oni su mogli ići u 4 pravca; ali oni se kretahu u smjeru mjesta prema kojem je njihova glava bila usmjerena; oni ne napredovaše poprijeko.
 • 12 Na svakom tijelu kerubina, njihovim leđima, njihovim rukama i njihovim krilima, kao i uokolo točkova u sve četvorice bijaše jedno bujanje svjetlucanja.
 • 13 Ja čuh dati tim točkovima ime "kruga"[56].
 • 14 oni imahu svaki 4 lica; lice prvoga bijaše lice kerubina; lice drugoga, lice čovjekovo, trećeg lice lava i četvrtog lice orla.
 • 15 Kerubini se podigoše bijaše to živući kojeg ja vidjeh blizu rijeke Kebar[57].
 • 16 Kad kerubini napredovahu, točkovi napredovahu pokraj njih; kad kerubini širiše svoja krila za podići se iznad zemlje, točkovi ne ostajaše po strani već se držaše uz njih.
 • 17 Kad se oni zaustavljaše i kad se dizahu oni se dizahu s njima; to je zato što duh živućih bijaše u njima.

Slava Božja napušta svetište[uredi]

 • 18 Slava GOSPODOVA se diže s praga Kuće i stade iznad kerubina.
 • 19 tada kerubini raširiše svoja krila i digoše se sa zemlje; pred mojim očima oni iziđoše u isto vrijeme kad i točkovi. Slava se zaustavi na ulazu istočnih vrata Kuće GOSPODOVE; slava Boga Izraelova bijaše na kerubinima, sasvim isnad.
 • 20 Bijaše to živući što ja bijah vidio, pod Bogom Izraelovim, blizu rijeke Kebar; i ja znadoh da to bijahu *kerubini[58] .
 • 21 četiri kerubina imahu svaki četiri lica i četiri krila; pod njihovim krilima bijaše naličnost jedne ruke ljudske.
 • 22 Njihova lica sličiše onim istim licima koje ja bijah vidio blizu rijeke Kebar bijaše to njihov izgled. Svako se kretaše ravno pred sebe.

Jeruzalem će biti suđen za svoje zločine[uredi]

 • 11 1 Duh me uzdiže i ponese k istočnim vratima Kuće GOSPODOVE koja okrenuta prema istoku; bijaše na ulazu vrata 25 ljudi; ja vidjeh u sred njih Jazanija sina Azurova i Pelatijahua sina Benajahuvljeva, poglavare puka.
 • 2 Duh mi reče ” Sine čovjekov, evo ljudi koji smišljaju zločine i koji snivaju zlo u ovom gradu.
 • 3 Oni rekoše: Nismo blizu izgradnje kuća; grad je jedan kotao, a mi smo meso[59].
 • 4 To je zašto, izgovori jedno proročanstvo protiv njih, izgovori proročanstvo sine čovjekov.“
 • 5 Duh GOSPODOV pade na mene i reče mi :” Govori! Reci: Ovako govori GOSPOD: Ovako ste vi govorili, kućo Izraelova; to što se uspinje u vašem duhu ja to poznajem.
 • 6 Vi ste umnožili mrtve u ovom gradu, vi ste ispunili ulice mrtvima.
 • 7 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Mrtvi koje ste vi stavili u sred grada, to je voda, meso, a grad je kotao; ali vi, ja ću vas izvesti otuda.
 • 8 Vi se bojite mača: ja ću dovesti mač na vas, proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 9 Ja ću vas izvesti iz grada, ja ću vas izručiti u ruke strancima i ja ću izvršiti svoje presude protiv vas.
 • 10 Vi ćete pasti od mača; ja ću vam suditi na teritoriji Izraelovoj; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD.
 • 11 Grad ne će biti za vas jedan kotao i vi mu ne ćete biti mesom; ja ću vam presuditi na samoj teritoriji Izraela.
 • 12 Tada ćete vi saznati da sam ja GOSPO, ja čije vi niste slijedili zakone i niste pridržavali običaje; jer vi ste postupali prema običajima naroda koji vas okružuju. “
 • 13 Kako ja izgovorih proročanstvo, sin Benajahuvljev umrije Pelatijahu to jest BjegunacodBoga umrije. Ja padoh na lice svoje i jauknuh jednim snažnim glasom; ja rekoh: ” Ah! Gospodine BOžE! Ti hoćeš istrijebiti ostatak Izraela[60]! “

Bog će sakupiti raspršeni narod[uredi]

 • 14 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 15 ” Sine čovjekov, sva tvoja braća, ljudi tvojeg roda, sav dom Izraelov, u svojoj cijelosti, kojima stanovnici Jeruzalema govore: Ostanite daleko od GOSPODA[61]; nama je ova zemlja bila dana u posjed!
 • 16 Reci im dakle: Ovako govori Gospodin BOG: čak i ako sam ih udaljio među narode i raspršio ih po zemljama, ja sam za njih bio *svetištem u zemlji kamo su išli.
 • 17 Reci im dakle: Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću vas prikupiti iz sredine naroda i ja ću vas objediniti u zemlji gdje bijaste raspršeni; po tome ja ću vam dati zemlju Izraelovu.
 • 18 Oni će ovamo doći i odbaciti sve užase i sve gnusnosti[62].
 • 19 Dat ću im jedno odano srce; stavit ću u vas jedan novi duh; ja ću im uzeti iz tijela njihovo srce od kamena i dat ću im novo srce od mesa,
 • 20 da oni hode prema mojim zakonima, da čuvaju moje običaje i da ih ispunjavaju. Oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog.
 • 21 Ali, oni čijem srcu gode užasi i gnusnosti, ja ću teretiti njihovu glavu njihovim ponašanjem, proročanstvo Gospodina BOGA.“

Slava Božja napušta Jeruzalem[uredi]

 • 22 Tada *kerubini raširiše svoja krila; točkovi bijahu s njima. Slava Boga Izraelova bijaše iznad njih, posve iznad.
 • 23 Slava GOSPODOVA se diže iz sredine grada i stade na planinu koja je na istoku.
 • 24 Duh me podiže i odnese u Kaldeju[63], prema izgnanicima; to se dogodilo u viđenju, pod učinkom duha Božjeg. Priviđenje koje bijah promatrao podiže se iznad mene.
 • 25 Ja govorih izgnanicima stvari koje mi GOSPOD bijaše pokazao.

Ezekiel daje jedno predskazanje o izgnonu[uredi]

 • 12 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovječji, ti stanuješ u sred jedne pasmine pobunjenika; oni imaju oči za vidjeti, a ne vide, uši za slušati, a ne čuju oni, jer to je jedna pasmina pobunjenika.
 • 3 Slušaj sine čovjekov! Pripravi jednu prtljagu izgnaničku i pođi u izgnanstvo, u sred dana, pred njihovim očima; ti ćeš poći u izgnanstvo, iz ovog mjesta u jedno drugo, pred njihovim očima[64]; možda će oni vidjeti da su jedna pasmina pobunjenika.
 • 4 Ti ćeš iznijeti svoju prtljagu prtljagu izgnaničku u sred dana, pred njihovim očima; a ti, ti ćeš izići na večer, pred njihovim očima, kao što izlaze izgnanici.
 • 5 Pred njihovim očima, ti ćeš probušiti zid i pronijet ćeš prtljagu na svojim plećima; ti ćeš ju iznijeti u tami;
 • 6 ti ćeš pokriti svoje lice da ne vidiš zemlju: jer, ja od tebe tvorim jedno predskazanje za dom Izraelov.“
 • 7 Ja učinih kao što mi on bijaše zapovjedio. Ja iznesoh svoj prtljag u sred dana, prtljag izgnanički; a, navečer, ja izbuših zid, rukom; u tami, iznesoh prtljagu i nosih ju sam na svojim plećima, pred njihovim očima.
 • 8 Bi u jutro, jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 9 ” Sine čovječji, dom Izraelov, pasmina pobunjenička, nije li ti rekla : što ti to činiš?
 • 10 Reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ovo je proročanstvo za princa koji je u Jeruzalemu i za svu kuću Izraelovu koja se u njemu nalazi.
 • 11 Reci im: Ja sam za vas jedno predskazanje; kao što ja činim, tako će njima biti učinjeno. Oni će ići u izgnanstvo, u progonstvo.
 • 12 Princ koji je u sred njih natovarit će svoje pleće; u tami, on će izići kroz zid koji će probušiti s tim ciljem. On će prekriti svoje lice, tako da ne vidi, svojim očima, zemlju[65].
 • 13 Ja ću raširiti svoju mrežu[66] nad njim i on će biti uhvaćen u moju zamku; ja ću ga odvesti u Babilon, u zemlju Kaldejaca; on će umrijeti u toj zemlji a da ju nije vidio.
 • 14 Sva njegova pratnja, njegova garda i svi njegovi konjički odredi, ja ću ih raspršiti na sve strane i pognat ću mač za njima.
 • 15 Tad će oni spoznati da sam ja GOSPOD, kad ih ja budem rastepao među narodima i budem ih rasijao po zemljama.
 • 16 Ja ću zadržati među njima jedan ostatak, nekoliko ljudi izmaklih maču, gladi i kugi, da pričaju među narodima gdje budu otišli, sve svoje gnusnosti; tad će se znati da sam ja GOSPOD.“
 • 17 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 18 ” Sine čovjekov, ti ćeš jesti svoj kruh drhteći; ti ćeš piti svoju vodu u uznemirenju i zebnji.
 • 19 Reći ćeš puku domaćem: Ovako govori Gospodin BOG stanovnicima Jeruzalema koji su na tlu Izraelovu: Oni će jesti svoj kruh u zabrinutosti i pit će svoju vodu u strahu, jer zemlja će biti opustošena[67], lišena svega što ju ispunjava, zbog nasilja svih njenih stanovnika.
 • 20 Nastanjeni gradovi bit će u ruševinama, a zemlja pusta. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.“

Gospodova riječ će se ostvariti[uredi]

 • 21 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 22 ” Sine čovječji, zašto vi primijenjujete ovu poslovicu na zemlju Izraelovu: odugovlače, a nikakvo viđenje se ne ostvaruje?
 • 23 Reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ja brišem tu poslovicu, ona se više ne će izreći u Izraelu. Naprotiv, reci im: Dani se približavaju, kao i ostvarenje svakog viđenja; 24 jer, ne će više biti prividnih viđenja ni lažnih objava, u sred kuće Izraelove.
 • 25 Ja, GOSPOD, što god ja kažem, to se ostvaruje bez odugovlačenja. To je za vas živih, pasmino pobunjenička, što ću ja ostvariti riječ koju budem izrekao, proročanstvo
Gospodina BOGA.“
 • 26 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 27 ” Sine čovjekov, evo što dom Izraelov kaže: To što vidi taj čovjek nije za sutra; on proriče za vremena daleka.
 • 28 To je zašto, reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ni jedna od mojih riječi ne će se otezati više; riječ koju ja kažem izvršit će se, proročanstvo Gospodina BOGA.“

Protiv lažnih proroka[uredi]

 • 13 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo protiv proroka Izraelovih, tim izmišljateljima proročanstava; reci onima koji izvlače proročanstva iz svojeg vlastitog srca:
 • 3 Slušajte riječ GOSPODOVU! Ovako govori Gospodin BOG: Nesretni proroci bezumni koji slijede svoj vlastiti duh ne imavši što vidjeti.
 • 4 šakali u ruševinama, takvi su postali tvoji proroci Izraele.
 • 5 Vi se niste uspeli na breše i niste izgradili bedem za dom Izraelov, da bi mogao opstati u boju u dan GOSPODOV.
 • 6 Oni imaju prividna viđenja i prijevarne objave, oni koji kažu: Proročanstvo GOSPODOVO, a da ih GOSPOD nije poslao; tada oni očekuju da on potvrdi njihove riječi.
 • 7 Niste li vi imali prividna viđenja? niste li vi činili objave prijevarne, vi koji kažete: Proročanstvo GOSPODOVO, a da ja nisam govorio?
 • 8 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Zato što ste vi propovijedali utvare i imali prijevarna viđenja, ja dolazim protiv vas, proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 9 Moja će ruka biti protiv proroka koji imaju prividna viđenja i koji daju prijevarne objave; oni će biti odsutni u savjetovanju mojeg puka, oni ne će biti upisani u knjigu doma Izraelovog[68] i ne će doći na tle Izraelovo; tad ćete vi spoznati da sam ja Gospodin BOG.
 • 10 Zato što su oni zavodili moj narod govoreći: Mir! tad kad ničeg od mira ne bijaše, i jer su premazivali žbukom[69] zid koji je moj narod izgradio,
 • 11 reci onima koji su stavljali žbuku jer će pasti  : doći će jedna obilna kiša; a vi, tuča, past ćete i vjetar olujni izbit će.
 • 12 Jedanput kad zid bude pao, ne će li vam se reći: ” Gdje je žbuka kojom ste ga prekrivali?“
 • 13 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: U mojem gnjevu ja ću dati da izbije olujni vjetar; moja srdžba poslat će jednu potopnu kišu a moja jarost tuču uništavateljicu.
 • 14 Ja ću oboriti zid koji ste vi premazali žbukom; ja ću ga sunovratiti na zemlju a njegovi će temelji biti ogoljeni. On će pasti a vi ćete nestati ondje, u sredini. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD;
 • 15 Ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva protiv zida i protiv onih koji su ga premazali žbuko; ja vam kažem: Nema više zida! nema više ljudi za premazivati ga!
 • 16 nema više onih proroka Izraelovih koji izgovarahu proročanstva o Jeruzalemu i koji imadoše viđenja o miru dok ne bijaše ni traga mira!proročanstvo Gospodina BOGA.

Protiv čarobnica[uredi]

 • 17 Slušaj, sine čovjekov; usmjeri svoj pogled prema kćerima svojeg naroda koje izvlače proročanstva iz svojeg vlastitog srca[70]; izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
 • 18 Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG: Nesretnice, one koje šivaju vrpce za sve zglavke i koje kroje vela za ljude svih uzrasta, da bi im zarobile živote[71]. Vi hoćete zarobiti život mog naroda i spasiti svoj vlastiti život!
 • 19 Vi ste me oskvrnule[72] pred mojim narodom za šaku ječma i za komade kruha; vi usmrćujete one koji ne trebaju umrijeti i oživljavate one koji ne trebaju živjeti, varajući tako moj vjerni narod.
 • 20 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Ja se ljutim na vaše trake, u koje vi zarobljavate živote; ja ću ih rastrgati iznad vaših ruku i pustit ću živote koje ste vi zarobile.
 • 21 Ja ću rastrgati vaše velove, ja ću istrgnuti svoj narod iz vaših ruku i oni ne će više biti jedan plijen u vašim rukama; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 22 Zato što se potresa srce pravedniku lažima dok ga ja nisam zabrinjavao, zato što se ojačava ruka zloga tako da se ne može odvratiti sa svojeg načina ponašanja i življenja,
 • 23 zbog toga, vi ne ćete više imati ta prividna viđenja i vi više ne ćete činiti objave; ja ću istrgnuti moj narod iz vaših ruku. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.“

Izrael treba odbaciti idole[uredi]

 • 14 1 Nekoliko *starješina Izraelovih dođoše k meni i sjedoše ispred mene.
 • 2 Tada bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 3 ”Sine čovjekov, ovi ljudi ovdje nose svoje idole u svojim srcima; oni stavljau pred sebe prepreke koje ih navode griješiti. Hoću li se ja dati pitati za savjet od njih?
 • 4 Govori im dakle i reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Svakom čovjeku koji nosi svoje idole u svom srcu, koji stavlja pred sebe prepreku koja ga navodi griješiti, i koji po tome dolazi k proroku, to sam ja, GOSPOD, koji će odgovoriti. Kad on dođe, ja ću njemu odgovoriti prema broju njegovih idola,
 • 5 da bi uhvatio kuću Izraelovu po srcu, one koji su se svi udaljili od mene, zbog svojih idola.
 • 6 To je zašto, reci domu Izraelovu: Ovako govori Gospodin BOG:
Vratite se, okrenite se od svojih idola; okrenite svoja lica od svih gnusnosti.
 • 7 Bilo jedan čovjek član doma Izraeovog ili jedan izbjeglica, stanujući u Izraelu[73]; on se udaljuje od mene, nosi svoje idole u svom srcu, stavlja pred sebe prepreku koja ga navodi griješiti, potom ide k proroku za iskati savjet, eh dobro, ja, GOSPOD, ja ću njemu odgovoriti osobno.
 • 8 Ja ću okrenuti svoje poglede protiv tog čovjeka, ja ću od njega načiniti jedan poslovični primjer i odstranit ću ga iz sredine naroda mog. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 9 Pretpostavimo da jedan prorok; ako se dopusti zavesti i izgovoriti jednu riječ, to sam ja GOSPOD, koji će zavesti tog proroka; ja ću pružiti ruku protiv njega i uklonit ću ga iz sredine naroda svog Izraela.
 • 10 Oni će nositi teret svojih grješaka; zbog grješke će ići kako onome tko traži savjet tako proroku.
 • 11 To je zato da se dom Izraelov ne zavede daleko od mene, da se ne zaprlja svojim pobunama, da budu oni mojim narodom, a ja da im budem Bogom njihovim proročanstvo Gospodina BOGA.“

Ništa ne će zaustaviti suđenje Božje[uredi]

 • 12 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 13 ” Sine čovjekov: Bilo jedna zemlja; da zgriješi protiv mene i počini jedno svetogrđe; ja dakle pružam svoju ruku protiv nje, ja obustavljam njenu obskrbu kruhom, ja šaljem protiv nje glad, ja joj uklanjam ljude i zvijeri.
 • 14 Da se ova tri čovjeka: Noa, Daniel i Job[74] nađu u sred te zemlje, oni sami spasit će svoj život, po svojoj pravdi, proročanstvo Gospodina Boga.
 • 15 A, ako ja pošaljem grozne zvijeri u zemlju, da bi bila pustinja, lišena svoje djece, da nitko ne prolazi njome, zbog zvijeri,
 • 16 čak i da se ta tri čovjeka nađu u sred zemlje, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA oni ne bi spasili ni sinove ni kćeri; oni sami bit će spašeni, a zemlja će biti pusta.
 • 17 Ili, ako ja dovedem mač protiv te zemlje, da ja kažem: Nek' mač prođe zemlju, nek' odsječe ljude i zvijeri,
 • 18 čak i da se ta tri čovjek nađu u sred te zemlje, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA oni ne će spasiti ni sinova ni kćeri; oni sami bit će spašeni.
 • 19 Ili da ja pošaljem kugu protiv te zemlje, da ja prospem svoj gnjev protiv nje, u krvi, da bi joj bili dokinuti ljudi i zvijeri,
 • 20 čak i da Noa, Daniel i Job se nađu u sred zemlje, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA oni ne će spasiti ni sinova ni kćeri. Oni sami, po svojoj pravednosti, spasit će svoje živote.
 • 21 Jer ovako govori Gospodin BOG: čak i da ja pošaljem četiri grozne kazne protiv Jeruzalema: mač, glad, okrutne zvijeri i kugu, za odsjeći joj ljude i zvijeri,
 • 22 ipak jedan ostatak će tu preostati.Izveo sam iz grada sinove i kćeri; evo ih dolaze k vama. Vi ćete ustanoviti njihovo ponašanje i njihova djela; tada ćete se vi utješiti od nesreće koju sam doveo na Jeruzalem, od svega što sam ja doveo na njega.
 • 23 Oni će vas utješiti jer vi ćete vidjeti njihovo ponašanje i njihova djela; tad ćete vi saznati da to nije bez razloga što sam ja izvršio sve to što sam učinio u gradu - proročanstvo Gospodina BOGA.“

Vinograd izručen vatri[uredi]

 • 15 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov,
u čemu bi drvo vinove loze bilo bolje
nego sva druga drveta,
njihove grane,
bolje nego one u drveta iz šume?
 • 3 Uzima li se iz nje drveta,
za načiniti jedno djelo?
Vadi li se iz nje jedan čavao,
za na njega objesiti štogod?
 • 4 Evo loze zapaljene:
njena dva kraja, vatra ih
proždire,
sredina je spaljena[75];
odgovara li joj čemu?
 • 5 Kad bijaše netaknuta,
nije se od nje ništa činilo;
jedanput kad ju je vatra progutala i
spalila,
hoće li se još što od nje učiniti.
 • 6 To je zašto, ovako govori
Gospodin BOG:
Kao što ja stavljam u vatru
drvo lozino,
pretpostaljajući ga drvetu
šumskom,
tako ja spaljujem stanovnike
Jeruzalema.
 • 7 Ja okrećem svoje lice protiv njih;
oni su izišli iz vatre, ali
vatra će ih progutati[76];
tada ćete vi spoznati da
sam ja GOSPOD,
ja koji okrećem svoje lice
protiv njih.
 • 8 Ja činim od ove zemlje jednu
pustinju zbog nevjerstva koje su mi
počinili
proročanstvo Gospodina BOGA.

Jeruzalem bijaše kao jedno napušteno dijete[uredi]

 • 16 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovječji, upoznaj Jeruzalem s njegovim gnusnostima.
 • 3 Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG Jeruzalemu:
Po svojem podrijetlu i svojem rođenju,
ti si zemlja Kanaanova[77];
tvoj otac bijaše Amorit, a majka jedna Hititkinja.
 • 4 Na svojem rođenju, u dan kad si rođen,
nije ti presječena pupčana vrpca,
nisi opran u vodi da budeš očišćen;
nisi bio istrljan solju[78] ni omotan povojima.
 • 5 Ni jedno se oko nije smilovalo nad tobom
za načiniti ti po milosti bar jednu od tih stvari:
po gađenju koje se osjećalo spram tebe,
ti si bio bačen u polja[79], na dan kad si rođen.
 • 6 Prolazeći blizu tebe, ja sam te vidio koprcati se u tvojoj krvi;
ja sam ti rekao, tada dok si bio u svojoj krvi:
živi! ja sam ti rekao, tada kad ti bijaše u svojoj krvi: živi!
 • 7 Učinio sam te krjepkim kao travu poljsku;
tada si stao rasti i sazrijevati i ti postade ljepota ljepote;
tvoje se grudi uobličiše, malje ti izbiše; ali ti bijaše gol, bez odjeće.
 • 8 Prolazeći blizu tebe ja sam te vidio; a ti bijaše u dobi ljubavi.
Ja prostrijeh skut svojeg habita po tebi i pokrih tvoju golotinju;
ja ti učinih jednu prisegu i bio sam ušao u savez s tobom[80] -
proročanstvo Gospodina BOGA - tada ti bi moj[81].
 • 9 Ja sam te oprao u vodi, ja sam ti očistio krv
koja te pokrivaše, po tome sam te namirisao uljem.
 • 10 Dao sam ti ukrašenu odjeću, obuću od fine kože,
jedan laneni pojas i pokrio sam te skupocjenom tkaninom.
 • 11 Uresio sam te uresima,
stavio sam narukvice na zglavke tvoje
i jednu ogrlicu oko tvoga vrata;
 • 12 jedan prsten u tvoj nos, naušnice
i sjajnu krunu na tvoju glavu.
 • 13 Tvoj nakit bijaše od zlata i srebra,
tvoja odjeća od finog lana, dragocijene tkanine, vezovi.
Ti si se hranila finim brašnom, medom i uljem;
tada si postala izuzetno lijepa. Dospjela si do kraljevstva.
 • 14 Tada je ugled tvoje ljepote raširio se među narodima:
jer ona bijaše savršena,
zbog divote kojom sam te uresio
#NAME?

Jeruzalem je kao jedna prostitutka[uredi]

 • 15 Ali, ti si se uzoholila zbog svoje ljepote, u mjeri svojeg ugleda, ti si se prostituirala; ti se se razularila u svojem razvratu sa svakim prolaznikom ti si bila njegova.
 • 16 Ti si uzela svoju odjeću kojom si išarala *visoka mjesta i prostituirala si se na njoj da to ne dođe ni da se ne dogodi.
 • 17 Uzela si svoj sjajni nakit od zlata i srebra koji ti ja bijah dao; načinila si si slike muževnosti, ti si se prostituirala s njima[82].
 • 18 Uzela si voju vezenu odjeću kojom si ih prekrila[83]; moje ulje i moj tamjan, ti si ih stavljala pred njih.
 • 19 Moj kruh koji ti ja bijah dao: brašno, ulje, med kojima sam te hranio, ti si ih stavljala pred njih, u miris utažujući; eto što si ti učinila proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 20 Uzela si svoje sinove i svoje kćeri koje meni bijaše rodila i žrtvovala si ih tim slikama[84]. Nije ti dakle dostajalo da se izopačuješ?
 • 21 Ti si klala moje sinove i izručivala ih žrtvujući ih.
 • 22 U svim tim gnusnostima i izopačenostima, ti se nisi sjetila dana
svoje mladosti, kad bijaše gola
i bez odjeće, kad si se koprcala u krvi svojoj.
 • 23 I potom nakon sve te opakosti nesreća, nesreća na tebe, proročanstvo Gospodina BOGA!
 • 24 ti si si načinila jednu pozornicu, ti si načinila po jedan podij na svim trgovima.
 • 25 Na polasku svakog puta ti si si podigla jedan podij, činila si gnusna upotrebu svoje ljepote, nudila si se svakom prolazniku; umnožila si svoj razvrat.
 • 26 Prodavala si se sinovima Egipta[85], svojim susjedima krupnog tijela; tako si ti umnožila svoj razvrat, do te mjere da me vrijeđaš.
 • 27 Evo sam ja ispružio ruku svoju protiv tebe; uskratio sam ti živežne namirnice i izručio te zadovoljstvu tvojih neprijatelja, kćerima Filistine[86], posramljenih tvojom besramnošću.
 • 28 Nezasitna, ti si se prodavala sinovima Asura[87] da bi se nasitila; ti si im se prodavala, a nisi bila ništa više zasićena.
 • 29 Tad si ti umnožila svoje razvrate u jednoj zemlji trgovaca, u Kaldeji[88]; čak ni s njima tamo nisi se bila više nasitila.
 • 30 Kako bijaše grozničavo tvoje srce! Proročanstvo Gospodina BOGA
kad ti činjaše sve to, zanat jedne despotske prostitutke!
 • 31 Kad si si sagradila jednu pozornicu na polasku svih putova, kad si si gradila po jedan podijum
na svim trgovima, ti nisi činiula kao što čine prostitutke: ti si prezirala zaradu.
 • 32 žena preljubnica, umjesto svojeg muža uzima strance.
 • 33 Svim se prostitutkama daje poklon; ali ti si ta koja je
davala poklon svim svojim ljubavnicima; ti si njih plaćala[89], da dođu k tebi odasvud, izopačivati se s tobom.
 • 34 Ti, u svojim izopačenostima, ti si činila oratno drugim ženama; ti nisi bila
tražena kao prostitutka; dajući jednu plaću, ne primajući ju, ti si obrnula uloge.
 • 35 Prostitutko, slušaj riječ GOSPODOVU:
 • 36 Ovako govori Gospodin BOG: Pošto tvoje spolovilo bijaše otkriveno i tvoja golotinja razotkrivena, u tijeku tvojih razvrata s tvojim ljubavnicima,
i svim gnusnim idolima, radi krvi tvojih sinova koje si njima izručila,
 • 37 eh dobro, ja ću sakupiti sve tvoje ljubavnike kojima si ugađala, sve one koje si ti voljela, uz one koje si mrzjela; ja ću ih
sakupiti protiv tebe odasvud, pred njima ću otkriti tvoju golotinju; oni će vidjeti svu tvoju golotinju[90].
 • 38 Ja ti određujem kažnjavanje žena preljubnica i onih koje prolijevaju krv; ja ću te staviti u krv svojim gnjevom i svojom ljubomorom.
 • 39 Ja te izručujem u njihove ruke; oni će uništiti tvoju pozornicu i srušiti tvoje podijume; oni će ti zguliti tvoju odjeću i uzet će ti sjajni
nakit; ostavit će te bez odjeće, nagu.
 • 40 Oni će podići mnoštvo protiv tebe, oni će te kamenovati, rasijecati svojim mačevima,
 • 41 oni će spaljivati tvoje kuće, izvršit će protiv tebe presudu, pred očima jednog mnoštva žena; ja ću staviti kraj na tvoj život prostitutke; ti ne ćeš više moći davati plaću.
 • 42 Ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva protiv tebe; po tome moja će se ljubomora okrenuti od tebe, ja ću se stišati, više neću biti uvrijeđen.
 • 43 Pošto se ti nisi sjetila dana svoje mladosti i što si se digla protiv mene u svemu tome, eh dobro, ja, kad na mene dođe red, ja ću oboriti tvoje ponašanje na tvoju glavu
proročanstvo Gospodine BOGA. Nisi li ti počinila te prljavštine ponad svih vojih gnusnosti?

Jeruzalem je gori nego drugi gradovi[uredi]

 • 44 Evo kako će svaki izgovarač poslovica to reći o tebi: Kakva mati, takva kći!
 • 45 Ti si kćer jedne majke koja je mrzjela svoje muževe i svoje sinove. Vaša majka bijaše jedna Hititkinja, a vaš otac jedan Amorit.
 • 46 Tvoja starija sestra, to je Samarija koja stanuje tebi s lijeva sa svojim kćerima[91]. Tvoja mlađa sestra, koja stanuje tebi zdesna, to je Sodoma, sa svojim kćerima.
 • 47 To nije skromno što si ti putovala njihovim putevima i što si postupala prema njihovim gnusnostima; ti si se pokazala pokvarenijom nego one na svim putovima.
 • 48 Mojeg mi života! proročanstvo Gospodina BOGA tvoja sestra Sodoma, sa svojim kćerima, nije počinila toliko koliko ti i tvoje kćeri.
 • 49 Evo što bi grješka tvoje sestre Sodome: ohola, sita, spokojno bezbrižna, ona i njene kćeri; ali, ruku nesretnog i sirotog ona nije okrepljivala.
 • 50 One su postale obijesne i počinile su ono što je meni gnusno; tada sam ja njih odbacio, kao što si vidio.
 • 51 Dok Samarija nije počinila ni polovicu tvojih grijehova, ti si učinila svoje gnusnosti brojnijima od njenih; ti su dala da se tvoje sestre pokažu pravednima prema svim gnusnostima koje si ti počinila.
 • 52 Ti dakle, nosi svoje beščašće, ti koja si, svojim grijesima strašnijim no njihovi, povratila ugled svojim sestrama. One se pokazuju pravedne, spram tebe. Ti dakle, budi posramljena, i ponesi svoje beščašće, pošto si pomogla da se tvoje sestre pokažu pravednima.
 • 53 Ja ću promijeniti njihovu sudbinu, sudbinu Sodome i njenih kćeri, sudbinu Samarije i njenih kćeri, i promijenit ću tvoju vlastitu sudbinu, u sred njih,
 • 54 da bi ti nosila svoju sramotu i da budeš posramljena svim tim što si učinila; to će njih utješiti.
 • 55 Tvoje sestre, Sodoma i njene kćeri, povratit će se svojem prethodnom stanju, Samarija i njene kćeri vratit će se svojem prethodnom stanju; ti također i tvoje kćeri, vi ćete se vratiti u svoje prethodno stanje.
 • 56 Tvoja sestra Sodoma nije li bila postala jedan predmet ogovaranja, u tvojim ustima, u dan tvoje oholosti
 • 57 prije no što bi otkrivena tvoja zloba? Isto tako je vrijeme za tebe biti predmetom uvrjeda
kćeri *Aramovih i svih njenih susjeda, kćeri *Filistinaca[92] koji te preziru uokolo.
 • 58 Ti nosi teret svojih besramnosti i svojih gnusnosti proročanstvo GOSPODOVO.
 • 59 Jer, ovako govori Gospodin BOG: Ja ću postupiti spram tebe kako si ti postupila, ti koja si prezrela prokletstvo kršeći savez.
60 Ja ću se sjetiti svojeg *saveza s tobom, iz dana tvoje mladosti: ja ću uspostaviti s tobom jedan vječni savez.
61 Ti ćeš se sjetiti svojeg ponašanja i bit ćeš zbunjena kad budeš primala svoje starije sestre uz one mlađe; ja ću ti ih dati za kćeri, ali da one ne sudjeluju u tvom savezu[93].
62 Ja ću ustanoviti svoj savez s tobom: tad ćeš ti spoznati da sam ja GOSPOD,
63 da bi se ti sjetila, da budeš postiđena i da, od smetenosti, ne možeš
više otvoriti svoja usta[94] kad te ja budem odriješio od svega što si učinila proročanstvo Gospodina BOGA.“

Orao i vinograd[uredi]

 • 17 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, postavi jednu zagonetku i zamisli jednu prispodobu, za dom Izraelov.
 • 3 Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG:
Veliki orao[95]
velikih krila,
dugih pera,
gustog i nakićenog
perja,
dođe u Liban .
On skide šiljak cedrov
 • 4 istrgnu vrškove njegovim
granama;
odnese ga u svoju zemlju
trgovaca,
postavi ga u jedan grad
trgovaca[96].
 • 5 Potom on uze sjeme te
zemlje[97]
i položi ga u uzorani teren;
on ga posadi kao mladicu
jedne vrbe pokraj vodoskoka.
 • 6 Sjeme proklija
postade jedna bujna loza,
jedna sorta uspinjuća;
ona usmjeri prema njemu svoje
grane,
a njeno korijenje bijaše pod njom.
Ona postade jedan trs,
poroizvede svoje izdanke,
i izbaci svoje ogranke.
 • 7 Ali, bi tu jedan veliki orao[98],
velikih krila,
bujnog perja.
I evo kako ta loza
usmjeri s pohlepom svoje korijenje
prema njemu,
da bi ju on poškropio;
on pruži prema njemu svoje grane,
izvan terena gdje ona bijaše
zasađena.
 • 8 To je u jednom izuzetnom polju,
pokraj vodoskoka,
gdje ona bijaše zasađena,
da bi proizvela svoje granje,
donosila plodove,
da bude jedan vinograd
izuzetni.
 • 9 Reci: Ovako govori Gospodin
BOG:
Može li ona napredovati?
Orao ne će li iščupati
njeno korijenje,
pustiti uvenuti njen plod,
i sasušiti se[99]?
Svi njeni istrgnuti izdanci
sasušit će se.
Nikakve potrebe za jednom
moćnom rukom, ni za mnogo
za iščupati ju!
 • 10 Jednom zasađena, može li ona
napredovati?
čim ju vjetar s istoka dosegne,
ne će li se ona potpuno
sasušiti?
Na terenu gdje je ona trebala
rasti,
on će se sasušiti.“
 • 11 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 12 ” Govori dakle toj sorti pobunjenika: Ne znate li vi što to znači?
Reci: Evo kako je kralj Babilonije došao u Jeruzalem; on je uzeo kralja i glavare, on ih je odveo sa sobom, u Babiloniju.
 • 13 On je uzeo nekog kraljevske krvi, zaključio savez s njim; on mu je
nametnuo jednu prisegu
vjernosti[100]; on je uzeo plemenitaše zemlje,
 • 14 da kraljevstvo ostane maleno, nesposobno da se podigne, da čuva svoj savez u postojanosti.
 • 15 Ali, on se pobunio protiv njega, šaljući
glasnike u Egipat, da mu ovaj dadne svoje konje i mnogo vojnika. Može li on napredovati? Hoće li uspjeti, onaj koji postupi tako? On je prekršio savez i on bi se izvukao? 16 Mojeg mi života proročanstvo Gospodina BOGA to je u zemlji kralja koji ga namjesti vladati, prema kojem se krivo zakleo i čiji je savez raskinuo, to je kod njega, u sred Babilona, gdje će on umrijeti.
 • 17 I to nije s jednom velikom vojskom i obimnim okupljanjem da *Faraon će moći djelovati u njegovu korist, u času boja, u trenu kad se podigne jedan bedem, kad se prave nasipi za sasjeći jedno mnoštvo ljudi.
 • 18 On je pogazio zakletvu raskidajući savez; on je zaista dao ruku svoju , ali on je počinio sve te grješke: on ne će uspjeti.
 • 19 To je zašto ovako govori Gospodin BOG:
života mi moga, prisega vjernosti
koju je on prezrio,
savez što ga je raskinuo,
ja ću oboriti na njegovu glavu.
 • 20 Ja razapinjem mrežu svoju[101]
i on će biti ulovljen u moje zamke.
Ja ću ga odvesti u Babiloniju, ja ću mu ondje suditi za nevjernost koju je počinio protiv mene.
 • 21 Glede sveg cvijeta eskadrona, oni će pasti od
mača; bjegunci će biti raspršeni na sve strane; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD, govorio.
 • 22 Ovako govori Gospodin BOG:
Ja, uzimam u vrhu gordog cedra
i ja sadim,
ja otkidam u vrhu njegovih
grana jednu mladu grančicu[102];
ja ju sam sadim,
na jednoj visokoj planini,
visokoj.
 • 23 Ja ju sadim na jednoj visokoj
planini Izraelovoj.
Ona će nositi grančice,
proizvesti plod,
postat će jedan prekrasni
cedar.
Sve vrste ptica tu će boraviti,
one će boraviti u sjeni
njenih grana.
 • 24 Tada će sva drveta
poljska saznati
da sam ja GOSPOD
koji uspinje drvo plemenito,
uzvisuje drvo koje puzi;
sasušuje drvo zeleno,
i procvjetava drvo suho.
Ja, GOSPOD, ja govorim i
ja izvršavam. “

Bog sudi svakome prema njegovom ponašanju[uredi]

 • 18 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” što vam je da ponavljate ovu poslovicu, na zemlji Izraelovoj: Očevi su jeli zeleno grožđe, a zubi sinova su bi
li utrnuli?
 • 3 Mojeg mi života proročanstvo Gospodina BOGA vi ne ćete više ponoviti tu poslovicu u Izraelu!
 • 4 Da! svi su životi moji; život oca kao i život sina, oba su moja; onaj koji griješi, taj je koji će i umrijeti.
 • 5 Bude li jedan čovjek pravedan; on izvršava pravo i pravdu;
 • 6 on ne jede na planinama[103]; ne podiže oči prema idolima doma Izraelova; ne obeščašćuje žene bližnjega svoga; ne prilazi k ženi
u stanju nečistoće;
 • 7 ne iskorištava nikog; vraća dug; ne počinjava pljačke; daje kruh svoj izgladnjelom; pokriva odjećom onoga tko je nag;
 • 8 ne pozajmljuje uz interes; ne uzima lihvu; odvraća ruku svoju od nepravde; čini pravedan sud između ljudi;
 • 9 ide prema zakonima mojim; održava moje običaje, postupajući prema istini: to je jedan pravednik; sigurno, on će živjeti
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 10 Ali, on ima za sina jednog razbojnika koji prosipa krv i čini jednu od tih stvari
 • 11 dok on nije počinio ništa od toga i koji, uz to, jede na planinama, obeščaščuje ženu bližnjega svoga;
 • 12 iskorištava nesretne i sirote; počinjava pljačke; ne vraća jamstva; diže oči prema idolima; počinjava gnusnosti;
 • 13 pozajmljuje uz interes i čini lihvu On, živjeti! On ne će živjeti. On je počinio sve te gnusnosti: sigurno on će umrijeti; njegova će krv biti na njemu.
 • 14 Ali, ako jedan čovjek ima sina, koji je vidio sve grijehove koje je njegov otac počinio; on ih je vidio,
ali ne postupa isto tako:
 • 15 on ne podiže očiju prema idolima doma Izraelova; ne obeš čaščuje žene bližnjega svoga;
 • 16 ne iskorištava nikoga; ne uzima jamstva; daje svoj kruh izgladnjelom i pokriva odjećom onoga tko je nag;
 • 17 okreće ruku svoju od nepravde; ne uzima interesa ni lihve; ispunjava moje običaje i ide prema mojim zakonima: on ne će umrijeti radi grijeha oca svoga; sigurno on će živjeti.
 • 18 Ali, otac njegov jer je vržio iznuđivanje, činio pljačke prema bratu svom, jer nije činio dobro u sred naroda svog evo dakle kako će on umrijeti zbog svoje
vlastite grješke.
 • 19 No vi kažete: Zašto da sin ne podnese grijeh oca svog? Ali, taj je sin ispunio pravo i pravednost, on se držao svih mojih zakona i ispunjavao ih: sigurno živjet će on.
 • 20 Onaj koji griješi, taj je koji će i umrijeti; sin ne će nositi grijeha oca, niti otac grijeh sinovljev; pravda pravednog bit će na njemu, a opakost opakog bit će na njemu.

Ustrajati u jednom pravednom ponašanju[uredi]

 • 21 Glede opakog, ako se okrene od svih svojih grijeha koje je počinio, čuva li sve moje zakone i ispunjava li pravdu i pravednost, sigurno on će živjeti, on ne će umrijeti.
 • 22 Neću se sjećati više svih njegovih pobuna, jer to je radi pravde što ću ja učiniti da on živi.
 • 23 Je li to uistinu da bih ja uživao u smrti opakog proročanstvo Gospodina BOGA a, ne radije u tome da se on okrene od svojih putova i da živi?
 • 24 Glede pravednog koji se okrene od svoje pravde i počini zločin u mjeri svih gnusnosti opakoga: može li ih on počiniti i živjeti. Sve pravde koju on bijaše ispunjavao, više se neću sjećati. Zbog njegove nevjernosti i grijeha koji je počinio, to je zbog njih da će on umrijeti.
 • 25 Ali, vi kažete: Put Gospodinov nije pravičan! Slušajte, kućo Izraelova: Je li to moj put nije pravičan? To su vaši putovi koji nisu pravični.
 • 26 Kad se pravednik okrene od svoje pravednosti, počini nepravdu i umre i zbog nje umre, to je točno radi nepravde koju je počinio da je on umro.
 • 27 Kad se opaki okrene od opakosti koju bijaše počinio i ispuni pravo i pravednost, on će dobiti život.
 • 28 On se osvjedočio svih svojih pobuna i okrenuo se od njih: sigurno on će živjeti, ne će on umrijeti.
 • 29 Ali, dom Izraelov kaže: Put Gospodinov nije pravičan. Je li to da moji putovi nisu pravični, dome Izraelov? To su vaši putovi koji nisu pravični.
 • 30 To je zašto ću ja vama suditi svakome prema njegovim putovima, dome Izraelov, proročanstvo Gospodina BOGA. Vratite se, okrenite se od svojih pobuna, i prepreka koja vas navodi griješiti ne će postojati više.
 • 31 Odbacite teret svih svojih pobuna; načinite si jedno novo srce i novi duh; zašto biste vi trebali umrijeti, dome Izraelov?
 • 32 Ja ne uživam u smrti onoga koji umire prorčanstvo Gospodina BOGA! “

Tužaljka lavova[uredi]

 • 19 1 ” A ti, zapjevaj jednu tužaljku o prinčevima Izraelovim.
 • 2 Ti ćeš reći:
Tvoja majka! lavica[104],
koja leži među lavovima.
U sred lavića,
on hrani svoje mladunce.
 • 3 Ona podiže jednog od svojih mladih
koji postaje mladi lav;
on uči razdirati svoju žrtvu,
on jede čovjeka.
 • 4 Narodi čuše govoriti o njemu;
on bi ulovljen u njihovu jamu,
odvedoše ga s kukama
u Egipat[105].
 • 5 Kad lavica vidje da njeno
očekivanje,
njena nada bijaše uzaludna,
ona uze jedno drugo od svojih
mladunaca, ona ga načini
mladim lavom.
 • 6 On se kretaše među lavovima,
postade mladi lav.
On nauči razdirati žrtvu svoju,
on jede čovjeka.
 • 7 Razori njihove palače[106],
poruši njihove vile;
zemlja i njeni žitelji biše
mučeni,
uz buku njegovog rikanja.
 • 8 Okolni narodi,
pridošli iz svojih pokrajina,
ustadoše protiv njega;
oni razapeše nad njim svoje
mreže[107],
on bi ulovljen u njihovu jamu.
 • 9 Uz pomoć kuka bi stavljen u
jedan kavez
i odvedoše ga kralju Babilonije[108] :
odvedoše ga u pećine,
da mu se glas više ne čuje
po planinama Izraelovim.

Tužaljka vinove loze[uredi]

 • 10 Tvoja majka sličiše jednoj lozi[109]
posađenoj uz rub vode.
Ona bijaše plodna i bokorasta
zbog obilnih voda.
 • 11 Ona imade krjepke ogranke,
koji postadoše žezla
vladara.
Njen se stas dizaše u sred
grana.
Ona izazivaše udivljenje
svojom visinom,
obiljem svojih ogranaka.
 • 12 Ali, ona iz bijesa bi
iščupana,
bačena na zemlju,
a vjetar joj istočnjak
sasuši plodove njene
koji su opali.
Njene krjepke grane su usahle,
vatra ih progutala.
 • 13 A sada, on je zasađena u pustinji,
u jednoj zemlji bezvodnosti i
žeđi[110].
 • 14 Ali, jedna je vatra izišla iz granja,
ona je progutala izdanke i plodove.
Nema više na lozi
jakih grana,
žezla kraljevskog. “
Ovo je jedna tužaljka, ispjevana
kao jedna tužaljka.

Bog je vodio Izrael usprkos njegovim pobunama[uredi]

 • '20 1 Sedme godine, petog mjeseca[111], desetog u mjesecu, nekoliko *starješina Izraelovih dođe tražiti savjet u GOSPODA. Oni sjedoše pred mene.
 • 2 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 3 ”Sine čovjekov; govori starješinama Izraelovim. Ti ćeš im reći: Ovako govori Gospodin BOG: Jeste li to došli da biste me pitali za savjet? života mu moga! Ja se ne puštam pitati za savjet od vas! proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 4 Ne trebaš li im ti suditi, da suditi im, sine čovjekov? Daj im spoznati gnusnosti njihovih otaca.
 • 5 Ti ćeš im reći: Ovako govori Gospodin BOG: U dan kad sam ja izabrao Izrael, ja sam prisegao, dignute ruke, potomstvu doma Jakovljeva; ja sam se dao spoznati njima, u zemlji Egipat; ja im prisegoh, dignute ruke, govoreći: Ja sam GOSPOD vaš Bog.
 • 6 Tog dana , ja im prisegoh, dignute ruke, da ću ih izvesti iz Egipta, u pravcu zemlje koju bijah istražio za njih, jednu zemlju obilujuću medom i
mlijekom, raskošnu među zemljama.
 • 7 Ja im rekoh: Nek' svatko odbaci užase koje ima pred očima; ne prljajte se s idolima egipatskim[112]; ja sam GOSPOD vaš Bog.
 • 8 Ali, oni se pobuniše protiv mene i ne htjedoše me slušati; nitko ne odbaci užase koje imaše pred očima i oni ne napustiše idole iz Egipta. Ja rekoh tada: Ja ću sasuti gnjev svoj na njih, ići ću sve do kraja svoje srdžbe protiv njih, u sred zemlje Egipta.
 • 9 Međutim ja se stavih na djelo radi imena svog, da ne bude oskvrnjeno u očima naroda među kojima oni obitavaše. Ja se dadoh spoznati njima, pred
očima tih naroda, izvodeći ih iz zemlje Egipta.
 • 10 Ja ih izvedoh iz zemlje Egipta i odvedoh ih u pustinju.
 • 11 Ja im dadoh svoje zakone i naučih ih svojim običajima, koji daju živjeti čovjeku koji ih primijenjuje.
 • 12 Dadoh im također svoje *šabate da bude jedan znak između njih i mene, da se zna da sam to ja, GOSPOD, koji ih posveti.
 • 13 Ali, dom Izraelov se pobuni protiv mene u pustinji; oni ne idoše prema mojim zakonima, oni opdbaciše moje običaje koji daju živjeti čovjeku koji ih primijenjuje. Oni stalno oskvrnjivahu moje šabate. Ja tada rekoh: Ja ću sručiti svoj gnjev na njih, u pustinji, za istrijebiti ih.
 • 14 Međutim, ja se stavih na djelo zbog imena svog, da ne bude oskvrnjeno u očima naroda pred čijim ih pogledom bijah izveo.
 • 15 Iznova, ja im prisegoh dignute ruke, u pustinji: ja ih neću uvesti u zemlju koju im bijah dao, zemlju obilujuću mlijekom i medom, prekrasnu među svim zemljama.
 • 16 Jer, oni bijahu prezreli moje običaje, oni ne bijahu išli prema mojim zakonima, oni bijahu oskvrnuli moje šabate; to je zato što njihovo srce slijediše njihove idole.
 • 17 Ali, moje oko imade sućuti za njih, ja ih ne hotijah uništiti; ja ih ne istrijebih u pustinji.

Sinovi su idolopoklonici kao što su i očevi njihovi[uredi]

 • 18 Ja rekoh njihovim sinovima u pustinji: Ne idite prema zakonima svojih otaca, ne držite se njihovih običaja, nemojte se prljati njihovim idolima.
 • 19 Ja sam GOSPOD, vaš Bog: hodite prema mojim zakonima, pridržavajte se mojih običaja i vršite ih.
 • 20 Držite moje šabate svetima; oni su znak između mene i vas, da se zna da sam ja GOSPOD, vaš Bog.
 • 21 Ali, sinovi se pobuniše protiv mene; oni ne hodiše prema mojim zakonima, oni ne primijenjivaše moje običaje, oni ih ne vršiše; to je milošću njihovom da čovjek živi vršeći ih. Oni oskvrnuše moja šabate. Ja tada rekoh: Ja ću sasuti gnjev svoj na njih, ići ću sve do kraja srdžbe svoje protiv njih, u pustinji.
 • 22 Međutim, ja povukoh ruku svoju i stavih se na djelo zbog imena svoga, da ne bude oskvrnjeno među narodima na očigled kojima ja ih izvedoh.
 • 23 Iznova, ja im prisegoh dignute ruke, u pustinji: ja ću ih raspršiti među narodima i rastepsti među zemljama.
 • 24 To je zato što ne bijahu vršili mojih običaja, što bijahu prezreli moje zakone, što bijahu oskvrnuli moje šabate i bijahu slijedili očima idole otaca svojih.
 • 25 što više, ja im sam dadoh zakone koji ne bijahu dobri[113] i običaje koji ne daju živjeti.
 • 26 Ja ih zaprljah milodarima njihovim: žrtvovanjima svih prvorođenih; to bijaše za udariti ih opustošenjem, da bi spoznali da sam ja GOSPOD.
 • 27 To je zašto, govori kući Izraelovoj, sine čovjekov; ti ćeš njima reći: Ovako govori Gospodin BOG: neprekidno vaši oci su me vrijeđali svojom nevjernošću.
 • 28 Ja ih uvedoh u zemlju koju bijah prisegao, dignute ruke, dati im. Oni pogledaše svaki brijeg povišeni i svako gusto drvo; ondje oni nudiše svoje žrtve, ondje oni činiše darovanja svojih milodara ništavnih, ondje oni položiše svoje mirise utažujuće i ondje prosuše svoje libacije[114].
 • 29 Ja im rekoh: što je to povišeno mjesto kojem vi idete? Oni ga zvaše *visokim mjesto sve do ovog dana.
 • 30 To je zašto, reci kući Izraelovoj: Ovako govori Gospodin BOG: Dakle! vi ste se zaprljali slijedeći ponašanje svojih otaca, prostituirajući se s njihovim užasima!
 • 31 Kad vi donosiste svoje darove, kad vi pronosiste svoje sinove kroz vatru[115], vi ste se prljali svim svojim idolima sve do ovog dana! a ja, ja da se pustim pitati za savjet od vas, kućo Izraelova? života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA ja se neću pustiti pitati za savjet od vas.

Izrael će se morati odreći idolopoklonstva[uredi]

 • 32 To što vlada vašim duhovima ne će uspjeti; vi ste uzalud rekli: Mi hoćemo biti kao narodi što su, služiti drvetu i kamenu.
 • 33 života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA to je snažnom rukom, ispruženom rukom, prosipajući gnjev svoj, da ću ja vladati nad vama.
 • 34 Dakle snažnom rukom, ispruženom rukom, prosipajući gnjev svoj, ja ću vas izvesti iz sredine naroda i ja ću vas prikupiti izvan zemalja kamo bijaste razasuti.
 • 35 Ja ću vas odvesti u pustinju naroda[116] i ondje, licem u lice, ja ću uspostaviti svoje pravo nad vama.
 • 36 Kao što sam bio uspostavio svoje pravo nad vašim očevima, u pustinji Egipta, tako ću ja učiniti s vama proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 37 Ja ću vas provesti pod pastirski štap[117] i uvesti u svezu saveza.
 • 38 Ja ću ukloniti od vas one koji su pobunjeni i razjareni protiv mene; ja ću ih izvesti iz zemlje gdje su izbjegli, ali oni ne će stupiti na tle Izraelovo: tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 39 Glede vas, kućo Izraelova, ovako govori Gospodin BOG: Nek' svatko ide služiti svoje idole; ali po tome vidjet će se dobro ne slušate li me. Tada vi ne ćete više skrnaviti moje sveto ime svojim darovima i svojim idolima.
 • 40 Jer, to je na mojoj svetoj planini; na visokoj planini Izraelovoj proročanstvo Gospodina BOGA to je ondje da će me služiti sav dom Izraelov, nastanjen sav u zemlji; ondje ću ja njih primiti i prihvatiti vaše predujmove, najbolje od vaših milodara, od svega što mi budete posvetili.
 • 41 U isto vrijeme kad i utažujući miris, ja ću vas primiti, dok budem vas izveo iz sredine naroda i dok vas budem prikupio izvan zemalja gdje bijaste razasuti. Putem vas, ja ću pokazati svoju svetost u očima naroda.
 • 42 Vi ćete spoznati da sam ja GOSPOD kad vas budem vodio na tle Izraelovo, u zemlju koju bijah prisegao, dignute ruke, dati ocima vašim.
 • 43 Ondje, vi ćete se sjetiti svojeg ponašanja i svih djela kojima ste se bili uprljali; gađenje će vam se popeti do lica, zbog svih zlodjela koje bijaste počinili.
 • 44 Vi ćete spoznati da sam ja GOSPOD, kad budem postupio s vama zbog svojeg imena, a ne zbog vaše ružnog ponašanja i vaših pokvarenih djela, dome Izraelov proročanstvo Gospodina BOGA. “

Ružna novost za zemlju Izraelovu[uredi]

 • 21 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema jugu; grdi jug, izgovori jedno proročanstvo protiv šume Negev[118].
 • 3 Ti ćeš reći šumi Negev: Slušaj riječ GOSPODOVU: Ovako govori Gospodin BOG: Evo, ja ću zapaliti vatru u sred tebe; ona će progutati svako zeleno drvo i svako suho drvo; žestoka se vatra ne će ugasiti i sva će se lica tu opeći, od Negeva sve do sjevera.
 • 4 Tada će svako tijelo vidjeti da sam to ja, GOSPOD, koji ju je zapalio, a ona se ne će ugasiti. “
 • 5 A, ja prorok, ja kažem: ” Ah, Gospodine BOžE! Oni kažu o meni: Nije li on jedno naklapalo o prispodobama?
 • 6 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 7 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema Jeruzalemu; izgrdi *svetišta; izgovori jedno proročanstvo protiv zemlje Izraelove.
 • 8 Ti ćeš reći zemlji Izraelovoj: Ovako govori GOSPOD: Ja dolazim protiv tebe; ja ću izvući svoj mač iz korica i odsjeći ću od tebe i pravednika i opakoga[119].
 • 9 To je zato što ću ja odsjeći od tebe i pravednika i opakog, i to je zato što će moj mač izići iz korica protiv svakog tijela, od Negeva sve do sjevera.
 • 10 Tada svako će tijelo saznati da sam ja, GOSPOD, taj koji
izvlači svoj mač iz korica u koje se više vratiti ne će.
 • 11 Sine čovjekov, zajecaj, povij se, s gorčinom; ti ćeš jecati pred njihovim očima.
 • 12 Kad ti oni budu rekli: Zašto jecaš ti?, ti ćeš im reći: Zbog jedne novosti koja dolazi, sva će srca pasti; sve će ruke klonuti; svi će duhovi klonutii sva će koljena pokleknuti. Evo je kako dolazi, ona se ostvaruje proročanstvo Gospodina BOGA.“
 • 13 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 14 ” Sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo. Ti ćeš reći: Ovako govori GOSPOD:
Maču! maču oštri
i dobro uglačani!
 • 15 Naoštren za sasjeći,
uglačan za sijevati[120].
 • 16 On ga je dao glačati,
uhvatiti punom rukom.
Naoštren je on, mač,
uglačan on je,
za dati ga u ruke krvnikove.
 • 17 Kriči, urlaj, sine čovjekov,
on bjesni među mojim narodom;
on bjesni među prinčevima
Izraelovim.
Oni su bili bačeni na mač
s mojim narodom.
Udari se dakle o bedro[121].
 • 18 To je jedna kušnja; a što bi se
dogodilo,
da ne bijaše također žezla
prezrenoga[122]?
proročanstvo Gospodina BOG.
 • 19 Slušaj, sine čovjekov, izgovori
jedno proročanstvo:
Udari u svoje ruke,
mač će udariti dva puta, tri
puta.
To je mač mrtvih,
veliki mač mrtvih
što je skroz na skroz sjekao.
 • 20 Da bi nagnao srca drhtati,
umnažati propasti,
ja sam na svim njihovim vratima
postavio pokolj mačem.
On je načinjen za sijevati,
on je uglačan[123] za pokolj.
 • 21 Pokaži se britkim,
lijevo, desno,
gdje god trebaš sjeći[124].
 • 22 Ja tkođer udaram rukom o ruku
svoju
i ja ću ići sve do kraja svojeg
gnjeva.
Ja, GOSPOD, ja sam govorio. “

Najprije napad protiv Jeruzalema[uredi]

 • 23 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 24 ” Slušaj sine čovjekov, označi dva puta za dolazak mača kralja Babilonije. Nek' oba ta puta iziđu iz iste zemlje. Na početku svakog puta ti ćeš
staviti jedan znak[125] koji pokazuje pravac jednog grada;
 • 25 ti ćeš označiti jedan put da mač dođe protiv Rabbae sinova Amonovih[126] i protiv Jude, opkopanog u Jeruzalemu, tvrdom gradu.
 • 26 To je da se kralj Babilonije stavi na raskrižje, na početak dvaju putova, za tražiti predskazanje. On protresa strijelice, ispituje idole, istražuje jetru[127].
 • 27 U njegovoj desnici, ima jedno predskazanje: Jeruzalem. Da se stavi ovnove[128], da se urla ubilački, da se digne glas za povikati bojni poklič, da se postave ovnovi protiv vrata, da se digne bedem, na se podigne nasipe.
 • 28 To će im se učiniti samo jednim praznim znakom: dano im je jedno obećanje[129]; to će biti podsjećanje na njihov grijeh, oni će biti zarobljenicima.
 • 29 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Pošto ste vi načinili podsjećanje na svoj zločin, kad vaše pobune bijahu otkrivene, kad su vaši grijesi postali vidljivi u svim vašim djelima, i pošto ste privukli pažnju na sebe, vi ćete biti zarobljavani nemilice.
 • 30 Slušaj, prinče Izraelov, bezbožni, opaki: tvoj dan će doći[130], u isti dan kad će grijeh svršiti.
 • 31 Ovako govori Gospodin BOG: Da se oduzme turban, da se skine kruna; stvari ne će više biti kao što bijahu; da se uzdigne tko je dolje, da se spusti tko je
uzdignut.
 • 32 Ruševina! ruševina! ja ću od njeg ruševinu načiniti jednu Ne bijaše joj nikad ravne sve dok ne dođe onaj kome pripada presuda i kome ću ga ja povjeriti[131].

Po tome, napad protiv Amonita[uredi]

 • 33 Slušaj, sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo. Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG glede sinova Amonovih[132] i njihovog zlobnog ruganja. Ti ćeš reći:
Mač! mač! ti si izvučen iz korica,
uglačan za pokolj,
za žderati, za sijevati,
 • 34 za sjeći vrat bezbožnima, opakima
čiji će dan doći u isto vrijeme kad i
grijeh svršit će, dok se o tebi daju
prividna viđenja i propovijeda
laž.
 • 35 Vrati mač u korice. Ja ću tebi suditi u mjestu gdje si stvoren, u zemlji tvojeg podrijetla.
 • 36 Ja ću izručiti na tebe svoj prijezir; ja ću puhnuti protiv tebe vatru mojeg gnjeva, ja ću tebe izručiti
u ruke ljudima glupim, majstorima istrjebljenja.
 • 37 Ti ćeš biti jednim plijenom vatri, tvoja krv
bit će prosuta u sred zemlje; ne će se više sjećati tebe,
jer ja, GOSPOD, ja sam govorio.“

Jeruzalem počinjava gnusnosti[uredi]

 • 22 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Slušaj, sine čovjekov, ne trebam li ja suditi, da, suditi krvoločni grad i dati mu spoznati sve njegove gnusnosti?
 • 3 Ti ćeš reći: To je jedan grad koji prosipa krv u svojoj sredini, koji proizvodi svoje idole kod sebe, ako je dobro uprljan!
 • 4 Krvlju koju si ti prolio, okrivio si sebe; idolima koje si načinio, ti si se zaprljao; tako si ti dao primaknuti svoj dan[133],
ti si prišao kraju svojih godina. To je zašto, ja pravim od tebe jedan predmet srama za narode, i predmet poruge za sve zemlje.
 • 5 Blizu ili udaljeni, oni će se smijati tebi,
jer tvoje je ime zaprljano, a tvoja razuzdanost preobilna.
 • 6 Kod tebe, prinčevi Izraelovi prolijevaju krv, svaki prema snazi svoje ruke.
 • 7 Kod tebe, preziru se otac i majka; u sred tebe, čini se nasilje nad izbjeglicom; kod tebe iskorištava se siroče i
udovica.
 • 8 Ti prezireš moje svetinje, ti skrnaviš moje *šabate.
 • 9 Kod tebe, ima klevetnika koji nagovaraju prolijevati krv; kod tebe, jede se na svim planinama; u sred tebe, počinjavaju se
sramote.
 • 10 Kod tebe, otkriva se očeva golotinja; kod tebe, zloupotrebljava se žena u stanju *nečistoće.
 • 11 Jedan počinjava gnusnost sa ženom bližnjega svoga; drugi bludom prlja snahu i kod tebe, jedan drugi zloupotrebljava sestru svoju, kćer oca svoga.
 • 12 Kod tebe, prihvaća se poklon za proliti krv; ti primaš lihvu kaišarenja; ti se koristiš nasiljem protiv bližnjega svoga; a mene, ti zaboravljaš! proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 13 Evo kako ja lupam rukama, zbog dobiti koju si napravio, i zločina počinjenih u sredini svojoj.
 • 14 Hoće li tvoje srce izdržati, hoće li tvoje ruke ostati krjepka, u dane kad ja budem vodio
spor tvoj? Ja, GOSPOD, ja govorim i ja ispunjavam.
 • 15 Ja ću te raspršiti među narodima i razasuti po zemljama; ja ću staviti kraj na nečistoću koja je kod tebe.
 • 16 Ti si se uprljao sam u očima naroda, ali ti ćeš spoznati da sam ja GOSPOD.“
 • 17 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 18 ” Sine čovjekov, kuća Izraelova je postala za mene kao zgura[134]. Svi, oni da su od srebra, bronce, kositra, željeza, olova, postali su zgura u sred
talionice.
 • 19 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Budući da ste svi vi postali zgura, eh dobro, ja ću vas sakupiti u sred Jeruzalema:
 • 20 gomila srebra, bronce, željeza, olova, kositra, u sred talionica, da
podjari vatra, sve do točke taljenja; isto u mojem gnjevu, ja ću vas sakupiti, ja ću vas staviti u talionicu i dat ću vas istaliti.
 • 21 Ja ću vas sakupiti i duhnut ću na vas vatru svoje jarosti; ja ću
vas istaliti u sred Jeruzalema.
 • 22 Kao što se srebro tali u sred talionice, tako ću ja vas istaliti u sred Jeruzalema; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD koji sasipa na vas svoj gnjev. “
 • 23 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 24 ” Sine čovjekov, reci Jeruzalemu da je on jedna zemlja koja nije bila očišćena, koja nije primila kišu u dan gnjeva.
 • 25 Ima jedna urota njegovih *proroka u sred njega. Kao jedan ričuči lav koji rastrgava svoju žrtvu, ždere se ljude; uzima ju se blaga i bogatstva; umnažaju se udovice u gradu.
 • 26 Njegovi su svećenici prekršili moj zakon, oskvrnuli moje svetinje; oni nisu odijelili sveto od bezbožnog; oni nisu dali spoznati razliku između čistog i nečistog; oni su zatvrili oči pred mojim šabatima i ja bijah oskvrnjen u sred njih.
 • 27 Njegovi poglavari u sred njega kao vukovi su što rastrgavaju jednu žrtvu, spremni proliti krv, uništavati ljude za izvući korist iz tog.
 • 28 Njegovi proroci premazuju ih žbukom[135];
oni imaju viđenja ništavna i lažna predskazanja: oni kažu: Ovako govori Gospodin BOG, a da GOSPOD nije govorio.
 • 29 Ljudi u zemlji vrše nasilje, počinjavaju grabeže; iskorištava se
nesretne i sirote; čini se nasilje nad izbjeglicom, krši se njegovo pravo.
 • 30 Ja sam među njima tražio jednog čovjeka koji bi ponovo podigao zid, koji bi opstao preda mnom, na breši, za dobro zemlje:
nisam ga našao.
 • 31 Tada sam na njih sasuo svoju srdžbu; ja sam opteretio njihovu glavu njihovim ponašanjem[136] proročanstvo Gospodina BOGA.

Samarija se prodala[uredi]

 • 23 1 Bi jedan riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, bijahu dvije žene, kćeri iste majke;
 • 3 one se prostituiraše u Egiptu; one se prostituiraše posve mlade. To je ondje da su im milovali grudi, ondje im se pipkalo prsa djevojačka.
 • 4 Evo njihovih imena: Ohola, prvorođena, Oholiba[137] njena sestra. Potom one biše moje i porodiše sinove i kćeri. Evo njihovih imena:
Ohola, za Samariju, a za Jeruzalem, Oholiba.
 • 5 Ali, Ohola se prodade umjesto da ostane moja. Ona pokaza svoju čulnost sa svojim ljubavnicima, s Asirijcima: vojnicima[138]
 • 6 odjevenim u purpur[139], guvernerima, upraviteljima policije, svim mladim ljudima, zavodljivim, konjanicima koji jašu konje.
 • 7 Ona dade svoju naklonost svem cvijetu sinova Asurovih. U svojoj putenosti, ona se
zaprlja sa svim njihovim idolima.
 • 8 One nastaviše svoje razvratnosti počinjene u Egiptu, kad oni lijegahu s njom sasvim mladom, kad pipaše njene djevojačke dojke i sasipaše svoj blud na nju.
 • 9 Zbog tog ću ja izručiti nju u ruke sinovima Asurovim, s kim je ona pokazala svoju putenost.
 • 10 Oni ju svukoše do nagosti1; oni uzeše njene sinove i njene kćeri; ona, nju ubiše mačem. Ona postade jedan simbol za žene; bijaše izrečena osuda protiv nje.

Jeruzalem se prostituirao[uredi]

 • 11 Njena sestra Oholiba vidje to sve, ali ona bi još pokvarenija i putenija; njena razvratnost postade gora no ona njene sestre.
 • 12 Ona pokaza svoju putenost sa sinovima Asurovim: guvernerima, upraviteljima policije, vojnicima savršeno odjevenim, konjanicima koji jašu konje, svim mladim i zavodljivim ljudima.
 • 13 I ja vidjeh da se ona bijaše načinila *nečistom: obje bijahu uzele isti put.
 • 14 Ona još pridoda svojim razvratima: ona vidje ljude narisane na zidu, slike Kaldejaca narisane crvenom bojom;
 • 15 križa stegnutih u jedna pojas, glave nadvišene turbanom, svi imadoše izgled štitonoša, sličiše sinovima Babilonovim u Kaldeji zemlji njihovog rođenja.
 • 16 čim ih vidje ona pokaza svoju putenost s njima. Ona im posla glasonoše[140] u Kaldeju.
 • 17 Tad oni dođoše njoj, prema ljubavnom ležaju i zaprljaše ju oni svojim razvratom; ona bi nečista zbog njih, potom svim svojim bićem ona oćuti odvratnost na spram
njih.
 • 18 Ona razotkri svoju ćud prostitutke, ona razgoliti golotinju svoju; tad svim svojim bićem ja osjetih odvratnost spram nje, kao š to moje biće bijaše spram njene sestre oćutilo odvratnost.
 • 19 Ona umnoži svoje razvratnosti, sjećanja na dane svoje mladosti kad se ona prostituiraše u Egiptu.
 • 20 On pokaza svoju putenost s njihovim razvratima: njihovo tijelo je tijelo magarca, njihov ud je ud konja.

Jeruzalem će biti kažnjen[uredi]

 • 21 Ti si se vratila besramlju svoje mladosti, kad Egipćani pipaše tvoje dojke, milovaše tvoje djevojačke grudi.
 • 22 To je zašto, Oholiba, ovako govori Gospodin BOG: Evo da ću ja podići tvoje ljubavnike protiv tebe; one koje je svo tvoje biće oćutjelo s odvratnošću, ja ću njih nagnati protiv tebe odasvud:
 • 23 sinove Babilona i sve Kaldejce, Pekoda, šoaha, i Koaha[141] sve sinove Asura s njima sve mlade zavodljive ljude, guvernere, upravitelje policije, štitonoše, dostojanstvenike, sve koji jašu konje.
 • 24 Tad će doći protiv tebe, sa sjevera, bojna kola i vozila:
saveznički narodi. štit za leđa, štit za prsa, kacigu, oni će ih posta
viti svuda uokolo protiv tebe; ja ću stvar izložiti pred njima, a oni će ti suditi prema svojem pravu[142].
 • 25 Ja ću ispuniti svoju ljubomoru protiv tebe; oni će s gnjevom postupiti prema tebi; odsjeći će ti nos, uši, a ono što opstane od tvojih stanovnika past će od mača.
 • 26 Oni će uzeti tvoje sinove i tvoje kćeri, a ono što opstane progutat će vatra. Oni će ti zguliti odjeću tvoju i uzeti predmete uresa.
 • 27 Tad ću ja prekinuti tvoju besramnost i prostituciju koji dolaze iz Egipta; ti više ne ćeš podići oči prema njima i ne ćeš se više sjećati Egipta.
 • 28 Jer, ovako govori Gospodin BOG: Ja ću te izručiti u ruke onima koje ti mrziš; u ruke onih kojih se cijelo tvoje biće gnuša;
 • 29 oni će postupiti prema tebi s mržnjo; oni će svu tvoju korist uzeti; oni će te ostaviti golu i razodjevenu, a tvoja nagost prostitutke bit će razdjevena. To je tvoja besramnost i tvoji razvrati
 • 30 koji će to zaslužiti, jer si se prostituirala slijedeći narode, i po tome se se učinila *nečistom s njihovim idolima.
 • 31 Uzela si put svoje sestre: eh dobro! ja stavljam svoju kupu u ruku tvoju.
 • 32 Ovako govori Gospodin BOG:
Kupa sestre tvoje, ti ćeš ju
popiti;
ona je duboka, ona je široka.
Ona će biti zgoda za smijeh i
ruganje,
zbog svoje velike
sadržine:
 • 33 Pijanstvom i ojađenošću ti ćeš
biti ispunjena.
To je jedna kupa ožalošćenja
i smetenosti
kupa tvoje sestre Samarije;
 • 34 ali, ti ćeš ju piti i isprazniti ju;
ti ćeš ju polomiti svojim zubima,
a njenim krhotinama ti ćeš si
rastrgati dojke[143],
jer ja, ja sam govorio proročanstvo
Gospodina BOGA.
 • 35 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG:
Zato što si me ti zaboravila i što si me bacila iza sebe,
ponesi sama tetret svoje besramnosti i svojih razvrata.“

Bog sudi Samariji i Jeruzalemu[uredi]

 • 36 GOSPOD mi reče:
” Sine čovjekov, hoćeš li ti suditi Oholai i Oholibi?
Objavi im dakle njihove gnusnosti.
 • 37 Jer one su počinile preljubu, ima krvi na njihovim rukama; one su počinile
preljubu sa svojim idolima[144], i čak su im one davale jesti svoje sinove koje meni bijahu porodile.
 • 38 One su mi učinile još i ovo: istog dana,
one su uprljale moje *svetište, one su oskvrnule
moje *šabate.
 • 39 Kad one klaše svoje sinove idolima, one su ušle, tog dana, u moje svetište skrnaveći ga.
Evo tog što su one učinile u sred moje Kuće.
 • 40 Osim toga, one su tražile čovjeka
koji dolazi iz daleka, prema kojem jedan glasonoša bi poslan.
Evo su oni došli[145], oni za koje ti bijaše okupana, namazala oči, urešena.
 • 41 Potom si se smjestila u jedan svečani krevet; ispred, jedan stol bijaše pripravljen,
gdje ti bijaše stavila moj tamjan i
moje ulje[146].
 • 42 čula se graja jednog uskomešanog mnoštva, bezbrižnog.
Njima su pridošli brojni ljudi, koji su došli iz svih krajeva pustinje[147].
Oni stavljahu narukvice na ruke ženama i jednu sjajnu krunu na svojim glavama.
 • 43 Tada ja rekoh jednoj koja bijaše istrošena preljubama:
To je ona sada koja se prepušta razvratima svojim!
 • 44 I ide se k njoj kao što se ide k jednoj
prostitutki! Tako se ide k Oholai i k Oholibi, tim besramnim ženama.
 • 45 Ali, pravedni ljudi će ih suditi, suđenjem koje udara žene preljubnice
i one koje prolijevaju krv, jer one su preljubnice
i ima krvi na njihovim rukama. “
Jer, ovako govori Gospodin BOG:
”Podigni protiv njih jedan sabor[148],
da ih se izruči užasu i pljačkanju;
 • 47 nek' sabor baci kamenje protiv njih[149]
i pobije ih mačem; nek' se pobiju njihovi
sinovi i njihove kćeri i nek' se spale njihove kuće.
 • 48 Ja ću prekinuti besramlje u zemlji. Sve žene bit će
obaviještene i ne će više oponašati vašu besramnost.
 • 49 Dat ću pasti na vas vašu besramnost; grijehovi vaših idola,
vi ćete im otrpjeti teret. Tada ćete vi spoznati
da sam ja Gospodin BOG.“

Jeruzalem je kao jedan zahrđali kotao[uredi]

 • 24 1 Devete godine, desetog mjeseca[150], desetog u mjesecu,
bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, zabilježi pismeno datum ovog dana: ovog dana točno; jer u ovaj dan
točno kralj Babilonije je napao Jeruzalem.
 • 3 Reci jednu riječ ovoj pasmini pobunjenika; ti ćeš im reći: Ovako govori Gospodin BOG:
Pripremi kotao[151], pripravi ga;
naspi u njega vodu.
 • 4 Prikupi u njeg komade,
sve same dobre komade: but
i plećku;
napuni ga najboljim kostima.
 • 5 Uzmi najbolju ovcu,
nagomilaj kosti na dno.
Stavi to proključati velikim
vrijenjem,
čak i kosti trebaju kuhati.
 • 6 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG:
Nesreća gradu krvoločnom,
kotlu zahrđalom,
čija se hrđa ne skida;
komad po komad se otima
to nije na njega pala kocka[152]!
 • 7 Jer, krv kojeg je prosula
ostaje u sred nje.
Ona ju je prosula na golu
stijenu; ona ju nije prosula
na zemlju,
ni pokrila prašinom[153].
 • 8 Za podići moj gnjev,
za ispuniti osvetu moju,
ja ju ostavljam ne pokrivši
krv koju je ona prolila
na golu stijenu.
 • 9 To je zašto, ovako govori Gospodin
BOG:
Nesreća krvoločnom gradu!
Ja ću načiniti jedan veliki plamen.
 • 10 Nagomilaj drva,
zapali vatru,
peci i prepeci meso,
dodaj začine,
nek kosti budu spaljene.
 • 11 Stavi prazan kotao na
žeravice,
da se ugrije,
da bronca pocrveni,
da nečistoće propadnu iznutra
i da se hrđa spali.
 • 12 Kojeg li napora za hrđu[154]!
Ipak, ona ne će otići s vatrom, masa hrđe tog kotla.
 • 13 Besramlje je tvoja prljavština;
budući da sam te ja očistio,
a ti nisi bila čista, ti ne ćeš biti *očišćena od
svoje prljavštine prije no što ja dodem
do samog kraja svojeg gnjeva protiv tebe.
 • 14 Ja, GOSPOD, ja sam govorio.
Sve ovo dolazi; ja to ostvarujem;
ja neću zanemariti ništa; ja ću biti bez
milosti; bez pokajanja. Sudit će ti se na tvoje
ponašanje i na tvoja djela proročanstvo Gospodina BOG.“

Ezekielova žalost[uredi]

 • 15 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 16 ” Sine čovjekov, ja ću ti surovo oduzeti radost iz tvojih očiju.
Ti ne ćeš proslaviti žalost; ti ne ćeš obaviti ožaljivanje i ne ćeš oplakivati.
 • 17 Uzdiši u tišini; ti ne ćeš ispuniti pogrebne obrede;
sveži svoj turban, stavi svoje sandale;
ne zastri svojih brkova i ne prihvati kruha od susjeda[155]. “
 • 18 Ja govorih narodu u jutro, a moja žena umrije u večer; sutradan ja izvrših primljene naloge.
 • 19 Ljudi mi rekoše: ” Ne ćeš li nam ti objasniti što znači za nas to što ti činiš? “
 • 20 Tad im ja rekoh: ” Bi za mene jedna riječ GOSPODOVA:
 • 21 Govori kući Izraelovoj: Ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću oskvrnuti svoje *svetište, oholost vaše sile, radost vaših očiju, nadu vašeg
života. Vaši sinovi i vaše kćeri koje ste vi ostavili u Jeruzalemu[156]
past će od mača.
 • 22 Tad vi učinite kao što sam ja učinio: vi sebi ne ćete zastirati brkova;
ne prihvaćajte kruha od svojih susjeda.
 • 23 Turbanima na glavi i sandalama na nogama, vi ne ćete slaviti žalost i vi
ne ćete praviti žalopojki, već ćete trunuti u svojim grijesima
i svatko će uzdisati za svojim bratom.
 • 24 Ezekiel će biti za vas jedno predskazanje; sve što je učinio,
vi ćete to učiniti. Kad to dođe, vi ćete znati da sam ja Gospodin BOG.
 • 25 Slušaj, sine čovjekov, dan kad ću im ja uzeti snagu
njihovu, njihovo zadovoljstvo i njihov ures,
radost njihovih očiju, slast njihovih života, njihove sinove i njihove kćeri.
 • 26 Tog dana, doći će k tebi jedan preživjeli, da ti dade čuti novost;
 • 27 tog dana, tvoja će se usta otvoriti s dolaskom preživjelog;
ti ćeš govoriti, ne ćeš više biti nijem.
Ti ćeš za njih biti jedno predskazanje;
tad će oni spoznati da sam ja GOS POD. “

Prijetnja protiv Amonita[uredi]

 • 25 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema sinovima Amonovim[157], i izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
 • 3 Ti ćeš reći sinovima Amonovim: Slušajte riječ Gospodina BOGA. Ovako govori Gospodin BOG: Budući da si ti izrugao moje *svetište koje je bilo oskvrnjeno, zemlju Izrael koja je bila opustošena i Judu koja je otišla u izgnanstvo,
 • 4 ja ću te dati u posjed sinovima Orijenta[158]; oni će kod tebe postaviti utvrđena tabore, oni će kod tebe uspostaviti svoja boravišta. Oni su ti koji će jesti tvoje plodove, oni će piti tvoje mliječne proizvode.
 • 5 Ja ću načiniti od Rabe jednu ispašu za deve, a od zemlje sinova Amonovih jednu kolijevku za njihova stada; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 6 Ovako govori Gospodin BOG: Zbog tvojih pljeskanja rukama i tvojih lupkanja nogama, zato što si imao jednu duboku radost, jedan sveukupni prijezir za sve što se događaše Izraelu,
 • 7 eh dobro, ja ću ispružiti ruku protiv tebe, ja ću te izručiti narodima za biti opljačkanim, ja ću te odstraniti između naroda, ja ću dati da nestaneš kao zemlja i ja ću te ukloniti: tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.

Prijetnja Moabitima[uredi]

 • 8 Ovako govori Gospodin BOG: Zato što su Moab i Seir[159] rekli: Kuća Judina je postala kao svi narodi,
 • 9 ja ću ukloniti iz gradova kosine Moaba, ukloniti ih iz tih veličanstvenih gradova zemlje: BetJešimot, BaalMeon i Kirijatim[160].
 • 10 Oni će sinovima Orijenta[161] pripadati, osim od sinova Amonovih; ja ću dati u posjed zemlju, tako da se nitko više ne će sjećati sinova Amonovih
među narodima.
 • 11 Ja ću izvršiti pravdu nad Moabom, tada će oni znati da sam ja GOSPOD.

Prijetnja protiv Edomita[uredi]

 • 12 ” Ovako govori Gospodin BOG: zbog postupanja Edomovih, kad su ostvarili osvetu nad kućom Judinom, i jer su se učinili krivcima osvećujući joj se[162],
 • 13 eh dobro, ovako govori Gospodin BOG: Ja ispružam ruku nad Edom; ja ću otud odstraniti ljude i zvijeri; ja ću tu ruinirati počev od Temana; a, padat će se od mača sve do Dedana[163].
 • 14 Ja ću ostvariti svoju vlastitu osvetu u Edomu, rukom Izraela, mojeg naroda; oni će postupiti spram Edona prema mojem gnjevu i mojoj jarosti; tada će oni upoznati moju osvetu proročanstvo Gospodina BOGA.

Prijetnja protiv Filistinaca - Ezekijel[uredi]

 • 15 ” Ovako govori Gospodin BOG: Zato što su Filistinci postupali osvetnički, jer su ostvarili osvetu s jednim dubokim prijezirom, za zadovoljstvo uništavanja, zbog njihove vječite mržnje[164],
 • 16 eh dobro, ovako govori Gospodin BOG: ja ću ispružiti ruku svoju protiv Filistinaca, ja ću ukloniti Keretince[165] i uništit ću ostatak primorja.
 • 17 Ja ću sasuti veliku osvetu na njih, ja ću im dati podnijeti jedno žestoko kažnjavanje; tada oni će spoznati da sam ja GOSPOD, kad se osvetim njima.“

Prijetnja Tiru[uredi]

 • 26 1 Jedanaeste godine[166], prvog mjeseca, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, zato što je Tir [167] rekao Jeruzalemu:
Ah ! Ah! Ah skršena su vrata
naroda!
Kad je došao na mene red
da se natrpam, on je
uništen!
 • 3 Eh dobro, ovako govori Gospodin
BOG:
Ja dolazim protiv tebe, o Tire.
Ja podižem protiv tebe
masovno narode.
Kao što more podiže
valove svoje.
 • 4 Oni će uništiti zidove
Tiru,
oni će oboriti njegove kule;
ja ću isprašiti njegovu prašinu,
njegovu ću stijenu ogoljeti.
 • 5 On će postati u sred mora
jedna sušionica za mreže
jer ja sam govorio, proročanstvo
Gospodina BOGA
on će biti opljačkan od naroda,
 • 6 a njegove kćeri[168] u polju
bit će pobijene mačem.
Tad će se znati da sam je
GOSPOD.
 • 7 Jer, ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću dovesti sa sjevera, protiv Tira,
Nabukodonozora,
kralja Babilonije, kralja kraljeva[169];
on će doći s konjima, bojnim kolima,
konjanicima, jednim savezom, brojnim vojnicima.
 • 8 On će pobiti mačem tvoje kćeri
u polju;
on će protiv tebe podići nasipe.
On će nagomilati protiv tebe jedan
bedem
i podići protiv tebe grudobrane od
strijela[170].
 • 9 Svojim ovnom[171] on će zadavati
udarce protiv tvojih zidova,
on će razvaliti tvoje kule svojim
pijucima.
 • 10 Zbog mnoštva njegovim konja,
on će te prekriti prašinom;
u buci konja,
točkova i bojnih kola,
tvoji će zidovi biti uzdrmani
kad on stupi kroz tvoja vrata
kao što se ulazi u jedan grad
gdje se načinila jedna breša.
 • 11 On će gaziti svim tvojim ulicama
kopitima svojih konja,
on će pobiti tvoje pučanstvo
mačem, a tvoje stele[172] koje tvore
snagu tvoju na zemlju će pasti.
 • 12 Oni će obaviti svoje pljačkanje
tvojih
bogatstava,
oni će opljačkati tvoje robe,
oni će oboriti tvoje zidove
i razrušiti tvoje raskošne
kuće;
oni će na dno vode baciti
tvoje kamenje, tvoje rezbarije i
tvoju prašinu.
 • 13 Ja ću prekinuti graju tvojih
pjesama
i glas tvojih citara[173] ne će se
čuti više.
 • 14 Ja ću ogoljeti stijenu tvoju,
ti ćeš postati jedna sušionica
mreža,
ne ćeš više nanovo biti
izgrađen:
jer ja, GOSPOD, ja sam govorio
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 15 Ovako govori Gospodin BOG:
U buci tvojeg pada, u jecanju ranjenih,
u tvojem ubijanju koje će se izvršiti
u sred tebe, otoci[174] neće li podrhtavati?
 • 16 Svi prinčevi s mora sići će
sa svojih prijestolja,
skinut će svoje ogrtače
i svući svoju šarenu odjeću[175];
ogrnuti drhtavicom i posjeli pod
zemlji,
oni drhte bez prekida
i sažaljuju se nad tobom.
 • 17 Oni će zapjevati jednu tužaljku
i reći će o tebi:
” Kako je on nestao
grad čiji žitelji
dolaziše s mora,
ovaj grad tako slavan
čija snaga i ona njegovih
žitelja bijahu na moru,
ovaj grad koji posvuda
izazivaše užas?“
 • 18 Sada otoci se tresu
na dan tvojeg pada,
otoci morski su užasnuti
tvojim svršetkom.
 • 19 Jer ovako govori Gospodin BOG:
Dok ja budem napravio od tebe jedan grad u ruševinama,
sličan nenastanjenim gradovima,
kad ja budem doveo protiv tebe *Ponor i velike te vode
budu prekrile,
 • 20 ja ću dati sići s onima koji su u jami, k ljudima od prije
i ja ću ti dati nastanjivati zemlju dubina[176].
Sličan vječnim ruševinama,
ti ćeš biti s onima koji su u jami:
ti ne ćeš više biti nastanjen
i ja ću staviti svoj sjaj na zemlju živućih.
 • 21 Ja ću od tebe načiniti jedan predmet užasavanja
i ne će te biti više; tražit će te,
ali te ne će naći, nikad više -
proročanstvo Gospodina BOGA.“

Početak jadikovke o rušenju Tira[uredi]

 • 27 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Slušaj, sine čovjekov, zapjevaj o Tiru jednu jadikovku;
 • 3 ti ćeš reći Tiru:
Ti koji nastanjuješ prilazne putova
od mora,
ti koji trguješ s narodima,s
brojnim otocima[177],
ovako govori Gospodin BOG:
O Tire, ti koji si rekao: Ja sam
savršen u ljepoti,
 • 4 ti čija teritorija je u srcu
mora,
tvoji su graditelji[178] dovršili
tvoju ljepotu.
 • 5 U drvetu čempresovu iz Senira[179], oni
bijahu izgradili svu tvoju oplatu,
od jednog cedra uzetog iz Libana
oni bijahu načinili jarbol koji te
nadvisuje.
 • 6 S velikim drvećem Bašana,
oni bijahu načinili redove
tvojih vesala,
od slonovače, oni bijahu načinili
tvoju kućicu
obloženu čempresom
s otoka Kitima[180];
 • 7 bi tu za tvoje jedro lana
iz Egipta, išaranog;
on ti služiše za barjak brodski.
Bi tu za tvoje pokrivalo
ljubičastog purpura i crvenog
purpura s otoka Eliša[181].
 • 8 Ti si imao za veslače stanovnike
Sidona i Arvada[182],
ti bijaše uzeo na svoju palubu
mudrace, o Tire;
oni bijahu tvoji mornari.
 • 9 Starješine Gebala i njihovi
mudraci bijahu kod tebe kao
kalafati[183].
Sve lađe morske
i njihovi mrnari bijahu kod tebe
za nabaviti tvoje robe.
 • 10 Perzija, Lud, Put[184] bijahu
u vojsci tvojoj,
to bijahu tvoji vojnici;
oni kod tebe vješahu štitove
i kacige,
oni činiše tvoju silu.
 • 11 Sinovi Arvada s tvojom vojskom
bijahu uokolo tebe na tvojim
zidovima,
i Gamadijanci na trvojim kulama.
Oni vješahu svoje štitove
o tvoje zidne bedeme[185];
oni bijahu dotjerali tvoju ljepotu.

Tir bijaše jedan bogati trgovac[uredi]

 • 12 Tarzis[186] razmjenjivaše s tobom u izobilju sve vrste: davalo ti se kao tovar srebro, željezao, kositar, olovo.
 • 13 čak Javan, Tubal i Mešek trgovahu s tobom; oni te snabdjevahu ovim robama: robljem[187] i brončanim predmetima.
 • 14 Iz BetTogarma[188], davahu ti kao tovar brodsku konje, konjicu i mule.
 • 15 Sinovi Dedana činiše trgovinu s tobom; brojni otoci sudjelovahu u
prometu tvoje ruke[189]: oni ti plaćahu
zauzvrat jedan namet, slonovu kost, debla ebanovine.
 • 16 *Aram razmjenjivaše s tobom što si ti u izobilju proizvodio.
Davalo ti su kao tovar tamnocrveni rubin, tkaninu purpura, protkanu tkaninu, morsku svilu[190], koralje, rubine.
 • 17 čak i Juda i zemlja Izraelova trgovahu s tobom; one te snabdjevahu u trgovini žitom iz Minita, prosom[191], medom, uljem i grožđem.
 • 18 Damask razmjenjivaše s tobom ono što ti proizvodiše u izobilju, sve vrste preobilnih dobara. Oni tebe snabdjevahu vinom iz Helbona i vunom iz Sahara[192].
 • 19 Vedan i JavanMeuzal[193] tebi davahu tovar: kovano gvožđe, metlicu, mirisnu trsku koji ćine dio tvojih roba.
 • 20 Dedan obavljaše trgovinu s tobom tkaninom sedlarskom.
 • 21 Arabija i svi prinčevi Kedara[194] obavljaše također poslove s tobom; oni razmjenjivahu janjad, ovnove, jarce.
 • 22 čak i trgovci iz šabe i Raema[195] trgovahu s tobom. Oni ti davahu kao tovar za brodove najbolje od svih miomirisa, sve vrste dragulja i zlata
 • 23 Haran, Kane i Eden trgovci iz šabe Asur, Kilmad[196] obavljaše trgovinu s tobom.
 • 24 Oni također trgovahu s tobom: blagdanska odjeća, ogrtači od purpura i brokata, dvobojna tkanina, pletena užad i
kablovi bijahu na tvom tržištu.

Nastavak tužaljke o Tiru[uredi]

 • 25 Lađe iz Tarzisa[197] obavljahu prijevoz
tvojih roba.
Ti bijaše napunjen, nakrcan
teško u sred mora.
 • 26 Tvoji te veslači odveli na velike
vode ®
vjetar s istoka[198] te slamao u srcu
mora.
 • 27 Tvoja dobra, tvoj
tovar, tvoje robe, tvoji mrnari, tvoji
krmanoši,
tvoji kalafati, tvoji trgovci
svi ljudi bojovnici,
svi oni koji se skupljahu
kod tebe,
oni padoše u srcu mora
na dan tvojeg stropoštavanja.
 • 28 U buci jadikovanja tvojih
krmanoša,
obale[199] podrhtavaju.
 • 29 Tada svi oni koji rukuju
veslom
siđoše sa svojih lađa,
mrnari, svi krmanoši morski:
oni ostadoše na kopnu.
 • 30 Oni daju čuti svoj glas o tebi,
oni gorko jauču,
oni sebi prašinu na glavu stavljaju,
oni se valjaju u pepelu.
 • 31 Oni sebi izbrijavaju lubanju zbog
tebe,
oni sebi kostrijet *pripasuju.
Oni plaču nad tobom, u svojoj
gorčini,
izričući gorke žalopojke.
 • 32 U svojoj boli, oni zapijevaju
jednu žalopojku o tebi
i u svojoj boli oni pjevaju:
Tko bijaše kao Tir,
tvrđa u sred mora?
 • 33 Izvozeći tvoj tovar na mora[200],
ti bijaše nasitio brojne narode;
obiljem svojih dobara
i svojih roba,
ti bijaše obogatila kraljeve
zemaljske.
 • 34 Vrijeme je oluja morskih,
u dubinama voda,
tvoje robe,
svi oni koji se okupljaju
kod tebe potamnili su.
 • 35 Svi žitelji otoka
žaloste se zbog tebe,
njihovi kraljevi cvokoću od užasa,
oni imaju lice poraženo.
 • 36 Oni koji prometuju među narodima
zvižde[201] tebi:
ti si postao predmet užasa.
Nikad tebe više ne će biti. “

Prijetnja protiv princa iz Tira[uredi]

 • 28 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, reci princu iz Tira: Ovako govori Gospodin BOG:
Jer si se ti uzoholio,
kad si rekao: Ja sam jedan bog,
ja sjedim na božanskom prijestolju
srcu mora
dok si ti čovjek, a ne
Bog,
jer si se ti vjerovao jednakim
bogovima[202]
 • 3 Evo, ti si mudriji no Daniel[203],
nikakva te tajna ne nadilazi.
 • 4 Svojom mudrošću i svojim
razborom, ti si si pribavio
bogatstvo jedno;
ti si sebi stekao riznice zlata i
srebra.
 • 5 Svojom krajnjom mudrošću,
svojim trgovanjem,
ti si umnožio svoje bogatstvo.
Ti si se tako uzoholio zbog
 • 6 To je zašto, ovako govori
Gospodin BOG:
Jer si ti stavio srce svoje
u red srca bogova,
 • 7 ja ću dovesti protiv tebe
strance,
najokrutnije narode;
oni će izvući mač protiv tvoje
lijepe mudrosti
i oskrnavit će tvoje veličanstvo.
 • 8 Oni će te spustiti u jamu,
ti ćeš divljačkom[204] umrijeti smrću
u srcu mora.
 • 9 Pred onim koji će te ubiti,
hoćeš li se usuditi reći: Ja sam
jedan bog,
kad si ti čovjek, a ne
Bog
i dok si ti u vlasti onih koji te hoće
probosti?
 • 10 Od ruke stranaca ti ćeš
umrijeti smrću
neobrezanih[205].
Da, ja sam govorio proročanstvo
Gospodina BOGA. “
 • 11 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene :
 • 12 ” Sine čovjekov, zapjevaj jednu tužaljku o kralju Tira.
Ti ćeš njemu reći: Ovako govori Gospod BOG:
Ti koji potvrđuješ savršenstvo[206],
ti koji si pun mudrosti,
savršen u ljepoti,
 • 13 ti bijaše u Edenu, u vrtu
Božjem okružen zidovima
kamenja dragocjenog:
sardoniksom, topazom i
jaspisom, krizolitom,
tamnocrvenim rubinom i smarag
dom, berilom i oniksom,
lazulitom;
i zlatom čija su djela
tamburini i frule[207],
bi pripremljen u dan tvojeg
stvaranja.
 • 14 Ti bijaše jedan *kerubin iskreći,
zaštitnik kojeg ja bijah
uspostavio;
ti bijaše na svetoj Božjoj
planini,
ti odlaziše i dolaziše u sred
žarkih ugljenova.
 • 15 Tvoje ponašanje bi savršeno od
dana tvojeg stvaranja,
sve dok se u tebi ne otkri
izopačenost:
 • 16 obiljem tvoje trgovine,
ti si se napunio nasiljem i griješio
si.
Također, ja te stavih u red
bezbožnih
daleko od Božje planine[208];
tebe kerubina zaštitnika ja
ću te istjerati
iz sredine vrelog ugljevlja.
 • 17 Ti si se uzoholio svojom
ljepotom,
ti si pustio svojoj
veličanstvenosti pokvariti
svoju mudrost.
Ja sam te bacio na zemlju,
ja te dadoh za predstavu
kraljevima.
 • 18 Brojem svojih grijehove,
svojom zloci načkom trgovinom,
ti si oskvrnuo svoje *svetište.
Također, ja ću dati izići jednu
vatru iz sred tebe, ona će te
progutati, ja ću te uništiti u
pepeo na zemlji,
pred očima onih svih koji
tebe gledaju.
 • 19 Svi oni među narodima
koji te poznaju
bit će iznenađeni zbog tebe;
ti ćeš postati jedan predmet
užasavanja.
Za uvijek ti više ne ćeš
postojati!“
== Prijetnja protiv Sidona ==
 • 20 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 21 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema Sidonu,
i izgovori jedno proročanstvo protiv njega.
 • 22 Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG:
Ja dolazim protiv tebe, Sidone, ja
ću biti slavljen u sred tebe,
tada će se spoznati da sam ja
GOSPOD
zbog suđenja koje ću
izvršiti protiv njega;
tada, ja ću očitovati u njoj
svoju svetost.
 • 23 Ja ću tu poslati kugu[209],
bit će krvi po njegovim ulicama,
mrtvi će padati u sred nje
zbog mača usmjerenog protiv
njega sa svih strana.
Tada, spoznat će se da sam ja
GOSPOD.
 • 24 Ne će više biti protiv kuće Izraelove kupina koje grebu, ili bodljikavog trnja, nigdje oko nje ljudi koji ju preziru. Tada oni će spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 25 Ovakog govori Gospodin BOG: Kad ja budem prikupio kuću Izraelovu između naroda gdje ona bijaše raspršena, ja ću očitovati u njoj svoju *svetost u očima naroda: oni će stanovati na svom tlu, onom koje sam ja bio dao svom sluzi Jakovu.
 • 26 oni će stanovati u sigurnosti, oni će graditi kuće, saditi vinograde; oni će stanovati u sigurnosti. Kad ja budem izvršio suđenja protiv svih onih koji ih preziru uokolo, oni će spoznati da sam ja Gospodin BOG.“

Prijetnja protiv Egipta[uredi]

 • 29 1 Desete godine, desetog mjesecaPredložak:Refa210, dvanaestog u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema *Faraonu, kralju Egipta, i izgovori jedno
proročanstvo protiv njega i protiv cijelog Egipta.
 • 3 Govori i reci: Ovako govori Gospodin BOG:
Ja dolazim protiv tebe, Faraone,
kralju Egipta,
veliki zmaj zguren u sred
njegovih Nilova;
to si ti koji je rekao: On je moj
Nil, a ja, ja sam sam sebe
stvorio[211].
 • 4 Ja ću staviti kuke u tvoje
čeljusti,
ja ću zakačiti ribe iz tvojih
Nilova o tvoje ljuske,
ja ću te podići iz sred Nilova
tvojih sa svim zakačenim
ribama o tvoje ljuske.
 • 5 Ja ću te baciti u pustinju
sa svim ribama iz tvojih
Nilova;
ti ćeš ponovo pasti na tle,
na površinu polja,
a, da te pokupe i ne
sakupe[212].
Ja ću te dati u ishranu
zvijerima zemaljskim i pticama
nebeskim.
 • 6 Tad će svi stanovnici Egipta spoznati
da sam ja GOSPOD,
oni koji su bili jedna trska potporna
za dom Izraelov.
 • 7 Onima koji tebe uzmu u ruku,
ti podvaljuješ
i ti im probijaš čitavo pleće,
onima koji se oslone o tebe,
ti se slomiš
i ukočiš njihova križa.
 • 8 To je zašto ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću dovesti na tebe mač
i uklonit ću iz tebe ljude i zvijeri.
 • 9 Zemlja Egipat postat će
jedna pustinja ruševina;
tada će se spoznati da sam ja
GOSPOD, jer on je rekao:
Nil je moj, ja sam taj koji ga je stvorio.
 • 10 To je zašto, ja dolazim protiv tebe
i protiv tvojih Nilova:
ja ću od Egipta načiniti ruševine,
pustinjske ruševine,
od Migdola sve do Sijene
i sve do krajina Nubije[213].
 • 11 Ljudska noga ne će tuda prolaziti;
on će biti nenastanjen tijekom 40 godina[214].
 • 12 Ja ću od Egipta načiniti jednu pustinju
u sred pustinjskih zemalja,
njegovi gradovi bit će jedna pustinja
u sred gradova u
ruševinama, tijekom 40 godina,
i ja ću raspršiti Egipćane među narodima,
ja ću ih rasuti među zemljama.

Sudbina Egipta[uredi]

 • 13 Ali, ovako govori Gospodin BOG: Na kraju 40 godina, ja ću sakupiti Egipćane između naroda gdje budu bili raspršeni.
 • 14 Ja ću izmijeniti sudbinu Egipćanima; ja ću ih vratiti u zemlju Juga[215], u njihovu zemlju podrijetla i tu će oni osnovati jedno skromno kraljevstvo.
 • 15 Ono će biti skromnije nego druga kraljevstva i ne će se više podići iznad drugih naroda. Ja ću ga smanjiti da više ne gospodari narodima.
 • 16 On više ne će za dom Izraelov predstavljati sigurnost koja ga gura griješiti
okrećući se k Egiptu[216]. Tad će se spoznati da sam ja GOSPOD.“
 • 17 Dvadeset i sedme godine, prvog mjeseca[217], prvog dana u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 18 ” Sine čovjekov, Nabukodonozor, kralj Babilonije, opodvrgnuo je svoju vojsku jednom velikom naporu protiv Tira: sve su glave ćelave, sva su pleća oguljena, ali on nije u Tiru našao plaće[218] ni za sebe ni za vojsku svoju, u naknadu za napor koji bijaše napravio protiv grada.
 • 19 To je zašto ovako govori Gospodin BOG: Ja ću dati zemlju Egipat Nabukodonozoru, kralju Babilonije; on će oduzeti njegova bogatstva, on će uzeti sav pljen i opljačkat će ga potpuno. Egipat će poslužiti kao plaća njegovoj vojsci.
 • 20 U naknadu za napor koji je napravio, ja njemu dajem zemlju Egipat, jer on i njegova vojska su radili za mene proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 21 U taj dan, ja ću dati narasti moć kuće Izraelove; a tebi, sine čovjekov, ja ću dati mogućnost govoriti u sred njih. Tada oni će spoznati da sam ja GOSPOD.“

Dan GOSPODOV i Egipat[uredi]

 • 30 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo;
ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG:
Urlajte u ovaj dan nesreće!
 • 3 Jer, dan je blizu,
blizu je dan GOSPODOV.
To će biti jedan dan oblačnosti,
vrijeme naroda.
 • 4 Mač će prodrijeti u Egipat,
bit će strijepnje u Nubiji
kad mrtvi padnu u Egiptu;
dočepat će se njihovog bogatstva,
razrušit će se njihovi temelji.
 • 5 Nubija, Put, Lud, sva ta mješavina naroda,
Kuv[219] i ljudi savezničkih zemalja
padat će s njima pod mačem.
 • 6 Ovako govori GOSPOD:
Podrška Egipta past će,
oholost njegove snage
srušit će se,
od Migdola do Sijene[220] padat će se
od mača
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 7 Ta će mjesta biti pustinja,
u sred pustinjskih zemalja,
a njihovi gradovi bit će
u sred gradova u ruševinama.
 • 8 Tada će se spoznati
da sam ja GOSPOD
kad budem stavio vatru u Egipat
i kad sva njegova pomoć bude skršena.
 • 9 U taj dan, glasnici na lađama
otići će od mene da uzdrmaju Nubiju
koja je u sigurnosti;
bit će kod njih strijepnje u dan Egipta.
Da, to dolazi.
 • 10 Ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću prekinuti graju Egiptovu,
rukom Nabukodonozorovom, kralja
Babilonije.
 • 11 On također kao i njegov puk,
okrutniji no pogani,
oni su bili dovedeni da unište
zemlju.
Oni će izvući svoje mačeve
protiv Egipta,
oni će napuniti zemlju mrtvacima.
 • 12 Od Nilova, ja ću načiniti jedno
područje suše,
ja ću prodati zemlju u ruke
zlim ljudima,
ja ću opustošiti zemlju i ono
što ju ispunjava rukom
stranaca.
Ja, GOSPOD, ja sam govorio.
 • 13 Ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću učiniti da propadnu idoli,
ja ću ukloniti iz Memfisa[221]
lažne bogove,
i iz zemlje egipatske princa;
ne će ga biti više.
Ja ću staviti strah u
zemlju egipatsku.
 • 14 Ja ću opustošiti zemlju Juga,
ja ću staviti vatru u Tanis,
ja ću izvršiti presudu Tebinu[222].
 • 15 Ja ću sasuti svoj gnjev na Sin[223],
tvrdo mjesto egipatsko,
ja ću prekinuti graju iz Tebe.
 • 16 Ja ću staviti vatru u Egipat,
Sin će se uvijati od boli,
Teba bit će rascijepljena[224],
Memfis bit će potopljen.
 • 17 Mladi ljudi iz Onea i iz Pi-Bezeta[225]
past će od mača, a ljudi će otići u zarobljeništvo.
 • 18 U Dafneu, dan više ne će svanuti
kad ja budem slomio jarmove[226] egipatske.
Ja ću u gradu prekinuti oholost
zbog njegove snage;
jedan će ga oblak prekriti
a njegove će kćeri otići u roblje.
 • 19 Ja ću izvršiti presude u Egiptu,
tada će se spoznati da sam ja GOSPOD.“

Kralj Babilonije sredstvo Božje[uredi]

 • 20 Jedanaeste godine, prvog mjeseca[227], sedmog dana u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 21 ” Sine čovjekov, ja kršim ruku *Faraonu, kralju Egipta i on se ne vida, na nju se ne stavlja lijeka, tu se ne stavlja zavoja, ne previja se ona da bi povratila svoju snagu i držala mač.
 • 22 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv Faraona, kralja Egipta. Ja ću slomiti njegove ruke, zdravu ruku i onu već slomljenu, i učinit ću da ispadne mač iz njegove ruke.
 • 23 Ja ću rastepsti Egipćane među narodima, ja ću ih rasuti po zemljama.
 • 24 Ali, ja ću ojačati ruku kralju Babilonije i stavit ću mu mač u ruku; ja ću skršiti ruku Faraonu koji će ispuštati jecaje smrtno ranjenog čovjeka.
 • 25 Ja ću ojačati ruke kralja Babilonije dok će ruke Faraonove pasti. Tada će se spoznati da sam ja GOSPOD kad budem stavio svoj mač u ruke kralju Babilonije, a kojim će on vitlati protiv zemlje egipatske.
 • 26 Ja ću raspršiti Egipćane među narodima i rastepsti ih po zemljama. Tada će se spoznati da sam ja GOSPOD! “

Faraon bijaše kao jedan cedar[uredi]

 • 31 1 Jedanaeste godine, trećeg mjeseca[228], prvog u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, reci *faraonu, kralju Egipta, i njegovom mnoštvu:
Kome sličiš ti, ti koji si tako
velik?
 • 3 Jednom čempresu, jednom cedru iz
Libana
koji imaše lijepe grane,
stvarajući jednu sjenovitu šumu
i jednog rasta tako visokog
da njegov vrh bijaše među
oblacima?
 • 4 Vode su mu učinile da naraste
*bezdan koji ga uzraste
dade teći njegovim rijekama uokolo
mjesta gdje je on posađen.
i šalje svoje kanale prema svim
drvetima poljskim.
 • 5 Takav dakle njegov rast bijaše
izdignutiji
nego onaj u svih drveta
poljskih,
njegove grane se bijahu
umnožile,
njegove se grane bijahu
izdužile
pod utjecajem velikih voda
kad su ispuštali svoje izdanke.
 • 6 Sve ptice nebeske svijale
su svoja gnijezda u njegovim
granama, sve divlje zvijeri
kotile su se pod njegovim
granama i sva množina naroda
stanovaše u njegovoj sjeni.
 • 7 On bijaše lijep svojom veličinom,
obiljem svojih grana;
njegovo se korijenje pružaše
sve do velikih voda.
 • 8 Cedrovi iz vrta Božjeg[229]
ne izravnavahu se s njim,
čempresi ne bijahu usporedivi
s granjem njegovim
ni platane njegovim granama;
ni jedno drvo iz vrta Božjeg
ne bijaše njemu usporedivo
u ljepoti.
 • 9 Ja ga učinih lijepim obiljem
njegove krošnje,
sva drveta Edena koja
bijahu u vrtu Božjem
zavidješe mu.

Oholi cedar je slomljen[uredi]

 • 10 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG:
Jer si ti[230] uzdigao svoj stas,
jer je on uzdigao svoj vrh među oblake,
što se digao s gordošću,
 • 11 ja ga izručujem u ruke poglavara pogana[231]
koji će s njim postupiti prema opakosti svojoj.
Ja sam ga potjerao.
 • 12 Stranci, najokrutniji od pogana,
njega su oborili, po tome napustili.
Njegovo granje je palo po planinama
i po svim velikim dolinama,
njegove grane su bile polomljene
u svim potocima zemlje, s
vi narodi svijeta su napustili njegovu sjenu,
potom ga napustili.
 • 13 Sve ptice nebeske spustile su se
na njegove ostatke,
sve divlje zvijeri legoše
u njegove grane.
 • 14 To je da se nikakvo dobro orošeno drvo ne uzdigne se,
tako da njegov vrh probije oblake,
to je da se nikakvo dobro napojeno drvo podigne oholo iznad drugih.
Jer svi, oni si izručeni smrti,
zemlji dubina,
u sred sinova ljudskih,
kod onih koji silaze u jamu[232].
 • 15 Ovako govori Gospodin BOG: Dan kad je cedar sišao u *boravište mrtvih, ja sam primorao *Ponor da ga ožali: ja sam ga prekrio, zaustavio sam njegove rijeke i velike vodesu bile zaustavljene, što sam mu ja zamračio Liban i učinio propasti sva drveta poljska zbog njega.
 • 16 Ja sam učinio da se potresu narodi u buci pada njegova, kad ga spustih u boravište mrtvih s onima koji silaze u jamu. Sva drveta iz Edena vratiše milo za drago u zemlji dubina: drveta izabrana, najbolja u Libanu, sva ona koja su napojena vodom.
 • 17 Ona tamo također su sišla s njim u boravište mrtvih, k onima koji su bili probijeni mačem. oni bijahu njegova ruka[233] i stanovahu u njegovoj sjeni u sred naroda.
 • 18 Kome si ti sličan, u slavi, u veličini, među drvetima Edena? Dalo ti se sići s drvetima Edena u zemlju dubina, ti ćeš biti položen u sred neobrezanih, s onima koji su bili osakaćeni mačem. Takav bi će *Faraon i svo njegovo mnoštvo proročanstvo Gospodina BOGA.“

Žalopojka nad Faraonom i nad Egiptom[uredi]

 • 32 1 Dvanaeste godine, dvanaestog mjeseca[234], prvog u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, zapjevaj jednu jadikovku nad faraonom, kraljem Egipta, i reci:
Ti nalikovaše laviću naroda,
ti bijaše kao jedan zmaj[235]
u morima,
ti si činio da izviru tvoje rijeke,
ti si uzburkavao rijeke svojim
šapama, ti uzmućivaše rijeke.
 • 3 Ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću razapeti svoju mrežu nad tobom
za vrijeme skupa brojnih naroda,
a oni će te izvući iz moje potegače[236].
 • 4 Bacit ću te na zemlju,
izbacit ću te na površinu polja,
postavit ću na tebe
sve ptice nebeske
i životinje sve zemlje
skupljat će se na tebi.
 • 5 Stavit ću tvoje tijelo na planine,
ispunit ću doline
tvojim otpacima,
 • 6 napojit ću zemlju krvlju
koja kulja iz tebe po
planinama i korita rijeka bit će
njome puna.
 • 7 Kad tvoje svjetlost bude ugašena,
ja ću prekriti nebesa
i zamračit ću zvijezde,
ja ću prekriti sunce jednim
oblakom i mjesec ne će davati
svijetliti svjetlosti svojoj.
 • 8 Sva svjetlila nebeska,
ja ću zamračiti zbog tebe,
stavit ću tmine na zemlju tvoju
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 9 Ja ću uzbuditi srce mnogim narodima
kad dadnem oćutjeti narodima,
onih zemalja koje ti ne poznaješ,
posljedice tvojeg rušenja[237].
 • 10 Zbog tebe, ja ću brojne narode ožalostiti, a kose
njihovih kraljeva će se nakostriješiti zbog tebe
kad ja dadnem poletjeti svojem maču pred njihovim licem.
Nitko ne će prestati drhtjeti sve do dna svog u dan kad ti budeš pao.
 • 11 Jer, ovako govori Gospodin BOG:
Mač kralja Babilonije prodrijet
će u tebe.
 • 12 Ja ću dati da padne tvoje mnoštvo
pod mačem ratnika;
oni čine najokrutniji od naroda,
oni će pustošiti ono što čini
drskost Egipta;
sve njegovo mnoštvo bit će
istrijebljeno.
 • 13 Ja ću dati da propadnu sve životinje
koje on imaše blizu velikih voda[238];
stopalo ljudsko ne će ih više
potresti,
kopita životinjska ne će ih više
uzdrmati.
 • 14 Ja ću dati opasti vodama Egipta i te
ći rijekama njegovim kao da su od
ulja proročanstvo Gospodina
BOGA.
 • 15 Kad ja budem načinio od Egipta jednu pustinju,
kad budem ispraznio zemlju od onoga što ju ispunjava,
udarajući sve one koji u njoj stanuju,
tada će se spoznati da sam ja GOSPOD.“
 • 16 Ovo je jedna tužaljka, ona će se pjevati;
nek' ju kćeri naroda zapjevaju,
nek' pjevaju ovu tužaljku nad Egiptom
i svim njegovim mnoštvom proročanstvo Gospodina BOGA.

Žalopojka nad pobijeđenim narodima[uredi]

 • 17 Dvanaeste godine[239], petnaestog u mjesecu,
bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 18 ” Sine čovjekov,
oplači mnoštvo Egiptovo;
podaj mu sići u *ponor,
njemu i kćerima poganskim.
Nek' usprkos svojoj raskoši,
oni padnu u zemlju dubina,
s onima koji su sišli
u jamu[240].
 • 19 Jesi li ti prijatniji od drugih? Siđi
u grobnicu s neobrezanima
 • 20 u sred onih koji su pali probodeni mačem.
Sada kad mač je pao, povucite Egipat
i sve njegovo mnoštvo!
 • 21 Iz sredine *boravišta mrtvih,
poglavari junaka sa svojim pobočnicima njemu
će govoriti. Neobrezani, probodeni mačem,
sišli su, oni su legli u grob.
 • 22 Ondje se nalazi sabor Asurov[241],
okružen svojim grobovima;
svi, oni su bili probodeni, oni su pali pod mačem.
 • 23 Grobovi Asurovi su bili stavljeni najdublje u jamu,
njegov sabor okružuje
njegovu grobnicu.
Svi, oni su bili probodeni,
oni su pali od mača,
oni koji su donosili užas u zemlje živih.
 • 24 Ondje se nalazi Elam[242],
a sve njegovo mnoštvo okružuje grobnicu njegovu.
Svi su bili probodeni, oni su pali od mača;
oni su sišli neobrezani u zemlju dubina,
oni koji su donosili užas u
zemlju živih. Oni nose svoje beščašće
s onima koji su sišli u jamu.
 • 25 U sred mrtvih, stavljen je jedan ležaj za Elam,
među svim mnoštvom koje okružuje njegove grobnice.
Svi ti neobrezani probodeni su mačem.
Ipak, bijaše užas zbog njih u zemlji živih!
Oni nose svoje beščašće s onima
koji su sišli u jamu smještenu u sred mrtvih.
 • 26 Ondje se nalaze Mešek, Tubal[243]
i njegovo mnoštvo okruženo svojim grobovima;
svi neobrezani, probodeni mačem,
jer su donosili užas u zemlju živih.
 • 27 Oni ne mogu biti polegnuti s
junacima, oni koji su pali neobrezani.
Oni su sišli u boravište mrtvih sa svojom
ratnom opremom; stavljeni su njihovi
mačevi pod njihove glave
i njihovi grijesi su na njihovim kostima, jer
takvi junaci, oni su užasavali zemlju živih.
 • 28 Ti sam, bit ćeš oboren među neobrezanima[244],
ti ćeš leći s onima koje je mač probio.
 • 29 Ondje se nalazi Edom[245]:
njegovi kraljevi i svi njegovi prinčevi,
usprkos svojim podvizima,
stavljeni su s onima koje je mač probio;
oni također stavljeni su s neobrezanima
i s onima koji su sišli u jamu.
 • 30 Ondje se nalaze poglavari sjevera, svi,
i svi Sidonijci[246] koji su sišli s mrtvima;
usprkos užasu koji su izazivali,
oni su postiđeni svojim podvizima i,
neobrezani oni su legli s onima koje je mač probio;
oni nose svoje beščašće s onima koji su sišli u jamu.
 • 31 *Faraon će ih vidjeti i utješit će se zbog sveg tog mnoštva.
Faraon i sva njegova vojska
bit će izbodena mačem -
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 32 Da, ja ću ih pustiti izazivati užas u
zemlji živih, ali leći će oni u sred neobrezanih
s onima koje mač je probio:
Faraon i sve njegovo mnoštvo -
proročanstvo Gospodina BOGA. “

Bog postavlja Ezekiela kao stražara[uredi]

 • 33 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, govori sinovima Izraelovim:
Ima jedna zemlja: ja ću dovesti mač na nju.
Ljudi te zemlje uzimaju između sebe jednog čovjeka i
postavljaju ga kao stražara.
 • 3 Taj čovjek vidi dolaziti mač protiv te zemlje;
on trubi u rog i upozorava narod.
 • 4 Tko čuje dobro zvuk roga,
ali ne vodi računa o upozorenju: kad mač bude
došao i odnio ga, njegova *krv bit će na njegovoj glavi.
 • 5 On bijaše čuo zvuk roga, ali ne bijaše vodio računa o upozorenju.
Njegova krv bit će na njemu[247].
Naprotiv onaj koji bude vodio
računa o upozorenju spasit će svoj život.
 • 6 Ali, stražar vidi dolaziti mač
i ne trubi u rog: ljudi nisu upozoreni, kad mač
bude došao i odnio jednog od njih,
to je grješkom stražara što će taj čovjek biti odnesen,
i ja ću tražiti račun za njegovu krv u stražara.
 • 7 To si dakle ti, sine čovjekov, kojeg ja postavljam
stražarom za kuću Izraelovu;
ti ćeš slušati riječ koja će izići iz mojih usta
i ti ćeš upozoriti s moje strane.
 • 8 Ako ja kažem opakom:
Opaki, ti ćeš sigurno umrijeti,
ali ako ti, ne budeš govorio da
upozoriš opakog da napusti svoje ponašanje,
on, opaki umrijet će,
ali od tebe ću ja tražiti račun za njegovu krv.
 • 9 Naprotiv, ako ti upozoriš opakog
da se okrene od svojeg ponašanja, a on
ne htjedne se okrenuti od njega,
on će umrijeti za svoj grijeh,
a ti, ti ćeš svoj život spasiti.

Opaki koji se vrati Bogu živjet će[uredi]

 • 10 Slušaj, sine čovjekov, reci kući Izraelovoj:
Vi govorite ovako:
 • 11 Naše pobune i naši grijesi su na nama,
mi ćemo istrunuti radi njih, kako ćemo moći živjeti?
Reci im: života mi mog -
proročanstvo Gospodina BOGA -
hoću li ja naći zadovoljstvo u smrti opakog?
Mnogo više u tome da opaki primijeni
svoje ponašanje i da živi!
Vratite se, vratite se od vašeg opakog
ponašanje: zašto bi trebali vi umrijeti, kućo Izraelova?
 • 12 Ti, sine čovjekov, reci ljudima svog naroda:
Pravda pravednikova ne će ga spasiti u dan njegove pobune,
a opakost opakog ne će ga navesti
da posrne u dan kad se bude okrenuo od
svoje opakosti. Pravednik ne će moći živjeti
od svoje pravednosti u dan kad bude zgriješio.
 • 13 Ako ja kažem pravednom da će sigurno živjeti
i da taj, jak u svojoj pravednosti, počini jedno
zlodjelo, ni jedno od njegovih pravednih djela
ne će biti zapamćeno, on će umrijeti u zlodjelu
koje bude počinio.
 • 14 Ako ja kažem opakom:
Ti ćeš sigurno umrijeti, i on se okrene od svog
grijeha, ostvaruje pravo i pravdu,
 • 15 ako vraća zalog, vrati ono što je ukrao,
ako hodi prema zakonima života[248],
izbjegavajući činiti zlo, on će sigurno živjeti,
on ne će umrijeti;
 • 16 ni jedan od grijehova koje je on počinio
ne će biti zapamćen protiv njega;
on je ispunio pravo i pravdu; on će živjeti.
 • 17 Ljudi iz tvog naroda kažu:
Put Gospodinov nije pravedan;
ali, nije li njihov put koji nije pravedan?
 • 18 Kad se pravednik okrene od svoje pravednosti,
počini jedno zlodjelo i od njega umre,
 • 19 kad se opaki okrene od svoje opakosti,
primijenjuje pravo i pravednost i živi zbog njih,
 • 20 vi kažete : Put Gospodinov nije pravičan!
Ja ću suditi vama svakom prema njegovom
ponašanju, kućo Izraelova.“

Zemlja Izraelova bit će opustošena[uredi]

 • 21 Dvanaeste godine našeg izgnanstva,
petog dana u desetom mjesecu[249],
jedan preživjeli dođe k meni iz Jeruzalema za reći:
” Grad je pao! “
 • 22 Ruka GOSPODOVA,
koja bijaše na meni večeri prethodeće dolasku
preživjelog, otvori mi usta
u času kad on dođe k meni,
u jutro.
Moja se usta otvoriše ja više ne bijah
nijem.
23 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 24 ” Sine čovjekov,
stanovnici ovih ruševina
koje se nalaze na tlu Izraelovu kažu:
Abraham, koji bijaše sam,
uze u posjed zemlju;
mi koji smo brojni,
to je nama dana zemlja u posjed.
 • 25 To je zašto, reci njima:
Ovako govori Gospodin BOG:
Vi jedete iznad krvi,
vi dižete oči prema svojim idolima,
vi počinjavate zločine[250]
i vi biste imali zemlju
u posjedu!
 • 26 Vi živite od mača; vi, žene,
počinjavate ono što je gnusno;
vi, ljudi, vi činite *nečistim žene bližnjega svoga.
I vi biste imali zemlju u posjedu!
 • 27 Ti ćeš njima reći ovo: Ovako
govori Gospodin BOG:
života mi moga,
oni koji su među ruševinama
past će od mača;
onaj koji je u poljima,
ja ću ga dati za hranu divljim zvijerima;
oni koji su u pećinama i u spiljama umrijet
će od kuge.
 • 28 Ja ću načiniti od zemlje jednu usamljenu pustoš;
oholost njegove snage nestat će;
planine Izralove bit će puste,
jer nitko tuda ne će prolaziti.
 • 29 Spoznat će se da sam ja
GOSPOD kad budem od zemlje
napravio jednu pustinjsku pustoš
zbog svih gnusnosti koje su on i počinili.
 • 30 Slušaj sine čovjekov!
Ljudi iz tvog naroda,
oni koji brbljaju o tebi uzduž zidova
i vrata kućnih
govoreći jedni s drugima,
svaki sa svojim bratom oni kažu:
Dođite slušati koja riječ dolazi
od strane GOSPODA!
 • 31 Oni će doći k tebi kao na zbor narodni;
sjest će pred tebe, oni, moj narod;
slušat će tvoje riječi,
ali ne će primijeniti njih
jer njihova su usta puna strasti koju žele
utažiti: njihova srca slijede njihovu korist.
 • 32 U osnovi, ti si za njih kao jedna strastvena pjesma,
lijepe zvonkosti, s dobrom pratnjom.
Oni slušaju tvoje riječi, ali nitko ih ne primijenjuje.
 • 33 Kad to što ti si rekao bude se dogodilo,
oni će spoznati da *bijaše jedan prorok među njima.“

Protiv poglavara Izraelovih[uredi]

 • 34 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov izgovori jedno proročanstvo protiv pastira[251] Izraelovih,
izgovori jedno proročanstvo i reci im, tim pastirima: Ovako govori
Gospodin BOG: Nesreće pastirima Izraelovim koji sami sebe napasaju!
Nije li to stado što oni trebaju napasati?
 • 3 Vi jedete masno, vi se ogrćete runom, žrtvujući utovljene životinje; ali
stado, njega vi ne napasate.
 • 4 vi niste ojačali nejake životinje, vi niste izliječili bolesne,
vi niste načinili povoje onima koje imaju slomljenu nogu,
vi niste donijeli onu koja je zastranila, vi niste tražili
onu koja bijaše izgubljena, već ste vršili svoju volju silom i prinudom.
 • 5 životinje su se raspršile, grješkom pastira,
 • 6 Moje je stado rasuto po svim planinama,
po svim visovima; moje je stado raspršeno na svoj površini zemlje,
bez ikoga za tražiti ga, nikog da ide tražiti u potragu za njim.
 • 7 To je zašto, pastiri, slušajte riječ GOSPODOVU:
 • 8 života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA
jer moja stado bijaše oteto,
jer bijaše služilo žrtvom svim divljim zvijerima,
grješkom pastira, jer moji pastiri
nisu išli u potragu za mojim stadom,
već su ti pastiri napasali sami sebe ne napasajući stado moje,
 • 9 pastiri, slušajte dakle riječ GOSPODOVU:
 • 10 Ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim
protiv pastira, ja ću tražiti svoje stado da bih ga uzeo iz njihovih ruku,
ja ću staviti kraj na njihovu ulogu pastirsku,
oni ne će više moći napasati sami sebe;
ja ću istrgnuti svoje stado iz
njihovih usta i ono im više ne će služiti hranom.
 • 11 Jer ovako govori Gospodin BOG:
Ja dolazim sam tražiti svoje stado da bih ga uzeo na skrb.
 • 12 Isto kao što pastir uzima skrb o svojim
životinjama onog dana kad se nađe u sred jednog
raspršenog stada, tako ću ja uzeti skrb nad svojim stadom;
ja ću ga iščupati iz svih mjesta gdje ono bijaše raspršeno u dan magluštine i tmine[252].
 • 13 Ja ću ih izvesti između naroda, ja ću ih
sakupiti iz različitih zemalja i ja ću ih dovesti na svoju zemlju[253];
ja ću ih napasati po planinama Izraelovim,
u prostorima dolina i svim nastanjenim mjestima zemlje.
 • 14 Ja ću njih napasati na jednoj dobroj ispaši,
njegova trava bit će na svim visokim planinama Izraelovim.
To je ondje gdje će moći on leći u dobru travu
i napasati bujnu pašu, na planinama Izraelovim.
 • 15 Ja sam napasat ću svoje stado,
sam ću ga stavljati lijegati proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 16 Izgubljena životinja, ja ću ju tražiti;
ona koja se bude odvojila, ja ću ju vratiti; ona koja bude slomila
nogu, ja ću joj staviti povoj; bolesna, ja ću ju okrijepiti.
Ali, životinje pretile, životinje jake, njih ću ja ukloniti;
ja ću napasati svoje stado prema pravu.

Bog dolazi u pomoć svom narodu[uredi]

 • 17 ” što se tiče vas, stado moje, ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću suditi između ovce i ovce, između ovna i jarca.
 • 18 Ne dostaje li vam pasti na jednoj dobroj ispaši? Treba li još da
pogazite nogama ostatak hrane? Ne dostaje li vam piti jednu bistru
vodu? Treba li da vi i ostatak zamutite svojim nogama?
 • 19 Tako moje stado treba pasti ono što su vaše noge pogazile
i piti vodu koju ste vi zamutile.
 • 20 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG:
Ja sam dolaziml suditi između pretile ovce i mršave ovce.
 • 21 Jer ste se gurale slabinama i plećima,
i jer ste davale udarce rogovima svim onima
koje bijahu bolesne sve dok ih niste
raspršile izvan pašnjaka,
 • 22 ja ću doći u pomoć svojim životinjama
i one više ne će biti pljačkane;
ja ću suditi između ovce i ovce.
 • 23 Ja ću podići na čelo svojeg stada jednog jedinog
*pastira; on će biti njihov pastir.
 • 24 Ja, GOSPOD, ja ću biti njihov Bog,
a moj sluga David[254] bit će princ u sred njih.
Ja, GOSPOD, ja sam govorio.
 • 25 Ja ću sa svojim stadom sklopiti jedan
*savez mira, ja ću ukloniti iz zemlje okrutne zvijeri,
ono će stanovati u sigurnosti u pustinji i drijemat će u čestarima.
 • 26 Od ove zemlje i od okolice mojeg brijega[255] ja ću načiniti jedan
blagoslov. Ja ću dati padati u njeno vrijeme kiši koja će biti kiša blagoslova.
 • 27 Drvo poljsko davat će svoj plod a zemlja svoje žetve;
moj narod bit će u sigurnosti na svojem području; tada
će oni spoznati da sam ja GOSPOD kad budem skršio prečke njihovom *jarmu
i kad ih budem istrgnuo iz ruku onima koji su ih porobili.
 • 28 Narodi ne će više protiv njih vršiti otimačine,
a divlje zvijeri ne će ih proždirati više.
Oni će stanovati u sigurnosti bez ikog da ih uznemirava.
 • 29 Ja ću dati za njih rasti jedan glasoviti nasad.
Ne će više biti u zemlji ljudi odnesenih glađu;
pogani im ne će više nanositi ljage.
 • 30 Tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD,
njihov BOG, koji sam s njima, i koji su moj narod, kuća Izraelova
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 31 Vi ste moje stado, stado mojeg pasnjaka, vi ljudi.
Ja, ja sam vaš BOG - proročanstvo Gospodina BOG.

Prijetnja protiv Edomita - Ezekijel[uredi]

 • 35 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
2 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema planini Seir[256]
i izgovori jedno proročanstvo protiv nje.
 • 3 Ti ćeš njoj reći: Ovako govori Gospodin
BOG:
Ja dolazim protiv tebe, planino
Seirova.
Ja ću ispružiti ruku na tebe
i učinit ću od tebe jednu osamljenu
pustoš.
 • 4 Ja ću staviti tvoje gradove u
ruševine;
ti sama postat ćeš jedna pustoš:
tada ćeš ti spoznati da sam ja
GOSPOD.
 • 5 Jer si ti imala jedno vječito
neprijateljstvo[257], i što si učinila šikljati krv sinova Izraelovih
silom mača u vrijeme njihovog užasa,
u vrijeme kad je njihov grijeh došao svojem kraju,
 • 6 Eh dobro, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA
ja ću te u krv staviti i krv će te proganjati;
buduću da ti nisi mrzio krv, krv će te proganjati.
 • 7 Ja ću od planine Seir načiniti
jednu žalosnu pustoš, ja ću ju ukloniti onima koji ju prelaze.
 • 8 Ja ću napuniti njene planine njenim mrtvacima.
Među tvoja brda, tvoje doline, u korito tvojih potoka,
padat će oni koje mač bude probio.
 • 9 Ja ću od tebe napraviti jednu vječnu pustinju
i tvoji gradovi više ne će biti naseljeni.
Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 10 Jer si ti rekao: Dva naroda i dvije zemlje[258] bit će moje,
mi ćemo ih uzeti u posjed, tada dok je GOSPOD ondje,
 • 11 eh dobro, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA ja ću postupiti
s tobom prema gnjevu i ljubomori koje si iskusio u svojoj mržnji protiv njih;
ja ću se dati spoznati od njih tako da ću ti suditi.
 • 12 Tada ćeš ti spoznati da sam ja GOSPOD; ja sam čuo sve
psovke, koje si ti izrekao protiv planina Izraelovih:
One su puste! One su nama dane u ispašu.
 • 13 Vi ste glede mene imali jedan drzak govor,
vi ste za mene imali osorne riječi: ja sam ih dobro
čuo!
 • 14 Ovako govori Gospodin BOG:
Budući da je sva ova zemlja u radosti,
ja ću od tebe načiniti jednu pustinju;
 • 15 budući da se ti raduješ
ovim što baština kuće Izraelove jest jedna pustinja,
ja ću tebi učiniti jednako.
Planina Seir postat će jedna pustinja,
sav Edom, u cijelosti.
Tad će se spoznati da sam ja GOSPOD.

Izrael će preuzeti posjed nad svojom zemljom[uredi]

 • 36 1 ” Slušaj, sine čovjekov,
izgovori jedno proročanstvo protiv planina Izraelovih;
ti ćeš reći: Planine Izraelove,
slušajte riječ GOSPODOVU.
 • 2 Ovako govori Gospodin BOG: Neprijatelj je
rekao o vama: Ah! Ah! Te visine starodrevne
postale su naš posjed.
 • 3 Eh dobro, izgovori jedno proročanstvo;
ti ćeš reći: Da, jer vas se opustošilo
i gramzilo sa svih strana, jer ste postali
posjedom svih drugih naroda,
jer su usne i jezici sprdali se s vama među narodima,
 • 4 eh dobro, planine Izraelove,
slušajte riječ Gospodina BOGA.
Ovako govori Gospodin BOG planinama,
brdima, potocima, dolinama,
pustim ruševinama, napuštenim gradovima,
predmetima pljačkanja i sprdanja svih drugih naroda uokolo
 • 5 ovako govori Gospodin BOG: Ja ovo prisežem, to je
u vatri moje ljubomore što ja govorim protiv
svih drugih naroda i protiv cijelog Edoma[259],
jer su oni prisvojili moju zemlju.
Oni imađaše puno srce radosti
i prijezir u duši, jer su pašnjaci
zemlje bili jedno mjesto za pljačkanje.
 • 6 To je zašto, izgovori jedno proročanstvo o zemlji Izrael,
reci planinama, brdima, potocima,
dolinama: Ovako govori Gospodin BOG:
Evo me! Ja govorim u svojoj ljubomori i svojoj jarosti
zbog bruke koju su vam nanijeli pogani.
 • 7 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Ja ovo
prisežem, dignute ruke:
narodi koji vas okružuju nosit će svoju vlastitu sramotu.
 • 8 Vi, planine Izarelove,
vi ćete puštati svoje grane
i nositi svoje plodove za moj narod Izrael,
jer on će se uskoro vratiti.
Da, ja dolazim k vama,
ja se okrećem prema vama:
vi ćete biti uzgojene i zasijane.
 • 10 Ja ću na vama umnožiti ljude,
kuću Izraelovu, u cijelosti;
gradovi bit će nastanjeni,
ruševine obnovljene.
 • 11 Ja ću umnožiti na vama ljude i životinje;
oni će se umnožiti i rasploditi,
ja ću vas učiniti napučenim kao nekada,
ja ću vam poslati više dobara no u početku;
tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 12 Ja ću dati da k vama hode ljudi
moj narod Izrael
oni će uzeti posjed nad tobom[260].
Ti ćeš biti njihova baština
i nećeš ih više lišavati njihove djece.
 • 13 Ovako govori Gospodin BOG:
Jer, stanoviti među vama lažu:
Ti si jedna zemlja koja proždire ljude,
ti si lišila svoj narod njegove djece,
 • 14 eh dobro, ti više ne ćeš proždirati ljude,
ti više ne ćeš činiti da tvoj narod posrće[261]
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 15 Ja ti neću više dati slušati sramotne govore naroda, ti
nečeš više imati p odnositi uvrede naroda.
Ti ne ćeš više činiti da posrće tvoj narod -
proročanstvo Gospodina BOGA.“

Gospodin će sakupiti Izrael[uredi]

 • 16 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene :
 • 17 ” Slušaj sine čovjekov:
kuća Izraelova koja stanuje na svom tlu
uprljala ga je svojim ponašanjem i svojim djelima.
Njeno ponašanje je bilo preda
mnom kao prljavština jedne žene.
 • 18 Ja sam sasuo na njih svoj gnjev
zbog krvi koju su oni prosuli na zemlju
i zbog idola kojima su ju oni uprljali.
 • 19 Kad sam njih raspršio među pogane, oni
su bili rasijani među zemljama,
ja sam njih sudio prema ponašanju njihovom
i prema njihovim djelima.
 • 20 Moj je puk došao kod pogana,
i ondje, oni su oskvrnuli moje sveto *ime; govorilo
se o njima, naime: To je puk GOSPODOV,
ali oni su izvan svoje zemlje !
 • 21 Tada ja sam imao obzira prema
svojem svetom imenu kojeg je kuća Izraelova
oskvrnula među poganima kamo je došla.
 • 22 To je zašto, reci kući Izraelovoj:
Ovako govori Gospodin BOG:
To nije zbog vas što ja djelujem,
kućo Izraelova, već zbog mog svetog imena
koje ste vi oskvrnuli među poganima
kamo ste bili došli.
 • 23 Ja ću pokazati svetost mojeg velikog imena
koje je bilo oskvrnjeno među poganima,
moje ime koje ste vi oskvrnuli u sred njih;
tada će pogani spoznati da sam ja
GOSPOD - proročanstvo Gospodina BOGA -
kad ja budem pokazao svoju svetost u vama
pred njihovim očima:
 • 24 ja ću vas uzeti između pogana,
ja ću vas sakupiti iz svih zemalja
i dovest ću vas na vaše tle.

Gospodin će očistiti Izrael[uredi]

 • 25 Ja ću nad vama izvršiti jedno škropljenje čiste vode
i vi ćete biti *čisti; ja ću vas očistiti od svih nečistoća
i svih vaših idola.
 • 26 Ja ću vam dati jedno novo srce
i stavit ću u vas novi duh;
uzet ću iz vašeg tijela kameno *srce
i dat ću vam srce od mesa.
 • 27 Stavit ću u vas svoj vlastiti duh,
dat ću vam hoditi prema mojim zakonima,
čuvati i vršiti moje običaje.
 • 28 Vi ćete stanovati
u zemlji koju sam ja dao vašim očevima;
vi ćete biti moj narod, a ja ću biti vaš Bog.
 • 29 Ja ću vas osloboditi svih vaših prljavština,
ja ću dozvati pšenicu, dat ću da obiluje,
ja vam više neću
nametnuti glad[262].
 • 30 Ja ću dati obilovati plodom drvetu,
proizvodu polja da vi više ne biste morali među poganima
podnositi sramotu trpljenja gladi.
 • 31 Vi ćete se sjećati svojih loših putova i
svojih djela koja nisu bila dobra.
Gađenje će vam se uspeti do lica
zbog vaših grijehova i vaših gnusnosti.
 • 32 To nije zbog vas da ja sudim -
proročanstvo Gospodina BOGA -
trebate vi to znati.
Budite posramljeni
i smeteni svojim ponašanjem,
kućo Izraelova.
 • 33 Ovako govori Gospodin BOG:
Dan kad ću ja vas očistiti od svih vaših grijehova,
ja ću napučiti gradove,
a ruševine će biti obnovljene.
 • 34 Opustošena zemlja bit će obrađena, umjesto da
bude pustinja pred očima svih prolaznika.
 • 35 Reći će se:
Ova zemlja koja bijaše opustošena
postala je kao jedan vrt u Edenu[263],
gradovi koji bijahu u ruševinama, opustošeni, razoreni,
utvrđeni su i naseljeni.
 • 36 Tada će pogani koji će opstati uokolo vas
spoznati da sam ja GOSPOD,
koji ponovo gradi ono što je bilo porušeno,
koji ponovo sadi što je bilo opustošeno.
Ja, GOSPOD, ja govorim i ispunjavam.
 • 37 Ovako govori Gospodin BOG:
ja ću napraviti još i ovo:
dopustit ću se biti tražen od kuće Izraelove
da djelujem u njegovu korist;
ja ću ih umnožiti kao jedno stado ljudsko.
 • 38 Kao stada *svetišta, kao stada u Jeruzalemu
za vrijeme njegovih blagdana,
tako će gradovi u ruševinama
biti puni ljudskih stada.
Tada će se spoznati da sam ja GOSPOD. “

Viđenje osušenih kostura[uredi]

 • 37 1 Ruka GOSPODOVA bi na meni;
izvede me duh GOSPODOV i ostavi u sred doline:
ona bijaše puna kostura[264].
 • 2 On mi dade hodati između njih u svim smjerovima;
oni bijahu krajnje brojni na površini doline,
oni bijahu potpuno sasušeni.
 • 3 On mi reče: ” Sine čovjekov,
ovi kosturi mogu li oživjeti?
Ja kažem: ” Gospodine BOžE, ti si taj koji to zna! “
 • 4 On mi reče:
”Izgovori jedno proročanstvo protiv tih kostura;
reci im: Kosturi sasušeni, slušajte riječ Gospodinovu.
 • 5 Ovako govori Gospodin BOG ovim kosturima:
Ja ću dovesti dah na vas da vi oživite.
 • 6 Ja ću staviti na vas živčevlje,
ja ću dati da na vama naraste meso,
ja ću rastegnuti na vama kožu,
ja ću staviti u vas jedan dah i vi ćete živjeti;
tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.“
 • 7 Ja izgovorih proročanstvo
kao što sam bio primio zapovijed;
bi jedan šum tijekom mojeg izgovaranja proročanstva
i jedno se kretanje ostvari:
kosturi se približiše jedni drugima.
 • 8 Ja pogledah:
evo na njima bijaše živčevlje,
meso narastaše i zategnu se koža ponad;
ali, ne bijaše daha u njima.
 • 9 On mi reče: ” Izgovori jedno proročanstvo o dahu,
izgovori jedno proročanstvo, sine
čovjekov; reci dahu:
Ovako govori Gospodin BOG:
Daše, dođi s četiri glavne strane,
duhni na ove mrtve i oni oživjet će.“
 • 10 Ja izgovorih proročanstvo
kao što bijah primio zapovijed, dah
uđe u njih i oni oživješe; oni ustadoše:
bijaše to jedna ogromna vojska.
 • 11 On mi reče:
” Sine čovjekov, ove kosti,
to je sva kuća Izraelova.
Oni kažu: Naše kosti su se sasušile,
naše nadanje je nestalo, mi smo u komadima[265].
 • 12 To je zašto, izgovori jedno
proročanstvo i reci im:
Ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću otvoriti vaše grobove;
ja ću vas uspeti iz vaših grobova,
o moj narode, ja ću vas vratiti na tle Izraelovo.
 • 13 Vi ćete spoznati da sam ja GOSPOD
kad budem otvorio vaše grobove, i kad vas
uspnem iz vaših grobova, o moj narode.
 • 14 Ja ću staviti svoj dah u vas da biste vi živjeli;
ja ću vas postaviti na vaše tle;
tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD
koji govori i izvršava
proročanstvo GOSPODOVO.“

Gospodin će ponovo uspostaviti jedinstvo naroda[uredi]

 • 15 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 16 ” Sine čovjekov, uzmi jedan komad drveta,
napiši odozgo: Juda i sinovi Izraelovi koji su združeni.
Po tome uzmi jedan drugi komad drveta, napiši
odozgo Josip to će biti drvo i Efraima[266]
i sva kuća Izraelova njoj pridružena.
 • 17 Primakni ove komade jedan uz drugi
da bi stvarili jedan jedini;
oni će biti sastavljeni u tvojoj ruci.
 • 18 Kad ljudi tvojeg naroda budu rekli:
Ne ćeš li ti nama objasniti što ti to činiš?,
 • 19 reci im: Ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću uzeti komad drveta Josipovog
koji je u ruci Efraimovog i plemena
Izraelova koja su mu pridružena;
ja ću ih staviti uz njega, tj. uz komad drveta Judinog;
ja ću načiniti od tog samo jedan komad i oni će biti u mojoj ruci.
 • 20 A komadi drveta
na kojima ti budeš pisao
bit će u tvojoj ruci,
pred njihovim očima.
 • 21 Reci im: Ovako govori Gospodin BOG:
Ja ću uzeti sinove Izraelove
iz ruku naroda gdje su oni otišli;
ja ću ih sakupiti odasvud i vratit ću ih na njihovo tle.
 • 22 ja ću od njih načiniti jedan
jedinstven narod, u zemlji,
u planinama Izraelovim;
jedan jedini kralj bit će im kraljem svima;
oni ne će više tvoriti dva naroda
i ne će više biti podijeljeni u dva kraljevstva.
 • 23 Oni se više ne
će prljati svojim idolima i svojim užasima[267],
ni svim svojim pobunama;
ja ću njih osloboditi iz svih mjesta gdje stanuju,
mjesta gdje su oni griješili.
Ja ću njih *očistiti, oni će biti moj narod,
a ja ću biti njihov Bog.
 • 24 Moj sluga David[268] vladat će nad njima,
jedini *pastir za njih sve;
oni će hoditi prema mojim običajima,
oni će čuvati moje zakone i primijenjivati ih.
 • 25 Oni će nastanjivati zemlju koju sam ja
dao svom sluzi Jakovu,
zemlju gdje su vaši očevi stanovali,
oni će ju nastanjivati, njihovi sinovi,
sinovi njihovih sinova, za uvijek;
moj sluga David bit će njihov princ za uvijek.
 • 26 Ja ću sklopiti s njima jedan savez mira;
to će biti jedan vječni *savez s njima.
Ja ću ih smjestiti, ja ću ih umnožiti.
Ja ću staviti svoje *svetište u sred njih za uvijek.
 • 27 Moje *boravište bit će kod njih;
ja ću biti njihov Bog,
a oni će biti moj narod.
 • 28 Tada, pogani će spoznati da sam ja GOSPOD
koji posvećuje Izrael,
kad ja budem stavio svoje svetište
u sred njih, za uvijek.“

Prijetnja protiv Goga[uredi]

 • 38 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
 • 2 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema Gogu,
u zemlji Magogovoj, velikog princa Mešekova i Tubalova[269];
izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
 • 3 Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG:
Ja dolazim protiv tebe,
Gože, veliki prinče Mešekov i Tubalov,
 • 4 i ja ću te razglaviti, stavit ću ti kuke u tvoje čeljusti[270],
ja ću te izvesti sa svom tvojom vojskom: konjima,
konjanicima prekrasno odjevenim,
ogromnim postrojbama koje nose veliki i mali štit,
koji vješto rukuju mačem.
 • 5 Perzija, Nubija, Put[271] bit će s njima svi
imat će kacigu i štit
 • 6 Gomer i svi njegovi eskadroni,
BetTogarma[272] na krajnjem sjeveru,
sa svim svojim eskadronima:
brojni narodi bit će s tobom.
 • 7 Pripremi se dobro, ti i sav zbor koji si
ujedinio kod sebe; ti ćeš biti njihova zaštita.
 • 8 Od prije dosta dana,
trebalo je nastupiti protiv tebe!
To će doći na kraju godina,
u jednoj zemlji čije pučanstvo
bilo je premješteno poslije
prolaska mača.
Koji je došao iz zemlje veoma napučene,
ono će biti sakupljeno na planinama Izraelovim
koji bijaše bio dugo vremena u ruševinama.
Ovo pučanstvo je bilo povučeno iz
naroda i cjelokupno stanovat će u sigurnosti.
 • 9 Ti ćeš se uspeti, ti ćeš doći u oluji,
ti ćeš biti kao jedan oblak koji prekriva zemlju,
ti, svi tvoji eskadroni i brojni narodi koji su s tobom.
 • 10 Ovako govori Gospodin BOG:
U onaj dan, brojni naumi popet će ti se u *srce,
ti ćeš smisliti jedan štetni plan,
 • 11 ti ćeš reći: Ja ću se uspeti protiv jedne
zemlje bez obrane, ja ću stići kod
mirnih ljudi, koji žive u sigurnosti:
oni svi stanuju u gradovima bez zidova,
oni nemaju ni vrata ni zasuna.
 • 12 Ti ćeš doći za nagomilati plijen,
za opljačkati i okrenuti svoju ruku protiv nanovo
napučenih ruševina, protiv jednog naroda
sakupljenog između naroda
koji se bave svojom stokom i svojim dobrima,
i stanuju u pupku zemlje[273].
 • 13 Šaba, Dedan, prijevoznici iz Tarzisa i svi
njegovi lavići[274] će ti reći:
Je li to za nagomilati plijen što si ti došao?
Za uzeti srebro i zlato, za uzeti stoku i dobra,
za nagomilati jedan veliki plijen?
 • 14 To je zašto, izgovori jedno proročanstvo,
sine čovjekov, ti ćeš reći Gogu:
Ovako govori Gospodin BOG:
Dan kad moj narod Izraela
bude stanovao u sigurnosti,
ne ćeš li ti spoznati[275]?
 • 15 Ti ćeš doći iz svoje zemlje,
s krajnjeg sjevera, ti i brojni narodi s tobom;
svi jašući na svojim konjima,
vi ćete tvoriti jedan veliki zbor,
jednu ogromnu vojsku.
 • 16 Ti ćeš se uspeti protiv mog naroda Izraela,
tako da ćeš prekriliti zemlju kao jedan oblak.
To će se dogoditi na kraju vremena;
ja ću te dovesti protiv moje zemlje,
da bi me narodi spoznali kad,
pred njihovim očima, o Gože,
ja budem pokazao svoju *svetost o tvom trošku.
 • 17 Ovako govori Gospodin BOG:
To si zaista ti o kome sam ja govorio
u staro vrijeme preko svojih slugu *proroka Izraelovih
koji izgovarahu proročanstva onih dana tijekom godina
to si ti koga ću dovesti protiv njih.
 • 18 U onaj dan, dan kad Gog će stići na tlo izraelovo
proročanstvo Gospodina BOGA
ti ćeš mi popeti gnjev na lice.
 • 19 U svojoj ljubomori[276], u ognju svoje
jarosti, ja ovo kažem: da, onog dana,
bit će jedan veliki potres zemlje na tlu Izraela.
 • 20 Ribe iz mora, ptice iz neba,
divlje zvijeri, sve što gmiže
zemljom i sva ljudska bića na površini zemlje
drhtat će preda mnom; planine će se srušiti,
stijene kamene će se strovaliti,
svi će zidovi pasti na zemlju[277].
 • 21 Na svim mojim planinama,
ja ću pozvati mač protiv Goga proročanstvo
Gospodina BOGA;
svatko će okrenuti mač protiv svog brata.
 • 22 Ja ću izvršiti suđenje protiv njega kugom i krvlju;
ja ću dati kišiti nad njim, nad njegovim eskadronima
i nad brojnim poganima, koji će biti s njim,
jednu potopnu kišu, sugradicu, vatru i sumpor.
 • 23 Ja ću pokazati svoju veličinu i svoju svetost,
ja ću se obznaniti u očima brojnih naroda.
Tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD.

Nova prijetnja protiv Goga[uredi]

 • 39 1 ” Ti, sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo protiv Goga;
ti ćeš reći: ovako govori Gospodin BOG:
Ja dolazim protiv tebe, Gože,
veliki prinče Mešeka i Tubala[278].
 • 2 Ja ću te premjestiti, ja ću te voditi,
ja ću ti pokazati krajnji sjever,
i ja ću te dovesti protiv planina Izraelovih.
 • 3 Ja ću te udariti da tvoja lijeva ruka ispusti luk,
a ja ću dati da padnu strijele iz tvoje desne ruke.
 • 4 Ti ćeš pasti na planinama Izraelovim,
ti, svi tvoji eskdroni i narodi koji su s tobom.
Ja ću te dati za hranu lješinarima,
svemu što leti, i zvijerima divljim[279].
 • 5 Ti ćeš pasti u golom polju;
jer ja sam govorio proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 6 Ja ću poslati jednu vatru u Magog
i kod žitelja otočkih[280] koji su u sigurnosti;
tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD.
 • 7 Ja ću obznaniti
svoje sveto *ime u sred mojeg naroda Izraela
i neću dopustiti oskvrnuti svoje sveto ime.
Tada će narodi spoznati da sam ja GOSPOD,
svet u Izraelu.
 • 8 Evo, to dolazi, to je stiglo
proročanstvo Gospodina BOGA
to je dan o kojem sam ja govorio.
 • 9 Stanovnici gradova Izraelovih izići će,
oni će zapaliti jednu vatru,
oni će napraviti jednu žeravnicu
od svojeg bojnog oruđa:
štitova, velikih i malih, lukova i strijela,
oružja za pesnicu[281] i kopalja; imat će
oni čime ložiti vatru tijekom sedam godina.
 • 10 Ne će oni trebati sakupljati drva po polju,
ni sjeći drveta po šumama,
jer s ovim bojnim oruđima ložit će vatru.
Oni će orobiti one koji su njih robili,
oni će pljačkati one koji su njih pljačkali -
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 11 Tada, u onaj dan,
ja ću ondje postaviti jednu grobnicu za Goga,
jedan grob u Izraelu, dolinu Prolaznika,
istočno od mora[282]
ona presijeca put prolaznicima.
Ondje će se pokopati Gog i cjelokupno
njegovo mnoštvo
i nazvat će se Dolinom Mnoštva Gogovog.
 • 12 Trebat će sedam mjeseci kući Izraelovoj
za pokopati ih da bi *očistili zemlju[283].
 • 13 Sve će ih pučanstvo pokapati, ono će biti
ponosno u dan kad se ja budem proslavio -
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 14 Bit će stalno ljudi odvojenih za prolaziti zemljom,
za ukopavati mrtve uz pomoć prolaznika[284],
za očistiti zemlju od onih koji su ostali gore.
Na kraju sedam mjeseci,
oni će se staviti u potragu.
 • 15 Zaduženi da prijeđu zemlju,
oni će ju prokrstariti i vide li ljudske kosti,
oni će pokraj njih napraviti jedan humak[285] sve
dok grobari ne budu ih ukopali u Dolini Mnoštva Gogova.
 • 16 Bit će čak i jedan grad čije će ime biti Hamona
Mnoštvo i tako će oni očistiti zemlju.
 • 17 Slušaj sine čovjekov;
ovako govori Gospodin BOG:
reci pticama, svemu što leti,
svim divljim životinjama:
Skupite se, dođite,
sastanite se od svuda
radi *žrtve koju ću ja ponuditi za vas,
jednu veliku žrtvu na planinama Izaraelovim.
Vi ćete moći jesti mesa, piti krvi;
 • 18 jesti mesa junaka,
piti krvi prinčeva zemaljskih;
to su ovnovi, janjad, jarci, bikovi,
oni su svi utovljene
životinje iz Bašana[286] .
 • 19 Vi ćete moći jesti masnoću do sitosti,
piti krv sve do pijanstva:
to je žrtva koju činim za vas.
 • 20 Za mojim stolom vi ćete se nasititi
konja i tegleće marve, životinja svih ratnika
proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 21 Ja ću staviti svoju slavu među narode;
svi narodi vidjet će suđenje koje ću ja izvršiti,
ruku koju ću postaviti na njih.
 • 22 Tada, od vog dana i do budućnosti,
kuća Izraelova znat će da sam ja GOSPOD njen Bog.

Sažetak Ezekielovog proročanstva[uredi]

 • 23 ” Narodi će znati da kuća Izraelova
otišla je u izgnanstvo zbog svojeg grijeha,
jer su mi oni bili nevjerni;
to je zašto sam ja njima skrio svoje lice,
ja sam ih izručio u ruke njihovim
neprijateljima, a oni su pali pod mačem.
 • 24 Ja sam postupio spram njih prema njihovoj prljavštini
i njihovoj pobuni;
to je zašto sam ja njima skrio lice svoje.
 • 25 Ali, ovako govori Gospodin
BOG: Sada, ja ću promijeniti sudbinu Jakovljevu[287],
ja ću upotrijebiti milosrđe prema
svoj kući Izraelovoj
i ja ću se pokazati ljubomornim
svojim svetim *imenom.
 • 26 Oni će zaboraviti svoju
bruku i sve nevjere koje su počinili
prema meni dok su stanovali
u sigurnosti na svojoj zemlji,
a da ih nitko ne straši.
 • 27 Vraćajući ih između drugih naroda,
ja ću ih sakupiti daleko od zemlje
njihovih neprijatelja,
ja ću kroz njih pokazati svoju svetost,
u očima brojnih naroda.
 • 28 Tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD,
njihov Bog, jer nakon što su bili izgnani kod naroda,
ja ću njih skupiti na njihovom vlastitom tlu;
neću više nikog ostaviti ondje.
 • 29 Ja im više neću skrivati svoje lice
jer ću sasuti svoj duh na dom Izraelov -
proročanstvo Gospodina BOGA.“

Viđenje budućeg Templa[uredi]

 • 40 1 Dvadeset i pete godine našeg izgnanstva,
u početku godine, desetog u mjesecu,
četrnaest godina nakon pada grada[288],
isti dan točno ruka GOSPODOVA bi na meni.
On me odnese onamo.
 • 2 U božanskim viđenjima,
on me odnese u zemlju Izraelovu;
on postavi na vrlo visoku planinu, na kojoj, na jugu,
bijaše nešto kao zgrade jednog grada.
 • 3 On me odnese onamo; i evo:
jedan čovjek; njegov izgled bijaše kao izgled bronce.
On imaše u ruci kako jedan konop[289] od lana
tako i jedan štap za mjerenje.
On stajaše na vratima.
 • 4 čovjek mi reče:
” Sine čovjekov, gledaj svim svojim očima,
slušaj svim svojim ušima;
posveti svoju pažnju svemu što ću ti ja pokazati;
jer ti si doveden ovamo da ti se da vidjeti.
Ti ćeš pričati domu Izraelovu sve što ćeš vidjeti.“

Trijem i vanjsko predvorje[uredi]

 • 5 I evo: vanjski zid, svud uokolo hrama.
U ruci čovjekovoj, jedan štap za mjerenje,
od šest lakata svaki od lakat i jedan pedalj[290].
On izmjeri širinu gradnje: jedan štap; visina: jedan štap.
 • 6 On dođe k vratima
koja su licem prema istoku,
on im se uspe uz stepenike;
on izmjeri prag na vratima:
jedan štap u dubinu
za svaki prag, jedan štap
jedan štap u dubinu.
 • 7 Lože[291]: jedan štap u dužinu
i jedan štap u širinu; između loža, pet lakata.
Prag vrata, sa strane predvorja vrata,
počev iznutra, jedan štap.
 • 8 On izmjeri predvorje vrata[292]:
 • 9 osam lakata; njegove potpornje:
dva lakta, predvorje vrata smještenih prema unutra.
 • 10 Lože istočnih vrata:
tri s jedne strane, tri s druge;
isti razmjeri za sve troja, i isti razmjeri za
potpornje, s jedne i s druge strane.
 • 11 On izmjeri širinu otvora vrata:
deset lakata, dubina vrata: trinaest lakata.
 • 12 Bijaše jedan međuprostor ispred loža;
taj međuprostor bijaše od jednog
lakta s obje strane[293] Lože:
šest lakata s jedne strane i šest lakata s druge .
 • 13 On izmjeri vrata,
od jednog temelja loža do drugog;
širina: 25 lakata, svaki ulaz licem drugom ulazu.
 • 14 On izmjeri predvorje:
dvadeset lakata; što se tiče predvorja vrata,
*trijem ga okruživaše[294].
 • 15 Prolaz je izlazio prema licu vrata;
sve do lica predvorja
unutrašnja strana vrata 50 lakata.
 • 16 Rešetkama
okovani prozori na ložama
i na svojim potpornjima, s unutarnje
strane vrata, svud uokolo[295];
isto tako za predvorje prozori sve uokolo,
s unutrašnje strane. I na svakom potpornju, palme.
 • 17 On me uvede u vanjski trijem;
i evo: dvorane s jednim pločnikom;
one bijahu uređene, svud uokolo trijema:
 • 30 dvorana na tom pločniku.
 • 18 Pločnik, na strani vrata,
odgovaraše širini vrata:
to bijaše unutarnji pločnik.
 • 19 On izmjeri udaljenost, od ispred
donjih vrata sve do vanjske fasade unutarnjeg trijema:
stotinu lakata. Evo za istok.
što se tiče sjevera,
 • 20 on izmjeri dužinu i širinu vrata
koja su licem prema sjeveru,
na vanjski trijem.
 • 21 Njihove lože
tri s jedne strane i tri s druge,
njihovi potpornji i njihovo predvorje
bijahu istih razmjera kao onih prvih
vrata; njihova dužina 50 lakata; širina: 25 lakata.
 • 22 Njihovi prozori, njihovo predvorje
i njihove palme bijahu istih razmjera
kao one vrata licem k istoku;
uspinjalo se uz sedam stepenika;
predvorje bijaše nasuprot.
 • 23 Bijahu jedna vrata u unutarnjem trijemu,
licem prema sjevernim vratima,
kao i ona na istoku; čovjek izmjeri,
od jednih do drugih vrata: stotinu lakata.
 • 24 on mi dade ići u smjeru juga;
i evo: bijahu jedna vrata, u smjeru juga.
On izmjeri njihove potpornje, njihovo predvorje:
isti razmjeri kao i drugih.
 • 25 Vrata i njihovo predvorje imahu prozore svud
uokolo, slične drugim prozorima; dužina: 50
lakata; širina: 25 lakata.
 • 26 Sedam stepenika pristupahu sučelice njihovom predvorju.
Bijaše tu palmi, s jedne i s druge strane, na njegovim potpornjima.
 • 27 Unutarnji trijem imaše jedna vrata
u smjeru juga; on izmjeri od jednih do drugih vrata,
u smjeru juga: stotinu lakata.

Trijem i unutarnje predvorje[uredi]

 • 28 On me uvede u * unutarnji *trijem kroz južna vrata
i izmjeri ta vrata: isti razmjeri kao i u drugih[296].
 • 29 Njihove lože, njihovi potpornji i njihovo predvorje:
istih razmjera kao i drugi. Vrata i
njihovo predvorje imahu prozore,
svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata.
 • 30 Predvorja ih okruživahu; dužina: 25 lakata; širina: 5 lakata .
 • 31 Njihovo predvorje izlaziše na vanjski trijem;
bijaše tu palmi na njihovim potpornjima;
osam je stepenika tu pristupalo.
 • 32 On me uvede s istoka u unutarnji trijem.
On izmjeri vrata: isti razmjeri kao i u drugih.
 • 33 Vrata i njihovo predvorje imahu prozore,
svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina : 25 lakata.
 • 34 Njihovo predvorje izlaziše na vanjsko predvorje;
bijaše tu palmi na njihovim potpornjima, s jedne i s druge
strane. Osam je stepenika tu pristupalo.
 • 35 On me dovede prema sjevernim vratima; on izmjeri: isti razmjeri kao i drugih.
 • 36 Ona imahu svoje lože, svoje potpornje, svoje predvorje, kao i
prozori svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata.
 • 37 Njegovo predvorje izlazilo je na vanjski trijem;
bijaše palmi na njegovim potpornjima,
s obje strane; osam stepenika je tu vodillo.
 • 38 Jedna dvorana se otvarala na predvorje vrata;
ondje su se prali holokausti[297].
 • 39 U predvorju vrata, bijahu dva stola s jedne i s druge strane,
na kojima su se klali holokausti kao i žrtve za
grijehe i žrtve *odštete.
 • 40 Sa strane, s vana, kud se prema ulazu uspinjalo sa sjevernih vrata,
bijahu dva stola, s jedne i s druge strane predvorja vrata, dva stola.
 • 41 četiri stola s jedne strane i četiri stola s druge strane vrata:
osam stolova na kojima se klalo.
 • 42 četiri stola za holokaust, u klesanom kamenu;
dužina: jedan i pol lakat; širina: jedan i pol lakat; visina: jedan lakat.
Na tim stolovima ostavljalo se pribor kojim se klalo žrtve za holokaust i za žrtvovanje.
 • 43 Obod od jednog pedlja širine bijaše uređen iznutra, svud uokrug.
Na stolovima se nalazilo darovano meso.
 • 44 Izvan unutarnjih vrata, bijahu dvorane pjevača u unutarnjem trijemu[298]:
jedna na strani sjevernih vrata, sa svojim licem prema jugu;
druga sa strane južnih vrata, sa svojim licem prema sjeveru.
 • 45 I čovjek mi reče: ” Ova dvorana, čije je lice u smjeru juga,
je za svećenike koji obavljaju službu u Kući[299].
 • 46 A dvorana, čije je lice prema sjeveru je za svećenike
koji obavljaju službu *oltara; to su sinovi Sadokovi[300] koji,
među sinovima Levijevim, prilaze GOSPODU za služiti mu. “

Opis Templa[uredi]

 • 47 čovjek izmjeri *trijem; dužina: stotinu lakata;
širina: stotinu lakata; jedna četvorina. *Oltar bijaše ispred Kuće.
 • 48 On me uvede u predvorje Kuće;
izmjeri potpornje predvorja: pet lakata s
jedne strane i pet lakata s druge strane;
širina vrata: tri lakta s jedne strane i tri lakta s druge.
 • 49 Duljina predvorja: dvadeset lakata; širina:
dvanaest lakata; stepenice su tu davale pristupiti.
 • 40 Bijaše tu stubova[301] blizu potporanja; s jedne strane i s druge.
 • 41 1 On me uvede u veliku dvoranu;
izmjeri potpornje: šest lakata širine,
s jedne strane i šest lakata širine, s druge
širina šatora[302].
 • 2 širina ulaza: deset lakata;
bočne stijenke ulaza: pet lakata
s jedne strane i pet lakata s druge.
On izmjeri duljinu dvorane: 40 lakata; širina: 40 lakata.
 • 3 Ulazeći u unutrašnjost[303],
on izmjeri potporanj unutrašnjosti:
dva lakta; ulaz: šest lakata; bočne
stijenke ulaza: sedam lakata.
 • 4 On izmjeri duljinu prostorije: 20 lakata; širina: 20 lakata,
sučelice velikoj dvorani; po tome on mi reče:
”To je presveto mjesto.“

Dodatne građevine[uredi]

 • 5 On izmjeri zid Templa:
Šest lakata; duljina dodatka: 4 lakta, svud uokolo Kuće[304].
 • 6 Dodatne sobe: jedne iznad drugih; bijaše ih tri kata od 30;
one su se zabijale u zid koji tvoriše dodadataka
Kuće svud uokolo, uglavljivanjem; ali one se ne uglavljivaše u zid Kuće.
 • 7 Te sobe se s kata na kat proširivahu:
povećavanje se činilo na uštrb zidu, kat po kat, sve uokolo Kuće.
To je zašto se kuća proširivala uvis.
Od donjeg kata uspinjalo se na posredni kat prema onome odozgo.
 • 8 I ja vidjeh svud uokolo Kuće jedno uzdizanje, od cijelog jednog štapa, na osnovu
dodatnih soba; jedan temeljni zid od šest lakata.
 • 9 širina zida tvoreći dodatak, vani: 6 lakata;
što se tiče prostora ostavljenog između dodataka Kuće
 • 10 i dvorana, širina: 20 lakata sve uokolo Kuće.
 • 11 Ulazi dodataka, prema slobodnom prostoru:
jedan ulaz u smjeru sjevera i jedan ulaz u smjeru juga;
širina slobodnog prostora, 5 lakata svud uokolo.
 • 12 Građevina se sučeljavala dvorištu, s morske strane[305],
širina: 70 lakata; zid zgrade,
širina: 5 lakata svud uokolo;
njegova duljina: 90 lakata.
 • 13 On izmjeri Kuću; duljina: 100 lakata;
dvorište, zgrada i njeni zidovi, duljina: 100 lakata.
 • 14 širina pročelja Kuće i dvorišta,
prema istoku: 100 lakata.
 • 15 On izmjeri duljinu zgrade,
od strane dvorišta koje je pozadi,
kao i njene galerije,
s obje strane: 100 lakata.

Unutrašnjost Templa[uredi]

Velika dvorana u unutrašnjosti,
predvorja koja su izlazila na *trijem,
 • 16 pragovi, prozori s rešetkama, galerije,
posvuda uokolo na tri strane,
sučelice pragu, bijahu od drveta sehif[306]: svud uokolo,
od tla sve do prozora; prozori također bijahu prekriveni.
 • 17 Sve do iznad ulaza, sve do unutrašnjosti Kuće,
kao i spoljašnjosti i na svem zidu,
svud uokolo, unutra i spolja,
uređen je bio jedan prostor
 • 18 za načiniti *kerubine i palme:
jedna palma između dva kerubina;
svaki kerubin imaše dva lica:
 • 19 jedno ljudsko lice, okrenuto palmi,
s jedne strane, i lice lavlje, prema palmi,
s druge strane: sklad ostvaren na cijeloj Kući,
svuda uokolo.
 • 20 Od tla sve do iznad ulaza,
na zidu velike dvorane, bijahu napravljeni kerubini i palme.
 • 21 Velika dvorana imaše
kvadratne dovratke.
Ispred svetog mjesta,
ono što se vidjelo imaše izgled
 • 22 jednog drvenog *oltara, visine od 3 lakta;
njegova duljina: 2 lakta;
on imaše svoje ugaone dijelove;
njegovo podnožje[307] i njegove
stijenke bijahu od drveta. čovjek mi reče:
” To je stol koji je pred GOSPODOM. “
 • 23 Bijahu jedna dvostruka vrata
a velikoj dvorani i, u svetom mjestu,
 • 24 jedna dvostruka vrata; vrata
imahu dva pokretna krila:
dva za jedna vrata i dva krila za druga vrata.
 • 25 Bijahu na vratima velike dvorane načinjeni kerubini i palme,
kao oni što su bili načinjeni na zidovima.
Jedna drvena nadstrešnica[308] se oslanjala
na pročelje predvorja, vani.
 • 26 Prozori s rešetkama i palme nalaziše se s obje strane,
na stranama od predvorja,
na dodatku Kuće i na nadstrešnicama.

Sporedne zgrade Templa[uredi]

 • 42 1 čovjek me izvede prema vanjskom *trijemu,
krećući se prema sjeveru; on me uvede u dvorane
koje su licem prema dvorištu i sučelice građevini, na sjeveru.
 • 2 Na pročelju, duljina: 100 lakata,
prema sjevernom ulazu, i širina: 50 lakata.
 • 3 Ispred dvadeset lakata
unutarnjeg trijema i ispred pločnika
vanjskog trijema bijahu galerije
stavljene jedna na drugu na tri kata[309].
 • 4 Pred salama, jedan hodnik; širina :
*10 lakata prema unutarnjem trijemu;
duljina: 100 lakata[310];
njihovi ulazi bijahu na sjeveru.
 • 5 Gornje dvorane bijahu uže
jer se galerije naslanjahu na njih,
više no na donje i srednje dvorane zgrade.
 • 6 Te dvorane činile su tri kata i nisu imale
stubove slične stubovima u trijemu;
one tako bijahu kraće no donje i srednje dvorane,
polazeći od tla.
 • 7 Vanjski zid, odgovarajući dvoranama,
u smjeru vanjskog trijema, sučelice
dvoranama; njegova duljina: 50 lakata.
 • 8 Jer duljina dvorana vanjskog trijema je 50 lakata;
naprotiv, sučelice velikoj dvorani; stotinu lakata.
 • 9 Ispod istih dvorana, izlažaše istočni ulaz, za
pristupiti s vanjskog trijema.
 • 10 Na širini zida trijema, u smjeru istoka,
sučelice dvorištu zgrade, bijahu dvorane,
 • 11 s jednom stazom ispred njih;
istog izgleda kao i dvorane koje bijahu u
smjeru sjevera: ista duljina i ista širina,
isti izlaz, isti razmještaji i ista vrata.
 • 12 Bijahu to kao što su vrata dvorana
koje su u smjeru juga:
jedan otvor na kraju staze, nasuprot zaštitnom[311]
zidu smještenom u smjeru istoka, njihovom ulazu.
 • 13 čovjek mi reče:
” Dvorane sa sjevera i dvorane s juga
sučelice dvorištu su dvorane *svetišta,
jer to je ondje gdje svećenici koji prilaze
GOSPODU[312] trebaju jesti vrlo *svete stvari.
To je ondje gdje oni trebaju postaviti vrlo svete stvari,
ponudu *žrtve za grijehe i žrtve naknade,
jer to je sveto mjesto.
 • 14 Jedanput ušli,
svećenici ne izlaze više iz svetog mjesta
prema vanjskom trijemu,
već ondje će oni odložiti odjeću
u kojoj su obavili službu,
jer ta je odjeća sveta.
Oni će staviti drugu odjeću; i moći će se
približiti mjestima namijenjenim narodu.“
 • 15 čovjek dovrši mjerenje unutrašnjosti Kuće;
on me izvede putem kroz vrata koja su sučelice istoku
i izmjeri svud uokolo.
 • 16 On izmjeri s istočne strane štapom za mjerenje: 500 štapova,
prema štapu za mjerenje, na obodnici.
 • 17 On izmjeri sa sjeverne strane: 500 štapova
prema štapu za mjerenje, na obodnici.
 • 18 On izmjeri s južne strane: 500 štapova
prema štapu za mjerenje, na obodnici.
 • 19 On završi s morske strane[313]:
on izmjeri: 500 štapova,
prema štapu za mjerenje.
 • 20 On izmjeri zbroj na svih četiriju strana;
bijaše jedan zid bedema,
sve uokolo:
duljina: 500; širina: 500.
Taj je zid trebao odijeliti sveto od svjetovnog.

Slava Božja vraća se u Templ[uredi]

 • 43 1 On me odvede prema vratima,
vratima koja su okrenuta u smjeru istoka.
 • 2 I evo, Slava Boga Izraelovog stizaše; s istoka[314],
s jednom bukom, sličnom buci vodoskoka, i zemlja se sijaše
od njegove Slave.
 • 3 Bijaše to kao jedno viđenje viđenje koje ja bijah imao,
kao viđenje koje ja bijah imao kad on dođe uništiti grad;
 • 4 bijahu to viđenja slična viđenju koje ja bijah imao na
rijeci Kebar[315]. Tada ja padoh na lice svoje.
 • 5 A Slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću.
 • 6 I ja čuh da mi se govorilo iz Kuće,
dok čovjek stajaše pokraj mene.
 • 7 Reče mi se: ” Sine čovjekov,
to je smještanje mojeg prijestolja i mjesto mojih stopala;
to je ondje da ću ja stanovati, u sred sinova Izraelovih, za uvijek.
Kuća Izraelova ne će više zaprljati moje sveto *ime;
ni ona, ni njeni kraljevi sa svojim razvratnostima,
ni lješevi njenih kraljeva sa svojim grobovima[316].
 • 8 Oni su stavili svoj prag sa strane mojem pragu,
dovratke svojih vrata pokraj mojih,
s jednim zajedničkim zidom
između mene i njih.
Oni su uprljali moje sveto ime gadostima
koje su počinili; tako sam ja njih istrijebio u svojem gnjevu.
 • 9 Sada će oni udaljiti od mene svoje razvrate
kao i lješeve svojih kraljeva,
a ja ću stanovati u sred njih za uvijek.
 • 10 A ti, sine čovjekov, opiši ovu Kuću domu Izraelovu;
nek budu posramljeni svojim grješkama; nek' izmjere plan.
 • 11 Ako li su postiđeni svim tim što su počinili,
obznani im uređenje Kuće,
njen razmještaj, njene izlaze,
njene ulaze, sve njeno uređenje,
sve njene propise, svu njenu organizaciju,
i sav njen obred. Opiši im pred njihovim očima,
da bi čuvali svu njenu organizaciju i
sve njene propise i da ih primijenjuju.
 • 12 Takav je zakon Kuće: na vrhu planine,
svem njenom području,
svud uokolo,
ona je presveta.
Evo! Takav je zakon Kuće.“

Oltar i žrtvovanja[uredi]

 • 13 Evo razmjera *oltara u laktovima, ovaj lakat valja jedan lakat i jedan pedalj. Jama, mjerena ovim laktom: jedan lakat širine; ona se pruža sve do obodnice koja joj tvori
rub, na jedan empan[317]. Evo visine oltara:
 • 14 od "udubine zemlje"[318], sve do vanjskog podnožja, na jednoj širini od jednog lakta; od malog podnožja sve do velikog podnožja, četiri lakta na jednoj širini od jednog lakta.
 • 15 Planina-Od-Boga“: od Boga četiri lakta, i iznad vrha, četiri roga[319].
 • 16 ”Planina-Od- Boga: od Boga ”dvanaest lakata dužine na dvanaest širine; ona je četvorna po svojim četirima stranama.
 • 17 Podnožje: četrnaest lakata dužine na četrnaest lakata širine, za njene četiri strane. Obrub koji joj čini rub, pola lakta; njegova jama, uokolo njega, jedan lakat.
Stepenice su okrenute prema istoku.
 • 18 čovjek mi reče: ” Sine čovjekov, ovako govori Gospodin BOG: Evo propisa koji se tiču oltara, dana kad će biti napravljen, da se podižu na njega holokaustiPredložak:Refa320 i da se tu prosipa krv.
 • 19 Svećenicima *levitima onima koji su potomstvo Sadokovo, koji prilaze za služiti meni, proročanstvo Gospodina BOGA ti ćeš dati jednog bikčića za grijehe[321].
 • 20 Ti ćeš uzeti njrgovu krv,
stavit ćeš ju na četiri roga oltara, na četiri ugla podnožja
i na obrubnicu koja joj čini rub; ti ćeš tako učiniti pokoru i umilostivljenje[322] za oltar.
 • 21 Uzet ćeš bika koji je služio za pokoru i spalit će se on na mjestu određenom u Kući[323], izvana *svetištu.
 • 22 Drugog dana, ti ćeš ponuditi za pokoru jednog jarca bez mane i izvršit će se pokora za oltar kao što se čini s Bikom.
 • 23 Kad ti budeš izvršio pokoru, ti ćeš ponuditi jednog bikčića bez
mane i jednog ovna bez mane, uzetog iz sitne stoke.
 • 24 Ti ćeš ih ponuditi pred GOSPODA; svećenici će baciti na njih soli[324] i uspeti ju u holokaust za GOSPODA.
 • 25 Tijekom sedam dana, ti ćeš vršiti *žrtvovanje jarca za grijehe, svaki dan; isto će se činiti i za bikčića i jarca bez mane uzetog iz sitne stoke.
 • 26 Sedam dana tijekom, činit će se umilostivljenje za oltar; on će se očistiti i posvetiti.
 • 27 Kad ti dani budu prošli, svećenici će na oltaru, osmog dana i slijedećih, praviti vaše holokauste i vaše žrtve grijeha; tada ću vam ja biti sklon proročanstvo Gospodina
BOGA.“

Istočna vrata rezervirana princu[uredi]

 • 44 1 čovjek me odvede k vanjskim vratima *svetišta, onima koja su sučelice istoku; ona bijahu zatvorena.
 • 2 GOSPOD mi reče: ” Ova vrata ostat će zatvorena; ne će se otvarati; nitko ne će tuda prolaziti; jer GOSPOD; Bog Izraelov, je ušao tuda; ona će ostati zatvorena.
 • 3 Ali princ, budući da je princ, sjest će tu za uzeti objed[325] pred GOSPODOM. Kroz predvorje vrata on će ući i izići će tim putem. “

Stranci ne će biti primani u Templu[uredi]

 • 4 čovjek me uvede kroz sjeverna vrata, sve do pročelja Kuće. Ja pogledah i evo, Slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću GOSPODOVU. Ja padoh na lice svoje.
 • 5 GOSPOD mi reče: ” Sine čovjekov, budi pažljiv; pogledaj svojim očima, slušaj svojim ušima sve što ću ti ja reći glede svih propisa odnosnih spram Kuće GOSPODOVE i sveg njenog obreda; ti ćeš prikloniti srce svoje značenju ulaza u Kuću i svim izlazima iz svetišta.
 • 6 Ti ćeš reći ovim buntovnicima, kući Izraelovoj[326]: Ovako govori Gospodin BOG: Previše je svih vaših gnusnosti, kućo Izraelova:
 • 7 vi uvodite strance[327], *neobrezanog srca, neobrezanog tijela, da budu u mojem *svetištu i skrnave moju Kuću; vi nudite moju hranu masno i krv , na takav način da moj *savez je raskinut svim vašim gnusnostima.
 • 8 Vi niste čuvali pravila koja se odnose na moje *svetinje, već ste postavili strance, da čuvaju umjesto vas moja pravila, u mojem svetištu.
 • 9 Ovako govori Gospodin BOG: Ni jedan stranac, neobrezana srca i neobrezana tijela, ne će ući u moje svetište; nikakav stranac koji boravi u sred sinova Izraelovih.

Pravila za levite[uredi]

 • 10 Glede *levita koji su se udaljili od mene u vrijeme kad Izrael lutaše oni lutahu daleko od mene, slijedeći svoje idole oni nosiše teret svojeg grijeha[328].
 • 11 Oni će biti u mom *svetištu, sluga koje nadziru vrata Kuće, i sluge Kuće; oni su ti koji će klati životinje za holokaust[329] i žrtve za narod; i on i su ti koji će stajati pred narodom da ga služe.
 • 12 Jer su služili pred idolima i jer su učinili da padne u grijeh kuća Izraelova, zbog toga, ja dižem svoju ruku protiv njih proročanstvo Gospodina BOGA oni će nositi teret svojeg grijeha.
 • 13 Oni se ne će primicati k meni za vršiti moje svećenstvo ni za prilaziti svim mojim svetinjama, presvetim stvarima; oni će nositi teret svoje sramote i gnusnosti koje su počinili.
 • 14 Ja ih postavljam odgovornima nadziranja Kuće, svega što je u svezi s njenom službom i svega što se u njoj čini.

Pravila za svećenike[uredi]

 • 15 što se tiče svećenika*levita, sinova Sadokovih[330], koji su poštovali propise mojeg *svetišta, kad su sinovi Izraelovi lutali daleko od mene, to su oni koji će prilaziti k meni, da mi služe. Oni će stajati preda mnom da mi prinose masno i krv proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 16 Oni su ti koji će ulaziti u moje svetište. oni su ti koji će prilaziti k mojem stolu, da mi služe: oni su štovali moje naloge.
 • 17 Dakle, kad oni budu ulazili kroz vrata unutarnjeg trijema, oni će ogrtati habite od lana, oni ne će nositi vune[331], kad služe kod vrata unutarnjeg *trijema i u Kući.
 • 18 Oni će imati na glavi turban od lanana križima gaće od lana. Oni ne će nositi pojasa, zbog znojenja.
 • 19 Kad budu izlazili na vanjski trijem, prema narodu, oni će skidati odjeću u kojoj budu služili odlagat će ju u dvoranama svetišta. Oni će uzet drugu od
jeću i ne će posvećivati[332] puka svojom odjećom.
 • 20 Oni sebi ne će brijati glavu; oni ne će puštati kose slobodno, već će ih brižljivo podrezivati.
 • 21 Ni jedan svećenik ne će piti vina kad bude trebao ući u unutarnji trijem.
 • 22 Oni ne će ženiti ženu udovicu ili raspuštenicu, već samo djevice Izraelove rase; oni će moći oženiti udovicu jednog svećenika.
 • 23 Oni će obučavati moj narod razlici svetog i svjetovnog i naučit će ga razlici *čistog i nečistog.
 • 24 U slučaju spora, oni su ti koji će posredovati u suđenju; oni će suditi slučaj prema mojem pravu; oni će primijenjivati moje odluke i moje pravorijeke u svim mojim svetkovinama i oni će držati moje *šabate svetima.
 • 25 Oni ne će ulaziti k jednom mrtvom čovjeku, jer oni će postati nečisti; međutim za jednog oca, jednu majku, jednog sina, jednu kćer, jednog brata, jednu sestru koja nije pripadala jednom čovjeku, oni će se moći učiniti nečistima.
 • 26 Kad on bude očišćen, brojat će mu se sedam dana.
 • 27 Po tome, dan kad će on ući u svetište u unutrašnji trijem, za sluz bovati u svetištu , on će ponuditi svoju *žrtvu za grijeh proročanstvo Gospodina BOGA.
 • 28 Oni će imati jednu baštinu i svoju baštinu, to sam ja; vlasništva, vi im ga ne ćete dati u Izraelu: ja sam njihovo vlasništvo.
 • 29 Oni su ti koji će jesti milodar, žrtvu za grijeh i žrtvu odštete: sve što je posvećeno zabrani[333] u Izraelu bit će za njih.
 • 30 Najbolji od *prvijenaca od svega, i od svih predujama[334] od svega, uzeto na sve vaše predujme, bit će za svećenike; najbolje iz vaših peći, vi ćete dati svećeniku, da blagoslov počiva na tvojoj kući.
 • 31 Svećenici ne će jesti od nikakve crknute ili rastrgane životinje, bilo da to bude jedna ptica ili jedna životinja.

Namijenjena područja[uredi]

 • 45 1 ” Kad budete dijelili zemlju u parcele, predujmit ćete jedan dio za GOSPODA; ona će biti sveta, uzeta na zemlju; duljina: 25.000 lakata[335]; širina: 10.000. Ona će biti sveta na svem području, posvuda.
 • 2 Bit će, unutra, za *svetište, jedna č etvorina od 500 lakata na 500 i, svud uokolo nje, jedna zona od 50 lakata.
 • 3 Na sve što vi budete predujmili, ti ćeš odmjeriti u dužinu 25.000 lakata i na širinu 10.000; ondje će biti svetište, presveto mjesto.
 • 4 Sveto, uzeto na zemlju, to mjesto pripadat će svećenicima koji opslužuju svetište, onima koji prilaze GOSPODU za služiti ga; oni će tako imati jedno gradilište za svoje kuće i jedno mjesto sveto za svetište.
 • 5 Zona od 25.000 lakata dužine i 10.000 širine pripadat će *levitima koji opslužuju Kuću; oni će tu posjedovati dvadeset gradova[336].
 • 6 Za područje grada, vi ćete dati 5.000 lakata u širinu i, u duljinu 25.000 odgovarajući dio svetišta; to će biti za sav dom Izraelov.
 • 7 Bit će za princa jedna zona sa svake strane od, strane svetište i od strane grada, uzduž dijela svetišta i od strane dijela grada: sa strane i u smjeru mora[337], i sa strane i u smjeru istoka; njegova duljina odgovarat će svakoj čestici, počev od primorske granice sve do istočne granice
 • 8 zemlje; to će biti njegovo područje u Izraelu. Tako moji prinčevi ne će izrabljivati više moj narod; oni će davati zemlju kući Izraelovoj, njegovim plemenima.

Prava i dužnosti princa[uredi]

 • 9 Ovako govori Gospodin BOG:
To je previše, prinčevi Izraelovi!
odbacite nasilje i pljačku;
primijenjujte pravo i pravdu;
prekinite svoje guljenje mojeg
naroda;
proročanstvo Gospodina BOGA!
 • 10 Imajte točne vage, jedan efa točan, jedan bat točan[338].
 • 11 Neka efa i bat budu iste sadržine;
nek' bat sadržava desetinu homera,
a efa desetinu homera;
to je prema homeru što će biti
suđena njihova sadržajnost.
 • 12 Sikal će vrijediti dvadeset gera; dvadeset sikala,
više 25 sikala, više petnaest sikala vrijedit će vam jednu minu[339].
 • 13 Evo dijela koji ćete vi predujmljivati:
šestinu efa po homeru pšenice i šestinu efa po homeru ječma.
 • 14 Propis o uljubat ulja: desetinu bata po jednom koru, deset bata čine jedan homer,
pošto deset bata čine jedan kor.
 • 15 Jedna ovca po stadu od 200 glava ispaše Izraelove služit će milodaru, u holokaust,
*žrtvama mira, za vršiti obred odrješenja nad narodom proročanstvo
Gospodina BOGA.
 • 16 Sav će narod zemlje sudjelovati u tom davanju u korist princa u Izraelu.
 • 17 Princu će pripadati svi holokausti, milodari i libacije[340],
za vrijeme hodočašćenja, *svetkovina o mladom mjesecu,
*šabata, za vrijeme svih blagdana kuće Izraelove; on je taj koji će prinositi
žrtve za grijehe, kao i milodare, holokauste i žrtve mira,
za vršiti obred odrješenja u korist kuće Izraelove.

Pravila za različite svetkovine[uredi]

 • 18 Ovako govori Gospodin BOG: prvog u mjesecu, ti ćeš uzeti bikčića bez mane i obavit ćeš okajanje[341] za *svetište.
 • 19 Svećenik će uzeti krv žrtve za grijeh i stavit će ju na dovratak Kuće[342], na četiri ugla podnožja oltara i na dovratke vrata unutarnjeg *trijema.
 • 20 Ti ćeš učiniti isto sedmog u mjesecu, za onog koji je zgriješio nehotice ili iz nepažnje. Vi ćete obaviti obred odrješenja Kuće.
 • 21 Prvog mjeseca, četrnaestog dana u mjesecu, to će za vas biti Pasha, jedan blagdan od sedam dana; jest će se *kruh bez kvasa[343].
 • 22 Tog dana, princ će obaviti *žrtvovanje za grijeh, jednog bika, za sebe samog i za sav narod.
 • 23 Tijekom sedam dana blagdana, on će prinositi holokaust za GOSPODA: sedam bikova i sedam ovnova bez mane, svakog od sedam dana, kao i
žrtvu za grijeh: jedan jarac po danu.
 • 24 Prinijet će se milodar od jedne efe[344] brašna po biku i jedne efe po ovnu; u ulju, od jednog hina po efi.
 • 25 Sedmog mjeseca, petnaestog dana u mjesecu, za vrijeme Blagdana[345], činit će se isto, tijekom sedam dana: ista žrtva za grijeh, isti holokaust, isti milodar, ista ponuda ulja.

Posebna pravila za princa[uredi]

 • 46 1 Ovako govori Gospodin BOG: Vrata unutarnjeg trijema, koja su okrenuta prema istoku, bit će zatvorena tijekom šest dana rada; ali u dan *šabata ona će biti otvorena; ona će biti jednako otvorena u vrijeme blagdana mladog *mjeseca.
 • 2 Princ, dolazeći spolja, ulazit će kroz predvorje vrata i stat će uz dovratak vrata; potome će svećenici nuditi holokaust prinčev i njegove *žrtve mira. Princ će se pokloniti na pragu od vrata i po tome izići, ali vrata ne će biti zatvorena sve do na večer.
 • 3 Laici će se pokloniti pred GOSPODOM, na ulazu tih vrata, za vrijeme šabata i blagdana mladog mjeseca[346].
 • 4 Holokaust koji će princ ponuditi GOSPODU, u dan šabata bit će od šest janjaca bez mane i jednog ovna bez mane.
 • 5 Milodar će biti od jedne efe brašna, za ovna; za janjce, milodar će biti jedan dar od njega; u ulju, jedan hin po efi[347].
 • 6 U dan blagdana mladog mjeseca, ona će biti od jednog bikčića bez mane, šest janjaca i jednog ovna bez mane.
 • 7 Princ će učiniti također milodar od jedne efe za bika i jedne efe za ovna; za janjce, to će biti prema njegovim mogućnostima; u ulju, jedan hin po efi.
 • 8 Kad princ bude ulazio, on će ulaziti kroz predvorje ulaznog trijema, a i izlazit će istim putem.
 • 9 Kad laici budu dolazili pred GOSPODA, za vrijeme svečanosti, oni koji uđu kroz sjeverna vrata, za pokloniti se, izići će kroz vrata od Negeva, a oni koji uđu kroz vrata od Negeva izići će kroz vrataod sjevera[348]; ne će se prolaziti vratima kroz koja se ulazi; izići će se kroz suprotna vrata.
 • 10 Glede princa, on će ulaziti s njima, u času kad oni budu ulazili, a izlazit će kad i oni budu izlazili.

Pravila za različita žrtvovanja[uredi]

 • 11 Za vrijeme hodočašćenja i blagdana, milodar bit će od jedne efe za bika i jedne efe za ovna; za janjce, to će biti dar od sebe; u ulju, jedan hin po efi[349].
 • 12 Kad princ bude prinosio, za GOSPODA, jedan dobrovoljni holokaust, ili jednu dobrovoljno žrtvu mira, otvorit će mu se vrata koja su okrenuta prema istoku i on će napraviti svoj holokaust i svoje *žrtve mira, kao što to čini u dan *šabata; po tome on će izići i zatvorit će se vrata po njegovom izlasku.
 • 13 S jednim janjetom bez mane, ti ćeš činiti svaki dan, jedan holokaust GOSPODU; činit ćeš ga svakog jutra.
 • 14 Kao milodar, nudit ćeš k tome, svako jutro, jednu šestinu efe i, u ulju, jednu trećinu hina, za natopiti brašno. To je jedan milodar za GOSPODA, vječiti zakon, za uvijek. 15 Nudit će se janje, pravit će se milodar od ulja svakog jutra u vječiti holokaust.

Baština prinčevih sinova[uredi]

 • 16 Ovako govori Gospodin BOG: Ako princ čini jedan dar jednom od svojih sinova, taj će dar postati dio tog sina; on će pripasti njegovoj vlastitoj djeci čije će pravo vlasništva biti nasljedno.
 • 17 Ako princ pravi jedan dar jednom od svojih slugu, taj dar uzet od njegovog vlastitog dijela pripadat će sluzi sve do godine oslobođenja[350] po tome vraća se princu; samo dio dan sinovima prinčevim ostat će u njihovom posjedu.
 • 18 Princ ništa ne će uzeti od dijela naroda otimajući im njihovo vlasništvo; to je na njegovom vlasništvu da će se zasnivati dijelovi njegovih sinova, da nitko ne bi od mog naroda bio raspršen daleko od svojeg vlasništva.“

Kuhinje Templa[uredi]

 • 19 Kroz ulaz koji je sa strane vrata , on mi dade ući k *svetim dvoranama, okrenutim prema sjeveru i namijenjenim svećenicima. Bijašu u dnu jedan prostor, prema zapadu. 20 On mi reče: ” To je mjesto gdje će svećenici kuhati *žrtve za milodar i za grijeh, i peći milodar, a da se ne iznosi prema vanjskom *trijemu, što bi posvećivalo[351] narod. “
 • 21 On me izvede prema vanjskom trijemu i provede me pokraj četiri ugla trijema: bijaše jedno dvorište na svakom uglu trijema.
 • 22 Dvorišta bijahu zatvorena u četiri ugla trijema: dužina 40 lakata[352] i širina 30: isti razmjeri za sve četiri.
 • 23 Jedan oplatni zid ih sve četiri okruživaše, a peći bijahu uređene na temelju tog zida, svud okolo.
 • 24 čovjek mi reče: ” To su kuhinje; ondje će sluge Kuće kuhati žrtve naroda[353]. “

Izvor Templov[uredi]

 • 47 1 On me dovede k ulazu templa; a, voda izlaziše ispod praga Kuće, prema istoku, jer pročelje Kuće bijaše k istoku; i voda otjecaše dolje s desne strane Kuće[354], na jug od *oltara.
 • 2 On me izvede kroz sjeverna vrata; po tome on mi dade obići vanjsku stranu, sve do vanjskih vrata koja su okrenuta istoku, i evo kako voda otjecaše s desne strane.
 • 3 Kad čovjek iziđe prema istoku, konopcem u ruci on izmjeri tisuću lakata[355]; on mi dade prijeći vodu: ona mi sezaše do koljena. Po tome on izmjeri tisuću lakata i dade mi prijeći vodu: ona mi sezaše do križa.
 • 5 Po tome on izmjeri tisuću lakata: bijaše to jedan potok koji ja nisam mogao prijeći, jer voda bijaše porasla: bijaše to voda gdje je trebalo plivati, jedan neprelazan potok.
 • 6 On mi reče: ” Jesi li vidio, sine čovjekov? “ On me povede, po tome me dovede na rub potoka.
 • 7 Kad me bi doveo, kad evo, na rubu potoka, bijaše vrlo brojnog drveća, s obje strane.
 • 8 On mi reče: ” Ova voda odlazi prema istočnom području i silazi u Arabu: ona se ulijeva u more; kad se ona ulije u more vode su pročišćene[356].
 • 9 I tada sva će živa bića koja vrve živjeti posvuda kamo prodire potok. Riba će tako biti u izobilju, jer će ta voda stizati sve do onamo, a vode mora bit će ozdravljene: bit će života posvuda kamo prodire potok.
 • 10 Tada će se griješnici držati obale, a od Ein-Gedija sve do Ein-Eglaima, bit će to sušionica mreža. Vrste riba bit će tako brojne kao one u velikom moru[357].
 • 11 Ali, njegove lagune i njegove močvare ne će biti ozdravljene; ostavit će se da bude soli.
 • 12 Na rubu potoka, na obje obale, nicat će sve vrste plodonosnog drveća; njihov lišće ne će venuti, a njihovi plodovi ne će se iscrpljivati; ono će davati svakog mjeseca jednu novu berbu, jer voda potoka izlazi iz svetišta. Njihovi plodovi služit će hrani, a njihovo lišće iscjeljivanju.“

Gospod utvrđuje Izraelove granice[uredi]

 • 13 Ovako govori Gospodin BOG:”Evo granica prema kojima vi ćete sebi razdjeljivati zemlju, između dvanaest plemena Izraelovih, Josip imajući dva dijela[358].
 • 14 Vi ćete ih baštiniti, svaki toliko koliko i njegov brat, jer ja prisegoh, dignute ruke, dati ga vašim očevima; ta zemlja će dakle vama pripasti u baštinu.
 • 15 Evo granice zemlje: sa sjeverne strane, od velikog mora[359], cesta iz Hetlona koja ide u Sedad,
 • 16 Hamat, Berotaj, Sivraim koji je između područja Damaska i područja Hamata , Haser, Tikon koji je prema području Hauran.
 • 17 Tako granica će ići od mora sve do Hasar-Einona, područje Damaska budući na sjeveru kao i područje Hamata. To je sa sjeverne strane.
 • 18 S istočne strane: vi ćete mjeriti između Haurana i Damaska, između Galaada i zemlje Izraelove; Jordan će služiti granicom, sve do istočnog mora[360]. To je na istočnoj strani.
 • 19 Sa strane Negeva[361], na jugu: iz Tamara sve do voda od Meriba Kadeška, do Nahala prema velikom moru. To je južna strana, prema Negevu.
 • 20 A sa morske strane: velikog mora, od granice jug sve do nasuprot Lebo-Hamata. To je morska strana.
 • 21 Vi ćete podijeliti zemlju između sebe, dvanaest plemena Izraelovih.
 • 22 Vi ćete to činiti ždrijebajući, dijeliti baštinu, za sebe i za izbjeglice[362] nastanjene među vama, koji su porodili sinove među vama; oni će biti za vas kao urođenici među sinovima Izraelovim; s vama oni će ždrijebati dio baštine, u sred plemena Izraelovih.
 • 23 To je u plemenu gdje izbjeglica stanuje, to je ondje da ćete mu vi dati njegov dio baštine proročanstvo Gospodina BOGA.

Dijelovi plemena sa Sjevera[uredi]

 • 48 1 ” Evo imena plemenima: od krajnjeg sjevera, uzduž ceste od Hetlona, prema Hamatu, Hasar-Einon, područje Damaska koje je na sjeveru, sa strane Hamata, s jednim rubom na istoku, i more: za Dan, jedan dio[363].
 • 2 Na granici Dana, od istočnog ruba do do morskog ruba: za Ašera, jedan dio.
 • 3Na granici Ašerovoj, na istočnom rubu mora, za Neftalija jedan dio.
 • 4 Na granici neftalijevoj od istočnog do morskog ruba, za Manaseja, jedan dio.
 • 5 Na granici Manasejevoj, od istočnog ruba do morskog ruba: za Efraima, jedan dio.
 • 6 Na granici Efraimovoj, od istočnog ruba do morskog ruba: za Rubena, jedan dio.
 • 7 Na granici Rubenovoj, od istočnog ruba do morskog ruba: za Judu, jedan dio.

Gospodov dio[uredi]

 • 8 ” Na granici Jude, s istočne obale mora, bit će dio koji ćete vi predujmiti: 25.000 lakata[364] u širinu i, u duljinu, toliko koliko jedan od dijelova, to jest: od od istočnog ruba do obale mora; *svetište bit će u njegovoj sredini.
 • 9 Dio koji ćete vi predujmiti za GOSPODA imat će, u duljinu, 25.000 lakata i, u širinu, 10.000.
 • 10 Za svećenike, bit će tu jedan *sveti dio; na sjeveru, 25.000 lakata; prema moru, u širinu, 10.000; prema istoku, u širinu, 10.000; prema Negevu[365], u duljinu, 25.000. Svetište GOSPODOVO bit će u sredini.
 • 11 Svećenicima, posvećenim sinovima Sadokovim[366] koji su čuvali moje zapovijedi, koji nisu zapali u grijehove sinova Izraelovih, nasuprot onome što su činili *leviti,
 • 12 pripast će jedan dio od zone predujmljene od zemlje, veoma sveti dio, blizu područja levitskog.
 • 13 što se tiče levita, njihovo područje bit će jednako onom svećeničkom: 25.000 lakata u duljinu, i u širinu, 10.000. Posvuda duljina bit će 25.000 lakata a širina 10.000.
 • 14 Ne će se od tog ništa moći prodati: ne će se razmjenjivati, ne će se otuđivati prvine[367] zemlje, jer one su posvećene GOSPODU.

Dijelovi gradski i prinčevski[uredi]

 • 15 Pet tisuća lakata[368] koji ostanu u širinu, uzduž 25.000, tvorit će svjetovnu zonu grada: područje gradnje i pašnjaci, grad je u sredini.
 • 16 A evo razmjera: sjeverna strana: 4.500 lakata; strana prema Negevu, 4.500, istočna strana, 4.500 i morska[369] strana, 4.500.
 • 17 Pašnjaci grada bit će: prema sjeveru, 250 lakata; prema Negevu, 250; prema istoku, 250 i prema moru, 250.
 • 18 Ono što ostane, u širinu, unutar tog *svetog dijela, imat će 10.000 lakata prema istoku i 10.000 prema moru; njegov prihod hranit će službenike grada.
 • 19 Osoblje grada koje će ga obrađivati dolazit će iz svih plemena Izraelovih.
 • 20 Zbroj dijela imat će 25.000 lakata na 25.000. Vi ćete predujmiti jedan dio od tog svetog dijela za gradsko područje.
 • 21 Ostatak bit će za princa, s obje strane svetog dijela i vlasništva grada: uzduž 25.000 lakata predujmljenog sve do istočne granice i, prema moru, uzduž 25.000 lakata, sve do krajina morskih. Za princa, jedan dio istovjetan drugim dijelovima. Bit će dakle, u središtu, sveti dio sa *svetištem Kuće.
 • 22 Područje *levita i područje grada bit će između granice Jude i granice Benjaminove, usred onoga što će pripadati princu.

Dijelovi plemena s Juga[uredi]

 • 23 Ostatak plemena: od istočne obale do obale mora[370]: za Benjamina, jedan dio.
 • 24 Na ganici Benjaminovoj, od istočne obale do obale mora: za Simeona, jedan dio.
 • 25 Na granici Simeonovoj, od istočne obale do obale mora: za Isakara, jedan dio.
 • 26 Na granici Isakarovoj, od istočne obale do obale mora: za Zabulona, jedan dio.
 • 27 Na granici Zabulonovoj, od istočne obale do obale mora: za Gada, jedan dio.
 • 28 Na granici Gada, sve do obale Negeva[371], na jugu, granica bit će: od Tamara, voda od Meribe Kadeške, Nahala prema velikom moru.
 • 29 Takva je zemlja koju ćete vi ždrijebati, u baštinu plemena Izraelovih, i takvi bit će njihovi dijelovi proročanstvo Gospodina BOGA.

Dvanaest vrata Jeruzalema[uredi]

 • 30 ” Evo izlaza iz grada. Sa sjeverne strane 4.500 lakata[372] ®
 • 31 Vrata grada bit će imenovana prema plemenima Izraelovim. Troja vrata na sjeveru: vrata Rubenova, vrata Judina, vrata Levijeva.
 • 32 Na istočnoj strani od 4.500 lakata troja vrata: Josipova vrata, Benjaminova vrata, Danova vrata.
 • 33 Sa strane Negeva[373] od 4.500 lakata troja vrata: Simeonova vrata, Isakarova vrata, Zabulonova vrata.
 • 34 Morska strana[374] od 4.500 lakata troja vrata: Gadova vrata, Ašerova vrata, Neftalijeva vrata.
 • 35 Obodnica: 18.000 lakata. ” Počev od ovog dana, ime grada bit će: JHWH šama GOSPOD-JE-OVDJE[375]. “


Podrubnice uz knjigu o Ezekijelu[uredi]

 • [1]Tridesete godine:ne zna se točno počev od kojeg događaja, ali treba vidjeti r. 2 - Kebar: vjerojatno kanal povezan s Eufratom, velikom rijekom koja prolazi Babilonijom.
 • [2]Tj. 593-592. g.pr.rođ.I.Kr.
 • [3]Ta živa bića ( r. 5, nazvana *Kerubinima u poglav.10) su ujedno i ljudi i životinje; oni slice stanovitim mezopotamijskim statuama s četiri lica koja čuvahu babilonske palače. Četiri ”životinje“ Apokalipse (4.6-8) imaju iste karakteristike.
 • [4]Dragulj žutozelene boje.
 • [5]Drugi prijevod obruči bijahu puni očiju.
 • [6]Ezekiel koristi ovdje ime božanstva Sadaja; vidjeti također Stv 17.1; 49.25; Jb 5.17 i bilješke.
 • [7]lazulit: azurnoplavi kamen - Akumuliranje termina kao izgled, naličnost pokazuju da Ezekijel ne može opisati Boga već samo sugerirati njegovu nazočnost.
 • [8]Izraz sin čovjekov, vrlo čest u Ezekielovoj knjizi, podcrtava distancu između Boga i njegovog proroka.
 • [9]jedan duh: to je jedna božanska sila koju Bog pokazuje onima kojima daje zadaću da vode njegov narod (vidjeti Br 11.17,25; Sdc 3.10).
 • [10]Knjige tada bijahu od komada kože ili papirusa spojenih u jednu dugu traku koja se umotavala oko jednog ili dva pruta.
 • [11]Obično se pisalo samo s jedne strane, ali ovdje su proročanstva tako brojna da je trebalo pisati s obje strane.
 • [12]Tj., na jedan vrlo slikovit način , Bog daje Ezekielu svoju riječ (vidjeti r. 4).
 • [13]Tel-Aviv: dolina klasja ili proljeća.
 • [14]U Tel-Avivu (vidjeti r. 15).
 • [15] Slikovit način kojim se kaže da će Ezekiel biti prisiljen da ostane neaktivan.
 • [16]Ovan bijaše ratna naprava koja je služila probijanju vrata i bedema; bila je sastavljena od ogromne drvene grede, završavala se metalnom ovnujskom glavom i pričvršćena na kotrljajuću skelu - bedem i nasip dopustali su pristup visokim bedemima radi osvajanja gradova.
 • [17]To je broj godina protekao
 • [18]Znamenka četrdeset često je simbomizirala vrijeme kusnje, kao na primjer četrdeset dana Povodnja ili četrdeset dana Izlaska.
 • [19]Vidjeti 3.25 i bilješku;
 • [20]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [21]hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [22]izmetine ljudske: ovo gorivo, smatrano nečistim, učinit će i alimente nkoji se na njemu pripremaju također nečistim (vidjeti r. 13).
 • [23]Jesti jednu životinju iz koje nije istekla krv bilo je zabranjeno po Zakonu, vidjeti Izl 22.30; Lv 17.15.
 • [24]Suha kravlja balega bila je često koristena za grijanje ili loženje vatre za kuhanje hrane.
 • [25]Tako su se brijali uhićenici (vidjeti Iz 7.20); to je najava žiteljima Jeruzalema da će biti odvedeni u robstvo.
 • [26]Ta mala količina simbolizira mali ostatak prezivjelih.
 • [27]tj. idola i ritauala koji su im činjeni.
 • [28]Može se uzeti ova izreka u čistom smislu : glad bit će takva da će se jesti ljudsko meso; neki u ovome vide simbolički izraz konflikta koji će suprotstaviti roditelje i djecu (vidjeti Mi 7.6; Mt 10.35-36).
 • [29]Vidjeti r. 1. i 9. i bilješke.
 • [30]Planine su bile mjesta gdje su se općenito nalazila svetišta poganskih kultova; često ih se zove visokim mjestima“ (vidjeti r. 3; 1Krlj 3.2).
 • [31]kadionice: ovako na hrvatski jezik prevedeni termin označava vaze posebnog oblika, namijenjene spaljivanju tamjana i mirisnih tvari, korištenih posebno u poganskim kultnim obredima.
 • [32]®vaše kosti uokolo vasih oltara: ujedno za uprljati oltare poganskih svetišta i za kazniti one koji obavljaju takav kult, lišavajući ih grobnice (vidjeti 2Krlj 23.14-16; Jr 36.30).
 • [33]Ove geste izražavaju veoma snažna čuvstva.
 • [34]Zelena i granata drveta, simboli plodnosti, bijahu često pridružena idolatrijskim kultovima visokih mjesta (vidjeti Dt 12.2).
 • [35]Divla: vjerojatno isto sto i Ribla, grad u Siriji (vidjeti 2Krlj 23.33; 25.6,20). Izraz počev od pustinje sve do Divlae znači s kraja na kraj zemlje.
 • [36]To je ustrajavanje griješenja Izraelovog koje će biti njegova kazna povlačeći njegovo ruiniranje (vidjeti Jr 2.19; Rm 1.18-32).
 • [37]Dan Gospodov, tj. dan konačnog suda (vidjeti So 1.4).
 • [38]Ono što hebrejski iskazuje ovako: batina cvjeta (može biti batina zla od r. 11) - tekst od r.10 i 11 je nejasan i prijevod nesiguran.
 • [39]Vidjeti r. 4 i bilješku - prijevod ovog redka je nesiguran.
 • [40]U znak žalosti (vidjeti Iz 15.2-3; Am 8.10).
 • [41] Lanac moze biti aluzija na robstvo budućih izgnanika.
 • [42]Drugi prijevod njihova svetišta bit će oskvrnuta.
 • [43] Šeste godine egzila Jojakinovog, tj. 592-591. g.pr.r. I.Kr. (vidjeti 1.2)
 • [44]izgled jednog čovjeka: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski: izgled jedne vatre. Vidjeti 1.26i bilješku.
 • [45]O duhu koji uzdiže proroka vidjeti 2.2 i bilješku; 3.14 - idol ljubomore (onaj koji izaziva ljubomoru u Gospoda, vidjeti 5.13) je možda statua Tamuza (vidjeti r. 14 i bilješku).
 • [46] Vidjeti 3.22-23.
 • [47]Reptili čine dio skupa nečistih životinja koje prljaju one koji ih dotiču (vidjeti Lv 20.25).
 • [48]*Starci su počinili dvostruki grijeh nevjernosti: oni su obozavali slike (vidjeti Dt 4.16-18) i, noseći tamjan, oni su obavljali jednu službu rezerviranu svećenicima (vidjeti Br 16).
 • [49]Tamuz: zvan i Adonis, mezopotamijsko božanstvo vegetacije; slavila se njegova žalobna svečanost svake godine u mjesecu Tamuzu (juni-juli).
 • [50]Aluzija na jedan poganski obred koji se ne moze sa sigurnošću definirati.
 • [51] tj. odjeven u bijelo ; to je odjeća svećenika (vidjeti Lv 6.3;16.4) i anđela uništavatelja iz Ap 15.5.
 • [52]Dodir lješa čini nečistim (vidjeti 6.5), tj. nespsobnim za sudjelovati ukultu..
 • [53]Vidjeti 1.26 i bilješku.
 • [54]razmake: označavanje teško za razumjeti; najjednostavnije je tu vidjeti prostor ispod prijestolja. U r. 13, bit će prispodobljen točkovima koji se nalaze pokraj kerubina - kerubin: vidjeti 1.11 i bilješku.
 • [55]Vidjeti 1.16 i bilješku.
 • [56]Vidjeti 10.2 i bilješku.
 • [57] kerubin: vidjeti 1.11 i bilješku - Kebar: vidjeti 10.2 i bilješku.
 • [58]Vidjeti 1.1; 1.11 i bilješke.
 • [59]Ova pomalo obskurna izreka čini se izrazom zadovoljnog egoizma: bolje je biti u zaklonu u Jeruzalemu (kazan) nego u egzilu. Slika će biti preuzeta u 24.3-5.
 • [60]Pelatijahu umrije: smrt tog čovjeka u čije ime čini zazivatelj jedno predskazivanje nesreće za sve bjegunce. O ostatku vidjeti Iz 4.3/
 • [61]Stanovnici Jeruzalema shvaćaju egzil izvan zemlje Izraelove kao jedan egzil daleko od GOSPODA; usp. r. 16.
 • [62]Vidjeti 5.9 i bilješku.
 • [63]Kaldeja: drugo ime za Babiloniju. Vidjeti na primjer 16.29; Izl 11.28; Jr 24.5.
 • [64]Nova simbolična gesta koja najavljuje drugu deportaciju.
 • [65]Princ je Sedecias, koji je pobjegao iz Jeruzalema kroz jednu bresu koju je prethodno načinio u zidu (vidjeti 2Krlj 25.4; Jr 52.7). On bi proganjan i uhićen; potom su mu iskopane oči (vidjeti 2Krlj 25.7; Jr 52.11) i odveden u Babiloniju (r. 13).
 • [66]U ono vrijeme mrežom su hvatani bjegunci, kako to prikazuju stele u Mezopotamiji. Ali ovdje je izraz upotrijebljen u simboličnom smislu.
 • [67]Radi se o Izraelu izručenom osvajačima.
 • [68]Registar građana (vidjeti Ezd 2; Ne 7.5-67).
 • [69]Kao što jedan čovjek koji krije pukotine u zidu u svojoj kući pomoću žbuke umjesto da popravi zid, proroci su varali narod glede težine situacije (vidjeti r. 16).
 • [70]čini se da se ovdje radi o proročicama koje su čarobnice (vidjeti r. 18 i bilješku).
 • [71]Aluzija na malo poznatu praksu čaranja.
 • [72]Mađija je shvaćana kao profanacija Boga; bila je kažnjavana smrću (vidjeti Lv 19.26;-, 31; 20.27; Dt 18.10-12).
 • [73]Izbjeglica stanujući u Izraelu obvezan je istim obvezama kao i građanin Izraelit i zaštićen istim zakonima, pod uvjetom da bude obrezan (vidjeti Lv 19.33-34).
 • [74]Tri slavna pravednika Bliskog Istoka. Drugi nije poznat osim po mitologijskim fenicijskim tekstovima i ne treba ga zamijeniti s junakom knjige o Danielu.
 • [75]Slika stanja Jeruzalema, već iskušanog prvom deportacijom (vidjeti Am 4.11; Za 3.2).
 • [76]Izbjegli prvoj potjeri (prije 592.) osjećali su se u sigurnosti (vidjeti 11.3, 15; 33.24), ali oni neće izbjeći uništenju.
 • [77]Prije no što će biti osvojen od Davida kao prijestolnica, Jeruzalem je bio jedan kanaanski grad naseljen od Jebuzena.
 • [78]Tada je novorođenče je uobičajeno bilo trljano solju, vjerovalo se da to čini jačim.
 • [79]Kao napušteno dojenče. Biblija ne citira ni jedan drugi primjer napuštenog djeteta.
 • [80] više no jednostavna gesta zaštite, izraz znači često "oženiti" (vidjeti Dt 23.1; Rt 3.9) - savez jednako ovdje označava vjenčanje (vidjeti Ml 2.14; Pr 2.17). Od Ozeja slika vjenčanja je često korištena za označiti odnos između Boga i Izraela (vidjeti Iz 54.4-8; Jr 2.2).
 • [81]U francuskom jeziku imenica "grad" ima ženski rod.
 • [82]Prostituirati se : jezik često korišten u SZ za označiti obožavanje idola (vidjeti Izl 34.15 i bilješku; Oz 2.4 i bilješku). Ezekiel vodi usporedbu još dalje nego drugi proroci (vidjeti r. 23-35).
 • [83]Idoli bijahu od drveta pokriveni zlatnim i srebrenim pločicama (vidjeti Iz 40.19-20; 44.9-20), i katkada odjeveni (Jr 10.9).
 • [84]Čak i u Izraelu žrtvovala su se djeca spaljujući ih, prema jednom kanaanskom ritualu (vidjeti 20.31). Ta praksa bijaše zabranjena po Zakonu (vidjeti Lv 18.21).
 • [85]Riječ je o plitičkom savezu s Egiptom koji prorok uvijek osuđuje ( Vidjeti Iz 30-312; Oz 7.11; 12.2).
 • [86]Politika nekih Judinih kraljeva svrsila je aneksijom pojedinih dijelova Jude od strane Filistinaca (vidjeti 25.15-17; 2Krn 28.18).
 • [87]Aluzija na politički savez s Asirijom (vidjeti 2Krlj 15.19; 16.7-9; Oz 5.13;8.9).
 • [88]Vidjeti bilješku uz 11.24.
 • [89]Za sklopiti jedan savez trebalo je često platiti veliki danak (vidjeti 2Krlj 15.19; 16.8).
 • [90]Slikovita aluzija na saveznike Jeruzalema koji će doći opsjesti ga.
 • [91]tebi slijeva: Samarija je sjeverno od Jeruzalema orijentira se gledajući prema istoku sunca - kćeri označavaju predgrađa koja ovise o gradovima.
 • [92]Umjesto Aram neki pišu Edom (vidjeti 35.1-15) - Filistinci, smješteni na obali, su od vremena Sudaca neprijatelji Izraelovi (vidjeti Sdc 15-16).
 • [93]Za Ezekiela kao i za Zaharija (vidjeti Za 2.16) , savez s Jeruzalemom ostat će privilegiran.
 • [94]Otvoriti usta znak je drskosti ili neprijateljstva (vidjeti Ps 35.21; Lm 2.16). Na protiv, držati "zatvorena usta" (Iz 52.15; Ps 107.42), pokazuje se kao štovanje ili priznavanje da se prevarilo.
 • [95]Aluzija na Nabukodonozora, kralja Babilonije, pobjednika Jeruzalema (r. 12).
 • [96]Aluzija na deportaciju Jojakina i visokih plemića koji bijahu odvedeni u Babilon (r. 12).
 • [97]Aluzija na Sedeciasa, Jojakinovog strica kojeg je Nabukodonozor postavio na tron Judin (vidjeti 2 Krlj 24.17).
 • [98]Drugi veliki orao simbolizira Faraona kojem se Sedecias pokušaovao približiti (vidjeti r. 15).
 • [99]Ovaj savez Sedeciasa s Egiptom je pobuna protiv Nabukodonozora (r.15); ovaj (prvi orao) će kazniti svog vazala (vidjeti r. 16: 2Krlj 24.20-25; 2Krn 36.13, 17_20).
 • [100]Doslovce: on ga je uveo u jedno proklinjanje; pobijeđeni kralj mora izgovoriti prisegu protiv onoga tko prekrši taj savez, dakle protiv samog sebe ako se bude pobunio.
 • [101] mreža : vidjeti 12.123 i bilješku.
 • [102]Slika označava budućeg kralja Izraela, nadu dinastije Davidove (vidjeti 34.23; 2S 7.12-16).
 • [103]tj. ne participira u poganskim kultovima (vidjeti Ez 6.?2-4 i bilješku uz 6.2).
 • [104]Jeruzalem ili pleme Judino (vidjeti Stv 49.9).
 • [105]Radi se o kralju Joahazu (vidjeti 2Krlj 23.31-34).
 • [106]Prijevod ovdje slijedi jednu staru aramejsku verziju; hebrejski nejasan.
 • [107]Vidjeti 12.13 i bilješku.
 • [108]To bi sad trebao biti kralj Jojakin (vidjeti 2Krlj 24.15).
 • [109]Prema jednoj staroj aramejskoj verziji; hebrejski nejasan - vinova loza mogla bi također predstavljati Jeruzalem ili narod Izraelov (vidjeti 15.2), otkud će izići kraljeviu (r.11).
 • [110]Aluzija na uništenje Jeruzalema i izgon naroda.
 • [111]Tj. za vladavine Sedeciasove u srpnju-kolovozu 591. g.pr.r.I.Kr.
 • [112]Samo Ezekiel govori o ovoj idolatriji za vrijeme boravka naroda u Egiptu (provj. Izl 32-34; Oz 9.10).
 • [113]Ezekiel čini ovdje aluziju na zakon darovanja prvorođenih (vidjeti r.26; Izl 13.1), prema jednoj pisanoj interpretaciji koja ne vodi računa o pravilu otkupa (vidjeti Izl 13.12-13).
 • [114]povišene brijegove, gusta drveta: vidjeti 6.2-3 i bilješke - libacije : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [115]Vidjeti 16.20 i bilješku.
 • [116]Tj. u stranu od naroda koje je Izrael nastojao oponašati (r.32; provj. Oz 2.16).
 • [117]Tj. uvrštiti u stado (vidjeti Lv 27.32 i bilješku).
 • [118]Šuma Negev: vidjeti Iz 21.1 i bilješku. U Ezekielovo vrijeme, vegetacija tu možda bijaše bujnija no danas, ali trebalo bi se ipak raditi o čestaru i zbunju prije no o velikom drveću.
 • [119]Tj. cijelinu pučanstva , koje će trpjeti u cijelosti opsadu Jeruzalema.
 • [120]Na kraju redka, prijevod je ostavio po strani jedan nerazumljivi fragment rečenice; doslovce : ili ćemo se mi obradovati; zezlo moga sina prezire svako drvo.
 • [121]Gesta izrazavanja boli (vidjeti Jr 31.19).
 • [122]Ova napomena o jednom prezirućem žezlu , koju treba nesumnjivo uskladiti s krajem r. 15 (vidjeti bilješku) , ostaje nejasna.
 • [123]On je uglačan: prijevod pretpostavljen na temelju r. 15 i aramejskog; smisao hebrejskog termina je nepoznat.
 • [124]Prijevod nesiguran.
 • [125]Ili označni stub (krajputaš); na hebrejskom : jednu ruku (koja pokazuje smjer).
 • [126]Prijestolnica Amonita. Danasnji Aman.
 • [127]Ezekiel nabraja tri načina proricanja: u jednom tobolcu su se protresale dvije strijelice koje su nosile po jedno usmjerenje; ona koja bi izišla prva davala bi traženi odgovor. Moglo se također ispitivati, prema dobro utvrđenim pravilima, jetru žrtvovanih životinja. O dolima (na hebrejskom terafim), vidjeti Sdc 17.5; 2Krlj 23.24 i bilješku).
 • [128]ovnovi, bedem, nasip: vidjeti 4.2 i bilješku.
 • [129]činit će im se®: stanovnicima Jeruzalema - To obećanje nije precizirano; može biti dano po lažnm prorocima koji su oglašavali mir (vidjeti 13.10 , 16).
 • [130]Princ kojem se Ezekiel obraća jest Sedecias, a dan o kojem on govori je onaj njegovog suđenja (vidjeti 2Krlj 25.4-7).
 • [131]suđenje bijaše povjereno Nabukodonozoru, oruđu Božjem za kazniti IOzrael (vidjeti 23.23-24).
 • [132]Amoniti bijahu saveznici Edomita, Moabita, Feničana iz Tira i Didona, kao i s Judiom, za nastojati izazvati pobunu protiv Babilonije, uz pomoć Egipta (vidjeti Jr 27.2-6).
 • [133]Na hebrejskom svoje dane, tj. one od smrti (vidjeti 21.30-34). Ovdje je to gesta prijetnje (vidjeti 21.22).
 • [134]Izreliti su ovdje prispodobljeni otpadu nakon pročišćavanja kovine.
 • [135]Vidjeti 13.10 i bilješku
 • [136]Tj . Bog im je dao podnijeti ono sto su zaslužili.
 • [137]Ta vlaštita imena mogu se prevesti s "njena napast" "Ohola", i "moja napast je u njoj" (Oholiba); to su vjerojatno aluzije koje se više ne mogu razumjeti.
 • [138]Drugi prijevod sa svojim susjedima.
 • [139]Odjeća, ljubičasta ili crvena, nošena u Babiloniji samo od visokodostojanstvenika (vidjeti bilješku uz 1 M 4.25).
 • [140]Aluzija na pljačkanje Samarije 722. g.pr.r.I.Kr. i egzil njenih stanovnika (vidjeti 16.37; 2Krlj 17.6: Oz 2.5).
 • [141]Možda tu ima jedna aluzija na relacije između Ezekiasa i Merodak-Baladana (vidjeti 2krlj 20.12: Iz 39).
 • [142]Kaldejci su Babilonijci (r. 15; vidjeti 11.24). Pekod je jedno aramejsko pleme s istoka Babilonije (vidjeti Jr 50.21); Soa i Koa mogu biti dva druga plemena iz iste regije.
 • [143]Sa sjevera: prevedeno prema grčkom; smisao korespondirajuće hebrejske rijeci nepoznat je - štitovi (francuski prijevod daje dva termina istog značenja :l'ecu i le bouclier; l'ecu je bio veliki štit koji je nosio i heraldički znak, a na njega su se spremala druga oruzja vjesanjem o zid, le bouclier je bio jedna siroka ploča koju je bojovnik nosio o lijevoj ruci s ciljem da se njime zaštiti od udaraca;l'ecu se mogao staviti i na pleće, otud štit za leđa. - prema svojem pravu: Jeruzalem i Samarija neće više biti zaštićeni svojim pravima, dok bi jedan krivac normalno trebao biti suđen po zakonu svoje zemlje.
 • [144]Prijevod nesiguran; hebrejski tekst je veoma tezak.
 • [145]Preljuba i proštitucija su česte prispodobe o idolopoklonstvu ( vidjeti 2 , 16.17; Oz 3.1-5).
 • [146]Ovaj je odlomak obskuran: hebrejski je tekst tezak i pravi aluziju na događaje koji trebaju biti poznati suvremenicima Ezekielovim , ali koje mi ne poznajemo.
 • [147]Darovi od GOSPODA (vidjeti Oz 2.7), ili možda darovi namijenjeni GOSPODU (vidjeti Izl 27.20-21; 30.7-8).
 • [148]Prijevod nesiguran; hebrejski tekst obskuran.
 • [149]Ovdje se radi o jednom skupu svih pravednika (r. 45) sazvanih za suditi krivcima(Ps 1.5).
 • [150]Preljubnice bijahu kažnjavane kamenovanjem (vidjeti 16.40; Dt 22.21,23-24; Jn 8.5).
 • [151]Devete godine vladavine Sedeciasove: decembar 589 - januar 588. g.p.r.I.Kr. (vidjeti 2Krlj 25.1).
 • [152]o slici kotla vidjeti 11.3-7 i bilješku uz 11.3.
 • [153]Izraz ponesto obskuran koji moze znaciti da Jeruzalem nije više Božji izabrani grad.
 • [154]Smatralo se da prolivena krv vapije prema Bogu i poziva na osvetu ako ne bi bila upijena od zemlje ili pokrivena prašinom (vidjeti Stv 4.10; Jb 16.18).
 • [155]Nesiguran prijevod.
 • [156]U slučaju žalosti bučno se lamentiralo, išlo se gologlavo i bosonogo (vidjeti 2S 15.30), lice je djelimice zastirano (vidjeti 2S 19.5); čini se da se jela hrana ponuđena od rodbine ili susjeda (provj. Jr 16.7), možda da se ne bi uprljalo alimentiuma koji čine nečistim nazočnošću ljesa (vidjeti Br 19.11-13).
 • [157]Za vrijeme prve deportacije 597. prije I.Kr. samo jedan dio pučanstva je morao napuštiti Judeju.
 • [158]Sinovi Amonovi (vidjeti bilješku uz 21.33) napustiše svoje nekadašnje saveznike Judejce i okoristiše se rušenjem Jeruzalema (vidjeti 2Krlj 24.2).
 • [159]Pleme Beduina koje se nastani na istoku od Jordana; na teritoriji Amonita i Moabita (r. 10).
 • [160]Seir je planinski plato južno od Mrtvog mora; on je često korišten kao sinonim za Edom (vidjeti na pr. Stv 32?4; Br 24.18).
 • [161]Ta tri grada koja bijahu pripadala plemenu Ruben (vidjeti Joz 13.17, 19, 20), bijahu postali moabitski, prvi se nalazio na obali Mrvog mora, na sjeveru; druga dva na platou koji ga nadvisuje, na istoku.
 • [162]Vidjeti bilješku uz 25.4.
 • [163]Edomiti profitirajući ruiniranjem Jude obilno prisvajaju njenu teritoriju i napreduju sve do Hebrona; regija tada uzima ime Idumeja (vidjeti 1M 5.3; Mk 3.8).
 • [164] Teman: grad ili regija na jugu Edoma. Dedan: oaza El Ela, na jugo-istoku Edoma; izraz počev od Temana sve do Dedana ovdje čini se označava cjelinu Edoma, bez aludiranja na precizne lokalitete.
 • [165]vječita mržnja: Filistinci smješteni na mediteranskoj obali (r.16), neprijatelji su Izraelu od vremena Sudaca (vidjeti Sdc 15-16).
 • [166]Keretinci: drugo ime za Filistince.
 • [167]Tj. 587. pr.I.Kr.
 • [168]Tir : fenički grad izgrađen na jednom otoku (vidjeti r. 5; 27.4), bijaše jedan od najmoćnijih trgovačkih gradova te epohe (vidjeti 27.3). Najprije saveznik Jeruzalemu protiv Babilonijaca (vidjeti bilješku uz 21.33), on ga napusta i raduje se njegovu rušenju, što olakšava njegovu vlastitu trgovinu.
 • [169]Obalni gradovi ovisni o Tiru.
 • [170]On je dominirao ostalim kraljevima Babilonije - opsada Tira od strane Nabukodonozora trajala je trinaest godina.
 • [171]Vrsta štitova koji su trebali štititi napadace od strijela odapinjanih odozgo s bedema.
 • [172]Vidjeti 4.2 i bilješku.
 • [173]Stele su možda dva stupa koji uokviravahu ulaz u Melkartov templ , glavno tirsko božanstvo (usp. 1Krlj 7.15,21).
 • [174]Približan prijevod; hebrejska riječ označava jedan glazbeni instrument sastavljen od žica razapetih na rezonantnu kutiju od drveta.
 • [175]Mediteranski, ali i oni udaljeni kamo dopiru fenicijske lađe.
 • [176]Prinčevi s mora su poglavari obalnih država, koje su imale komercijalne sveze s Tirom - oni će sići ® i svoju šarenu odjeću to je znak žalosti (vidjeti Jon3.6; Mi 1.8).
 • [177]jama, zemlja dubina: vidjeti u Glosaru pod BORAVIŠTE MRTVIH.
 • [178]Vidjeti 26.15 i bilješku.
 • [179]Tir je ovdje prispodobljen jednoj lađi.
 • [180]Senir : ime Hermona (vidjeti Dt 3.9) ili, općenitije, lanca Antilibana, kojem je Hermon vrh.
 • [181]Bašan, na istoku jezera Kineret, je teritorija jednog dijela plemena Manase (vidjeti Joz 22.7) - Kitim označava ovdje stanovnike Cipra, drugih otoka i obala istočnog Mediterana.
 • [182]Otok Cipar na babilonijskom jeziku nazvan Alasia.
 • [183]Dva fenicijanska grada u blizini Tira na mediteranskoj obali.
 • [184]Gebal: hebrejsko ime Biblosa, vaznog fenicijskog grada - kalafati su radnici koji "superaju" (kalafataju, brtve) lađe da budu savršeno nepropusne.
 • [185]Lud i Put : pučanstvo dviju africkih Etiopiji susjednih regija. Često su citirani zajedno (vidjeti na pr. 30.5; Iz 66.19).
 • [186]Gamadijanci: nepoznato pučanstvo - vesali su štitove o bedeme da bi ih okrunuli, kako to pokazuju asirijski bareljefi (Ct 4.4).
 • [187]Tarzis: geografsko mjesto neprecizno određeno, vidjeti Ps 72.10; Jn 1.3 i bilješke.
 • [188]Javan označava grčku. Tubal i Mesek(vidjeti 38.2) su regije Male Azije.
 • [189]Vjerojatno u Armeniji (vidjeti 38.6).
 • [190]sinovi Dedana: vidjeti 25.13 i bilješku - sudjelovahu u prometu tvoje ruke: prijevod nesiguran, radi se o jednom nejasnom izrazu.
 • [191]tamnocrveni rubin (fr; l'escarboucle) prijevod nesiguran, ali je sigurno da se radi o jednoj vrsti dragulja (vidjeti 28.13; Izl 28.18) - purpur: vidjeti bilješku uz 23.6 - morska svila ili fini lan.
 • [192]Minit bijaše grad u zemlji Amonita, koji je dao ime žitnim vrstama - proso: prevedeno prema sirijackom; hebrejska rijec se drugdje ne pojavljuje.
 • [193]Damask bijaše prijestolnica *Arama (r.16). Regija sjeverno od Damaska (Helbo) bijaše poznata po svojem vinu sve do Asirije - Sahar, nepoznato mjesto, to bi biti susjedni grad.
 • [194]Nepoznate zemlje.
 • [195]Kedar je arabijaks regija (vidjeti Iz 21.117).
 • [196]Vjerojatno regije s juga Arabije (vidjeti Stv 10.7; 1Krlj 10.1).
 • [197]Haran, Kante i Eden su gradove iz doline Eufrata. Kilmad, nepoznat, mogao bio bitri susjed Asuru, na Tigru.
 • [198]Lađe iz Tarzisa (vidjeti r. 12 i bilješku) često označavaju "dugolinijske lađe" (vidjeti Iz 2.16; 23.1; Ps 48.8).
 • [199]Posebno zestok vjetar (vidjeti Izl 14.21; Ps 48.8; Jb 1.19; Jr 18.17).
 • [200]Nesiguran prijevod.
 • [201]Drugi prijevod izvodeći tvoj tovare iz mora.
 • [202]Zvižde da bi izrazili iznenađenje, strah ili sprdnju (vidjeti Jr 19.8; 49.17; So 2.15, etc.).
 • [203]u srcu mora: vidjeti 26.2 i bilješku - ti si se vjerovao jednakim bogovima: rečenica je ovdje prekinuta i nastavljena u r. 26.
 • [204]Daniel: vidjeti 14.14 i bilješku.
 • [205]jama: vidjeti u Glosaru pod BORAVISTE MRTVIH - divljackom smrću : drugi prijevod smrt probodenog (vidjeti r.9).
 • [206]Tj. sramotnom smrću.
 • [207]Izraz nejasan; prijevod nesiguran.
 • [208]Identifikacija dragulja je nesigurna, kao i prijevod riječi tamburin i frula.
 • [209]Sveto područje kralja Tira; on sam je uspoređen s *kerubinom, čuvarem vrta Edenskog (vidjeti r.13-14; Stv 3.24).
 • [210]Nastrašnija bolest starog Orijenta (vidjeti 38.22; Izl 9.3, 15; Jr 21.6, etc). Najčešće je napadala opsjednute gradove.
 • [211]Prosinac 588 - sijecanj 587 prije I.Kr.
 • [212]Zmaj: čudovište orijentalne mitologije, često predstavljeno kao neprijatelj Bogu (vidjeti Ps 74.13; usp. Jb 7.12). Evocirana slika je ona krokodilova, zajednička u Egiptu - njegovi Nilovi: tj. brojni rukavci Nila koji formiraju "Deltu" - ja sam sam sebe®: drugi prijevod prema starim grčkim i sirijskim verzijama: ja sam taj koji ih je napravio (Nilovi); vidjeti r. 9.
 • [213]Radi ukopa posmrtnih ostataka; lisavanje grobnice drzano je krajnje teškom kaznom (vidjeti 2Krlj 9.37; Jr 8.2; 22.19).
 • [214]Migdl i Sijene su dva egipatska grada, prvi na sjeveru, drugi na jugu zemlje. Nubija je teritorija aktuelnog Sudana, južno od Egipta. Izraz od Migdola®sve do krajina Nubije znači dakle: na cijeloj teritoriji Egipta.
 • [215]Vidjeti 4.6 i bilješku.
 • [216]Ili Patros, tj. Gornji Egipat.
 • [217]Ezekiel aludira na savez Izraela s Egiptom (vidjeti 17.15; 29.6), već osuđenim od drugih proroka (vidjeti Iz 30.2; Jr 2.18; Oz 7.11).
 • [218]Ožujak-travanj 571. g.pr.r.I.Kr.
 • [219]ćelave glave, oguljena ramena: zbog tereta transporta na glavi ili plećima tijekom trinaest godina opsade - on nije našao plaće: Nabukodonozor je pokorio Tir, ali ga nije mogao opljačkati.
 • [220]Nubija : vidjeti 29.10 i bilješku. Put, i Lud : vidjeti 27.10 i bilješku - sva ta mješavina: drugi prijevod sva Arabija - Kuv: nepoznata zemlja; stari grčki prijevod ovdje ima Lub, Libija.
 • [221]Migdol, Sijene : vidjeti 29.10 i bilješku.
 • [222]Grad u Delti Nila.
 • [223]zemlja Juga: vidjeti 29.14 i bilješku. Tanis: grad na sje-vero-istoku Egipta. Teba: grad u Gornjem Egiptu.
 • [224]Grad na sjevero-istoku Egipta.
 • [225]Slika jedne breše u bedemu.
 • [226]Dva grada u Delti Nila.
 • [227]Dafne: pogranicni grad, na istoku od Delte - ja ću slomiti jarlmove: drugi prijevod (prema starim grčkim, sirijskim i latinskim verzijama), ja ću slomiti žezla.
 • [228]ožujak-travanj 587. g.pr.r.I.r.
 • [229]Maj-juni 587. g.pr.r.I.Kr.
 • [230]Eden: vidjeti r.9,18; Stv 2.8-9).
 • [231]Ovdje, kao i u r. 2 Ezekiel se izravno obraća Faraonu; u ostatku poglavlja, govori se u trećem licu.
 • [232]Tj. Nabukodonozoru : vidjeti26.7 i bilješku; 29.19; 32.11).
 • [233]Sinonim BORAVISTU MRTVIH.
 • [234]oni bijahu njegova ruka: prijevod nesiguran jednog nejsanog izraza. U SZ , ruka često simbolizira snagu i uspješnostr (vidjeti bilješku uz Iz 40.10).
 • [235]Februar-mart 585. g;pr;r.I.K.
 • [236]Vidjeti 29.3 i bilješku.
 • [237]potegača: vrsta mreže: vidjeti bilješku uz 12.13.
 • [238]Drugi prijevod: kad ja budem doveo®tvoje zatvorenike.
 • [239]Ovdje je to Nil.
 • [240]U godini koja slijedu zauzeće Jeruzalema, tj. 586. g.pr.r.I.Kr.
 • [241]kćer naroda: usporediti izraz kćer Siona (vidjeti bilješku uz Iz 1.8) - jama je ovdje ekvivalent ponoru ili zemlji dubina : vidjeti u Glosaru pod BORAVIŠTE MRTVIH .
 • [242]Prvo kraljevstvo koje su osvojili Babilonijci.
 • [243]Zemlja koja se nalazila istočno od Babilonije.
 • [244]Vidjeti 27.13 i bilješku.
 • [245]U anticko doba mislilo se da junaci pali u ratu imaju privilegirano mjesto među mrtvima; ali neobrezanje je činilo nedostojnim svake počasti (vidjeti 28.10 i bilješku).
 • [246]Vidjeti bilješku uz 25.12.
 • [247]Stanovnici Sidona, fenicijskog grada smještenog sjeverno od Tira. Ovaj termin često označava zajednicu Feničana.
 • [248]Na njegovj glavi ili na njemu : tj. on će snositi posljedice. svojeg grijeha
 • [249]Tj. prema zakonima koji su izvor života.Vidjeti Dt 32.47; usp. Ez 20.25.
 • [250]Prosinac 586 - sijecanj 585. g.pr.r.I.Kr.: čak i vodeći računa o vremenu uzetom po preživjelom za stići iz Jeruzalema u Babilon, taj datum ne slaže se s onim iz 2Krlj 25.8-9; Jr 39.29 (jedanaeste godine, u četvrtom mjesecu). možda Ezekiel, koji se nalazi u Babilonu imaše drukčiji način računanja vremena nego Judejci.
 • [251]iznad krvi: moguća aluzija na mađijsku praksu (vidjeti Lv 19.26) - zločini su ritualni grijesi jednako kao i društveni grijehovi (vidjeti r. 15, 26, 22.3-4).
 • [252]U nekadašnjem jeziku Bliskog Istoka kraljevi bijahu nazivani pastirima naroda, (vidjeti 34.23); taj se izraz primijenjuje i na šefove nižeg ranga (vidjeti Iz 56.11; Za 11.4-17); ali istinski pastir je Bog (vidjeti 10-16).
 • [253]Aluzija na Božju kaznu (ovdje rušenje Jeruzalema i deportacija). Ti znakovi označit će dan Gospodov (vidjeti Am 5.18; 8.9; So 1.15).
 • [254]Ezekiel oglašava kraj egzila.
 • [255]Kralj David koji put je bio smatran kao model budućeg kralja (provj. Jr 23.5).
 • [256]*Sion.
 • [257]Seir: vidjeti 25.8 i bilješku.
 • [258]neprijateljstvo Edomovo (Seir) seže u vrijeme osvajanja zemlje Izrael (vidjeti Br 20.20; provj. Ez 25.12 i bilješku).
 • [259]Te dvije zemlje su kraljevstva Jude i Izraela.
 • [260]ljubomora : vidjeti Izl 20.5 i bilješku. - Edom: vidjeti bilješku uz 25.12.
 • [261]Ezekiel se sad obraća zemlji Izraelovoj.
 • [262]Drugi prijevod : ti nećeš više lišavati svoj narod njegove djece (prema starim verzijama i brojnim rukopisima); isto u r. 15.
 • [263]Vidjeti bilješku uz 31.8.
 • [264]Simbol kostura objašnjen je u r.11: to je jedna slika Izraelita.
 • [265]Veoma snažan izraz beznađa izgnanih Izraelita; uspoređuju se s mrtvima, ali Ezekiel im najavljuje povratak u život (r. 12).
 • [266]Juda personificira kraljevstvo Juga (vidjeti 1Krlj 12-13) - Josip, otac Efraimov, personificira plemena kraljevstva Sjevera, nestalo od zauzeća Samarije i deportacije njenih žitelja, 712. g.pr.r.I.Kr.
 • [267]Vidjeti bilješku uz 5.9 i 11.
 • [268]David: vidjeti bilješku uz 34.23.
 • [269]Imena Gog i zemlja Magogova pojavljuju se samo ovdje, u pogl 39 i Stv 10.2-3 tajnovita su. Ona su nesumnjivo simbolična personifikacija neprijatelja; ne treba ih dakle po-kušavati točno geografski locirati - Mesek i Tubal : vidjeti 27.13 i bilješku.
 • [270]pričvršćivale su se kuke u čeljust ili nos ratnih zarobljenika za voditi ih kao stoku (vidjeti 19.9; usporediti 29.4).
 • [271]Vidjeti 27.10; 30.5 i bilješke.
 • [272]pučanstva Armenije.
 • [273]Ovdje to označava Jeruzalem (usp. 5.5).
 • [274]Saba(ili Saba): arabijsko kraljevstvo (vidjeti 1Krlj 10.1; Ps 72.10) - Dedan: vidjeti bilješku uz 25.13 - Tarzis : vidjeti bilješku uz 27.12 - lavići su vjerojatno kraljevi (vidjeti 19.2-3).
 • [275]Drugi prijevod : nećeš li se ti pokrenuti.
 • [276]Vidjeti bilješku uz Izl 20.5.
 • [277]Sve su to znamenja dana GOSPODOVOG ( vidjeti Jr 4.24; provj. Iz 2.10; Jl 4.16).
 • [278]Vidjeti bilješku uz 38.2.
 • [279]Vidjeti bilješku uz 29.5.
 • [280]Vidjeti bilješku uz Iz 40.15.
 • [281]Bodez, mac i sulica.
 • [282]Dolina Prolaznika je možda udubina u dolini Arnon u Moabu, na brdima Abarima; tad bi postojala jedna igra rijeci između tog imena i rijeci "prolaznik", na hebrejeskom oberim - more je Mrtvo more.
 • [283]Neprijateljiuma je uskraćivano pokopavanje, ali nazočnost lješeva Goga uprljala bi stanovnike zemlje (vidjeti 2Krlj 9.37; Jr 8.1-13; Br 19.11).
 • [284]za ukopati®prolaznika: prevedeno prema aramejskom. Drugi prijevod (prema hebrejskom): ukopavajući prolaznike , one koji su ostali.
 • [285]Gomilu kamenja koja će posluziti kao točka reperiranja.
 • [286]Basan, u Transjordaniji (vidjeti 27.6 i bilješku) bijaše slavan po svojem uzgoju stada (vidjeti Am 4.1 i bilješku).
 • [287]Vidjeti bilješku uz 41.21.
 • [288]Rujan-listopad 573 pr.r.I.Kr.
 • [289]Jedno sredstvo za mjerenje.
 • [290]Taj vanjski zid trebao je odvajati sveti od profanog prostora (42.20; usporediti Izl 19.12) isto tako, u Templu iz Kristove epohe, jedna barijera zabranjivala je ulazak poganima u Templ, pod prijetnjom smrtne kazne (vidjeti Dj 21.28) - za termine lakat, pedalj vidjeti u Glosaru pod MJERE. Ezekiel precizira da se radi o jednoj mjeri duljoj od normalnog lakta (52 cm umjesto 45) cm).
 • [291]Vrata Templa, kao vrata utvrđenih gradova iste epohe obuhvaćala su jedan prag koji se otvarao na središnji hodnik sa, s jedne i s druge strane, sobama (loze), ovdje su tri na broju sa svake strane (r. 10, 21) ; te sobe bijahu odijeljene pilonima (r. 9).
 • [292]Prijevod izostavlja jednu rečenicu vjerojatno umetnutu od prepisivača: počev iznutra, jedan stap; on izmjeri predvorje vrata; to je jedno ponavljanje kraja r.7 i r. 8.
 • [293]Podrazumijeva se središnji hodnik; vidjeti bilješku uz r.7 i r. 8.
 • [294]Ovaj je redak preveden prema staroj grčkoj verziji; hebrejski je tekst veoma nejasan.
 • [295]Te loze i ti prozori s rešetkama dopuštali su blisko nadziranje: trebalo je moći spriječiti stranca i bezbožnika da uđe u Templ (vidjeti 44.7, 9, 11).
 • [296]Vrata unutarnjeg trijema identicna su vratima vanjskog trijema, predvorje jednih i drugih otvara se na vanjski trijem (vidjeti r. 8 i 31).
 • [297]Tj. tijelo životinje namijenjene za holokaust. Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [298]Prijevod nesiguran; tekst nerazumljiv - pjevači su imali važnu ulogu u liturgiji Templa ( vidjeti 1Krn 25).
 • [299]Tj. u Templu.
 • [300]Sadok bijaše svećenik izabran od Solomona (vidjeti 1Krlj 2.35); pripadao je Levijevom plemenu (vidjeti 2Krn 5.27-34) a samo su njegovi potomci bili smatrani kao zakoniti svećenici.
 • [301]Stubovi su tu slicili vjerojatno onima u Solomonovom Templu (vidjeti 1Krlj 7.15-22; 2 Krn 3.15-17).
 • [302]Velika dvorana je prva od dvije prostorije koje su činile *svetište; zvala se također i sveto mjesto ( vidjeti 1Krlj 8.8) - širina šatora : prijevod dviju hebrejskih riječi koje se ne povezuju s ničim u rečenici; stra grčka verzija ispušta ih.
 • [303]Unutrašnjost je druga prostorija svetišta, sveto mjesto (r. 4;vidjeti 1Krlj 8.6). Samo čovjek ulazi unutra, Ezekiel ga ne prati.
 • [304]Vidjeti bilješku uz 40.45.
 • [305]Tj. prema zapadu gdje je Mediteran.
 • [306]Drugi prijevod bijahu prekrivena drvetom.
 • [307]Prevedeno prema grčkom; hebrejski nejasan.
 • [308]Vidjeti bilješku uz 1Krlj 7.6.
 • [309]Ovdje je prijevod nesiguran.Tekst cijelog ovog odlomka je veoma težak (r. 1-14).
 • [310]Prevedeno prema starim grčkim i sirijskim verzijama; hebrejski nejasan.
 • [311]Nesiguran prijevod.
 • [312]Svećenici koji prilaze GOSPODU( vidjeti 45.4 i bilješku), tj. "prilaze k stolu“ (vidjeti 44.16) i ”obavljaju službu oltara“ (vidjeti40.46) ”nudeći masno i krv“ (vidjeti 44.15).
 • [313]Vidjeti bilješku uz 41.12.
 • [314]Slava Božja koju je Ezekiel vidio odlaziti u smjeru istoka (vidjeti 10.19; 11.23) pravi obratni put (r.4).
 • [315]Vidjeti 1.1-3.
 • [316]kuća Izraelova : provj. Iz 2.5; 14.2 i bilješke - Kraljevskja nekropola u Jeruzalemu nalazila se u unutrašnjosti mjesta (vidjeti 1Krlj 2.10; 11.43), u depandansama kraljevske palače koja bijaše granična Templu (r. 8; 1Krlj 7.12). Što više, Manase i Amon bijahu ukopani u "vrtu Uza" (vidjeti 2Krlj 21.18,26) možda još bliže Templu.
 • [317]jedan lakat i jedan pedalj: vidjeti bilješku uz 40.5. Lakat, pedalj, Empan : vidjeti u Glosaru pod MJERE - jama je jarak koji okružuje oltar (vidjeti 1Krlj 18.32).
 • [318]"dubina zemlje: neki misle da taj izraz označava jamu spomenutu u r. 13, drugi su skloniji jednom babilonijskom terminu i tu vide bazu oltara.
 • [319]planina-od-Boga: izraz podrijetlom babilonijski koji označava vrh oltara (vidjeti 28.14-16) - o rogovima oltara vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [320]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [321]Sadok : vidjeti bilješku uz 40.46 - za grijehe: tj. u *žrtvu za grijehe.
 • [322]pokora i umilostivljenje; vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA.
 • [323]Vidjeti bilješku uz 40.45.
 • [324]Sol čisti (vidjeti Izl 30.35; 2Krlj 2.20) i daje spasenje (vidjeti Mt 5.13); katkad je simbol saveza (vidjeti Lv 2.13; Br 18.19)
 • [325]sjest će tu : vjerojatno u jednu od soba spomenutih u 40.7; vidjeti bilješku na tom mjestu - objed je onaj koji prati stanovita ŽRTVOVANJA (vidjeti na primjer 18.6 i bilješku; Lv 6.11, 221).
 • [326] Usp. Iz 2.5; 14.2 i bilješke.
 • [327]stranci: ne-Izraeliti bijahu katkada korišteni u Templu na potčinjenim položajima (vidjeti Joz 9.27; Ezd 2.55; 8.20).
 • [328]Grijeh levita je da su se pustili povući u idolatriju (r. 12) u malim lokalnim svetištima čiji bijahu svećenici. U budućem Templu oni će biti zaduzeni samo drugorazrednim ulogama (r. 13-14).
 • [329]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [330]Vidjeti bilješku uz 40.46.
 • [331]Zabrana svećenicima da nose vunu, poznata jednako Kanaancima i Egipćanima, nesumnjivo je dana zbog brige za čistoću (vidjeti r. 18).
 • [332]Prema starim koncepcijama, svetost bijaše kao jedna sila, koja se prenosila s božanstva na kultne predmete, liturgijsku odjeću, etc., i onima koji bi ih dodirivali (vidjeti Izl 30.29). Ova strahovita snaga mogla je uništiti one koji nisu imali potrebnu ritualnu pripremu (vidjeti 2S 6.6-7).
 • [333]Vidjeti 2.34 i bilješku.
 • [334]predujam: ono sto je uzeto od stada i žetve da bi bilo ponuđeno kao žrtva.
 • [335]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [336]Prevedeno prema grčkom; hebrejski nejasan - ti levitski gradovi su nabrojani (vidjeti Lv 25.33-34; Br 35.1-8) u Jos 21.1-42 i 1Krn 6.39-66 , gdje se nabraja 48).
 • [337]Vidjeti bilješku uz 41.12.
 • [338]efa, bat, homer vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [339]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [340]libacije : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [341]prvi u mjesecu : mjesec nisan, vidjeti u Glosaru pod Kalendar - okajanje (pokora) : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [342]Vidjeti bilješku uz 40.45.
 • [343]Prvi znak združivanja u samo jedno slavljenje blagdana Pashe (vidjeti Izl 12.1-11) i blagdana beskvasnih kruhova (vidjeti Izl 12.15-20; provj. Lv 23.5-6). O tim blagdanima, vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [344]milodar: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA; od jedne efe: vidjeti u Glosaru pod mjere.
 • [345]Blagdan Šatora, slavljen u sedmom mjesecu ili mjesecu Tisri , vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [346]Ovdje je to jedini slučaj gdje su laici prihvaćeni kroz istočna vrata (usporediti 44.1-3; 46.12).
 • [347]milodar: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA - hin, efa: vidjeti u Glosaru pod Mjere.
 • [348]vrata od Negeva : južna vrata (vidjeti 47.19) - u dane blagdana, svjetina je brojna; narod tada treba ulaziti u Templ u procesiji i slijediti ustanovljeni itinerer. Princ osobno treba se prilagoditi tom zajedničkom pravilu (vidjeti r. 10).
 • [349]milodar: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA - hin, efa : vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [350]Vidjeti Lv 25.8-10.
 • [351]Vidjeti bilješku uz 44.19.
 • [352]stisnut: nesiguran prijevod jedne nepoznate hebrejske rijeci - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [353]Kuhinje za narod su različite od onih svećenićkih (vidjeti r. 20).
 • [354]Kuća: vidjeti bilješku uz 40.45 - desna strana je prema jugu.
 • [355]Vidjeti 40.3 i bilješku - lakat ; vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [356]Araba: vidjeti bilješku uz Iz 33.9 - more Mrtvo more; njegova voda je tako slana da u njemu nema živih bića, otud potreba da njegove vode budu pročišćene (usporediti Izl 15.23-25; 2Krlj 2.21-22).
 • [357]Ein-Gedi : grad na zapadnoj obali Mrtvog mora. Ein-Eglaim: grad nesigurne identifikacije - veliko more: Mediteran.
 • [358]Josip je primio dva dijela, jer je imao dva sina : Efraima i Manaseja koji bijahu usvojeni od patrijarha Jakova (vidjeti Stv 48) i od tada su računani u dvanaest plemena Izraelovih (r. 21) s ostalim Jakovljevim sinovima.
 • [359]Vidjeti bilješku uz 47.10.
 • [360]Izvjesna podrucja Transjordanije bijahu dana izraelitskim plemenima, međutim ona ne čine dio baštine obećane od Boga (vidjeti Br 34.12; Joz 22.19,29) - istočno more : Mrtvo more.
 • [361]Negev : bezvodno područje na jugu Judeje; ovaj izraz često označava jug.
 • [362]Tj. stranci nastanjeni u Izraelu, vidjeti 14.7 i bilješku.
 • [363]U ovom opisu more je Mediteran - dijelovi područja dani svakom plemenu su usporedne trake, od kojih svaka zauzima svu širinu zemlje; ima ih sedam na sjeveru od dijela Gospoda, grada i princa(r. 8-22), i pet na jugu.
 • [364]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE - more : vidjeti bilješku uz r. 1.
 • [365]Vidjeti bilješku uz 47.19.
 • [366]Sadok: vidjeti bilješku uz 40.46.
 • [367]Izraz prvine zemlje (vidjeti u Glosaru) korišten je ovdje u smislu "najbolje u zemlji", "najsvetiji dio".
 • [368]lakata: vidjeti u glosaru pod mjere.
 • [369]Negev : vidjeti bilješku uz 47.19 - morska strana : vidjeti bilješku uz 48.1.
 • [370]do obale mora: vidjeti bilješku uz 48.1.
 • [371]do obale Negeva: vidjeti bilješku uz 47.19.
 • [372]Prijevod pretpostavlja da je ovaj redak nekompletan, usporediti r. 32, 33 i 34 - lakat : vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [373]Vidjeti bilješku uz 47.19.
 • [374]Vidjeti bilješku uz 48.1.
 • [375]Ovo ime moze biti primjereno onome Emanuelovom (vidjeti Iz 7.14 i bilješku).