Spisak Židova pridošlih iz Palestine

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Spisak Židova pridošlih iz Palestine


Spisak Židova pridošlih iz Palestine[uredi]

5 Moj Bog mi stavi u srce sastaviti plemenitaše, sudske činovnike i puk za obaviti popis. Ja nađoh knjigu popisa onih koji bijahu uzišli u početku i tu nađoh ovako zapisano3:
6 Evo onih iz pokrajine koji, među izgnanim zatvorenicima oni koje Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše izgnao uspeše se i vratiše u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad. 7 Oni dođoše sa Zorobabelom, Jozueom, Nehemijom, Azarijaom, Ramijaom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanaom. Broj ljudi puka Izraelova: 8 sinovi Pareoševi: 2.172;9 sinovi Šefatajevi: 372; 10 sinovi Arahovi: 652; 11 sinovi PahatMoabvljevi, tj. sinovi Ješuavljevi i Joabovi: 2.818; 12 sinovi Elamovi: 1.254; 13 sinovi Zatuvljevi: 845; 14 sinovi Zakajevi: 760; 15 sinovi Binujevi: 648; 16 Sinovi Bevajevlji: 628; 17 sinovi Azgadovi: 2.322 18 sinovi Adonikamovi: 667;19 sinovi Bigvajevi: 2.067; 20 sinovi Adinovi: 655; 21 sinovi Aterovi, tj. Jehizkijavljevi: 98; 22 sinovi Hašumovi: 328; 23 sinovi Bešajevi: 324; 24 sinovi Harifovi:112; 25 sinovi iz Gabaona: 95; 26 sinovi iz Betlehema i iz Netofa: 188; 27 ljudi iz Anatota: 128; 28 ljudi iz BetAzmaveta: 42; 29 sinovi iz KirijatArima, Kefira i Beerota: 743; 30 sinovi iz Rame i Geva: 621; 31 ljudi iz Mikmasa: 122; 32 ljudi iz Betela i Aja: 123; 33 sinovi iz Neba: 52; 34 sinovi jednog drugog Elama : 1.254; 35 sinovi Harimovi: 320; 36 sinovi iz Jerihona: 345; 37 sinovi iz Loda, Hadida i Ona: 721; 38 sinovi iz Senaaa: 3.930.
39 Svećenici: sinovi Jedajavljevi, tj. kuće Jozuevljeve:973; 40 sinovi Imerovi: 1.052; 41 sinovi Pašehurovi: 1.247; 42 sinovi Harimovi: 1.017.
43 *Leviti: sinovi Ješuavljevi i Kadmielovi, tj. sinovi Hodavijavljevi: 74.
44 Pjevači: sinovi Asafovi: 148.
45 Vratari: sinovi Šalumovi: sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akuvljevi, sinovi Hatitovi, sinovi Šovajevi, svega: 138.
46 Posluživači: sinovi Sihajevi, sinovi Hasufavljevi, sinovi Tabaotovi, 47 sinovi Kerosovi, sinovi Siavljevi, sinovi Padonovi, 48 sinovi Levanavljevi, sinovi Hagavavljevii, Šalmajevi, 49 sinovi Hananovi, sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, 50 sinovi Reajavljevi, sinovi Resinovi, sinovi Nekodavljevi, 51 sinovi Gazamovi, sinovi Uzavljevi, sinovi Pazeahovi, 52 sinovi Bezajevi, 50 sinovi Asnavljevi, sinovi Meunimovi, sinovi Nefusimovi, 53 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufavljevi, sinovi Harhurovi, 54 sinovi Baslitovi, sinovi Mehidavljevi, sinovi Haršavljevi, 55 sinovi Barkosovi, sinovi Sizeravljevi, sinovi Tamahovi, 56 sinovi Nesiahovi, sinovi Hatifavljevi.
57 Sinovi slugu Solomonovih : sinovi Sotajevi, sinovi Soferetovi, sinovi Peridavljevi, 58 sinovi Jaalavljevi, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi, 59 sinovi Šefatijavljevi, sinovi Hatilovi, sinovi PokeretHaSevaimovi, sinovi Amonovi. 60 Svih posluživači i sinovi slugu Solomonovih: 392.
61 A evo onih koji su se uspeli iz TelMelaha, TelHarša, Kerub Adana i Immera i koji nisu mogli poznati da li njihov očinski dom i njihov rod bijahu sigurno iz Izraela: 62 sinovi Delajavljevi, sinovi Tobijavljevi, sinovi Nekodavljevi: 642; 63 i neki među svećenicima: sinovi Hobajavljevi, sinovi Hadokovi, sinovi Barzilajevi oni koji bijahu uzeli žene među kćerima Barzilaja Galadita i bijahu bili nazvani njegovim imenom. 64 Ti ljudi potražiše svoj zapisani rodoslov, ali ga ne nađoše; tad ih se oglasi nečistim, isključi iz svećeničke službe. 65 A upravitelj njima reče da ne jedu *presvete hrane, sve dok se jedan svećenik ne predstavi za Urim i za Tumim.
66 Sabor u cjelini brojaše 42.360 osoba, 67 a da se ne računaju njihove sluge i sluškinje kojih bijaše 7. 337; oni imaše 245 pjevača i pjevačica; 68 deva: 435; magaraca: 6.720. 69 Jedan dio obiteljskih poglavara dade darove za radove. Upravitelj dade u riznicu tisuću drahmi zlata, 50 kupa, 530 svećenićkih tunika. 70 Izvjesni poglavari obitelji dadoše u radnu riznicu 20.000 zlatnih drahmi i 2.200 mina srebra, 71 a ono što dade ostatak naroda bi 20.000 zlatnih drahmi, 2.000 mina srebra i 67 svećeničkih tunika.
72 Tada svećenici, leviti, vratari, pjevači i svi Izraeliti smjestiše se u svoje gradove. Sedmi mjesec1 stiže, a sinovi Izraelovi stanovaše u svojim gradovima.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif