Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Bog izabire Mojsija za osloboditi Izrael

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Bog izabire Mojsija za osloboditi Izrael

 • 23 Za vrijeme tog dugog perioda, kralj Egipta umrije. Sinovi Izraelovi stenjahu i vapiše pod ropstvom.
 • 24 Bog ču njihove žalbe; Bog se sjeti svojeg *saveza s Abrahamom, Isakom i Jakovom.
 • 25 Bog vidje sinove Izraelove; Bog opazi…
 • 3 1 Mojsije je napasao stado svojeg punca Jetroa, svećenika madijanskog. On odvede stado preko pustinje i stiže u Božju planinu, u Horeb[12].
 • 2 *Anđeo GOSPODOV mu se pokaza u jednom plamenu, usred grmlja. On ga pogleda : grmlje je bilo u plamenu, ali nije izgorjelo.
 • 3 Mojsije reče: » Skrenut ću i pogledati to veliko priviđenje: zašto grm ne sagorjeva? «
 • 4 GOSPOD vidje da je on skrenuo vidjeti, i Bog ga pozva iz grma: » Mojsije! Mojsije! « On reče: » Evo me ! «
 • 5 On reče : » Ne pripribližavaj se ovamo! Skini svoje sandale sa svojih nogu, jer ovo mjesto gdje stojiš jest *sveta zemlja. «
 • 6 On reče: » Ja sam Bog tvojeg oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. « Mojsije pokri svoje lice, jer se plašio gledati Boga.
 • 7 GOSPOD reče: » Ja sam vidio bijedu svojeg puka u Egiptu i čuo ga kričati pod udarcima njegovih stražara. Da, ja poznajem njegove patnje.
 • 8 Ja sam sišao za osloboditi ga iz ruku Egipćana i dovesti ga u dobru i prostranu zemlju, u zemlju gdje kipti od mlijeka i meda[13], u mjesto Kanaanaca, Hitita, * Amorita, Perizita, Hivita i Jebuzita.
 • 9 A sada, pošto su krici sinova Izraelovih došli sve do mene, pošto sam vidio teret kojim su ih Egipćani pritisli,
 • 10 idi, sada; ja te šeljem prema Faraonu, izvedi iz Egipta moj narod, sinove Izraelove. «
 • 11 Mojsije reče Bogu: » Tko sam ja za ići pred Faraona i izvesti sinove Izraelove iz Egipta? «
 • 12 - » Ja sam s tobom, reče on. Evo znaka da sam te ja poslao: kad budeš izveo puk iz Egipta, služit će te Bogu u ovoj planini. «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)