Potomci Davidovi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Potomci Davidovi

Potomci Davidovi[uredi]

3 1 Evo sinova Davidovih koji mu se rodiše u Hebronu: prvorođeni Amnon, od Ahinoam iz Izreela; drugi Daniel, od Abigaile iz Karmela; 3 treći, Absalom sin od Maakae, kćeri Talmaja, kralja Gešura; četvrti Adonias, sin Haguite; 3 peti, Šeftaja, od Abitale; šesti, Jitream od Eglae njegove žene. 4 Svih šest rodi se njemu u Hebronu. On vladaše ondje sedam godina i šest mjeseci, i tijekom 33 godine, on vladaše u Jeruzalemu.
5 Evo onih koji se njemu rodiše u Jeruzalemu: Šimea, Šobab, Natan i Solomon, sve četvorica od BatSuae, kćeri Amielove. 6 Potom Jihbar, Elišua, Elifelet, 7 Nogah, Nefeg, Jafija, 8 Elišama, Eliada i Elifelet: devetorica sveukupno.
9 To su svi sinovi Davidovi, osim sinova od suložnica1. Tamar bijaše njegova sestra. 10 Sinovi Solomonovi: Roboam, Abija njegov sin, Aza njegov sin, Jozafat njegov sin, 11 Joram njegov sin, Akhazias njegov sin, Joas njegov sin, 12 Amazias njegov sin, Azarias njegov sin, Jotam njegov sin, 13 Akhaz njegov sin, Ezekias njegov sin, Manase njegov sin, 14 Amon njegov sin, Jozias njegov sin: prvorođeni Johanan, drugi Jojakim, treći Sedecias, četvrti Šalum. 16 Sin Jojakinov: Jekonija njegov sin, Sedecias njegov sin.
17 Sin Jekonija zatvorenika: Šaltiel njegov sin, 18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamija, Hošama i Nedabija. 19 Siniov Pedajavljevi: Zorobabel i Šimej; sinovi Zorobabelovi: Mešulam, Hananija i Šelomit njihova sestra. 20 Sinovi Mešulamovi  : Hašuba, Ohel, Berekia, Hasadija, JušavHezd: petorica ukupno. 21 Sinovi Hananijini: Pelatija i Ješaja, sinovi Refajavljevi, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijavljevi. 22 sin Šekanijavljev: Šemaja. Sinovi Šemajavljevi: Hatuš, Jiguel, Bariah, Nearija i Šafat: šestorica ukupno. 23 Sinovi Nerajavljevi: Elioenaj, Hizkija i Azrikam: trojica ukupno. 24 Sinovi Elioenajevi: Hadavjahu, Eliašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani: sedmorica sveukupno.