Početak Akhazove vladavine

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Početak Akhazove vladavine

Početak Akhazove vladavine[uredi VE]

(2 Krlj 16.16)
28 Akhaz imade dvadeset godina kad postade kraljem. On ne činiše kao David, njegov otac1, ono što je pravo u očima GOSPODOVIM. 2 Već on slijediše putove kraljeva Izraelovih i čak načini idole za *Baale. On sam nuđaše *tamjan u dolini BenHinom i spali svoje sinove vatrom, slijedeći gnustostima bezbožnika koje GOSPOD bijaše izvlastio pred sinovima Izraelovim2. 4 On nudiše *žrtve i spaljivaše tamjane na *visokim mjestima, na brijegovima i pod svim ozelenjelim drvetima .
5 Tada GOSPOD njegov Bog izruči njega u ruke kralja *Arama, koji ga potuče, zarobi mu veliki broj zatvorenika i odvede ih u Damask. On bi takoàđer izručen u ruke kralju Izraela, koji mu nanese jedan strahovit poraz. 6 Pekah, sin Remalijahua, ubi za samo jedan dan 120.000 Judinih ljudi, sve srčanih bojovnika, jer oni bijahu napustili GOSPODA, Boga svojih otaca. 7 Zikri, prvak Efraima, ubi Mazejahua, kraljevog sina, Azrikama, upravitelja palače, i Elkana, drugog iza kralja. 8 Sinovi Izraelovi zarobiše kod svoje braće 200.000 osoba, žena, dječaka i djevojčica, oni im također uzeše jedan obilat plijen i odnesoše ga u Samariju.
9 Ondje, bijaše jedan *prorok GOSPODOV zvan Oded, koji iziđe ispred vojske koja stizaše u Samariju i reče im: ” Evo kako, slijedom svojem gnjevu protiv Jude, GOSPOD, Bog vaših otaca, njih je predao vama u ruke, a vi ste ubijali u gnjevu koji je je dopro do neba. 10 A sada, ti sinovi Jude i Jeruzalema, vi govorite da ćete ih podvrgnuti kao robove i kao sluškinje! Niste li vi, vi naročto, odgovorni za grijeh prema GOSPODU svojem Boguđ 11 Sada, slušajte me i otpustite zatvorenike koje ste zarobili kod svoje braće, jer žestina gnjeva GOSPODNJEG bit će na vama.“ 12 Među poglavarima sinova Efraimovih, podigoše se ljudi, Azarijahu sin Jehonananov, Berekijahu sin Mešilemetov, Jehizikjahu, sin Šalumov i Amaza sin Hadlajev, protiv onih koji dolaziše iz pohoda 13 i oni im rekoše: ” Ne dovodite ovamo zatvorenika, jer mi ćemo biti krivci za jedan grijeh protiv GOSPODA. Vi govorite tako da ćete dodati našem grijehu i našim grješkama, dok je već težak naš grijeh i gnjev njegov je nad Izraelom!“ 14 Bojovnici se odrekoše zarobljenika i plijena, u nazočnosti poglavara i sveg sabora. 15 Potom poimenično označeni ljudi se podigoše i okrijepiše zatvorenike: plijenom oni odjenuše sve one koji bijahu goli i dadoše im habite, obuću, hrane, pića i masti za vidanje rana, potom odvezoše na magarcima sve hrome i odvedoše ih točno do Jerihona, grada palmi, kod njihove braće. Potom se oni vratiše u Samariju.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif