Nova prijetnja protiv Goga

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Nova prijetnja protiv Goga


  • 39 1 ” Ti, sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo protiv Goga; ti ćeš reći: ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv tebe, Gože, veliki prinče Mešeka i Tubala1. 2 Ja ću te

premjestiti, ja ću te voditi, ja ću ti pokazati krajnji sjever, i ja ću te dovesti protiv planina Izraelovih. 3 Ja ću te udariti da tvoja lijeva ruka ispusti luk, a ja ću dati da padnu strijele iz tvoje

desne ruke. 4 Ti ćeš pasti na planinama Izraelovim, ti, svi tvoji eskdroni i narodi koji su s tobom. Ja ću te dati za hranu lješinarima, svemu što leti, i zvijerima divljim2 . 5 Ti ćeš pasti u golom

polju; jer ja sam govorio proročanstvo Gospodina BOGA. 6 Ja ću poslati jednu vatru u Magog i kod žitelja otočkih3 koji su u sigurnosti; tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD. 7 Ja ću

obznaniti svoje sveto *ime u sred mojeg naroda Izraela i neću dopustiti oskvrnuti svoje sveto ime. Tada će narodi spoznati da sam ja GOSPOD, svet u Izraelu. 8 Evo, to dolazi, to je stiglo

proročanstvo Gospodina BOGA to je dan o kojem sam ja govorio. 9 Stanovnici gradova Izraelovih izići će, oni će zapaliti jednu vatru, oni će napraviti jednu žeravnicu od svojeg bojnog oruđa: štitova, velikih i malih, lukova i strijela, oružja za pesnicu1 i kopalja; imat će

oni čime ložiti vatru tijekom sedam godina. 10 Ne će oni trebati sakupljati drva po polju, ni sjeći drveta po šumama, jer s ovim bojnim oruđima ložit će vatru. Oni će orobiti one koji su njih

robili, oni će pljačkati one koji su njih pljačkali proročanstvo Gospodina BOGA. 11 Tada, u onaj dan, ja ću ondje postaviti jednu grobnicu za Goga, jedan grob u Izraelu, dolinu Prolaznika, istočno od mora2 ona presijeca put prolaznicima. Ondje će se pokopati Gog i svo

njegovo mnoštvo i nazvat će se Dolinom Mnoštva Gogovog. 12 Trebat će sedam mjeseci kući Izraelovoj za pokopati ih da bi *očistili zemlju3. 13 Sve će ih pučanstvo pokapati, ono će biti

ponosno u dan kad se ja budem proslavio proročanstvo Gospodina BOG. 14 Bit će stalno ljudi odvojenih za prolaziti zemljom, za ukopavati mrtve uz pomoć prolaznika4, za očistiti zemlju od

onih koji su ostali gore. Na kraju sedam mjeseci, oni će se staviti u potragu. 15 Zaduženi da prijeđu zemlju, oni će ju prokrstariti i vide li ljudske kosti, oni će pokraj njih napraviti jedan humak1 sve dok grobari ne budu ih ukopali u Dolini Mnoštva Gogova.

16 Bit će čak i jedan grad čije će ime biti Hamona Mnoštvo i tako c≥åe oni očistiti zemlju. 17 Slušaj sine čovjekov; ovako govori Gospodin BOG: reci pticama, svemu što leti, svim divljim životinjama: Skupite se, dođite, sastanite se od svuda radi *žrtve koju ću ja ponuditi za vas,

jednu veliku žrtvu na planinama Izaraelovim. Vi ćete moći jesti mesa, piti krvi; 18 jesti mesa junaka, piti krvi prinčeva zemaljskih; to su ovnovi, janjad, jarci, bikovi, oni su svi životinje

utovljene iz Bašana2 . 19 Vi ćete moći jesti masnoću do sitosti, piti krv sve do pijanstva: to je žrtva koju činim za vas. 20 Za mojim stolom vi ćete se nasititi konja i tegleće marve, životinja svih ratnika

proročanstvo Gospodina BOGA. 21 Ja ću staviti svoju slavu među narode; svi narodi vidjet će suđenje koje ću ja izvršiti, ruku koju ću postaviti na njih. 22 Tada, od vog dana i do budućnosti, kuća Izraelova znat će da sam ja GOSPOD njen Bog.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif