Potomci Simeonovi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Potomci Simeonovi

Potomci Simeonovi[uredi]

24 Sinovi Simeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, Šaul; 25 Šalum njegov sin, Mivsam njegov sin. 26 Sin Mišmajev: Hamuel njegov sin, Zakur njegov sin, Šimej njegov sin.
27 Šimej imade šesnaest sinova i šest kćeri; ali njegova braća ne imadoše mnogo sinova, sve njihove obitelji ne biše tako brojne kao sinovi Judini.
28 Oni nastaniše BerŠebu, Molad, HasarŠaual . 29 Bilhu, Esem, Tolad, 30 Betuel, Hormu, Siklag, 31 BetMarkavot, HasarSuzim, BetBirej, Šaaraim. To biše njihovi gradovi sve do vladavine Davidove1 32 i njihova sela: Etam, Ain, Rimon, Token, Ašan: pet gradova, 33 i sva njihova sela koja bijahu uokolo tih gradova sve do Baala. To biše njihova previvališta i njihove vlastite liste rodoslovne.
34 Mešobab, Jamlek, Joša sin Amasijavljev, 35 Joel, Jehu sin Jošibijavljev, sin Serajavljev, sin Azielov, 36 Elioenaj, Jaakoba, Ješohaja, Azaja, Adiel, Jezimiel, Benaja, 37 Ziza, sin Šifejev, sin Alonov, sin Jedajavljev, sin Šimrijev, sin Šemajavljev: 38 Oni, koji su upravo imenovani, biše poglavarima u svojim obiteljima, a njihove se obitelji mnogo uvećaše. 39 Oni odoše na ulaz Gedera sve do na istok doline, u potrazi za ispašom za svoja stada; 40 oni nađoše tuste i dobre ispaše a zemlja bijaše prostrana, mirna i spokojna, jer oni koji ju nekada nastanjivaše potjecaše od Šama2. 41 Ti ljudi, koji biše upravo spomenuti, dođoše dakle u vrijeme Ezekiasa, kralja Jude, uništiše njihove šatore i zaklone koji se nalaziše ondje i posvetiše ih zabrani1 sve do ovog dana. Oni stanovaše na njihovom mjestu, jer bijaše ondje ispaše za njihovu sitnu stoku.
42 Nekji od Simeonovih sinova odoše u planinu Seir: 500 ljudi s, na čelu, Pelatijaomù, Nearijaom, Refaijaom i Uzielom, sinovima Jišejevim. 43 Oni potukoše ostatak preživjelih Amaleka2 i stanovaše ondje sve do ovog dana.