Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Razmještaj plemena u taboru

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Razmještaj plemena u taboru

 • 2 1 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 2 » Sinovi Izraelovi taborovat će svaki u svojoj vojnoj grupi, pod stijegom[8] svojeg plemena; oni će taborovati uokolo *šatora susretanja, na jednoj izvjesnoj udaljenosti.
 • 3 Naprijed, prema istoku, taborovat će armije[9] koje formiraju grupu Judinog tabora. Glava sinova Judinih je Nahšon, sin Aminadavljev:
 • 4 njegova armija ima brojnost od 74.600 ljudi.
 • 5 S njim će taborovati: pleme Isakar (7) i pleme Zabulon (7). Glava sinova Isakarovih je Netanel, sin Suarov:
 • 6 njegova armija ima brojnost 54.400 ljudi.
 • 7 A glava sinova Zabulonovih, Eliav, sin Helonov;
 • 8 njegova armija ima brojnost od 57.400 ljudi.
 • 9 Ukupna brojnost Judinog tabora: 186.400 za tri armije. Oni će polaziti prvi.
 • 10 Na jugu, armije koje formiraju grupu tabora Rubenovog. Glava sinova Rubenovih jest Elisur, sin Šedeurov;
 • 11 njegova armija ima brojnost od 46.500 ljudi.
 • 12 Taborovat će s njim pleme Simeonovo (14) i pleme Gadovo (12). Glava sinova Šimunovih jest Šelumiel, sin Surišadajev;
 • 13 njegova armija ima brojnost od 59.300 ljudi;
 • 14 i glava sinova Gadovih, Eliazaf, sin Reuelov;
 • 15 njegova armija ima brojnost od 45.600 ljudi.
 • 16 Ukupna brojnost Rubenovog tabora: 151.450 za tri armije. Oni će polaziti drugi.
 • 17 Potom će polaziti šator susretanja - tabor *levita - u središtu tabora. Polazi se u rasporedu kako se taboruje, svatko u svojem redu, jedna grupa za drugom.
 • 18 Na zapad, armije koje formiraju grupu tabora Efraimovog. Glava sinova Efraimovih jest Elišama, sin Amihudov;
 • 19 njegova armija ima brojnost od 40.500 ljudi.
 • 20 S njim, pleme Manaseovo (22) i pleme Benjaminovo (20). Glava sinova Manaseovih jest Gameliel, sinovi Pedašurovi;
 • 21 njegova armija ima brojnost od 32.200 ljudi.
 • 22 A glava sinova Benjaminovih, Avidan, sinovi Gideonovi;
 • 23 njegova armija ima brojnost od 35.400 ljudi.
 • 24 Ukupna brojnost tabora Efraimovog: 108.100 za sve tri armije. Oni će polaziti kao treći.
 • 25 Na sjeveru, armije koje formiraju grupu tabora Danovog. Glava sinova Danovih jest Ahiezer, sin Amišadajev;
 • 26 njegova armija ima brojnost od 62.700 ljudi.
 • 27 Taborovat će s njim: pleme Ašerovo (29) i pleme Neftalijevo (27). Glava sinova Ašerovih jest Paguiel, sin Okranov;
 • 28 njegova armija ima brojnost od 41.500 ljudi.
 • 29 A glava sinova Neftalijevih, Ahira, sin Einanov;
 • 30 njegova armija ima brojnost od 53.400 ljudi.
 • 31 Ukupna brojnost tabora Danovog: 157.600. Oni će polaziti kao posljednji, jedna grupa za drugom. «
 • 32 Evo brojnosti sinova Izraelovih računanih po plemenima, ukupne brojnosti taborâ računanih po armijama: 603.550.
 • 33 Leviti ne sudjeluju u popisu sinova Izraelovih; takva bijaše zapovijed dana po GOSPODU Mojsiju[10].
 • 34 To je ono što učiniše sinovi Izraelovi. To je bilo usklađujući se sa zapovijedi GOSPODOVOM danom Mojsiju kako su taborovale grupe armija i kako su polazile po zadrugama i obiteljima.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)