Besjeda Senakeribovog pobočnika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Besjeda Senakeribovog pobočnika
Besjeda Senakeribovog pobočnika[uredi]

(Iz 36.222; 2Krn 32.916)
17 Kralj Asirije posla iz Lakiša u Jeruzalem kod kralja Ezekiasa vrhovnog zapovjednika, višeg časnika i pobočnika, praćene od

jedne velike

vojske. Oni se uspeše i stigoše u Jeruzalem. Oni se uspeše, stigoše i stadoše pokraj kanala iz gornjeg spremišta vode, na cesti iz

iz

Fulonskog polja2. 18 Oni zatražiše kralja. Zapovjednik palače Elijakim, sin Hilkijahua, tajnik šebna i poklisar Joah, sin Azafov,

iziđoše pred

njih. Pobočnik im
reče: ” Recite Ezekiasu: Ovako govori veliki kralj, kralj Asirije: Koje je to pouzdanje na koje se ti oslanjaš? 20 Ti si rekao: Dostaje

mi jedna

riječ za dobiti savjet i snagu u ratu! U koga si ti dakle stavio svoje povjerenje za pobuniti se protiv mene? 21 Evo kako si ti svoje


pouzdanje stavio na trsku slomljenu, na Egipat, koji prodire i probija ruku onome tko se osloni na nju: takav je *Faraon, kralj

Egipta, za sve

one koji se pouzdaju u njega! 22 Da ste mi rekli: U GOSPODA, našeg Boga, mi smo stavili naše povjerenje! Ali, nije on taj čija je
  • visoka
mjesta i oltare uništio Ezekias govoreći Judi i Jeruzalemu: Pred ovim oltarom vi se klanjate? 23 Baci dakle jedan izazov mojem

gospodare

kralju Asirije i ja ću ti dati 2.000 konja ako si ti možeš priskrbiti toliko jahača da ih uzjašu! 24 Kako bi ti mogao potisnuti jednog


jednostavnog upravitelja, najmanjeg slugu mojeg gospodara, ti koji si se pouzdao u Egipat za kola i konjanike1? 25 Uostalom, je

li to bez

dozvole GOSPODOVE da se ja uspinjem protiv ovog mjesta da bih ga uništio? To je GOSPOD koji mi je rekao: Uspni se protiv

te zemlje i

uništi ju2! “
26 Elijakim, sin Hilkijahua, šebna i Joah rekoše pobočniku: ” Govori tvojim slugama aramejski, jer ga mi razumijemo; ali ne govori

nam

judejski1 na uši narodu koji je na zidu. “ 27 Pobočnik im odgovori: ” Je li to tvojem gazdi i tebi poslao me moj gospodar reći ove

riječi? Nije

li to ljudima koji sjede na zidu i koji će biti primorani kao i vi jesti svoje izmetine i piti svoju mokraću2? “ Pobočnik ustade i

povika jednim

snažnim glasom na judejskom jeziku; on reče ovim riječima: ” Poslušajte riječi velikog kralja, kralja Asirije! 29 Ovako govori kralj:

Nek' vas

Ezekias ne prevari, jer vas ne može izbaviti iz mojih ruku! 30 Nek' vas Ezekias ne uvjeri da povjerujete u GOSPODA govoreći:

Sigurno će

nas GOSPOD osloboditi; ovaj grad neće biti izručen u ruke kralju Asirije! 31 Ne poslusåajte Ezekiasa, jer ovako govori kralj

Asirije:

Povežite se prijatestvom sa mnom3, predajte se meni, i svaki od vas jest će plodove iz svog vlastitog vinograda i svojeg

smokvika i pit će

vodu iz svoje žusterne, 32 čekajući da vas ja dođem uzeti za odvesti u zemlju kao što je vaša, jednu zemlju žita i novog vina,

jednu zemlju

kruha i vinograda, jednu zemlju svježeg ulja od maslina i meda, i tako će te vi živjeti, a ne će te umrijeti. Ne slušajte Ezekiasa jer

vas on vara

govoreći: GOSPOD će nas osloboditi! 33 Bogovi naroda jesu li mogli osloboditi njihovu vlastitu zemlju iz


ruku kralja Asirije? 34 Gdje su bogovi Hamata i Arpada? Gdje su bogovi Sefarveina, Hena i Iva? Jesu li oni oslobodili Samariju1

iz mojih

ruku? 35 Koji od svih tih bogova je mogao osloboditi dvoju zemlju iz ruku mojih, a da GOSPOD može osloboditi Jeruzalem iz

mojih ruku?

“ 36 Narod sačuva tišinu i ne odgovori mu ni jedne riječi, jer zapovijed kraljeva bijaše: ” Vi mu neće te odgovoriti! “


37 Zapovjednik palače Eliakim, sin Hilkijahua, tajnik šebna i poklisar Joah, sin Azafa, vratiše se Ezekiasu, rastrgane *odjeće, i

priopćiše mu

riječi pobočnikove.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif