Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Bog otkriva svoje ime Mojsiju

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Bog otkriva svoje ime Mojsiju

 • 13 Mojsije reče Bogu: » Evo! Ja ću ići prema sinovima Izraelovim i reći ću im: Bog vaših otaca
 • poslao me prema vama. Ako mi kažu: » Koje je njegovo * ime - što ću im reći?«
 • 14 Bog reče Mojsiju: » JA JESAM KOJI ĆU BITI[14]«. On reče: » Ovako ćeš govoriti sinovima Izraelovim: JA JESAM poslao me prema vama. «
 • 15 Ovako ćeš također govoriti sinovima Izraelovim: GOSPOD[15], Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, poslao me prema vama. To je moje ime zauvijek, tako će me se zazivati iz doga u doba.
 • 16 Idi, prikupi * starješine Izraelove i reci im: GOSPOD, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, pokazao mi se govoreći: Odlučio sam djelovati u vašu korist, radi onog što su vam učinili u Egiptu
 • 17 i ja sam rekao: Ja ću vas odvesti iz bijede Egipta prema zemlji Kanaan, Hitita, * Amorita, Perezita, Hivita i Jebuzita, prema zemlji kiptećoj od mlijeka i meda[16].
 • 18 - Oni će poslušati tvoj glas [17] i ti ćeš ući, ti i starješine Izraelove kod kralja Egipta; vi će te mu reći: GOSPOD, Bog Hebreja, se nama predstavio; a sada, treba nam ići tri dana u pustinju za * žrtvovati GOSPODU, našem Bogu.
 • 19 - Ali ja znam da kralj Egipta vama neće dopus - -iti otići, osim ako ne bude prinuđen jednom čvrstom rukom[18].
 • 20 Ja ću dak- le pružiti svoju ruku i udarit ću Egipat svim čudima[19] koja ću načiniti u njegovoj sredini -. Poslije čega -, on će vas pustiti otići.
 • 21 Ja ću tom puku dodijeliti naklonost Egipćana; i tada, kad vi odete, neće te otići prazniha ruku:
 • 22 svaka će žena zaiskati u svoje susjede i domaćice u njenoj kući, srebreninu, zlatninu i ogrtače; vi će te ih staviti na svoje sinove i svoje kćeri. Tako će te oplijeniti Egipćane. «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)