Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Faraon progoni Izraelite (2)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Faraon progoni Izraelite (2)

 • 14 1 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 2 »Reci sinovima Izraelovim da dođu taborovati ispred Pi-Hahirota, između Migdola i mora - to je ispred Baal-Cefona[89], točno preko puta, gdje će te vi taborovati, na rubu mora - ;
 • 3 tada, *Faraon reći će sinovima Izraelovim: Evo ih kako zemljom lutaju izluđeni! Pustinja se zatvorila za njima!
 • 4 ja ću ukrutiti *srce Faraonu i on će ih proganjati. Ali, ja ću se proslaviti na račun Faraonov i svih njegovih snaga, i spoznat će Egipćani da sam ja GOSPOD.« Oni učiniše tako.
 • 5 Javiše kralju Egipta kako je narod u bijegu. Faraon i njegove sluge promijeniše ideje glede puka i rekoše: » Što li smo to učinili? Pustili smo Izrael napustiti našu službu! «
 • 6 On upregnu svoja kola i povede svoj puk sa sobom.
 • 7 Uze 600 elitnih kola i sva kola egipatska, svatko sa svojm konjušarima.
 • 8 GOSPOD ukruti srce Faraonu, kralju Egipta, koji proganjaše sinove Izraelove, one sinove Izraelove koji izlažahu uzdignute ruke[90].
 • 9 Egipćani ih progoniše i sustigoše dok su taborovali na rubu mora - sve zaprege Faraonove, njegovi jahači i njegove snage - blizu Pi-Hahirota, pred Baal-Cefonom.
 • 10 Faraon se bio primakao. Sinovi Izraelovi podigoše oči: kad evo Egipta na cesti iza njih ! Sinove Izraelove spopade veliki strah i zavapiše prema GOSPODU.
 • 11 Oni rekoše Mojsiju: » Da li Egiptu manjkaše grobova, te nas ti odvede u pustinju da poumiremo? Što nam to učini, odvodeći nas iz Egipta?
 • 12 Nismo li ti rekli u Egiptu: Pusti nas služiti Egipćanima! Bolje nam je služiti Egipćanima no umrijeti u pustinji.«
 • 13 Mojsije reče puku: »Ne bojte se! Držite se dobro! I gledajte spas koji će GOSPOD danas za vas ostvariti. Vi ste vidjeli danas Egipćane, nikad ih više neće te ponovo vidjeti.
 • 14 GOSPOD je taj koji će se tući za vas. A vi, vi ostanite mirni! «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)