Josip postaje Faraonov ministar

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Josip postaje Faraonov ministar

Josip postaje Faraonov ministar[uredi VE]

Josip obilazi Egipat

37 Ovaj prijedlog ugodi *Faraonu i svim njegovim slugama. 38 Faraon im reče: » Hoćemo li mi pronaći čovjeka kao ovog ovdje da bude Duh Božji u njemu? « 39 I Faraon reče Josipu: » Budući da te je Bog poučio u svemu tome, nema nitko drugi tko bi mogao biti tako pametan i tako mudar kao ti. 40 Ti si taj koji će biti moj domoupravitelj. Sav moj pukl podvrgnut će se tvojim zapovijedima i po tronu samo ću ja biti tebi nadređen. « 41 Faraon reče Josipu: »Evo: postavljam te nad cijelom zemljom Egipta. « 42 On svuče sa svoje ruke obruč1 i prenese ga na Josipovu ruku, ogrnu ga ogrtačem od finog lana i o vrat mu stavi zlatnu ogrlicu. 43 Potom ga postavi na svoja druga kola i dade da se pred njim izvikuje2: » Pažnja! «  Faraon ga dakle postavi nad cijelim Egiptom 44 i reče Josipu: » Ja sam Faraon. Ali, bez tebe, nitko ne će ni malim prstom maknuti u cijelom Egiptu. « 45 Potom Faraon dade Josipu ime Kafnat -Paneah i dade mu za ženu Asenat kćer Poti-Fera svećenika iz Onea1 . Josip pođe nadgledati zemlju Egipat. 46 Josip imaše 30 godina kad stade u nazočnosti Faraona, kralja Egipta. On uze dopust od njega da bi prošao svu zemlju Egipat. 47 Tijekom sedam godina obilja, zemlja je davala u izobilju. 48 Josip prikupi svu živež tijekom sedam godina koje su slijedile jedna drugu u Egiptu i uskladišti ih po gradovima; on uskladišti u gradskim središtima živežne proizvode iz okolnih polja. 49 Potom Josip prikupi žito u ogromnim količinama, kao pijeska u moru, do te mjere da se prestalo računati, jer je bilo nemjerljivo. 50 Prije godina kojima će uslijediti glad, dva se sina rodiše Josipu, koje porodi Asenat, kćer Poti-Fera, svećenika iz Onea. 51 Prvorođenog on nazva Manase jer, reče on, » Bog mi otpisao sve moje muke 2 i svu kuću oca svojeg.« 52 Mlađi, njega nazva Efraim jer, reče on, » Bog me učinio plodnim3 u zemlji moje bijede. « 53 Sedam godina obilja u Egiptu istekoše, 54 a sedam godina gladi počeše dolaziti kako je Josip bio prorekao. Glad pohara svu zemlju ali u cijelom Egiptu bijaše kruha. 55 Sav Egipat bijaše izgladnjen i puk iskaše snažnim kricima kruha u Faraona. Svim Egipćanima on odgovori: » Idite naći Josipa, učinite kako vam on kaže. « 56 Glad haraše po svoj površini zemlje. Josip otvori sva skladišta smještena u gradovima za prodavati žito Egipćanima. Glad se pokaza surovom u zemlji Egipat. 57 Svi su dolazili u Egipat za kupovati žito u Josipa, jer glad bijaše nemilosrdna u cijeloj zemlji.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif