Sarina smrt. Abraham kupuje grob

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Sarina smrt. Abraham kupuje grob


Sarina smrt. Abraham kupuje grob[uredi VE]

23 1 Sarin život potraja 127 godina.

2 Sara umrije u zemlji Kanaanaca, u Kirijat-Arbau,

tj. u Hebronu2. Abraham svečano obavi obred

Sarinog pogreba i oplaka ju.

3 Potom se podiže i udalji se

od pokojnice da bi govorio

sa sinovima Hetovim. 4 » Ja živim s vama

kao jedan iseljenik i gost.

Ustupite mi jedno grobište među vama

da ukopam pokojnicu koja me napustila.« 

5 Sinovi Hetovi odgovoriše Abrahamu ovim riječima:

» Slušaj nas, moj gospodaru.

Bog je od tebe načinio jednog poglavara

u našoj sredini, ukopaj svoju pokojnicu

u najboljem od naših grobova. Ni jedan od nas ne će ti

zabraniti svoju gronicu

za pogreb tvoje pokojnice.« 

7 Abraham se diže da bi se poklonio pred pukom,

sinovima Hetovim. 8 On im se obrati ovim riječima:

»Ako stvarno pokojnica

koja me napustila treba biti s vama u jednom grobištu,

slušajte me i posredujte

za mene kod Efrona, sina Soharevog da mi ustupi spilju

Makpela koja mu pripada

na kraju njegovog polja.

Da mi ju ustupi po punoj njenoj vrijednosti

kao vlasniku grobišta među vama. « 

10 Efron bijaše sjedio među sinovima Hetovim;

Efron Hitit odgovori Abrahamu na očigled sinova Hetovih,

tj. pred svima koji su došli na vrata njegovog grada1,

i reče: 11 » Ne, moj gospodar,

slušaj me: polje, ja ti ga dajem!

Spilja koja se tu nalazi, ja ti ju dajem!

Pred očima sveg mog puka ja ti ju dajem,

ukopaj svoju pokojnicu.« 

12 Abraham se pokloni pred pukom: »

13 i kaza Efronu pred svim pukom:

» O ti, da si me samo htio slušati!

Ja bih da ti dam cijenu polja !

Primi od mene to, i ja ću ondje ukopati pokojnicu.

« 14 Efron odgovori Abrahamu

i reče mu: 15 Moj GOSPODARU, poslušaj me.

Jedna zemlja od 400 sikala2 srebra,

što je to između tebe i mene? Tvoja pokojnice, ukopaj ju! « 

16 Abraham se sporazumije s Efronom.

On mu izmjeri cijenu koju su Hetovi sinovi

bili čuli oglasiti, 400 sikala srebra, po tržišnoj cijeni

17 Polje Efronovo Makpela,

ispred Mambre3, polje i spilju uključivši,

uračunavši sva drveta u polju,

u svom svojem opsegu, garantirajući 18 kupnju Abrahamu,

pred licem sinova Hetovih,

svih onih koji dođoše k vratima gradskim.

19 Poslije čega, Abraham pokopa

svoju ženu Saru u spilju na polju Makpela

ispred Mambre; tj. u Hebronu u zemlji Kanaan.

20 Sinovi Hetovi garantiraju Abrahamu

vlasništvo grobišno nad poljem i spiljom koja se tu nalazi.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif