Potomci Saulovi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Potomci Saulovi


Potomci Saulovi[uredi]

(1 Krn 9.3944)
33 Ner porodi Kiša; Kiš porodi Saula; Saul porodi Jonatana, MalkiŠua, Abinadaba i Ešbala1. 34 Sin Jonatanov bi Meribal2. Meribal porodi Mikaa. 35 Sinovi Mikavljevi biše Piton, Melek, Tarea i Ahaz. 36 Ahaz porodi Jehoadaa; Jehoadaa porodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri porodi Mosa.
37 Mosa porodi Bineaa, Rafaa njegovog sina, Eleasa njegovog sina. Asela njegovog sina. 38 Asel imade šest sinova kojim evo imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šeraja, Obadija i Hanan. To su sve sinovi Aselovi.
39 Sinovi Ešekovi, njegovog brata: Ulam njegov provorođeni, Jeuš drugi, Elifelet treći. 40 Sinovi Ulamovi biše smioni ratnici vješti ciljanju lukom. Oni imaše mnogo sinova i unuka: 150. Ti svi tamo činiše dio sinova Benjaminovih.