Solomon priprema izgradnju Templa

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Solomon priprema izgradnju Templa

Solomon priprema izgradnju Templa[uredi VE]

(1 Krlk 5.1532)
18 Solomon zapovijedi graditi jednu Kuću za ime GOSPODOVO2i jednu kraljevsku kuću za sebe.
2 1 Solomon zavrbova 70.000 nosača, 80.000 kamenara i 3.600 nadzornika. 2 Solomon posla reći Hiramu, kralju Tira: ” Ti si surađivao s Davidom3, mojim ocem, šaljući mu cedrove za sagraditi jednu kuću za stanovanje. 3 A, evo sad, ja, ja hoću izgraditi jednu kuću za ime GOSPODA Boga, da ju njemu posvetim, da stavljam da se dime pred njim mirisi za paljenje, milodari stalno ponuđeni i jutarnji, i večernji, šabatski i mladomjesečni i blagdana GOSPODA našeg Boga holokausti4; tozauvijek u Izraelu. 4 A kuća koju ja hoću graditi bit će velika, jer naš je Bog veći od svih bogova. 5 Tko bi dakle posjedovao toliko snage da mu izgradi jednu Kuću, dok *nebesa i nebesa nebesa ne mogu njega sadržavatiđ I tko bih bio ja, za njemu sagraditi jednu Kuću, ako to nije za staviti dimiti pred njim milodare1đ 6 A sada, pošalji mi, jednog stručnjaka za rad u zlatu, srebru, bronci, željezu, purpuru, karminu i violetu2; i koji poznaje kiparstvo; on će surađivati sa stručnjacima koji su kod mene u Judi i u Jeruzalemui koje je moj otac David pripremio. 7 Pošalji također iz Libana cedrovog drveta, čempresa i sandalovinu3, jer ja znam da tvoji sluge znaju sjeći drvo u Libanu, a moje sluge ići će s tvojim slugama, 8 za pripremiti mi drveta u velikoj količini, jer Kuća koju ja hoću izgraditi bit će velika i božanstvena. 9 I evo kako za drvosječe koji će sjeći stabla ja sam dao u hranu za tvoje sluge 20.000 kora pšenice, 20.000 kora ječma, 20.000 bata4 vina i 20.000 bata ulja.“
10 Hiram, kralj Tira odgovori pismeno Solomonu:” To je zato što GOSPOD voli svoj narod pa te je postavio nad njim kao kralja.“ Hiram također reče: ” Blagoslovljen budi GOSPOD Bog Izraelov, koji je stvorio nebesa i zemlju, koji je dao kralju Davidu jednog mudrog sina nadarenog razboritošći i umnošću, koji će izgraditi jednu Kuću za GOSPODA i jednu kraljevsku kuću za sebe. 12 Ja ti dakle šaljem jednog stručnjaka nadarenog umnošću, HiramAbija1 13 sina jedne žene Danitkinje2 i jednog oca Tirijanca, koji zna obraditi zlato, srebro, bronce, željezo, kamen, drvo, purpur, lan i karmin, izvesti svako klesanje i ostvariti svaku zamisao koja će mu biti povjerena, s tvojim stručnjacima i sa stručnjacima mog gospodara Davida, tvog oca. 14 Pšenica i ječam, ulje i vino, o kojima je govorio moj gospodar, nek' budu poslani sada njegovim slugama. 15 Mi ćemo posjeći drvo u Libanu prema svim tvojim potrebama i dopremit ćemo ga splavima morem u Jaffu3; ti, uspet ćeš to u Jeruzalem.“.
16 Solomon izbroja4 sve strance koji se nalaziše u zemlji Izraelovoj, u nastavku prebrojavanja koje bijaše izvršio njegov otac David, i nađe ih se 153.600. 17 Bi ih 70.000 nosača, 80.000 kamenara u planini i 36.000 nadzornika za nadzirati rad naroda.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif