Prva knjiga o kraljevima

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prva knjiga o kraljevima

Davidova starost[uredi]

 • 1 1 Kralj David bijaše star, i zašao u starost; pokrivahu ga odjećom, ali ga ne mogoše zagrijati.
 • 2 Njegove mu sluge rekoše: ” Trebalo bi tražiti za mog gospodina kralja jednu mladu djevicu; ona bi bila u kraljevoj službi, držala bi mu mjesto žene[1] ona bi dijelila krevet s tobom i bilo bi toplo mom gospodinu kralju. “
 • 3 Potražiše jednu jednu lijepu mladu djevojku po svoj zemlji Izraelovoj, nađoše Abišag jednu šunamitku[2] i dovedoše ju kralju.
 • 4 Ta mlada djevojka bijaše neobično lijepa; ona mu držaše mjesto žene i služaše ga; međutim kralj je ne poznade[3].


Adonias hoće postati kraljem[uredi]

 • 5 Adonias, sin Haguitin, izigravaše princa, govoreći: ” Ja sam taj koji će vladati. “ On si pribavi jedna kola i konje[4] kao i 50 ljudi koji trčaše ispred njega.
 • 6 Nikad, tijekom svog života, njegov otac ga ne ukori govoreći: ”Zašto ti tako postupaš? “ Osim toga, on bijaše veoma lijep, a njegova ga majka bijaše rodila poslije Absaloma.
 • 7 On se dogovori s Joabom, sinom Serujavljevim, i sa svećenikom Abiatarom[5]

koji mu dadoše svoju podršku.

 • 8 Ali, ni svećenik Sadok, ni Benajahu, sin Jehojadavljev, ni prorok Natan, ni Šimej, ni Rej, ni junaci[6]

Davidovi ne bijahu pristaše Adoniasove.

 • 9 On ponudi kao *žrtvu ovce, goveda, masnu telad pokraj kamena Zoheletova koji je pokraj izvora Roguel[7] i pozva on svu svoju braću, kraljeve sinove, i sve ljude Judine koji bijahu u kraljevoj službi.
 • 10 Ali, on ne pozva proroka Natana, ni Benajahua, ni junake, ni svog brata Solomona.

Natan i Betsabeja pristaju uz Solomona[uredi]

 • 11 Natan tada reče Betsabeji, majci Solomonovoj: ” Nisi li ti doznala da Adonias, sin Haguitin, je postao kraljem u ne znanju našeg gospodara Davida?
 • 12 Sada, idi! Ja ću ti dati jedan savjet: spasi svoj život kao i život svog sina Solomona.
 • 13 Idi, uđi kod kralja Davida i reci mu: Nisi li meni svojoj sluškinji[8] moj gospodine kralju, dao ovaj zavjet: Tvoj sin Solomon je taj koji će sjesti na moje prijestolje? Zašto je dakle Adonias postao kralj?
 • 14 I dok ti budeš još ondje razgovarala s kraljem, ja ću ući i potvrdit ću tvoje riječi. “
 • 15 Betsabeja uđe kod kralja, u njegovu osobnu sobu kralj bijaše veoma star i Abišag šunamitka ga služiše.
 • 16 Betsabeja se povi i pokloni se pred kraljem; on reče: ” što hoćeš ti? “
 • 17 Ona mu odgovori: ” Moj gospodaru, ti si načinio ovu prisegu sluškinji svojoj, po GOSPODU, svojem Bogu: Tvoj je sin, Solomon, onaj koji će vladati poslije mene, i onaj koji će sjesti na moje prijestolje;
 • 18 Sada, evo Adonias je kraljem, a ipak, moj gospodaru kralju, ti ne znaš ništa o tome!
 • 19 On je ponudio kao *žrtvu volove, utovljenu telad, brojne ovce i pozvao sve kraljeve sinove, kao i svećenika Abiatara i zapovjednika vojske Joaba, ali on nije pozvao mog sina Solomona.
 • 20 što se tiče tebe, moj gospodaru kralju, sav Izrael ima uprte oči u tebe da mu ti oglasiš tko će sjesti na prijestolje poslije mog gospodara kralja.
 • 21 Kad moj gospodar kralj bude legao sa svojim očevima[9] ja i moj sin Solomon bit ćemo držani za krivce. “
 • 22 Ona još razgovaraše s kraljem kad uđe prorok Natan.
 • 23 Najaviše kralju: ” Evo proroka Natana! “ On dođe pred kralja, pokloni se pred njim, licem prema zemlji,
 • 24 i reče: ” Moj gospodaru kralju, jesi li ti zapovjedio ovo: Adonias će vladati poslije mene i on je taj koji će sjesti na moje prijestolje?
 • 25 Jer on je danas sišao k izvoru Roguel, on je ponudio kao žrtvu bikove, tovljenu telad, brojne ovce i on je pozvao sve sinove kraljeve, zapovjednike vojske i svećenika Abiatara; oni upravo jedu i piju u njegovoj nazočnosti i govore: živio kralj Adonias!
 • 26 Ali, mene on nije pozvao, mene, tvog slugu, kao ni svećenika Sadoka kao ni Benajahua, sina Jehojadavljeva, kao ni tvog slugu Solomona.
 • 27 Da li se to zaista događa na zapovijed mog gospodara kralja? Ipak, ti nisi priopćio svom sluzi tko bi sjeo na tron mog gospodina kralja poslije tebe! “
 • 28 Kralj David odgovori: ” Pozovite mi Betsabeju! “ Ona dođe pred kralja i stade pred njega.
 • 29 Kralj učini ovu prisegu: ” Po život GOSPODA koji me oslobodio svake strijepnje,
 • 30 kao što sam ti prisegao po GOSPODU, Bogu Izraelovom: Moj je sin, Solomon, je taj koji će vladati poslije mene, on je taj koji će sjesti na prijesto moj umjesto mene. Danas odmah ja ću postupiti tako. “
 • 31 Betsabeja se prikloni, licem prema zemlji, ona se pokloni pred kraljem i reče: ” živio zauvijek moj gospodine kralju Davide. “


Solomon je posvećen kao kralj Izraela[uredi]

(1Krn 29.2125)

 • 32 Kralj David tada reče: Pozovite mi svećenika Sadoka, proroka Natana i Benajahua, sina Jehojadavljeva! “ Oni dođoše pred kralja.
 • 33 On im reče: ” Uzmite sa sobom sluge svojeg gospodara; stavit će te mog sina Solomona na moju osobnu mulu i dovest će te ga u Gihon[10]
 • 34 Ondje, svećenik Sadok i prorok Natan će ga pomazati što će ga posvetiti kraljem nad Izraelom[11] dok će te vi svirati iz roga i uzvikivati: živio kralj Solomon!
 • 35 Uzjahat će te u njegovoj pratnji, i on će doći sjesti na moj prijestol; on je taj koji će vladati umjesto mene, on je taj kojeg ja postavljam kao glavu nad Izraelom i Judom. “
 • 36 Benajahu, sin Jehojadavljev, odgovori kralju: ” *Amen! Tako govori GOSPOD, Bog mog gospodina kralja.
 • 37 Kako GOSPOD bijaše s mojim gospodinom kraljem, tako će on biti sa Solomonom; on će uzveličati svoj prijestol još više nego onaj mog gospodina kralja Davida. “
 • 38 Svećenik Sadok, prorok Natan, Benajahu, sin Jehojadavljev, kao i Keretinci i Peletinci[12]

siđoše; oni uspeše Solomona na mulu kralja Davida i odvedoše ga u Gihon.

 • 39 Svećenik Sadok uze u *šatoru rog ulja i učini pomazanje nad Solomonom što ga posveti kraljem; zasviraše u rog i sav narod povika: ” živio kralj Solomon! “
 • 40 Sav se narod uspne u njegovoj pratnji; puk sviraše u frulu i klicaše od veselja tako da je zemlja praskala pod njihovom vriskom.

Solomon pošteđuje Adoniasa[uredi]

 • 41 Adonias kao i svi njegovi uzvanici začuše te povike[13]

dok oni upravo završavaše jelo; Joab isto začu zvuk roga i reče: ” Zašto ta graja u gradu? “

 • 42 On još govoriše kad stiže Jonatan, sin svećenika Abiatara. Adonias mu reče: ” Dođi, ti si jedan valjan čovjek; ti sigurno imaš za najaviti jednu dobru vijest. “
 • 43 Jonatan odgovori Adoniasu: ” Nikako! Naš gospodin kralj David načinio je Solomona kraljem!
 • 44 Kralj je poslao s njim svećenika Sadoka i proroka Natana, Benajahua, sina Jehojadavljeva, kao i Keretince i Peletince; i oni su ga uzjahali na kraljevu mulu.
 • 45 Svećenik Sadok i prorok natan učinili su mu kraljevsko pomazanje u Gihonu odakle su odjahali s radošću; i grad je bio oduševljen: to je ta buka koju vi čujete.
 • 46 A Solomon je čak sjeo na kraljevski prijestol;
 • 47 što više, sluge kraljeve su došle čestitati[14]

našem gospodinu kralju Davidu govoreći: Nek' tvoj Bog učini ime Solomonovo još slavnijim no tvoje, i nek' uzveliča njegov prijestol više nego tvoj. Kralj se opružio po svom krevetu,

 • 48 i čak ovako govorio: Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, što je dao danas nekoga da sjedne na moj prijestol i da ga moje oči mogu vidjeti. “
 • 49 Svi uzvanici Adoniasovi uzdrhtaše, digoše se i svatko pobježe na svoju stranu.
 • 50 Adonias, on, zbog straha od Solomona, diže se i ode dohvatiti rog na *oltaru[15]
 • 51 Izvijestiše to Solomonu: ” Evo, Adonias zbog straha od kralja Solomona, je uhvatio rogove oltara govoreći: Nek' mi kralj Solomon danas prisegne da neće danas ubiti svog slugu mačem! “
 • 52 Solomon reče: ” Ako se bude ponašao kao častan čovjek, neće na zemlju pasti ni jedna dlaka s njegove glave; ali ako se u njega nađe i najmanje zla, on će umrijeti. “
 • 53 Kralj Solomon posla ljude da ga skinu s oltara. On se dođe pokloniti pred kraljem, a Solomon mu reče: ” Vrati se kući. “

Posljednja volja Davidova[uredi]

 • 2 1 Kako se čas njegove smrti približavao, David dade zapovijedi svom sinu Solomonu:
 • 2 ” Ja odlazim putem cijelog svijeta; budi čvrst, budi čovjek!
 • 3 čuvaj zapovijedi GOSPODA, tvog Boga, idi njegovim putovima, čuvaj njegove zakone, njegove zapovijedi, njegove običaje i zahtjeve, kako je pisano u Zakonu Mojsijevom. Tako ćeš uspjeti u svemu što budeš naumio;
 • 4 i GOSPOD će izvršiti riječ koju mi je zadao: Ako tvoji sinovi paze na svoje držanje, idu vjerno preda mnom, svim svojim srcem, i svim svojim bićem, da, netko od tvojih neće uzmanjkati sjesti na prijestol Izraelov.
 • 5 Osim toga, ti znaš što mi je učinio Joab, sin Serujavljev, to što je učinio dvojici zapovjednika Izaraelove vojske, Abneru, sinu Nerovom, i Amazu, sinu Jeterovom: on ih je ubio, prolijevajući u vrijeme mira krv rata; tako je on stavio krv rata na pojas svojeg struka i na sandale svojih nogu[16].
 • 6 Postupi po svojoj mudrosti, ali ne pusti njegove sijede kose sići u miru u *boravište mrtvih.
 • 7 Prema sinovima Barzilaja Galadskog, naprotiv, postupit ćeš s dobrotom; nek' budu od onih koji jedu za tvojim stolom, jer su došli prema meni s istom dobrotom kad sam bježao pred tvojim bratom Absalomom[17].
 • 8 Ali evo, ima pokraj tebe Šimej, sin Gera, Benjaminit iz Bahurima; on me je prokleo na jedan grozan način na dan mojeg polaska za Manahaim; ali on je sišao meni u susret uz Jordan, njemu sam se zakleo po GOSPODU: Ja te neću ubiti mačem[18].
 • 9 Sada, ne drži ga za odriješenog, jer ti si jedan mudar čovjek; ti ćeš znati što njemu treba učiniti: Ti ćeš ga u krvi njegovih sijedih vlasi spustiti u boravište mrtvih. “

David umire. Solomon ga naslijeđuje[uredi]

(1 Krn 29.2629)

 • 10 David leže k svojim očevima[19] i bi pokopan u "Gradu Davidovu.
 • 11 Duljina vladavine Davidove nad Izraelom bi 40 godina[20]: on vladaše 7 godina u Hebronu, i 33 godine u Jeruzalemu.
 • 12 Solomon sjede na prijestol svog oca Davida i njegovo se kraljevstvo značajno učvrsti.

Solomon se oslobađa Adoniasa[uredi]

 • 13 Adonias, sin Hagitin, dođe potražiti Betsabeju, majku Solomonovu. Ona mu reče: ” Je li tvoja posjeta miroljubiva? “ On odgovori: ” Da. “
 • 14 Potom on reče: ” Imam ti reći jednu riječ.“ ” Govori! “ reče ona.
 • 15 ” Ti i sama znaš da kraljevanje pripadaše meni i da se sav Izrael okrenuo prema meni da ja budem kralj. Ali, kraljevstvo je okrenuto od mene, ono je otišlo k mojem bratu; to je po volji GOSPODOVOJ da ga on ima.
 • 16 Sada, ja imam samo jednu želju da te zamolim; ne odbij me. “ Ona mu reče: ” Govori! “
 • 17 On odgovori: ” Molim te, reci kralju Solomonu, koji te neće odbiti da mi da za ženu Abišag, šunamitku. “
 • 18 Betsabeja odgovori: ” Dobro! Ja sama govorit ću kralju o tvojoj stvari. “
 • 19 Betsabeja uđe kod kralja Solomona da s njim govori o Adoniasovoj molbi. Kralj joj se diže u susret i pokloni se pred njom; potom on sjede na svoj prijestol i dade postaviti jedan za kraljevu majku; ona sjede njemu s desna.
 • 20 Ona reče: ” želim ti učiniti jednu malu molbu; ne odbij me. “ Kralj joj odgovori: ”Išći, majko moja! Ja te neću odbiti. “
 • 21 Ona reče: ” Može li se dati za ženu tvom bratu Adoniasu Abišag šunamitka? ”
 • 22 Kralj Solomon odgovori svojoj majci: ” Zašto ti dakle tražiš Abišag šunamitku[21] za Adoniasa? Traži radije kraljevstvo za njega pošto je on moj stariji brat! Za njega, za svećenika Abiatara, za Joaba, sina Serujavljeva! “
 • 23 Kralj Solomon prisegnu po GOSPODU govoreći: ” Nek' mi GOSPOD učini to i opet tako[22].
 • 24Po cijenu svojeg života Adonias je izgovorio tu riječ! Sada, života mi GOSPODOVOG, koji me učvrstio davši mi sjesti na tron oca moga Davida i koji me uveo u rod kraljevski kao što je on to rekao, danas isto Adonias će bti pogubljen. “
 • 25 Kralj Solomon posla Benajahua, sina Jehojadavljeva; on se baci na Adoniasa koji umrije.

Solomon protjeruje Abiatara iz Jeruzalema[uredi]

 • 26 što se tiče svećenika Abiatara, kralj mu reče: ” Idi u Anatot, na svoj posjed, jer ti si jedan čovjek dostojan smrti; jer danas ja te neću ubiti zato što si ti nosio *kovčeg Gospoda BOGA pred Davidom ocem mojim, i jer si podnio s njim sve što je on podnio[23]“.
 • 27 Solomon svrgnu Abiatara s njegovog položaja svećenika GOSPODOVOG, za ispuniti riječ koju GOSPOD bijaše rekao o kući Elijevoj, u Silu[24]

Solomon se oslobađa Joaba[uredi]

 • 28 Novost stiže Joabu Joab bijaše dao podršku Adoniasu, ali ne zbog Absaloma. Tada on se skloni u *šator GOSPODOV i uhvati za rogove *oltara[25]
 • 29 Izvjestiše kralja Solomona: ” Joab se skrio u šator GOSPODOV; on je pokraj oltara. “ Solomon posla Benajahua, govoreći: ” Idi, baci se na njega! “
 • 30 Benajahu uđe u šator GOSPODOV i reče Joabu: ” Ovako govori kralj: Izlazi! “; ali, Joab reče: ” Ne! Ovdje ću ja umrijeti. “ Benajahu podnese izvješće kralju o načinu kojim Joab bijaše govorio i odgovorio.
 • 31 Kralj mu reče: ” Učini kako je on rekao; baci se na njega, potom ćeš ga ukopati. Tako ćeš okrenuti od mene i kuće mojeg oca po Joabu bezrazložno prolivenu krv[26].
 • 32 GOSPOD učini pasti njegovu krv na njegovu glavu, njemu koji se bacio na dvojicu ljudi pravednijih i boljih od sebe i koji ih je ubio bez znanja Davida, oca moga: Abnera, sina Nerova, zapovjednika vojske Izraelove, i Amaza, sina Jeterova, zapovjednika vojske Judine.
 • 33 Nek' njihova krv padne na glavu Joabovu i na glavu njegovih potomaka, zauvijek! Dok za Davida, za njegovo potomstvo, za njegov prijestol, bit će sreće zauvijek, od strane GOSPODOVE. “
 • 34 Benajahu, sin Jehojadavljev, uspe se, baci se na Joaba i ubi ga; Joab bi ukopan u svojoj kući, u pustinji.
 • 35 Kralj stavi na njegovo mjesto na čelo vojske Benajahua, sina Jehojadavljeva, a na mjesto Abiatarevo on stavi svećenika Sadoka.

Solomon se oslobađa Šimeja[uredi]

 • 36 Kralj dade pozvati Šimeja i reče mu: ” Izgradi sebi jednu kuću u Jeruzalemu; ti ćeš stanovati u gradu i nećeš iz njega izlaziti.
 • 37 Ako ti se dogodi jednog dana da iziđeš i prijeđeš tjesnac Sedrona, znaj dobro da ćeš neizostavno umrijeti; tvoja krv past će na tvoju glavu. “
 • 38 Šimej reče kralju: ” Ta je riječ dobra. Kako je rekao moj gospodin kralj, tako će učiniti tvoj sluga “; i Šimej ostade dugo vremena u Jeruzalemu.
 • 39 Ali, na izmaku tri godine, dvojica slugu Šimejevih pobjegoše kod Akiša, sina Maka, kralja Gata[27] javiše Šimeju: ” Tvoje su sluge u Gatu. “
 • 40 Šimej se diže, osedla svoje magare i pođe u Gat, kod Akiša, tražiti svoje sluge. Šimej ode i vrati se za dovesti sluge svoje iz Gata.
 • 41 Javiše Solomonu da Šimej bijaše išao iz Jeruzalema u Gat i da se vratio.
 • 42 Kralj dade pozvati Šimeja i reče mu: ” Nisam li ti se ja zakleo GOSPODOM i nisam li te upozorio: Na dan kad iziđeš iz grada bilo kamo da si išao, znaj dobro da ćeš neizostavno umrijeti? Ti si mi rekao: Dobra je tvoja riječ koju sam čuo®
 • 43 zašto nisi poštovao moju prisegu izgovorenu pred GOSPODOM i zapovijed koju ti bijah dao?
 • 44 Potom kralj reče Šimeju: ” Ti poznaješ i tvoje srce zna sve zlo koje si ti učinio Davidu, mojem ocu; tako je GOSPOD dao da tvoja zloća padne na tvoju glavu.

45 Ali, kralj Solomon bit će blagoslovljen i prijestol Davidov bit će učvršćen zauvijek pred GOSPODOM[28]. “

 • 46 Kralj dade zapovijed Benajahu, sinu Jehojadavljevu; on iziđe i baci se na Šimeja koji umrije. Tako kraljevstvo bi ojačano u rukama Solomonovim.

Solomon ženi jednu kćer Faraonovu[uredi]

 • 3' 1 Solomon postade zet *Faraonu, kralju Egipta; on oženi kćer Faraonovu i smjesti ju u *Gradu Davidovu sve dok ne bijaše završio gradnju njene vlastite kuće, Kuće GOSPODOVE i zida okolo Jeruzalema.
 • 2 Samo, pučanstvo nastavljaše nuditi *žrtve na *visokim mjestima jer, sve do tog doba, još ne bijaše izgrađena Kuća za *ime GOSPODOVO[29].
 • 3 Solomon volješe GOSPODA na takav način da iđaše prema propisima Davida, svojeg oca; samo, na visokim se mjestima nuđaše žrtve i spaljivaše *tamjani.

Solomon traži od Boga mudrost za vladanje[uredi]

(2 Krn 1.13)

 • 4 Kralj se nađe u Gabaonu za ponuditi jednu žrtvu jer to bijaše glavno *visoko mjesto Solomon ponudi tisuću holokausta[30] na tom *oltaru.

5 U Gabaonu, GOSPOD se prikaza Solomonu, noću, u snu; Bog mu reče: ” Pitaj! što ti ja mogu dati? “

 • 6 Solomon odgovori: ” Ti si držao svog slugu Davida, mog oca, s velikom vjernošću jer je išao pred tobom s odanošću, pravdom i pravednošću srca glede tebe, ti si njemu sačuvao tu veliku vjernost dajući mu jednog sina koji danas sjedi na njegovu prijestolju.
 • 7 Sada, GOSPODE, moj Bože, ti si dao vladati svojem sluzi umjesto Davida mojeg oca, meni koji sam samo jedan sasvim mlad čovjek, i ne znam kako vladati[31].
 • 8 Tvoj se sluga nalazi u sred tvog naroda, onog kojeg si ti izabrao, naroda tako brojnog da ga se ne može ni izračunati ni prebrojati zbog mnoštva njegovog.
 • 9 Trebat će ti dati tvojem sluzi jedno srce da ima smisla za vladati tvojim pukom, za razlikovati dobro od zla; tko će, u stvari, biti sposoban vladati tvojim pukiom tako važnim? “
 • 10 Ova Solomonova molba ugodi GOSPODU.
 • 11 Bog mu reče: ” Pošto si ti tražio to, a nisi za sebe tražio jedan dug život, nisi tražio za sebe bogatstvo, nisi tražio smrt svojim neprijateljima, veće si ti tražio razbor za vladati pravedno,
 • 12 evo, ja ću postupiti prema tvojim riječima: dajem ti jedno mudro i pronicavo srce, takvo kakvo nitko prije tebe ne imaše, niti će ga itko imati poslije tebe.
 • 13 I iako ti nisi iskao, ja ti ga dajem: i bogatstvo, i slavu, tako da tijekom cijelog tvog života nitko ga neće imati kao ti između kraljeva.
 • 14 Ako budeš išao mojim putevima, čuvajući moje zakone i moje zapovijedi kao David, otac tvoj, ja ću produžiti tvoj život. “
 • 15 Solomon se probudi; to bijaše njegov san. On se vrati u Jeruzalem i stade pred *kovčeg saveza GOSPODOVOG. On ponudi holokauste i žrtve mira, i priredi jednu gozbu za sve svoje sluge.

Solomon mudro vrši pravdu[uredi]

 • 16 Tad se dvije prostitutke dođoše predstaviti pred kraljem.
 • 17 Jedna reče: ” Ja te preklinjem, moj gospodine; ja i ova žena, mi stanujemo u istoj kući, i ja sam se porodila dok je ona bila ondje.
 • 18 No, tri dana prije mog porođaja, ova je žena isto rodila. Mi bijasmo zajedno, a da nikog drugog ne bijaše u kući; nije bilo nikog osim nas dvije.
 • 19 Sin ove žene umrije jedne noći jer ona bijaše legla na njega.
 • 20 Ona se diže u sred noći, uze mog sina koji bijaše pokraj mene tvoja sluškinja spavaše i polegnu ga pokraj sebe; a svog sina, mrtvog, ona stavi pokraj mene.
 • 21 Ja sam se ujutro digla za podojiti svog sina, ali on bijaše mrtav. Kad je dan osvanuo, ja sam pažljivo pogledala, ali to ne bijaše moj sin, onaj kojeg sam ja rodila. “
 • 22 Druga žena reče: ” Ne! Moj sin, to je ovaj živi, a tvoj sin, to je ovaj mrtvi “; ali, prva nastavljaše govoriti: ” ”Ne! Tvoj sin, to je mrtvi, a moj sin, to je živi. “ Tako govoriše one pred kraljem.
 • 23 Kralj reče: ” Ova kaže: Moj sin je živi, a tvoj sin je mrtvi; a ona kaže: Ne! Tvoj sin, to je mrtvi, a moj sin, to je živi. “
 • 24 Kralj reče: Donesite mi jedan mač! “ I donesoše jedan mač pred kralja.
 • 25 A kralj reče: ” Presijecite na dvoje živo dijete i dajte jednoj jednu polovicu, i drugoj polovicu. “
 • 26 žena čiji sin bijaše živ reče kralju jer njena utroba bijaše uzbuđena radi njenog sina: ” Oprosti, moj gospodine!

Dajte njoj živo dijete, ali ne ubijajte ga!“ Dok druga govoriše: ” Ono neće biti ni moje ni tvoje! Rasjecite! “

 • 27 Tad kralj uze riječ i reče: ” Dajte prvoj dijete živo, ne ubijajte ga;ona je majka.“
 • 28 Sav Izrael ču govoriti o presudi koju je izvršio kralj i plašiše se kralja, jer bijaše vidio da u njemu ima jedna božanska mudrost za vršiti pravdu.

Solomon organizira svoje kraljevstvo[uredi]

 • 4' 1 Kralj Solomon bijaše kralj nad svim Izraelom.
 • 2 Evo poglavara koji bijahu u njegovoj službi[32] : svećenik Azarjahu, sin Sadokov;
 • 3 tajnik Elihoref i Ahija, sin šišavljev; tekliće Jehošafat, sin Ahiludov;
 • 4 zapovjednik vojske Benajahu, sin Jehojadabljev; svećenici Sadok i Abiatar;
 • 5 poglavar upravitelja Azarjahu, sin Natanov; svećenik i prijatelj kraljev Zavud, sin Natanov;
 • 6 upravitelj palače, Ahišar, i upravitelj radova Adoniram, sin Avdavljev.
 • 7 Solomon imaše dvanaest upravitelja za sav Izrael, koji opskrbljivahu kralja i njegovu kuću; jedan mjesec godišnje, svaki od njih pribavljaše opskrbu.
 • 8 Evo njihovih imena[33] : sin Hurov, u planini Efraim;
 • 9 sin Dekerov, u Makasu, šalvimu, Betšemešu i ElonBetHananu;
 • 10 sin Hesedov, u Arubotu, on imaše Soko i svu zemlju Hefer;
 • 11 sin Abinadabljev: svo bilo Dora; Tafat, kćer Solmonova, bi njegova žena;
 • 12 Bana, sin Ahiludov: Tanak i Megido i sav Betšean koji je pokraj Sartana, u podnožju Izreeal, od Betšeana sve do AbelMehiola, sve preko Jokmoama;
 • 13 sin Geverov, u RamotGaladu; on imaše taborišta Jaira, sinovi Manasejevi koji su u Galadu; on imaše region Argova koji je u Bašanu: 60 velikih gradova sa zidovima i zasunima od bronce;
 • 14 Ahinadab, sin Idoa, u Mahanaima;
 • 15 Ahimas u Neftaliju. On također uze za ženu jednu kćer Solomonovu, Basmat;
 • 16 Bana, sin Hušajev, u Ašeru i u Bealotu;
 • 17 Jehošafat, sin Paruahov, u Isakaru;
 • 18 Šimej, sin Elavljev, u Benjaminu;
 • 19 Gever, sin Urijev, u zemlji Galad, zemlji Sihon, kralj *Amorita i Og, kralj Bašana; i bijaše jedan upravitelj u zemlji[34].
 • 20 Juda i Izrael bijahu brojni, toliko kao pijesak na obali morskoj. Imadoše jesti i piti i bijahu sretni.
 • 5' 1 Solomon vladaše nad svim kraljevstvima od rijeke[35] nad zemljim Filistinaca i sve do granice Egipta. Oni plaćaše danak i služiše Solomonu tijekom sveg svog života.
 • 2 živež Solomonova bijaše, na dan, 30 kora[36] prekrupe i 60 kora brašna;
 • 3 deset tovljenih goveda, dvadeset goveda s ispaše, stotinu ovaca; osim toga, jelena, gazela, srna i tovljenih gusaka. *4 Jer on zapovijedaše nad svim Prekoeufratjem od Tifšaha i sve do Gaze[37] nad svim kraljevima prekoeufratskim. On živješe u miru sa svim zemljama koje ga okruživahu.
 • 5 Juda i Izrael bijahu u sigurnosti, svaki pod svojom lozom i svojom smokvom, od Dana do Ber-Ševe[38] tijekom čitavog života Solomonovog.
 • 6 Solomon imaše 40.000 pregrada za konje svojih kola, i 12 000 konjanika[39] .
 • 7 Svaki svojeg mjeseca, upravitelji, nad opskrbom kralja Solomona i svi oni koji se približavahu stolu kralja Solomona; ne dopuštahu mu oskudijevati u bilo čemu.
 • 8 Što se tiče ječma i hrane za konje i zaprege, oni ih donosiše na mjesto gdje boraviše kralj, svatko prema svom pravilu.

Solomon nadmašuje sve ljude u mudrosti[uredi]

 • 9 Bog dade Solomonu mudrost i pameti na pretek kao i srdačnosti toliko koliko ima pijeska na obali mora.
 • 10 Mudrost Solomonova nadmaši mudrost svih sinova Orijenta i svu mudrost Egipta[40].
 • 11 On bi najmudriji od ljudi, mudriji od Etana Ezrahita, i od Hemana, Kalkola i Darda, sinova Mahola; njegovo ime bijaše poznato svim okolnim narodima.
 • 12 On izgovori 3 000 poslovica, a njegovih pjesama ima 1005 na broju[41].
 • 13 On je razgovarao s drvećem: kako sa cedrom tako s miloduhom[42] koji raste u zidu; on razgovaraše s četveronošcima, pticama, gmazovima i ribama.
 • 14 Iz svih naroda i većina svih kraljeva zemaljskih koji su čuli govoriti o mudrosti kralja Solomona, ljudi dolažahu slušati mudrost njegovu.

Solomon priprema izgradnju Templa (1 Kr)[uredi]

(2Krn 2.2-15)

 • 15 Hiram, kralj Tira, posla svoje sluge prema Solomonu jer bijaše čuo govoriti da ima jedan sveti kralj[43] na mjestu njegovog oca; a Hiram uvijek bijaše bio prijatelj Davidov.
 • 16 Solomon posla Reći Hiramu:
 • 17 ” Ti znaš da David, moj otac, uznemiren ratovima kojim ga njegovi neprijatelji okružiše, nije mogao izgraditi jednu Kuću[44] za *ime GOSPODA, svojeg Boga, sve dok ih GOSPOD nije stavio pod taban svojeg stopala.
 • 18 Ali, sada kad je GOSPOD, moj Bog, meni dao mira sa svih strana i kad nema više neprijatelja, ni prijetnji nesreće, *19 ja imam naumu sagraditi jednu Kuću za ime GOSPODOVO, sukladno onome što GOSPOD bijaše zapovjedio Davidu, mom ocu: Tvoj sin, onaj kojeg ću ja staviti umjesto tebe na tvoj prijestol, on je taj koji će izgraditi ovu Kuću za moje ime.
 • 20 Sada, zapovjedi da mi se nasiječe cedrova libanskih: moje će sluge biti s tvojim slugama; ja ću ti dati plaću za sluge tvoje, prema svemu onome što ćeš mi ti reći, jer ti znaš da nema nikog kod nas tko bi znao sjeći drveće kao Sidonijanci[45]. “
 • 21 čim Hiram ču riječi Solomonove, on bi veoma radostan i reče: ” Blagoslovljen budi danas GOSPOD koji je dao Davidu jednog mudrog sina za vladati ovako brojnim narodom! “
 • 22 Hiram posla reći Solomonu: ” Ja sam primio tvoju poruku. Da, ja ću ti dati svo drvo cedrovo i svo drvo čempresovo[46] koje ti budeš želio.
 • 23 Moje sluge će ga spustiti s Libana[47] u more; ja, ja ću ih dati načiniti splavove za prevući morem sve do mjesta koje ćeš mi ti označiti i ondje, ja ću ih rastaviti; ti ćeš odnijeti. S tvoje strane, ja želim da ti opskrbljuješ živežom moju kuću. “
 • 24 Tako Hiram obskrbi Solomona cedrovim drvetom i čempresovim drvetom, onoliko koliko ovaj željaše.
 • 25 A Solomon dade Hiramu 20.000 kora žita kao hranu za kuću, i dvadeset kora čistog ulja[48] To je ono čime Solomon opskrbljivaše Hirama iz godine u godinu.
 • 26 GOSPOD bijaše dao mudrost Solomonu, kao što mu biješe rekao: sklad bijaše savršen između Hirama i Solomona; njih obojica zaključiše jedan savez.

Solomon organizira radove[uredi]

( 2 Krn 1.18; 2.1, 16-17)

 • 27 Kralj Solomon pokrenu jednu radnu obvezu u svem Izraelu: ona podiže 30.000 ljudi.
 • 28 On ih posla u Liban, 10.000 mjesečno. u jednom krugu; jedan mjesec bijahu u Libanu, dva mjeseca kod kuće. Adoniram bijaše upravitelj radova.
 • 29 Solomon imade 70.000 nosača i 80.000 kamenara u planinama.
 • 30 ne računajući poglavare koje upravitelji Solomonovi bijahu pretpostavili radu: 3300 ljudi koji zapovjedaše narodu koji izvršavaše radove.
 • 31 Kralj zapovjedi da se izdvoji veliko kamenje, obrađeno kamenje, određeno temeljima Kuće, kamen po mjeri.
 • 32 Radnici Solomonovi, oni Hiramovi i ljudi Gebalovi[49] staviše se klesati kamenje i pripremati drvo i kamen za graditi Kuću.

Izgradnja Templa (1 Kr)[uredi]

(2 Krn 3.1-14)

 • 6' 1 četiri stotine osamdesete godine poslije izlaska sinova Izraelovih van iz zemlje Egipta, četvrte godine vladavine Solomonove nad Izraelom, mjeseca Ziva[50] koji je drugi mjesec, on sagradi kuću GOSPODOVU.
 • 2 Kuća koju kralj Solomon sagradi za GOSPODA imaše 60 lakata[51] dužine, dvadeset širine, 30 visine.
 • 3 Predvorje koje je predhodilo velikoj dvorani Kuće imaše dvadeset lakata dužine, mjerenih na širinu Kuće; deset lakata širine, mjerenih u produženju kuće.
 • 4 On načini prozore u Kući s rešetkama u okviru[52].
 • 5 On sagradi uza zidove Kuće, svud uokolo, uz zidove velike dvorane i one od svete sobe, jedan nogostup čime načini dodatne sobe.
 • 6 Donji nogostup imaše pet lakata širine, onaj u sredini, šest, treći, sedam; jer se bijaše stjesnila Kuća, na vanjskoj obodnici, za izbjeći utor u zidove same Kuće[53].
 • 7 Izgradnja kuće bi izvršena s kamenjem pripremljenim u kamenolomu, tako da se nije čulo ni čekića, ni dlijeta, niti ikakvog alata od željeza u kući za vrijeme izgradnje.
 • 8 Ulaz donjeg[54] dodatka bijaše prema desnoj strani Kuće. Kroz vrata moglo se pristupiti u dograđeni dio u sredini i, iz onog u sredini, u treći.
 • 9 Pošto bi izgradio Kuću i kad bi sve završeno, Solomon načini jedan strop s ostavom čija oplata[55] bijaše od cedrovine.
 • 10 On izgradi nogostup uz svu Kuću; njegova visina bijaše pet lakata[56] On se utoravao u Kuću s cedrovim trupcima.
 • 11 Riječ GOSPODOVA bi upućena Solomonu:
 • 12 ” Ti gradiš ovu Kuću! Ali ako ti hodiš prema mojim zakonima, ako ti postupaš prema mojim običajima i ako ti čuvaš sve moje zapovijedi idući prema njima, tada ja ću ispuniti moju riječ glede tebe, onu koju sam izrekao Davidu, tvom ocu.
 • 13 I ja ću ostati u sred sinova Izraelovih i neću napuštati svoj narod Izrael. “
 • 14 Solomon izgradi Kuću i završi ju.
 • 15 Potom izgradi unutarnje trijemove Kuće od cedrovih dasaka, od poda Kuće sve do greda plafona on obloži drvetom unutrašnjost on prekro tle kuće daskama čempresovim[57].
 • 16 On potom sagradi cedrovim daskama počev od poda sve do greda prostor od dvadeset lakata koji su tvorili unutrašnjost Kuće. Unutra, on načini jednu svetu sobu, jedno presveto mjesto.
 • 17 Kuća, što će reći velika dvorana koja prethodi svetoj sobi, imaše 40 lakata.
 • 18 Cedrove oplate koje bijahu u unutrašnjosti kuće nosile su rezbarije u obliku kolokvinti i polurascvalih cvjetova[58]. Sve bijaše od cedrovine, nije se vidjelo kamena.
 • 19 U središnjem dijelu Kuće, u unutrašnjosti, on uredi jednu svetu sobu za tu staviti[59] *kovčeg saveza GOSPODOVOG.
 • 20 Pred svetom sobom dvadeset metara dugom, dvadeset metara širokom i dvadeset metara visokom i koju Solomon bijaše obložio čistim zlatom, nalaziše se *oltar kojeg je obložio cedrovinom.
 • 21 Solomon obloži čistim zlatom unutrašnjost unutrašnjost kuće i dade provesti zlatne lance ispred svete sobe koju obloži zlatom.
 • 22 Bijaše obložena zlatom cijela kuća. Kuća u svojoj unutrašnjosti; sav oltar namijenjen svetoj sobi, on bijaše obložen zlatom.
 • 23 U svetoj sobi, on načini dva *kerubina od maslinovog drveta; njihova visina bijaše deset lakata.
 • 24 Jedno krilo prvog kerubina: pet lakata, i drugokrilo: pet lakata; deset lakata s jednog na drugi kraj krila.
 • 25 Deset lakata za drugog kerubina; isti razmjer i isti oblik za oba kerubina.
 • 26 Visina prvog kerubina bijaše deset lakata; ista visina za drugog.
 • 27 On postavi kerubine u sredini kuće, u unutrašnjosti. Kerubini imahu raširena krila: krilo prvog kerubina dodirivalo je zid, a krilo drugog kerubina dodirivalo je drugi zid; a njihova oba krila, ona koja bijahu prema sredini kuće, dodirivahu se, krilo uz krilo.
 • 28 I on obloži zlatom kerubine.
 • 29 Na cijeloj obodnici zidova Kuće, u unutrašnjosti i na spoljašnjosti, on izdjela kerubine, palme i polurascvalo cvijeće. *30 I obloži on zlatom pod Kuće, unutra i s vana.
 • 31 U ulazu svete sobe, on načini krila vrata od maslinovog drveta; nadvratnik i krila vrata tvorili su jednu petinu svega[60].
 • 32 Na oba krila vrata od maslinovog drveta on izrezbari kerubine, palme i polurascvale cvjetove, i obloži ih zlatom; on stavi zlata na kerubine i na palme.
 • 33 On učini isto za ulaz u veliku dvoranu: pragovi od maslinovog drveta tvorili su četvrtinu od svega,
 • 34 i dva krila od čempresovog drveta; dvija pokretne ploče[61] za prvo krilo i dvije pokretne ploče za drugo.
 • 35 On izdjela kerubine, palme, polurascvale cvjetove koje obloži ukrasnim zlatom prema uzorku.
 • 36 Potom on sagradi unutarnji *trijem: tri reda klesanog kamena i jedan red i jedan red cedrovih greda[62]
 • 37 četvrte godine, u mjesecu Zibu, postaviše temelje Kući GOSPODOVOJ.
 • 38 A jedanaeste godine, u mjesecu Bulu[63] koji je osmi mjesec, Kuća bi gotova u svoj svojoj cjelini i u svim svojim pojedinostima. Solomon ju izgradi za sedam godina.

Izgradnja kraljevske palače[uredi]

 • 7' 1 Solomon također sagradi svoju vlastitu kuću; trebaše mu trinaest godina za završiti je u cijelosti.
 • 2 On sagradi kuću šume Libanske: stotinu lakata[64] dužine, 50 lakata širine, 30 lakata visine. Ona bijaše podignuta na četiri reda stubova načinjenih od cedrovih trupaca s cedrovim gredama na tim stubovima.
 • 3 Iznad, jedna obloga od cedrovine, postavljena na poprečnim gredama podbočenim stubovima: bijaše 45 poprečnih greda, petnaest u jednom redu,
 • 4 bijahu tri reda uokvirenih prozora, svaki prozor od tri reda bio je sučelice drugom prozoru.
 • 5 Svi ti otvori, sa svojim pragovima, imahu četvorni oblik i svaki je prozor bio sučelice drugom prozoru, u tri reda prozora.
 • 6 On načini dvoranu stubova: 50 lakata dužine, 30 lakata širine; i ispred, jedno predvorje od stubova s jednom nadstriješnicom[65] na pročelju.
 • 7 On načini prijestolnu dvoranu gdje dijeliše pravdu, sudbenu dvoranu; ona imade jednu oblogu od cedrovine od poda sve do greda[66].
 • 8 što se tiče kuće gdje boraviše, ona se nalazila u jednom drugom dvorištu, a ne u ovom kuće namijenjene prijestolnoj dvorani; ona imaše isti oblik. Za kćer *Faraonovu koju bijaše oženio, on morade izgraditi jednu kuću; ona bijaše kao ova ova dvorana.
 • 9 Sve te zgrade bijahu od obrađenog kamena u razmjerama klesanog kamena i rezanog pilama na njihovim unutarnjim i vanjskim licima. I bijaše tako od temelja sve do krovnog vijenca[67] i, izvana, sve do velikog dvorišta.
 • 10 Za temelje, obrađeno kamenje, veliki kamenovi od deset i od osam lakata.
 • 11 Na temeljima, bijaše obrađeno kamenje u razmjerama klesanog kamena, i cedrovog drveta.
 • 12 Uokolo velikog dvorišta, bijahu tri reda klesanog kamena i jedan red cedrovih greda[68] isto za unutarnji trijem Kuće GOSPODOVE i za njegovo predvorje.

Metalni predmeti namijenjeni Templu[uredi]

(2Krn 3.15-5.1)

 • 13 Kralj Solomon zatraži da može najmiti Hirama[69] iz Tira
 • 14 koji bijaše sin jedne udovice iz plemena Neftali i oca Tirijca. Radnik u bronci, Hiram bijaše pun vještine, pameti i znanja od zanata za sve radove u bronci. On dođe kod kralja Solomona i ostvari sve svoje radove.
 • 15 On izradi dva brončana stuba; visina prvog stuba: osamnaest lakata, i trebala je jedna žica od dvanaest lakata za obviti drugi[70].
 • 16 On načini dva zaglavka koje je trebalo staviti na vrhove tih stubova; bilo je to od livene bronce. Visina prvog bijaše pet lakata, visina drugog, pet lakata.
 • 17 On načini pletere[71] jedan oblik pletera, lanac u obliku girlandi, za zaglavke koji bijahu na vrhu tim stubovima; sedam za prvi zaglavak, sedam za drugi.
 • 18 On načini narove[72] : dva reda koji okruživahu jedan od pletera i koji trebaše pokrivati zaglavke postavljene na vrhove stubova.
 • 19 Glede zaglavaka koji bijahu na vrhovima stubova predvorja, oni imaše

oblik ljiljana i bijahu od četiri lakta.

 • 20 Ali, na zaglavcima postavljenim na dvama stubovima, jednako prema gore, uzduž izbočine koja bijaše preko pletera, bijahu pričvršćeni u kružnim redovima 200 narova; bijaše ih i na drugom zaglavku.
 • 21 On uspravi te stubove uz trijem Hrama; on uspravi stubove s desna i nazva ih Jakin, on uspravi stubove s lijeva i nazva ih Boaz[73].
 • 22 Vrhovi stubova imahu onlik ljiljana. Izrada stubova bi dobro izvedena.
 • 23 On načini, od livene kovine, More[74]. Ono je imalo prečnik od deset lakata, i bijaše kružnog oblika. Imalo je pet lakata visine, a jedan konop od 30 lakata je trebao za obujmiti ga.
 • 24 Pod obrubom Mora, kolokvinte[75] sve uokrug, deset po laktu; one uokružavaše More u potpunosti. Te kolokvinte, u dva reda, bijahu izlevene u istom livu kao i More.
 • 25 Ono je počivalo na dvanaest bikova: tri okrenuta prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu i tri prema istoku. More bijaše na njima, a njihove sapi bijahu okrenute prema unutra.
 • 26 Njegova debljina imaše širinu jedne ruke, a njen obrub bijaše izdjelan kao obrub jedne ljiljanove cvjetne čašice. Ono je moglo sadržavati 2000 bata[76].
 • 27 On načini potom deset postolja[77] od bronce. Svako postolje imaše četiri lakta duljine, četiri lakta širine i tri lakta visine.
 • 28 Evo kako bijahu načinjena ta postolja: ona bijahu sastavljena od oplata učvršćenih poprečnim gredama;
 • 29 na oplatama učvršćenim poprečnim gredama, bijahu lavovi, bikovi i *kerubini; bijaše ih jednako na gornjim priječnicama; ispod lavova i bikova, bijahu stavljeni vijenci kao ukras.
 • 30 Svako od postolja sadržavalo je četiri točka od bronce, i za četiri podnožja, podloge za ojačanje. Te podloge bijahu izlivene ispod korita, izvan vjenaca.
 • 31 Otvor svakog korita bijaše unutar okvira kojega nadmašivaše za jedan lakat; on bijaše zaokružen i imaše oblik kolobrana; on bijaše od jednog i pol lakta. Kiparski radovi ukrašavahu obrubnicu otvora. Oplate bijahu četvorne a ne zaokružene.
 • 32 Sve četiri točka se nalaziše ispod oplata, a perni klinovi točkova bijahu u okosnici postolja. Prečnik točkova bijaše jedog i pol lakta.
 • 33 Točkovi bijahu kao točkovi kola: klinovi, obruči, palci, glavine, sve u livenoj kovini.
 • 34 četiri podloge za ojačanje koje bijahu na svakom uglu postolja činile su jedno tijelo s njim.
 • 35 Na vrhu svakog postolja, bijaše jedan krug od pola lakta visine, a na njenom gornjem dijelu, ručke; oplate postolja činiše jedno tijelo s njima.
 • 36 Na plošnim površinama, na ručkama i na oplatama, on izrezbari kerubine, lavove i uspravljene palme, s vijencima svud uokolo.
 • 37 Tako on načini deset postolja: svako bijaše od iste kovine, istog razmjera i istog oblika.
 • 38 On načini deset korita od bronce. Svako je korito moglo sadržavati 40 bata[78] svako je korito mjerilo četiri lakta. Bijaše po jedno korito na svakom od deset postolja.
 • 39 On poreda pet postolja na desnu stranu Kuće i pet na njenu lijevu stranu; glede Mora, on ga postavi na desnu stranu, prema jugoistoku.
 • 40 On načini velike zdjele, vedrice, i zdjele za škropljenje[79]. Hiram izvrši sve radove koje je trebao obaviti za kralja Solomona u Kući GOSPODOVOJ:
 • 41 dva stuba, zavojnice za dva zaglavlja koji su na vrhu stubova, dva pletera, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubova,
 • 42 četiri stotine narova za dva pletera dva reda narova po pleteru za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na stubovima,
 • 43 deset postolja i deset korita postavljenih na ovima,
 • 44 More bijaše samo jedno s, pod njim dvanaest goveda,
 • 45 velike zdjele, vedrice, zdjele za škropljenje i sve druge potrepštine. To što načini Hiram za kralja Solomona u Kući GOSPODOVOJ bijaše od uglačane bronce .
 • 46 Na jugu od Jordana, između Sikota i Sartana[80] kralj dade izliti sve komade u glinenim kalupima.
 • 47 Solomon postavi na mjesto sve te predmete čija količina bi tako velika da se nije mogla vrjednovati težina bronce.
 • 48 Solomon izradi također sve predmete namijenjene Kući GOSPODOVOJ: zlatni *oltar, stol na koji se stavljaše kruh ponuda[81] : od zlata;
 • 49 pet svijećenjaka s desna i pet s lijeva, postavljenih pred svetom sobom: od čistog zlata; cvjetiće, svjetiljke, štipaljke: od zlata;
 • 50 plitice, usekače, zdjele za škropljenje, pehare, kadionice: od čistog zlata; zabate vrata Kuće prema presvetom mjestu, one vrata prema velikoj dvorani: od zlata.
 • 51 Kad bi sretno završeno djelo koje kralj Solomon bijaše izvršio u Kući GOSPODOVOJ, on donese predmete posvećene od Davida, njegovog oca: srebrninu, zlatninu i posuđe za odložiti u riznice Kuće GOSPODOVE .

Kovčeg saveza položen u Templ (1 Kr)[uredi]

(s Krn 5.26.2)

 • 8' 1 Tada Solomon sakupi u Jeruzalemu kod sebe, kralja Solomona *starješine Izraelove, sve poglavice plemena, prinčeve obitelji sinova Izraelovih, za uspeti iz *grada Davidova, to jest iz *Siona, *kovčeg saveza GOSPODOVOG.
 • 2 Svi se ljudi Izraelovi okupiše kod kralja Solomona u mjesecu Etanimu, sedmog mjeseca, tijekom blagdana[82].
 • 3 Kad sve starješine Izraelove bijahu stigle, svećenici ponesoše kovčeg.
 • 4 Oni uspeše kovčeg GOSPODOV, *šator susretanja i sve svete predmete koji bijahu u šatoru svećenici i *leviti su oni koji ih uznesoše.
 • 5 Kralj Solomon i sva zajednica Izraelova ujedinjena kod njega, nazočna s njim pred kovčegom, žrtvovaše toliko sitne i krupne stoke da se ne mogaše, ni izračunati, ni prebrojati.
 • 6 Svećenici donesoše kovčeg saveza GOSPODOVOG na njegovo mjesto, u svetu sobu Kuće, na presveto mjesto, pod krila *kerubinima.
 • 7 U stvari, kerubini šireći svoja krila iznad mjesta za kovčeg stvaraše jedno zaštitno nebo iznad kovčega[83] i njegovih poluga.
 • 8 Zbog dužine tih poluga, vidjeli su se njihovi krajevi sa svetog mjesta koje prethodiše svetoj sobi. Ali, nije ih se vidjelo izvana. One su i danas ondje.
 • 9 Nema ničeg u kovčegu, osim dviju kamenih ploča položenih od Mojsija u Horebu[84] kad GOSPOD zaključi savez sa sinovima Izraelovim po njihovom izlasku iz zemlje Egipta.
 • 10 A, kad svećenici bijahu izišli iz svetog mjesta, oblak[85] ispuni Kuću GOSPODOVU
 • 11 i svećenici ne mogaše ostati u svojoj službi radi tog oblaka, jer slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću GOSPODOVU.
 • 12 Tad Solomon reče: ” Gospodin je rekao da hoće boraviti u tami!
 • 13 Dobro je dakle za tebe da sam izgradio jednu raskošnu kuću, jedno boravište gdje ćeš ti uvijek stanovati. “

Besjeda posvete Templa (1 Kr)[uredi]

(2 Krn 6.311)

 • 14 Kralj se okrenu i blagoslovi sav sabor Izraelov sav sabor Izraelov stajaše.
 • 15 On reče: ” Blagoslovljen budi GOSPODE, Bože Izraelov, kojçi je svojim ustima govorio Davidu mom ocu i koji je svojom rukom ispunio ono što je rekao:
 • 16 Od dana kad sam izveo iz Egipta Izrael moj narod, ja nisam izabrao ni jedan grad između svih plemena Izraelovih za sagraditi jednu Kuću u kojoj će biti moje *ime[86] ali ja sam izabrao Davida da bude glava Izraelu, mom narodu.
 • 17 David, moj otac, imao je u srcu izgraditi jednu Kuću za ime GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 18 Ali, GOSPOD je rekao Davidu, mom ocu: Imao si u srcu izgraditi jednu Kuću za moje ime i ti si dobro učinio.
 • 19 Međutim, nisi ti taj koji će izgraditi ovu kuću, veće tvoj sin, potekao iz tvoje utrobe: on je taj koji će izgraditi tu Kuću za moje ime.
 • 20 GOSPOD je ostvario riječ koju bijaše izrekao: ja sam naslijedio Davida, svog oca, ja sam sjeo na prijestol Izraelov, kako to bijaše rekao GOSPOD, Bog Izraelov, ja sam izgradio tu Kuću za ime GOSPODA, Boga Izralova,
 • 21 i ondje, ja sam odredio jedno mjesto za *kovčeg gdje se nalazi *savez GOSPODOV, savez koji je on zaključio s našim očevima kad su izišli iz zemlje Egipta. “

Solomonova svečana molitva (1 Kr)[uredi]

(2Krn 6.12 40)

 • 22 Solomon stade pred *oltar GOSPODOV, u nazočnosti sve zajednice Izraelove; on ispruži ruke prema *nebu
 • 23 i reče: ” GOSPODE, Bože Izraelov, nema Boga kao što si ti, ni gore u nebu, ni dolje na zemlji za čuvati *savez i dobrohotnost prema tvojim slugama koji idu pred tobom svim svojim srcem.
 • 24 Ti si održao svoja obećanja prema svom sluzi Davidu, mojem ocu: ono što si ti svojim ustima izrekao, ti si to ispunio svojom rukom, kao što se vidi danas.
 • 25 Sada, GOSPODE? Bože Izraelov, čuvaj u korist tvog sluge Davida, mojeg oca, riječ koju si njemu izrekao: Netko od tvojih neće uzmanjkati nikada sjediti preda mnom na prijestolju Izralovom, pod uvjhetom da tvoji sinovi paze na svoje držanje idući preda mnom, kao što si ti išao preda mnom.
 • 26 Sada, Bože Izraelov, nek' se potvrdi dakle riječ koju si ti izrekao svom sluzi Davidu, mojem ocu!
 • 27 Može li istinski Bog stanovati na zemlji? Nebesa sama i nebesa nebesa ne mogu te sadržati! Utoliko manje ova Kuća koju sam ja sagradio!
 • 28 Budi brižan spram molitve i preklinjanja tvojeg sluge, o GOSPODE, Bože moj! Saslušaj vapaj i molitvu koje ti danas upućuje tvoj sluga!
 • 29 Nek' tvoje oči budu otvorene za ovu Kuću i danju i noću, prema mjestu za koje si ti rekao: ” Ovdje će biti moje ime. Saslušaj molitvu koju tvoj sluga upućuje prema tom mjestu!
 • 30 Udostoji se slušati preklinjanja koje tvoj sluga i Izrael, tvoj puk, upućuju prema tom mjestu! Ti, slušaj na mjestu gdje ti stanuješ, u nebu; saslušaj i oprosti.
 • 31 U slučaju kad jedan čovjek bude zgriješio prema jednom drugom, i nametne mu se jedna prisega s prokletstvom i da dođe izgovoriti tu prisegu pred tvojim oltarom, u ovoj Kući,
 • 32 ti, poslušaj s neba; postupi, presudi između svojih slugu, proglasi krivca krivcem čineći da njegovo držanje padne na glavu njegovu; i proglasi pravednika pravednikom postupajući s njim prema svojoj pravdi.
 • 33 Kad Izrael, tvoj puk, bude potučen od neprijatelja, jer je zgriješio prema tebi, ako se vrati k tebi, proslavi tvoje ime, zamoli i zavapi u ovoj Kući,
 • 34 ti, poslušaj s neba, oprosti grijeh Izraelu, svom puku, i odvedi ih k zemlji koju si dao očevima njihovim.
 • 35 Kad nebo bude zatvoreno i ne bude više kiše, jer narod bijaše zgriješio prema tebi, ako uzmoli prema ovom mjestu, proslavi, ime tvoje, i pokaje se za svoj grijeh, jer ćeš ga ti ožalostiti,
 • 36 ti, saslušaj s neba, oprosti grijeh svojih slugu i Izraela, svojeg puka ti ćeš ga poučiti dobrom putu kojim treba hoditi, podaj kišu svojoj zemlji, zemlji koju si dao u baštinu puku svojem.
 • 37 Bude li glad u zemlji, bude li kuga, bude li snijeti i glavnice[87] skakavaca, popaca, ako neprijatelj opsjedne gradove u zemlji, da bude nevolje, da bude bolesti,
 • 38 koji god da bude povod molitvi, koji god da bude povod preklinjanju svakog čovjeka koji pripada Izraelu, tvom puku, kad taj osjeti nevolju koja ga dira u srce i ispruži ruke prema ovoj Kući,
 • 39 ti, saslušaj s neba, iz boravišta gdje ti stanuješ, oprosti, postupi, i učini mu prema njegovom držanju pošto ti poznaješ njegovo srce samo ti u stvari poznaješ srca ljudska
 • 40 da bi te se sinovi Izraelovi bojali svih dana koje će proživjeti na zemlji koju si dao očevima našim.
 • 41 čak i stranac, koji ne pripada Izraelu, tvom narodu, ako dođe iz daleke zemlje zbog tvog imena
 • 42 jer će se čuti govoriti o tvom velikom imenu, o tvojoj moćenoj ruci i tvojoj ispruženoj ruci ako dođe moliti prema ovoj Kući,
 • 43 ti, saslušaj s neba, boravišta gdje ti stanuješ, postupi prema svemu što te bude molio stranac, da bi svi narodi na zemlji upoznali tvoje ime, i da bi, kao Izrael, tvoj narod bojali te se i oni i da bi znali da je tvoje ime zazvano na ovoj Kući koju sam ja izgradio .
 • 44 Kad tvoj narod bude polazio u rat protiv svog neprijatelja, u smjeru kojem ga ti budeš poslao, ako moli prema GOSPODU u smjeru grada koji si ti izabrao i kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
 • 45 saslušaj s neba njegovu molitvu i njegovo preklinjanje i učini da pobijedi njegovo pravo.
 • 46 Kad sinovi Izraelovi budu zgriješili protiv tebe, jer nema čovjeka koji ne griješi, kad se ti budeš razljutio protiv njih, kad ih ti budeš izručio neprijatelju i kad ih njihovi pobjednici budu odveli u roblje u zemlju neprijateljsku, daleku ili blisku, *47 ako, u zemlji gdje su oni zarobljenicima, oni razmisle, pokaju se i upute ti svoje usrdne molbe, u zemlji svojih pobjednika govoreći: Mi smo griješnici, mi smi nepouzdani, mi smo krivi,
 • 48 ako li se vrate k tebi svim svojim srcem, svim svojim bićem, u zemlji neprijatelja kamo oni budu odvedeni i ako mole prema tebi, u smjeru svoje zemlje, zemlje koju si ti dao njihovim očevima, u smjeru grada koji si ti izabrao i Kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
 • 49 saslušaj s neba, boravišta gdje ti boraviš, saslušaj njihovu molitvu i njihovo preklinjanje, i učini da pobijedi njihovo pravo.
 • 50 Oprosti svom narodu koji je zgriješio prema tebi, oprosti sve njihove pobude protiv tebe, i uzmilostivi spram njih one koji ih drže zarobljenima: nek' imaju milosti za njih,
 • 51 jer radi se o tvom puku i baštini tvojoj, o onima koje si ti izveo iz zemlje Egipta, iz sred užarene peći gdje se topi željezo[88].
 • 52 Nek' tvoje oči budu otvorene preklinjanju tvojeg sluge i Izraela, tvog naroda, saslušaj ih svakog puta kad zavape prema tebi.
 • 53 Jer, ti si taj koji ih je izdvojio kao baštinu, između svih naroda zemlje, kako ti bijaše rekao po posredništvu Mojsija, sluge svoga, kad si izveo naše očeve van iz Egipta, o GOSPODE, Bože. “

Solomon moli Boga da blagoslovi narod[uredi]

 • 54 čim Solomon bi završio upućivati GOSPODU svu tu molitvu i to preklinjanje, on se podiže ispred *oltara GOSPODOVOG gdje bijaše klečao i, rukama ispruženim prema nebu,
 • 55 stojeći, glasno blagoslovi sabor Izraelov, govoreći:
 • 56 ” Blagoslovljen budi GOSPOD koji je dao mjesto odmora Izraelu, svom puku, sve kako bijaše rekao: ni jedna od dobrih riječi koje bijahu rečene po Mojsiju, sluzi njegovom, ne bijaše ostala bez učinka.
 • 57 Nek' GOSPOD, naš Bog, bude s nama kao što je bio s našim očevima; nek' nas ne ostavi i ne napusti nas,
 • 58 nek' prigne naša srca k sebi da bismo hodili svim njegovim putovima i čuvali zapovijedi, zakone i običaje koje on bijaše propisao očevima našim.
 • 59 Nek' ova zaklinjanja koja sam upravo uputio GOSPODU budu danju i noću prisutna pred njem, našim Bogom, da bi činio pravdu sluzi svom kao i Izraelu, svom narodu, prema svakodnevnim potrebama;
 • 60 na takav način da svi narodi zemlje znaju da je GOSPOD taj koji je Bog, da ga nema drugog.
 • 61 Nek' vaše srce bude neporočno glede GOSPODA, našeg Boga, da biste vi hodili prema njegovim zakonima, i čuvali njegove zapovijedi, kao što to činite danas. “

Žrtve ponuđene Gospodu (1 Kr)[uredi]

(2 Krn 7.110)

 • 62 Kralj i sav Izrael s njim, ponudiše *žrtve pred GOSPODOM.
 • 63 Solomon ponudi u žrtvu bijahu to žrtve mira koje on ponudi GOSPODU 22 000 glava krupne stoke, 120.000 glava sitne stoke. Tako kralj i Izrael posvetiše Kuću GOSPODOVU.
 • 64 Onog dana, kralj posveti sredinu *trijema koji je pred Kućom GOSPODOVOM; u stvari ondje on ponudi holokaust, ponudu[89] i masno žrtava mira jer * brončani *oltar koji je pred GOSPODOM bijaše suviše mali za primiti holokaust, ponudu i masno žrtava mira.
 • 65 U tom sedmom mjesecu Solomon proslavi blagdan, i sav Izrael s njim: bijaše to jedan veliki sabor, došao od LeboHamata sve do potoka Egipta; oni biše pred GOSPODOM, našim Bogom, sedam dana i sedam dana: znači četrnaest dana[90].
 • 66 Osmog dana, Solomon otpusti narod. Oni pozdraviše kralja i odoše k svojim šatorima[91] radosni i srca zadovoljnog zbog svega dobra što GOSPOD bijaše učinio Davidu, sluzi svom, i Izraelu, svom narodu.

Gospod se ponovo prikazuje Solomonu (1 Kr)[uredi]

( 2Krn 7.11-29)

 • 9' 1 Kad Solomon bi završio graditi Kuću GOSPODOVU i kuću kraljevu, i kad bi načinio sve što mu je godilo,
 • 2 GOSPOD mu se pokaza po drugi put, kao što mu se bijaše pokazao u Gabaonu[92].
 • 3 GOSPOD mu reče: ” Ja sam čuo molitvu u preklinjanje koje si mi ti uputio: ova kuća koju si ti sagradio, ja sam ju posvetio da bi tu stavio svoje *ime[93] zauvijek; moje srce i moje oči bit će tu uvijek.
 • 4 Glede tebe, ako ti ideš preda mnom kao David, tvoj otac, neporočnog srca i s pravicom, postupajući prema svemu što sam ti ja zapovjedio, ako čuvaš moje zakone i moje običaje,
 • 5 ja ću održati zauvijek tvoj kraljevski prijestol nad Izraelom, kao što sam to rekao tvojem ocu Davidu: Bit će uvijek netko od tvojih za sjesti na prijestol Izraelov.
 • 6 Ali ako vi, vi i vaši sinovi, okrenete se od mene, ako vi ne čuvate moje zapovijedi i moje zakone koje sam stavio pred vas, ako vi odete služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima,
 • 7 tada ću ja odstraniti Izrael s površine zemlje koju sam mu dao; ova Kuća koju sam ja posvetio svom imenu, ja ću ju odbaciti daleko od svog lica, a Izrael će postati slab i ruglo svim narodima;
 • 8 Ova je Kuća tako uzdignuta, da tko god bude prošao pokraj nje bit će zapanjen i uskliknut će[94]: S kojeg li je razloga GOSPOD postupio tako prema toj zemlji i prema toj Kući?
 • 9 Odgovorit će mu se: Jer, oni su napustili GOSPODA, svojeg Boga, koji je njihove očeve izveo iz Egipta, jer su se oni povezali s drugim bogovima, klanjali se pred njima i služili im: zato je GOSPOD učinio da na njih dođe sva ta nesreća. “

Različite Solomonove djelatnosti (1 Kr)[uredi]

(2Krn 8.118)

 • 10 Na izmaku dvadeset godina tijekom kojih Solomon gradiše obje kuće, Kuću GOSPODOVU i kraljevsku kuću,
 • 11 Hiram, kralj Tira, koji bijaše pribavio Solomonu cedrovinu i čempresovinu[95] i zlatom koliko ovaj htjede primi od kralja Solomona dvadeset gradova u Galileji.
 • 12 Hiram iziđe iz Tira za pogledati gradove koje Solomon bijaše dao, ali oni mu se ne dopadoše.
 • 13 On reče: ” Koje si mi ti ono gradove dao, brate moj! “ I nazva se to Zemljom Kabul[96] ime koje ostade sve do danas.
 • 14 Hiram posla kralju 120 talenata[97] zlata.
 • 15 Evo što bi od kuluka koji kralj Solomon nametnu za sagraditi Kuću GOSPODOVU, svoju vlastitu kuću, Millo[98] Jeruzalemski zid, Hasor, Megido i Gezer.
 • 16 *Faraon, kralj Egipta, bijaše se stavio u vojni pohod i dočepao se Gezera; on ga bijaše zapalio pošto je sasjekao Kanaance koji su tu živjeli, i bijaše ga dao kao poklon svojoj kćeri, ženi Solomonovoj,
 • 17 a Solomon ponovno sagradi Gezer Bet-Horon donji,
 • 18 Balat i Tamar Pustinjski, u Zemlji[99]
 • 19 kao i sve gradove skladišta zaliha koji mu pripadaše, posadne gradove, za kola i one za konjanike. Solomon također izgradi sve što zaželje u Jeruzalemu, Libanu i po svoj zemlji podvrgnutoj njegovoj vlasti.
 • 20 Ostalo je čitavo pučanstvo *Amorita, Hitita, Perizita, Hivita, Jebuzita, koji ne pripadahu sinovima Izraelovim.
 • 21 Njihovi sinovi koji bijahu ostali nakon njih u zemlji i koje sinovi Izraelovi ne bijahu mogli posvetiti istrjebljenju, Solomon ih pokupi za robsku tlaku, sve do danas.
 • 22 Solomon ne stavi u ropstvo ni jednog sina Izraelovog[100] jer ovi bijahu ratnici, njegove sluge, njegovi zapovjednici, njegovi konjušari, zapovjednici bojnih kola i njegovi konjanici.
 • 23 Evo broja poglavara upravitelja zaduženih za radove Solomonove: 550 koji zapovjedahu narodu koji obavljaše radove.
 • 24 To bi samo onda kad kćer Faraonova uziđe iz Grada Davidova u kuću koju joj je sagradio Solomon, da on napravi Millo.
 • 25 Tri puta godišnje, Solomon nuđaše holokauste[101] i žrtve mira na oltaru koji bijaše izgradio za GOSPODA i spaljivaše tamjan na oltaru koji bijaše pred GOSPODOM. Tako on dade Kući razlog njenog postojanja.
 • 26 Kralj Solomon izgradi jednu flotilu u EsionGeveru koji je pokraj Eliata[102] na rubu *mora Trstika u zemlji Edom.
 • 27 Hiram[103] posla na lađama svoje sluge, mornare dobro poznavajuće more; oni bijahu sa slugama Solomonovim.
 • 28 Oni stigoše u Ofir i donesoše zlata, 420 talenata[104] koje donesoše kralju Solomonu.

Kraljica od Sabe posjećuje Solomona (1 Kr)[uredi]

(2 Krn 9.112)

 • 10' 1 Kraljica od Sabe[105] bijaše čula govoriti o ugledu kojeg Solomon dugovaše GOSPODU; ona ga dođe provjeriti svojim zagonetkama.
 • 2 Ona stiže u Jeruzalem s jednom velikom pratnjom, devama natovarenim mirisnim tvarima[106] velikom količinom zlata i dragog kamenja. Kad je stigla kod Solomona, ona mu reče sve što imade na srcu.
 • 3 Solomon joj dade odgovor na sva pitanja: ni jedno pitanje ne bi tako teško da mu kralj nije znao odgovor.
 • 4 Kraljica od Sabe vidje svu mudrost Solomonovu, kuću koju bijaše sagradio,
 • 5 hranu s njegovog stola, smještaj njegovih slugu, vrijednost njegovih slugu i njihove livreje, njegove peharnike, holokauste[107] koje nuđaše u Kući GOSPODOVOJ i ona izgubi dah.
 • 6 Ona reče kralju: ” To bijaše istinom što sam čula govoriti u svojoj zemlji o tvojim riječima i tvojoj mudrosti.
 • 7 Nisam vjerovala tim pričama sve dok nisam došla i nisam to vidjela svojim vlastitim očima, a evo kako mi nisu otkrili no polovicu od toga! Ti nadilaziš u mudrosti i u vrijednosti ugleda ono o čemu sam ja čula govoriti.
 • 8 Sretni tvoji ljudi, sretne tvoje sluge, oni koji stalno mogu biti u tvojoj nazočnosti i slušati tvoju mudrost.
 • 9 Blagoslovljen budi GOSPOD, tvoj Bog, koji je htio staviti tebe na prijestol Izraelov; to je zato što GOSPOD voli Izrael zauvijek da te je postavio kraljem za vršiti pravdu i zakon. “
 • 10 Ona dade kralju 120 talenata[108] zlata, mirisne tvari u velikoj količini, i dragocjenog kamenja. Nikad više ne stiže toliko mirisnih tvari kao onda kad ih kraljica od Sabe dade Kralju Solomonu.
 • 11 Lađe Hiramove koje bijahu prevozile zlato iz Ofira bijahu također dovezle sandalovog[109] drveta u velikoj količini i dragoga kamenja.
 • 12 Tim sandalovim drvetom kralj načini naslone za Kuću GOSPODOVU i kraljevsku kuću, kao i citre i harfe[110] za pjevaču. Nikad više ne stiže sandalovog drveta, sve do danas nije ga se više vidjelo.
 • 13 Kralj Solomon dade kraljivi od Sabe sve što je ona željela tražiti, ne računajući poklone koje joj je kralj Solomon sam mogao učiniti. Potom ona se vrati i ode u svoju zemlju, ona i njene sluge.

Solomonovo bogatstvo[uredi]

(2 Krn 1.14-17; 9.13-28)


 • 14 Težina zlata koje stiže Solomonu u samo jednoj godini bijaše 666 talenata[111] zlata,
 • 15 ne računajući ono što je potjecalo od putnika, trgovačkog prometa, od svih kraljeva Okcidenta[112] i vladara zemlje.
 • 16 Kralj Solomon načini 200 velikih štitova od tučenog zlata za kojeg je trebalo 600 sikala[113] zlata po štitu;
 • 17 i 300 malih štitova od tučenog zlata za koje je trebalo tri mine zlata po štitu. Kralj ih odloži u kući šume Libanske[114]
 • 18 Kralj načini jedan veliki prijestol od slonovače[115] kojeg prekri istančanim zlatom.
 • 19 Ovaj prijestol imade šest stepenika i jedan okrugli naslon; bijahu nasloni za laktove sa svake strane sjedišta.
 • 20 Dva lava se nalaziše sa strane naslona za laktove, na šest stepenika. Ništa se slično nije napravilo niti u jednom kraljevstvu.
 • 21 Sve kupe kralja Solomona bijahu od zlata i svi predmeti u kući Libanske šume; od čistog zlata: ni jedan ne bi od srebra; nije ga se računalo u vrijeme kralja Solomona.
 • 22 Jer kralj imaše na moru lađe iz Tarziza koje ploviše s onim Hiramovim i, svake tri godine, lađe iz Tarziza vraćahu se nakrcane zlatom i srebrom, slonovačom; majmunima i paunima[116].
 • 23 Kralj Solomon postade najveći od svih kraljeva zemlje u bogatstvu i u mudrosti.
 • 24 Sva zemlja tražiše vidjeti Solomona da bi slušala mudrost koju Bog bijaše stavio u srce njegovo.
 • 25 Svatko donašaše svoj milodar: predmete od srebra i predmete od zlata, odjeću, oružje, mirisne tvari, konje i mule; i to svake godine.
 • 26 Solomon sakupi kola i konjanike. Bijaše 1 400 kola i 12 000 konjanika koje on dovede[117] u posadne gradove i, kod sebe, u Jeruzalem.
 • 27 Kralj učini da u Jeruzalemu novac bijaše tako obilan kao kamenje, a cedrovi tako brojni kao sikomore u *Niziji.
 • 28 Solmonovi konji potjecaše iz Egipta i iz Keve[118] kraljevi trgovci ih kupovaše u Kevi.
 • 29 Jedna kola podrijetlom iz Egipta stajahu 600 srebreni novčića, a jedan konj 150. Bilo ih je isto za sve kraljeve Hitita i kraljeve *Arama koje uvoziše posredovanjem tih trgovaca.

Solomon iznevjerava Gospoda[uredi]

 • 11' 1 Kralj Solomon[119] volješe brojne strankinje: osim kćeri *Faraonove, Moabiotkinje, Amonitkinje, Edomitkinje, Sidonijanke, Hititkinje.
 • 2 One bijahu podrijetlom iz naroda o kojima GOSPOD bijaše rekao sinovima Izraelovim: ” Ne neće te ulaziti kod njih i one neće ulaziti k vama, inače bi one okrenule vaša srca prema svojim bogovima. “ To bi točno tako da se Solomon približi tim narodima zbog svojih ljubavi.
 • 3 On imade 700 žena kraljevskog reda i 300 suložnica[120]. Njegove žene okrenuše srce njegovo.
 • 4 U vrijeme Solomonove starosti, njegove žene okrenuše njegovo srce prema drugim bogovima; i njegovo srce ne bi više pošteno prema GOSPODU, njegovom Bogu, suprotno onome što bijaše bilo u srcu Davida, njegovog oca.
 • 5 Solomon slijediše Astartu, božicu Sidonijanaca, i Milkoma, gnusobu[121] Amonita.
 • 6 Solomon učini što je zlo u očima GOSPODOVIM i on ne slijediše potpuno GOSPODA, kao David, otac njegov.
 • 7 Tada Solomon sagradi na planini koja je sučelice Jeruzalemu jedno *visoko mjesto za Kemoša, gnusobu moabsku, i također za Moleka, gnusobu sinova Amonovih.
 • 8 On ih načini za tako za bogove svih svojih žena strankinja: one nuđahu *tamjane i *žrtve svojim bogovima.
 • 9 GOSPOD se razljuti protiv Solomona jer se njegovo srce bijaše okrenulo od njega, Boga Izraelovog koji mu se bijaše dva puta pokazao[122]
 • 10 i koji mu točno bijaše zapovjedio da ne slijedi drugih bogova, ali Solomon ne učini ono što mu GOSPOD bijaše zapovjedio.
 • 11 GOSPOD reče Solomonu: ” Pošto se ti ponašaš tako i zato što nisi čuvao moj *savez ni zakone koje sam ti propisao, ja ću ti oteti kraljevstvo i dat ću ga jednom od tvojih slugu.
 • 12 Međutim, to neće biti za tebe živog što ću napraviti, zbog tvog oca Davida; ja ću ga istrgnuti iz ruku tvojeg sina.
 • 13 Ali, ja neću oteti svo kraljevstvo tvoje, bit će jedno pleme koje ću ja dati tvojem sinu zbog Davida, tvojeg oca i zbog Jeruzalema kojeg sam ja izabrao. “

Dva Solomonova protivnika[uredi]

 • 14 GOSPOD pobudi jednog protivnika Solomonu: Hadada Edomita, iz kraljevskog roda Edomovog.
 • 15 To se dogodilo kad David bijaše potukao Edom. To bijaše kad Joab, zapovjednik postrojbi, bijaše došao pokopati mrtve i kad je pobio sve muuško u Edomu.
 • 16 Joab i sav Izrael, u stvari, bijahu ostali ondje šest mjeseci sve dok nisu istrijebili sve muške u Edomu.
 • 17 Hadad bijaše pobjegao s Edomitima koji su bili dio posluge njegovog oca za ići u Egipat; Hadad bijaše tada jedan mladiće.
 • 18 Oni bijahu otišli iz Madijana i bijahu stigli u Paran[123] oni bijahu povukli sa sobom i ljude iz Parana i bijahu stigli u Egipat kod *Faraona, kralja Egipta. Ovaj dade jednu kuću Hadadu, osigura mu hranu i dade mu zemlju.
 • 19 Hadad bijaše u velikoj milosti kod Faraona koji mu bijaše dao za ženu svoju svastiku, sestru Tefenesinu, Kraljice Majke.
 • 20 Tefenesina sestra mu rodi sina Genuvata, a Tefenes ga bijaše odgojila unutar kuće Faraonove; Genuvat bijaše u kući Faraonovoj, u sred sinova Faraonovih.
 • 21 Hadad, u Egiptu saznade da je David legao sa svojim očevima[124] i da Joab, zapovjednik postrojbi, bijaše također mrtav. Hadad reče Faraonu: ” Pusti me otići u moju zemlju. “
 • 22 Faraon mu reče: ” Ali, što tebi nedostaje kod mene da ti, najedanput, tražiš otići u svoju zemlju? “ ” Ništa, ali me ipak pusti otići. “
 • 23 Bog podstaknu jednog drugog protivnika Solomonu: Rezona, sina Eliadabljevog. On bijaše pobjegao kod Hadadezera, kralja Soba[125] svog gospodara.
 • 24 On bijaše okupio ljude oko sebe i bijaše postao zapovjednik družine. Kako ih David ubijaše, oni bijahu otišli u Damask, ondje se smjestiše i vladahu u Damaskom.
 • 25 Rezon bi jedan protivnik za Izrael za vrijeme cijelog Solomonovog života. Zlo koje učini Hadad: on mrzješe Izrael, i vladaše nad *Aramom[126].

Jeroboamova pobuna[uredi]

 • 26 Jeroboam, sin Nebatov, bijaše jedan Efraimit iz Cerede; ime njegove majke bijaše Serua, ona bijaše udovica; on bijaše sluga Solomonov i on podiže ruku protiv kralja[127].
 • 27 Evo u kojoj prilici on podiže ruku protiv kralja: Solomon gradiše Milo[128] on zatvori usjek kod *Grada Davidova, njegovog oca.
 • 28 Taj čovjek, Jeroboam, bijaše srčan i moćan; Solomon bijaše zapazio mladog čovjeka dok ovaj radiše radiše; tada ga on odredi za nadgledati sve radove kuće Josipove[129].
 • 29 U to vrijeme, kako Jeroboam bijaše izišao iz Jeruzalema, prorok Ahija iz Siloa susrete ga na putu; Ahija bijaše odjeven jednim novim ogrtačem i njih dvojica bijahu sami u polju.
 • 30 Ahija uze novi ogrtač koji bijaše na njemu i rastrga ga u dvanaest komada.
 • 31 Potom ga dade Jeroboamu: ” Uzmi deset komada, jer ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov,: Evo, ja ću oteti kraljevstvo iz ruke Slomonove, i dat ću ga deseterim plmenima.
 • 32 A jedino pleme[130] koje će imati, to će biti radi mog sluge Davida, i zbog grada Jeruzalema kojeg sam izabrao između svih plemena Izraelovih.
 • 33 To je zato što su me oni napustili i pokonili se pred Astartom, božicom Sidonijanaca, pred Kemošem, bogom Moaba i pred Milkom, bogom sinova Amonovih, i jer nisu

išli mojim putovima, ne čineći ono što je pravo u mojim očima, prema mojim zakonima i mojim navadama, kao David, otac[131] njegov.

 • 34 Iz ruke Solomonove, ja neću uzeti ništa od kraljevstva, jer ja sam ga postavio glavom za sve dane njegovog života, zbog sluge moga Davida kojeg sam ja izabrao, koji je čuvao moje zapovjedi i moje zakone.
 • 35 Ja ću oduzeti kraljevstvo iz ruku njegovom sinu i dat ću ga: desetorim plemenima.
 • 36 Njegovom sinu, dat ću jedno pleme da bi moj sluga David imao uvijek jednu svjetiljku[132] preda mnom u Jeruzalemu, gradu kojeg sam ja izabrao za tu staviti moje *ime.
 • 37 Tebe, ja ću te uzeti i ti ćeš vladati posvuda gdje budeš želio, i ti ćeš biti kralj nad Izraelom.
 • 38 Ako ti slušaš sve što ću ti ja propisati, ako ti činiš ono što je pravo u očima mojim, čuvajući moje zakone i moje zapovjedi kao što je to činio moj sluga David, ja ću biti s tobom i ja ću ti stvoriti jednu dinastiju, postojanu kao ona što je koju sam napravio Davidu; ja ću ti dati Izrael.
 • 39 Ja ću u tome poniziti rod Davidov, ali ne zauvijek.
 • 40 Solomon tražiše Jeroboama da ga usmrti; Jeroboam se diže i pobježe u Egipat kod Šišaka, kralja Egipta gdje ostade sve do smrti Solomonove.

Solomonova smrt[uredi]

(2 Krn 9.2931)

 • 41 Ostatak djela Solomonovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti Solomonove?
 • 42 Trajanje vladavine Solomonove u Jeruzalemu, nad svim Izraelom bi 40 godina.
 • 43 Potom Solomon leže s očevima svojim[133] i bi pokopan u *Gradu Davidovu, oca svog. Njegov sin Roboam zavlada na njegovom mjestu.

Sabor u Sišemu[uredi]

(2 Krn 10.115)

 • 12' 1 Roboam se nađe u Sišemu[134] jer u Sišem sav Izrael bijaše dolazio za proglasiti kralja.
 • 2 Ali kad Jeroboam, sin Nebatov, to doznade, on bijaše još u Egiptu.
 • 3 Poslaše pozvati Jeroboama i on dođe sa svim saborom Izraelovim; oni govoriše Roboamu ovim riječima:
 • 4 ” Tvoj otac je učinio teškim*jaram naš; ti sada, olakšaj teški teret tvojeg oca i teški jaram koji nam je nametnut, i mi ćemo te služiti. “
 • 5 On im reče: ” Otiđite i vratite se k meni za tri dana. “ I narod otiđe.
 • 6 Kralj Roboam se posavjetova sa *starješinama koji bijahu u službi njegovog oca Solomona kad on bijaše živ: ” Vi, kako me savjetujete da odgovorim ovom puku? “
 • 7 Oni mu rekoše: ” Ako, danas, ti sebe učiniš slugom naroda, ako mu služiš, i ako mu ti odgovoriš dobrim vijestima, oni će zauvijek biti sluge tvoje. “
 • 8 Ali, Roboam zanemari savjet koji mu bijahu dale starješine i on uze savjet mladih ljudi koji bijahu rasli s njim i koji bijahu u njegovoj službi.
 • 9 On im reče: ” A vi, što vi savjetujete? što trebamo odgovoriti ovom puku koji mi kaže: Olakšaj jaram koji nam je nametnuo tvoj otac?“
 • 10 Mladi ljudi koji bijahu rasli s njim odgovoriše: ” Evo što ćeš ti ti reći puku koji ti je govorio ovako: Tvoj je otac učino teškim naš jaram, ali ti, olakšaj nas; evo dakle što ćeš mu ti reći: Moj mali prst je veći no sva utroba mojeg oca[135].
 • 11 od sada, pošto vam je moj otac natovario jedan težak jaram, ja, ja ću uvećati teret vašeg jarma; pošto vas je moj otac kaznio s dva korbača, ja, ja ću vas kazniti remenjem načičkanim čavlima! “
 • 12 Jeroboam i sav puk dođoše pronaći Roboama treći dan kako im kralj bijaše rekao: ” Vratite se k meni trećeg dana. “
 • 13 Kralj odgovori okrutno narodu: zanemarujući savjet koji su mu dale starješine,
 • 14 on govoriše narodu prema savjetu mladih ljudi: ” Moj otac je učinio teškim vaš jaram, ja, ja ću uvećati teret vašeg jarma; moj vas je otac kažnjavao korbačima, ja ću vas kažnjavati remenjem načičkanim čavlima. “

15 Kralj ne posluša naroda: to bi sredstvo korišteno posredno od GOSPODA za ispuniti riječ koju bijaše rekao Jeroboamu, sinu Nebatovom, po posredništvu Ahija iz Sila[136].

Podijeljeno kraljevstvo (1 Kr)[uredi]

 • 16 Sav Izrael vidje da ga kralj nije poslušao; narod mu uzvrati:

” što mi imamo s

Davidom?
Nema baštine sa sinom
Jeseovim!
K svojim šatorima[137] Izraele!
Sada, zabavi se svojom
kućom, Davide! “
I Izrael ode k svojim šatorima.
 • 17 Ali, Roboam nastavi vladati nad svim sinovima Izraelovim koji nastanjivahu gradove Judeje.
 • 18 Kralj Roboam postavi nadglednikom tlake, Adorama[138] ali sav ga Izrael kamenova i on umrije; kralj Roboam uspjede u posljednji čas popeti se u svoja kola i pobjeći u Jeruzalem.
 • 19 Izrael bijaše u ljutnji protiv kuće Davidove sve do danas.
 • 20 čim sav Izrael doznade da Jeroboam bijaše vratio se, poslaše pozvati na okup[139] i učiniše ga kraljem nad svim Izraelom. Bijaše za slijediti kuću Davidovu samo pleme Judino.
 • 21 Roboam stiže u Jeruzalem i prikupi svu kuću Judinu i pleme Benjaminovo, svega 180.000 izabranih ratnika, za potući kuću Izraelovu, da bi se vratilo kraljevstvo Roboamu, sinu Solomonovu.
 • 22 Ali, riječ Božja bi upućena čovjeku Božjem šemaju:
 • 23 ” Reci Roboamu, sinu Solomonovom, kralju Jude, svoj kući Judinoj i Benjaminovoj kao i ostatku puka:
 • 24 Ovako kaže GOSPOD: vi ne smijete uzići u boj protiv vaše braće Izraelovih sinova; nek' se svatko vrati kući svojoj, jer ja sam taj koji je izazvao ovaj događaj.“ Oni poslušaše riječi GOSPODOVE i okrenuše se za ići prema riječi GOSPODOVOJ.
 • 25 Jeroboam utvrdi Sišem, u planini Efraimovoj i utvrdi se ondje. Potom on iziđe i utvrdi Penuel[140].

Jeroboamov grijeh[uredi]

 • 26 Jeroboam reče samom sebi: ”Takve kakvim se stvari pokazuju, kraljevstvo bi se moglo okrenuti ka kući Davidovoj.
 • 27 Ako se ovaj puk nastavi uspinjati za nuditi *žrtve u Kući GOSPODOVOJ, u Jeruzalemu, srce tog naroda vratit će se svom gospodaru, Roboamu, kralju Jude: ja, mene će ubiti i vratit će se Roboamu, kralju Jude. “
 • 28 Kralj Jeroboam dobi ideju da učini dva zlatna vola i reče puku: ” Vi ste se prečesto uspinjali u Jeruzalem; evo tvojih Bogova, Izraele, koji su te izveli iz zemlje Egipta[141]. “
 • 29 On postavi jednog u Betel, a drugi, on ga postavi u Danu[142].
 • 30 U tome se sastojao grijeh[143]. Puk iđaše u procesiji ispred jednog od telaca sve do Dana;
 • 31 Jeroboam izgradi kuće *visokih mjesta, i učini svećenicima ljude uzete iz pučke mase, a da nisu bili sinovi Levijevi; *32 Jeroboam slaviše jedan blagdan osmog mjeseca, petnaestog dana u mjesecu kao blagdan koji je bio u Judi[144] i uspe se k *oltaru. On postupi isto u Betelu, žrtvujuću teladima koje bijaše izradio. I on postavi u Betelu svećenike visokih mjesta koje on bijaše postavio.
 • 33 On se uspe k oltaru koji bijaše podignut u Betelu, petnaestog dana osmog mjeseca, datum koji bijaše postavio prema svojoj ideji! On proslavi jedan blagdan za sinove Izraelove i uspe se k oltaru za ondje spaliti *tamjan.

Jedan Božji čovjek posreduje u Betelu[uredi]

 • 13' 1 Jedan Božji čovjek dođe iz Jude u Betel na riječ GOSPODOVU, dok Jeroboam spaljivaše milodare[145] na *oltaru.
 • 2 I on povika protiv oltara, na jednu riječ GOSPODOVU: ” Oltar! Oltar! Ovako govori GOSPOD: Evo, jedan će se sin roditi u kući Davidovoj, njegovo će ime biti Jozija. Na tebi, on će ponuditi u *žrtvu svećenike visokih *mjesta, koji spaljuju na tebi *tamjan; i spalit će on na tebi kosti ljudske[146]. “
 • 3 Tog istog dana, čovjek Božji dade jedan znak govoreći:
” Ovo je znak o kojem je GOSPOD
govorio.
I masno koje je odozgo
rasu se. “
 • 4 čim se čula riječ koju je izgovorio čovjek Božji protiv oltara u Betelu, kralj Jeroboam ispruži ruku koju imaše na oltaru i reče: ” Zgrabite ga! “ Ali, ruka koju je imao pruženu protiv čovjeka Božjeg sasuši se i ne mogaše ju prinijeti k sebi. *5 Oltar se rascijepii masno s oltara se rasu, prema znaku koji Božji čovjek bijaše da na jednu riječ GOSPODOVU.
 • 6 Kralj uze riječ i reče čovjeku Božjem: ” Stišaj GOSPODA, svojeg Boga, ja te molim, založi se[147] za mene da bi se moja ruka vratila k meni. “ čovjek Božji stiša GOSPODA i kraljeva ruka se vrati k njemu; ona bijaše kao i otprije.
 • 7 Kralj reče Božjem čovjeku: ” Uđi dakle k meni da se okrijepiš, ja ću te darivati.“
 • 8 čovjek Božji reče: ”čak da mi dadeš pola kuće svoje, ja ne bih ušao k tebi, ja ne bih jeo kruha tvoga i ne bih pio vode s ovog mjesta.
 • 9 Jer takva je zapovijed koju sam primio riječ GOSPODOVU: Ti nećeš jesti kruha, ti nećeš piti vode, ti se nećeš vraćati putem koji si uzeo za otići. “
 • 10 I on ode drugim putem, on se ne vrati putem koji je bio uzeo za doći u Betel.

Božji čovjek je neposlušan[uredi]

 • 11 Bijaše jedan stari *prorok koji stanovaše u Betelu; njegovi sinovi dođoše[148] mu reći sve što Božji čovjek bijaše napravio tog dana u Betelu; oni ispričaše svojem ocu riječi koje ovaj bijaše rekao kralju.
 • 12 Njihov im otac reče: ” Kojim je putem otišao? “ Njegovi se sinovi raspitaše o putu kojim bijaše došao Božji čovjek iz Jude.
 • 13 On reče svojim sinovima: ” Osedlajte mi magare! “ Oni mu osedlaše magarca i on ga zajaha.
 • 14 On potraži Božjeg čovjeka i nađe ga dok biješe sjedio pod jednom smrdljikom[149] On mu reče: ” Jesi li ti Božji čovjek došao iz Jude? “ on mu odgovori: ” Ja sam taj. “
 • 15 On mu reče: ” Dođi sa mnom u kuću, i jedi kruha. “
 • 16 Božji mu čovjek odgovori: ” Ja se ne mogu ni vratiti, ni doći s tobom, ja neću jesti kruha i neću piti vode s tobom na ovom mjestu,
 • 17 jer sam primio ovu riječ od GOSPODA: Ti nećeš jesti kruha i nećeš piti vode na ovom mjestu, ti se nećeš vratiti putem koji si uzeo za otići. “
 • 18 Prorok mu reče: Ja također, ja sam prorok kao i ti i jedan mi je anđeo rekao riječ GOSPODOVU: Svrati ga k sebi u svoju kuću; nek' jede kruha i nek' pije vode. “ On mu lagaše.
 • 19 čovjek Božji vrati s njim, jede kruha u njegovoj kući i popi vode.

Smrt Božjeg čovjeka[uredi]

 • 20 No, kako oni bijahu sjeli k stolu, riječ GOSPODOVA bi upućena *proroku koji ga bijaše svratio;
 • 21 i stari čovjek viknu čovjeku Božjem koji bijaše došao iz Jude: ” Ovako govori GOSPOD: Pošto si se ti usprotivio zapovjedi GOSPODOVOJ i nisi čuvao zapovijed koju ti bijaše dao GOSPOD, tvoj Bog,
 • 22 jer si ti došao, jesti kruha i piti vode u mjestu za koje ti je on rekao: Ne jedi tu kruha i ne pij tu vode, tvoj lješ neće ući u grobnicu tvojih otaca. “
 • 23 Pošto je Božji čovjek jeo kruha i pio vode, stari prorok osedla prorokovo magare kojeg bijaše svratio
 • 24 i ovaj ode. Jedan lav susrete ga na putu i ubi ga. Njegov lješ ležaše na putu, dok magare stajaše sa strane lješa, a lav s druge strane.
 • 25 Prolaznici vidješe lješ ležati na putu i lava sa strane lješu. Oni dođoše pričati o tome u gradu gdje stanovaše stari prorok.
 • 26 Prorok koji ga bijaše svratio sa svog puta ču to pričati i on reče: ” To je čovjek Božji! Onaj koji nije poslušao zapovijed GOSPODOVU; GOSPOD ga je izručio lavu koji mu je polomio kosti i ubio ga, prema riječi koju mu GOSPOD bijaše rekao. “
 • 27 On reče svojim sinovima: ”Osedlajte mi magarca! “ Oni ga osedlaše
 • 28 i on pođe; on nađe lješ ležati na putu, dok se magare i lav držaše sa strana lješu. Lav ne bijaše jeo lješa i ne bijaše polomio kostiju magarcu.
 • 29 Prorok podiže lješ Božjeg čovjeka, položi ga na magarca i odnese ga. Stari prorok se vrati u svoj grad za proslaviti žalost i ukopati ga.
 • 30 On položi lješ u svoj vlastiti grob i proslaviše njegov ukop: ” Na žalost, brate[150] moj! “
 • 31 Pošto ga on bi pokopao, on reče svojim sinovima: ” Kad ja budem umro, vi će te me pokopati u mom grobu gdje je Božji čovjek pokopan. Stavit će te moje kosti pokraj njegovih kostiju.
 • 32 Jer će se ispuniti riječ kouju on bijaše izvikivao riječ GOSPODOVA protiv *oltara koji je u Betelu i protiv svih kuća visokih *mjesta koja su u gradovima Samarije. “
 • 33 Usprkos tome, Jeroboam ne odustade od svojeg lošeg ponašanja. On nastavi činiti kao svećenici visokih mjesta ljudi uzetih iz narodne mase. Kome on htjede, on povjeri investituru[151] za biti svećenikom visokih mjesta.
 • 34 U tome se sastojao grijeh kuće Jeroboamove, i to je zbog čega ona bi uništena i nestala s površine zemlje.

Kraj vladavine Jeroboama I[uredi]

 • 14' 1 U ono vrijeme, Abija, sin Jeroboamov, razbolje se.
 • 2 Jeroboam reče svojoj ženi: ” Digni se, preruši se da se ne bi znalo da si ti žena Jeroboamova, potom otiđi u Silo. Ima ondje prorok Abija; on je taj koji mi bijaše rekao kako ću ja biti kralj ovom narodu[152].
 • 3 Uzet ćeš sa sobom deset kruhova, kolača i ćup meda i otići ćeš ga pronaći; on će ti priopćiti što će se dogoditi ovom dječaku. “
 • 4 žena Jeroboamova postupi tako; ona se diže, pođe za Silo i stiže u kuću Ahijavljevu. Ali, Ahija ne vidješe više, on više nije micao očima zbog svoje starosti.
 • 5 GOSPOD bijaše rekao Ahiji: ” Evo kako je žena Jeroboamova na putu da nađe u tebe riječ[153] o svojem bolesnom sinu. Ti ćeš njoj govoriti na ovaj način, a kad ona bude stigla, ona će se izdavati za jednu drugu. “
 • 6 čim Ahija začu šum njenih koraka, u času kad je ona stigla do vrata, on reče: ” Uđi ženo Jeroboamova! Zašto se ti izdaješ za jednu drugu? Ja sam te poslao da ti govorim nemilosrdno.
 • 7 Idi i reci Jeroboamu: Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam te izdigao iz sredine naroda, ja sam te postavio za glavara mom narodu Izraelu,
 • 8 ja sam oteo kraljevstvo kući Davidovoj i tebi sam gao dao, ali ti nisi bio kao moj sluga David koji je čuvao moje zapovijedi i koji me je slijedio svim svojim srcem, ne čineći no ono što je pravo u

u mojim očima;

 • 9 ti si postupio gore nego svi oni koji su bili prije tebe: ti si išao načiniti si druge bogove i kipove toliko da se me uvrijedio; a mene samog, mene si bacio iza svojih leđa.
 • 10 Zato ću ja donijeti jednu nesreću na kuću Jeroboamovu, ja ću odstraniti muškarce kod Jeroboama, robove ili slobodne ljude[154] u Izraelu: ja ću pomesti potomke kuće Jeroboamove kako se pomete dno smetljišta.
 • 11 Svakog člana kuće Jeroboamove koji bude umro u gradu; i svakog člana koji bude umro u polju, ptice nebeske pojest će ga jer je GOSPOD rekao.
 • 12 što se tiče tebe, digni se, vrati se kući; u času kad budu tvoje noge ušle u grad dijete će umrijeti.
 • 13 Sav Izrael slavit će žalost za njim i on će se ukopati jer on jedini iz kuće Jeroboamove ući će u grob; on je jedini iz kuće Jeroboamove koji je našao nešto dobra za GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 14 GOSPOD će podići u Izraelu jednog kralja koji će uništiti kuću Jeroboamovu. To ja za danas? Kako? Za danas čak[155].
 • 15 GOSPOD će udariti Izrael; bit će s njim kao s trstikom koja drhti u vodi. On će iščupati Izrael iz te dobre zemlje koju je dao njegovim očevima i raspršit će ga s druge strane rijeke jer su izra đivali svoje svete stubove[156] vrijeđajući tako GOSPODA.
 • 16 On će izručiti Izrael zbog grijehova koje je Jeroboam počinio i koje je dao počiniti u Izraelu. “
 • 17 žena Jeroboamova se diže, ode i stiže u Tirsu[157]. U času kad ona stiže na kućeni prag, dječak umrije.
 • 18 Ukopaše ga i sav Izrael ožali njegov pogreb, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao po posredništvu njegovog sluge Ahija, proroka.
 • 19 Ostatak djela Jeroboamovih: Ratovi, vlada, sve je to zapisano u knjizi kraljeva Izraelovih.
 • 20 Trajanje vladavine Jeroboamove bi 22 godine; on leže sa svojim očevima[158]. Njegov sin Nagab zavlada na njegovom mjestu.

Roboam, kralj Judin[uredi]

( 2 Krn 12.1-16)

 • 21 Roboam, sin Solomonov, postade kralj u Judi; Roboam imaše 41 godinu kad postade kralje, i vladaše sedamnaest godina u Jeruzalemu, gradu kojeg GOSPOD bijaše izabrao između svih plemena Izraelovih za staviti tu svoje *ime. Ime Roboamove majke bijaše Nama, Amonitkinja.
 • 22 Juda činiše sve što je zlo u očima GOSPODOVIM i, po grijehovima koje je počinio, izazva ljubomoru više no što je bijahu počinili njegovi očevi.
 • 23 Kao i oni, ovi sagradiše zasvoju upotrebu visoka *mjesta, stele i svete stubove[159] na svim brežuljcima i pod ozelenjelim drvetima;
 • 24 bijaše čak i svetih prostitutki[160] u zemlji, oni postupaše prema svim gnusnostima naroda koje GOSPOD bijaše razvlastio pred sinovima Izraelovim.
 • 25 Pete godine Roboamove vladavine, šišak, kralj Egipta, pođe protiv Jeruzalema;
 • 26 On uze riznice Kuće GOSPODOVE i riznice kraljevske kuće. On uze savršeno sve; on čak uze sve zlatne štitove koje Solomon bijaše načinio.
 • 27 Kralj Roboam umjesto njih načini brončane štitove i povjeri ih zapovjednicima trkača[161] koji čuvahu ulaz u kraljevsku kuću.
 • 28 Svaki put kad se kralj nalaziše u Kući GOSPODOVOJ, trkači uzimahu štitove, potom ih odnosiše u dvoranu trkača.
 • 29 Ostatak djela Roboamovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
 • 30 Bijaše neprekidno rat između Roboama i Jeroboama.
 • 31 Roboam leže s očevima svojim u *Gradu Davidovu. A, ime majke njegove bijaše Nama, Amonitkinja. Njegov sin Abijam[162] zavlada na njegovom mjestu.

Abijam, kralj Judin[uredi]

(2 Krn 13.1-3; 22-23)

 • 15' 1 Osamneste godine vladavine Jeroboama, sina Nebatova, Abijam postade kralj nad Judom.
 • 2 On vladaše tri godine u Jeruzalemu. Ime njegove majke Bijaše Maaka, kćer Absalomova[163].
 • 3 On oponašaše sve grijehe koje njegov otac bijaše počinio prije njega; ni njegovo srce ne bi čisto glede GOSPODA, njegovog Boga, suprotno onom kakvo bijaše srce u Davida, njegovog oca.
 • 4 To bijaše izričito zbog Davida kojem GOSPOD, njegov Bog, dade jednu svjetiljku[164] u Jeruzalemu, podižući mu jednog sina za održati Jeruzalem:
 • 5 to je zbog toga što je David činio ono što bijaše pravo u očima GOSPODOVIM i ne bijaše se u ničemu odstranio od onoga što mu on bijaše zapovjedao svakog dana njegovog života, izuzev u stvari Urija Hitita[165].
 • 6 Bijaše rat između Roboama i Jeroboama cijelog njegovog života[166].
 • 7 Ostatak djela Abijamovih, sve što je činio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude? Bijaše rat između Abijama i Jeroboama.
 • 8 Abijam leže sa svojim očevima[167], a ukopaše ga u *gradu Davidovu; njegov sin Aza zavlada na njegovom mjestu.

Aza, kralj Jude[uredi]

(2Krn 14.1-2; 15.6-19; 16.1-6, 11-14)

 • 9 Dvadesete godine vladavine Jeroboamove, kralja Izraela, Aza, kralj Jude, postade kraljem.
 • 10 On vladaše 41 godinu u Jeruzalemu; ime njegove majke bijaše Maaka kćer Absalomljeva[168].
 • 11 Aza činiše sve što je dobro u očima GOSPODOVIM, kao njegov otac David.
 • 12 On ukloni iz zemlje svete prostitutke[169] i uništi sve idole koje bijahu izradili njihovi očevi.
 • 13 I čak on liši svoju majku Maaku njenog položaja Kraljice Majke jer ona bijaše načinila jedan besramni idol za Ašera[170]. Aza posiječe njen besramni idol i spali ga u klancu Cedrona.
 • 14 Ali, visoka *mjesta ne nestadoše. Ipak, srce Azavljevo ostade neporočno glede GOSPODA, tijekom cijelog njegovog života.
 • 15 On donese u Kuću GOSPODOVU ono što njegov otac i on sam bijahu posvetili: srebro, zlato i potrepštine.
 • 16 Bi rat između Aza i Beša, kralja Izraelovog tijekom cijelog njihovog života.
 • 17 Beša, kralj Izraela uspe se protiv Jude i utvrdi Ramu[171] za zapriječiti cestu kralju Jude, Azi.
 • 18 Ovaj uze sve srebro i zlato koji ostadoše u riznicama Kuće GOSPODOVE i u riznicama kuće kraljevske; kralj Aza to vrati slugama svojim za poslati ih Ben-Hadadu, sinu Tabrimu, sinu Heziona, kralja *Arama, koji stolovaše u Damasku, govoreći:
 • 19 ” Ima jedan savez između mene i tebe, između mog oca i tvog oca. Ja ti šaljem na dar srebra i zlata. Dakle raskini svoj savez s Bešom, kraljem Izraela, da više ne diže se protiv mene.“
 • 20 Ben-Hadad posluša kralja Azu; on posla protiv gradova zapovjednike svojih armija[172] i on udari Ijon, Dan, Abel-Bet-Maka, svu regiju Kinerota i, osim toga, svu zemlju Neftalijevu;
 • 21 čim Beša doznade za tu novost, on prestade utvrđivati Ramu i ostade u Tirsi.
 • 22 Tada kralj Aza sazva svu Judu, bez izuzetka; i donesoše kamenje i drveta iz Rame koju Beša utvrdi. Kralj Aza se njime služio za ojačati Gevu Benjaminovu i Mispu[173].
 • 23 Ostatak svih djela Azinih, svi njegovi poduhvati, sve što je činio, gradovi koje je sagradio, nije li to zapisano u *knijzi povijesti kraljeva Jude, osim da je u svojoj starosti imao jednu bolest nogu?
 • 24 Aza leže s očevima svojim u *Gradu Davida, oca svojeg. Njegov sin Jozafat zavlada na njegovom mjestu.

Nadab, kralj Izraelov[uredi]

 • 25 Nadab, sin Jeroboamov, postade kralj nad Izraelom druge godine vladavine Aze, kralja Judinog; on vladaše dvije godine nad Izraelom.
 • 26 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM; on hodiše putovima svojeg oca i oponašaše grijehe koje on bijaše počinio u Izraelu.
 • 27 Beša, sin Ahijavljev, iz kuće Isakarove, uroti se protiv njega. Beša ga potuče u Gibetonu koji pripadaše Filistincima, u času kad Nadab i sav Izrael opsjedaše Gibeton.
 • 28 Beša ubi Nadaba treće godine vladavine Aza, kralja Jude.
 • 29 čim bi kralj, on pobi svu kuću Jeroboamovu, ne ostavljajući Jeroboamu nikog, a da ga nije istrijebio, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao posredništvom sluge svog Ahija u Silu[174].
 • 30 glede grijehova Jeroboamovih, onih koje ovaj bijaše počinio i onih koje ovaj bijaše dao počiniti u Izraelu, vrijeđajući GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 31 Ostatak djela Nadabovih, sve što je činio, nije li zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih?
 • 32 Bijaše rat između Aza i Beša, kralja Izraelova, tijekom sveg njihovog života[175].

Beša, kralj Izraela[uredi]

 • 33 Treće godine vladavine Aza, kralja Jude, Beša, sin, Ahijavljev, postade kralj nad svim Izraelom, u Tirsu, za 24 godine.
 • 34 On činiše što je zlo u očima GOSPODA; on hodiše putem Jeroboamovim i oponašaše grijehe koje on bijaše počinio u Izraelu.
 • 16 1 Riječ GOSPODOVA bi upućena Jehu[176] sinu Hananijevu, glede Beša:
 • 2 Zato što sam te ja podigao iz prašine i postavio glavom nad mojim narodom Izraelom, ali pošto si ti išao putem Jeroboamovim i dao zgriješiti mom narodu Izraelu tako da me vrijeđa svojim grijehovima,
 • 3 ja ću izbrisati Beša i njegovu kuću i učinit ću tvoju kuću kao kuću Jeroboama, sina Nebatova.
 • 4 Svakog člana kuće Bešine koji bude umro u gradu, psi će ga pojesti, i svakog člana njegove kuće koji će umrijeti u polju, ptice nebeske će ga pojesti.“
 • 5 Ostatak djela Bešavljevih, ono što je učinio, njegovi poduhvati, nije li to zapisano u Knjizi *povijesti kraljeva Izraela? *6 Beša leže s očevima svojim[177] a ukopaše ga u Tirsu. Njegov sin Ela zavlada na njegovu mjestu.
 • 7 A jednako tako posredništvom proroka Jehua, sina Hananijeva, riječ GOSPODOVA, bi upućena Beši i njegovoj kući, s jedne strane zbog sveg zla koje bijaše počinio u očima GOSPODOVIM, vrijeđajući ga djelima svojih ruku tako da je postao sličan kući Jeroboamovoj, s druge strane jer bijaše potukao ovoga.

Ela, kralj Izraela[uredi]

 • 8 Dvadeset i šeste godine vladavine Aza, kralja Jude, Ela, sin Bešavljev, postade kralj nad Izraelom u Tirsu, za dvije godine.
 • 9 Njegov sluga Zimri, zapovjednik polovice bojnih kola, uroti se protiv njega. Kralj se tad nalaziše u Tirsu gdje se opijaše u kući Arsa, upravitelja Palače.
 • Zimri uđe, udari Ela i ubi ga, dvadeset i sedme godine vladavine Aza, kralja Jude; i on zavlada na njegovom mjestu.
 • 11 čim bi kraljem i čim sjede na prijestol, on pobi svu kuću Bešavljevu, ne ostavljajući mu ni muška ni jamca[178] ni pristaše.
 • 12 Zimri istrijebi svu kuću Bešavljevu, prema riječi što je GOSPOD bijaše rekao putem posredništva proroka Jehua protiv Beša i protiv grijeha Elavljevih,
 • 13 njegovog sina, grijehova koje oni bijahu počinili i koje bijahu dali počiniti u Izraelu, tako da uvrijede GOSPODA, Boga Izraelovog, po svojim ništavnim idolima.
 • 14 Ostatak djela Elavljevih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih?

Zimri, kralj Izraela[uredi]

 • 15 Dvadeset i sedme godine vladavine Aza, kralja Jude, Zimri postade kralj za sedam dana u Tirsu; narod tad bi u pohodu protiv Gibetona koji pripadaše Filistincima.
 • 16 Puk koji bijaše u pohodu saznade za novost: ” Zimri se urotio i čak ubio kralja. “ Tada, istog dana, u taboru, sav Izrael postavi Omrija, zapovjednika vojske, kao kralja Izraela[179].
 • 17 Omri i sav Izrael s njim pođoše iz Gibetona i opsjedoše Tirsu.
 • 18 Kad Zimri vidje da grad bijaše zauzet, on uđe u kulu osmatračnicu kraljeve kuće; zapali nad sobom kraljevu kuću i umrije.
 • 19 To bi učinio zbog grijeha koje bijaše počinio, čineći ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, hodeći putovima Jeroboamovim, i oponašajući grijehove koje ovaj bijaše počinio i koje dade počiniti u Izraelu.
 • 20 Ostatak djela Zimrijevih i urota koju je skovao, nije li to zapisano u knjizi *Povijeti kraljeva Izraelovih?
 • 21 Tada se puk Izraelov podijeli na dvoje: jedna polovica puka slijediše Tibnija, sina Ginatova, da postane kralj; druga polovica slijediše Omrija.
 • 22 Ljudi koji slijediše Omrija odnesoše prevagu nad onima koji slijediše Tibnija, sina Ginatova. Tibni umrije i Omri postade kralj.

Omri, kralj Izraela[uredi]

 • 23 Trideset i prve godine vladavine Azavljeve, kralja Jude, Omri postade kraljem nad Izraelom, za dvanaest godine. On vladaše šest godina u Tirsu,
 • 24 potom on kupi šemer, za dva talenta srebra, planinu Samarije. On utvrdi planinu i nazva grad koji bijaše utvrdio Samarija[180] prema imenu šemera, vlasnika planine.
 • 25 Omri činiše štio je zlo u očima GOSPODOVIM, i činiše gore no njegovi predhodnici.
 • 26 On u svemu slijediše put Jeroboama, sina Nevatova, i oponašaše grijehe koje ovaj bijaše počinio, tako da uvrijedi GOSPODA, Boga Izraelovog, svojim ispraznim idolima.
 • 27 Ostatak djela Omrijevih, poduhvati, koje je ispunio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih?
 • 28 Omri leže sa svojim očevima i bi ukopan u Samariji. Njegov sin Akhab zavlada na njegovom mjestu.

Akhab, kralj Izraelov[uredi]

 • 29 Akhab, sin Omrijev, postade kralj nad Izraelom, trideset i osme godine vladavine kralja Aza, kralja Jude. Akhab, sin Omrijev vladaše 22 godine nad Izraelom u Samariji.
 • 30 Akhab, sin Omrijev, činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, više no svi njegovi prethodnici.
 • 31 I kao da za njega ne bijaše dosta oponašati grijehe Jeroboama, sina Nebatova, on uze za ženu Jezabel, kćer Etbalovu, kralja Sidonijanaca[181] on otiđe služiti *Baala, i pokloni se pred njim;
 • 32 On sagradi jedan *oltar za Baala u kući koju bijaše izgradio u Samariji.
 • 33 Akhab načini sveti stub[182]: on nastavi postupati na takav način da vrijeđa GOSPODA, Boga Izraelovog, više no svi kraljevi Izraelovi koji mu bijahu prethodili.
 • 34 Za svog vremena, Hiel iz Betela utvrdi Jerihon: po cijenu Abirama, svog prvorođenog sina, on na njemu postavi temelje, a po cijenu Seguva, svog mlađeg sina, on na njemu postavi vrata, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao[183] po posredništvu Jozuinom, sinu Nunovom.

Eli na obali potoka u Keritu[uredi]

   • 17 1 Eli, Tišbit, iz pučanstva Galadovog, reče Akhabu: ” živ GOSPOD, Bog Izraelov u čijoj sam ja službi: neće ove godine biti ni rose ni kiše[184] osim na moju riječ. “
 • 2 Riječ GOSPODOVA bi upućena Eliju:
 • 3 ” Otiđi odavde, uputi se prema istoku i sakrij se u tjesnacu Kerita koji je na istoku od Jordana.
 • 4 Tako ćeš ti moći piti iz potoka, a ja ću zapovjediti gavranima da te ondje snabdijevaju. “
 • 5 On pođe i učini prema riječi GOSPODOVOJ; on ode stanovati u klancu Keritovom koji je na istoku od Jordana.
 • 6 Gavranovi mu donosiše kruha i mesa jutrom, kruha i mesa s večeri; a pijaše on iz potoka.
 • 7 Na izmaku jednog stanovitog vremena, potok presuši, jer ne bi kiše nad zemljom.

Eli kod udovice iz Sarepta[uredi]

 • 8 Riječ GOSPODOVA[185] mu bi upućena:
 • 9 ” Digni se, idi u Sarepta[186] koji pripada Sidonu, tu ćeš se nastaniti; ja sam ondje zapovjedio jednoj ženi, jednoj udovici, da te prehranjuje. “
 • 10 On se diže, pođe za Sarepta i stiže k ulazu u grad. Bijaše ondje jedna žena, jedna udovica, koja skupljaše drva. On ju pozva i reče: ” Idi mi tražiti, molim te, malo vode u vrču da se napijem! ”
 • 11 Ona ju ode potražiti. On ju pozva i reče: Idi mi potražiti, molim te, jedan komad kruha u tvojoj ruci! “
 • 12 On odgovori: ” živ Gospod, tvoj Bog! Ja nemam ništa pripravljeno, imam tek jednu šaku brašna u ćupu i malo ulja u vrču; kad budem nakupila nekoliko komada drveta, ja ću se vratiti i pripraviti tu hranu za mene i za mog sina; mi ćemo ju pojesti i potom umrijeti. “
 • 13 Eli joj reče: ” Ne boj se! Vrati se i uradi to što si rekla; samo, s tim što ti imaš, napravi mi najprije jednu malu pogaču i donesi mi ju; potom ćeš ju napraviti za tebe i tvojeg sina.
 • 14 Jer ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov:
ćup brašna neće se isprazniti vrč
ulja neće presušiti sve do dana kad
GOSOPOD bude dao kiše na povr-
šini tla. “
 • 15 Ona ode i učini kako Eli bijaše rekao; ona danima jede, ona, on, i njena obitelj.
 • 16 Ćup brašna ne presahnu i vrč ulja ne presuši, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao posredništvom Elijevim.

Eli vraća život udovičinom sinu[uredi]

 • 17 Evo što se dogodi nakon tih događaja[187]: sin te žene, vlasnice kuće, razbolje. Njegova bolest bi veoma teška tako da ne ostade više daha u njemu.
 • 18 žena reče Eliju: ” što ima između mene i tebe[188] čovječe Božji? Ti si došao kod mene da me opomeneš na grijeh i usmrtiš sina mog. “
 • 19 On joj odgovori: ” Daj mi svog sina! “ On ga uze iz ruku ženinih, odnese ga u gornju sobu[189] gdje je on boravio, i poleže ga na svoj krevet.
 • 20 Potom on zazva GOSPODA govoreći: ” GOSPODE, moj Bože, hoćeš li ti zlo čak ovoj ženi kod koje sam došao kao izbjeglica, tako da usmrtiš njenog sina? “
 • 21 Eli se opruži tri puta na dijete i zazva GOSPODA govoreći: ” GOSPODE, moj Bože, nek' se dahovog djeteta vrati u njega! “
 • 22 GOSPOD začu glas Elijev, i dah djetetov se povrati u njega, on oživje.
 • 23 Eli uze dijete, snese ga iz gornje sobe u kući, i dade ga njegovoj majci; Eli reče: ” Pogledaj! Tvoj sin je živ. “
 • 24 žena reče Eliju: ” Da, sada, ja znam da si ti čovjek Božji i da je riječ GOSPODOVA zaista u tvojim ustima. “

Eli i Obadijahu[uredi]

 • 18 1 Brojni dani prođoše i riječ Božja bi upućena Eliju, treće godine[190]: ” Pođi, pokaži se Akhabu; ja ću dati kišu na površinu zemlje. “
 • 2 Eli ode pokazati se Akhabu. Glad je pustošila tada u Samariji.
 • 3 Akhab pozva Obadijahua koji bijaše upravitelj palače: No Obadijahu se jako bojaše GOSPODA;
 • 4 tako, kad Jezabel bijaše pobila *proroke GOSPODOVE, Obadijahu bijaše uzeo stotinu proroka i sakrio ih po pedeset u dvije pećine i snabdjevao ih kruhom i vodom.
 • 5 Akhab reče Obadijahu: ” Idi po zemlji, k svim izvorima vode, u sve klance: možda ćeš nam naći trave pa ćemo moći održati na životu konje i mule i ne budemo morali poklati jedan dio stoke. “
 • 6 Oni si razdijeliše zemlju za prokrstariti. Akhab pođe sam jednim putem, a Obadijahu pođe sam drugim putem.
 • 7 Dok Obadijahu bijaše na putu, Eli mu dođe u susret. Obadijahu ga prepozna; on se baci licem prema zemlji i reče: ” Jesi li to zaista ti, moj gospodaru Eli? “
 • 8 On mu odgovori: ” Ja sam to! Idi reći svom gospodaru: Evo Elija! “
 • 9 Obadijahu reče: ” što sam zgrješio da ti izručiš svog slugu u ruke Akhabu i da me on pogubi?
 • 10 živ GOSPOD, Tvoj Bog, nema naroda ni kraljevstva kamo moj gospodar Akhab nije poslao tražiti te; kad su mu govorili: On nije ovdje, on zaklinjaše to kraljevstvo i taj narod da te ne bijahu našli.
 • 11 A sada: idi reći svom gospodaru: Evo Elija!
 • 12 Ali, čim te ja budem napustio, duh GOSPODOV odnijet će te ne znam kamo; a ja ću ići upozoriti Akhaba koji te neće naći i tada će me on ubiti. Ipak tvoj sluga boji se GOSPODA od mladosti svoje.
 • 13 Nisu li izvijestili mog gospodara što sam ja učinio kad Jezabel ubijaše proroke GOSPODOVE? Ja sam sakrio stotinu proroka, po pedeset u dvije pećine i snabdjevao ih kruhom i vodom.
 • 14 A sada ti mi kažeš: ” Idi reći svom gospodaru: Evo Elija!®Ali on će me ubiti! “
 • 15 Eli reče: ” živ GOSPOD, svemogući, u čijoj sam službi, danas isto, ja ću se pokazati Akhabu. “

Eli i Akhab[uredi]

 • 16 Obadijahu ode u susret Akhabu i izvijesti ga; Akhab ode u susret Eliju.
 • 17 Kad Akhab vidje Elija, on mu reče: ” Jesi li to ti, donositelju nesreće Izraelove?“
 • 18 On mu reče: ” Nisam ja donositelj nesreće Izraelu, veće si to ti i kuća tvojeg oca, jer ste vi napustili zapovijedi GOSPODOVE i što si ti slijedio *Baale.
 • 19 Sada sazovi kod mene sav Izrael na brdu Karmel; kao i 450 proroka Baalovih i 400 proroka Ašeravljevih[191] koji jedu za stolom Jezabelinim. “

Eli i Baalovi proroci u Karmelu[uredi]

 • 20 Akhab posla tražiti sve sinove Izraelove i sakupi *proroke na Brdu Karmel.
 • 21 Eli se primaknu svem puku i reče: ” Dokle će te vi plesati s jedne noge na drugu[192]. Ako je GOSPOD taj koji je Bog, slijedite ga! “, a ako je to *Baal, slijedite ga! “ Ali, puk mu ne odgovori ni jedne riječi.
 • 22 Eli reče puku: ” Ja sam sam ostao prorokom GOSPODOVIM, dok je proroka Baalovih 450.
 • 23 Nek' nam se daju dva junca: nek' oni izaberu jednog junca za sebe, nek' ih rasijeku i stave na cjepanicu, ali da se ne zapali, a ja, napravit ću isto s drugim juncem; ja ću ga staviti na cjepanicu, ali neću zapaliti vatre.
 • 24 Potom vi će te zazvati ime svojeg boga, dok ću ja zazvati ime GOSPODOVO. Bog koji odgovori vatrom, to je onaj koji je Bog.“ Sav puk odgovori: ” Ta je riječ dobra. “
 • 25 Eli reče Baalovim prorocima: ” Izaberite si jednog junca i stavite se na posao prvi jer ste brojniji; zazovite ime vašeg boga, ali ne stavljajte vatre. “
 • 26 Oni uzeše junca kojeg im bijahu dali, staviše se na posao i zazivaše ime boga Baala, od jutra sve do podneva, govoreći: ” Baale, odgovori nam! “ Ali, ne bi niti glasa niti ikoga da im odgovori. I oni plesaše ispred *oltara kojeg bijahu načinili.
 • 27 Tada u podne, Eli im se naruga i reče: ”Kričite jače, to je bog: on ima obveza, morao je odsustvovati, morao je otputovati; možda on spava i treba ga probuditi. “
 • 28 Oni zavikaše snažnije i, prema svojem običaju, zarezaše se[193] udarcima mačeva i kopalja, sve dok ne biše posve natopljeni krvlju.
 • 29 A, kad podne bi prošlo oni gataše sve do časa ponude[194] Ali, ne bi ni glasa niti ikoga tko bi odgovorio, niti ikakve posljeedice .
 • 30 Eli reče puku: ” Primaknite se k meni!“ I sav se narod primaknu k njemu; On popravi oltar GOSPODOV koji bijaše porušen:
 • 31 on uze dvanaest kamenova, prema broju plemena sinova Jakovljevih kojem ova GOSPODOVA riječ bijaše upućena: ”Tvoje ime bit će Izrael.“
 • 32 Ovim kamenjem, Eli ponovo podiže jedan oltar imenu GOSPODOVOM; potom uokolo oltara, on načini jednu jamu zapremine od dva seasa[195] zrnevlja;
 • 33 on rasporedi drva, rasječe junca i postavi ga odozgo.
 • 34 On reče: ”Napunite četiri vrča vodom i pospite na holokaust[196] i na drva! On reče: ”Još jedanput ! “ I oni to učiniše po drugi put; on reče: ”Po treći put! “ I oni to učiniše po treći put.
 • 35 Voda se prosu uokolo oltara, i napuni samu jamu.
 • 36 U vrijeme ponude, prorok Eli se primaknu i reče: ” GOSPODE, Bože Abrahamov, Isakov i Izraelov, učini da se zna danas da si ti taj koji Bog u Izraelu, da sam ja tvoj sluga i da je to po tvojoj riječi što ja činim sve ove stvari.
 • 37 Odgovori mi, GOSPODE, odgovori mi: nek' ovaj narod zna da si ti, GOSPOD, onaj koji je Bog, da si ti koji vodiš prema sebi srce ovog puka. “
 • 38 Oganj GOSPODOV pade i proždera holokaust, drva, kamenje, prašinu, i upi vodu koja bijaše u jami.
 • 39 Na taj pogled, sav se puk baci licem prema zemlji i reče: ” GOSPOD je taj koji je Bog; GOSPOD je Bog! “
 • 40 Eli im reče: Pohvatajte proroke Baalove! nek ni jedan jedini ne umakne! “ I oni ih pohvataše. Eli ih svede u klanac Kišon gdje ih pokla[197]

Povratak kiše[uredi]

 • 41 Eli reče Akhabu: ” Uspni se, jedi i pij[198]. Jer grmljavina pljuska odzvanja! “
 • 42 Akhab se uspe za jesti i piti, dok se Eli uspinjaše k vrhu planine Karmel i klanjaše se do zemlje, licem među koljenima.
 • 43 On reče svojem sluzi: ” Uspni se dakle gledati u smjeru mora! “ Ovaj se uspe, pogleda i reče: ” Nema ništa. “ Sedam puta, Eli njemu reče: ” Vrati se!“
 • 44 Sedmi put, sluga mu reče: ” Evo kako se jedan mali oblak, veličine šake, diže s mora. “ Eli odgovori: ” Uspni se, i reci Akhabu: Upregni, i siđi da te pljusak ne zapriječi. “
 • 45 Nebo se zamrači još više i više pod utecajem oblaka i vjetra i bi jedan veliki pljusak. Akhab se uspe u svoja kola i pođe za Izreel.
 • 46 Ruka GOSPODOVA bi na Eliju koji si opasa struk[199] i potrča ispred Akhaba sve do Izreela.

Eli bježi[uredi]

 • 19 1 Akhab govoriše s Jezabel o svemu što bijaše napravio Eli, i o svim onima koje bijaše pobio mačem, svim *prorocima.
 • 2 Jezabel posla jednog glasonošu Eliju da mu kažu: ” Nek' mi bogovi učine to i opet tako[200] ako sutra, u isti čas, ja ne budem učinila od tvog života to što si ti učinio od njihovog! “
 • 3 Videći to Eli se diže i pođe spasiti svoj život; on stiže u Ber-Ševu[201] koja pripadaše Judi i ostavi ondje svog slugu.
 • 4 On sam ode u pustinju, na jedan dan hoda. Budući stigao onamo, on sjede pod jednu usamljenu brnistru. On zamoli smrt govoreći: ” Ne mogu više! Sada GOSPODE, uzmi moj život, jer ja ne valjam više od mojih otaca. “
 • 5 Potom on leže i zaspa pod usamljenom brnistrom. Međutim*anđeo GOSPODOV ga dodirnu i reče mu: ” Diži se i jedi! “
 • 6 On pogleda: na njegovom uzglavlju bijaše jedna pogača pečena na vrelom kamenju, i jedan vrč vode; on jede, pijaše, potom ponovo leže.
 • 7 Anđeo GOSPODOV ponovo dođe, dodirnu ga i reče: ” Digni se i jedi, jer inače put bi bio predug za tebe. “
 • 8 Eli se diže, jede i potom pi, okrijepljen tom hranom, on hodaše 40 dana i 40 noći sve do Božje planine, u Horebu[202].

Eli na Horebu[uredi]

 • 9 On stiže ondje, u pećinu[203] i provede. Riječ GOSPODOVA bi mu upućena: ” Zašto si ti ovdje, Eli? “
 • 10 On odgovori: ” Ja sam ostrašćen[204] GOSPODOM, Bogom sila: sinovi Izraelovi su napustili tvoj *savez, oni su porušili tvoje *oltare i mačem pobili tvoje *proroke; samo sam ja ostao i traže me da mi oduzmu život. “
 • 11 GOSPOD reče: ” Iziđi i stani na planinu, pred GOSPODA; evo, GOSPOD će proći. “ Bi jedan vjetar pred GOSPODOM jak i snažan koji izloka[205] planinu i polomi stijene; GOSPOD ne bijaše u vjetru. Poslije vjetra, bi jedan potres zemlje; GOSPOD ne bi u potresu zemlje.
 • 12 Poslije potresa zemlje, bi jadna vatra; GOSPOD ne bijaše u vatri. A poslije vatre jedan tanani povjetarac.
 • 13 Tada, slušajući ga, Eli si pokri lice svojim ogrtačem; on iziđe i stade na ulazu pećine. Jedan mu se glas obrati: ” Zašto si ti ovdje Eli? “
 • 14 On odgovori: ” Ja sam ostrašćen GOSPODOM, Bogom sila: sinovi Izraelovi su napustili tvoj *savez, oni su porušili tvoje *oltare i mačem pobili tvoje *proroke; samo sam ja ostao i traže me da mi oduzmu život.“
 • 15 GOSPOD mu reče: ” Idi, pođi ponovo svojim putem u smjeru pustinje Damask. Kad budeš stigao, ti ćeš *pomazati Hazaela kao kralja nad *Aramom[206].
 • 16 I ti ćeš pomazati Jehia, sina Nimšijeva, kao kralja nad Izraelom; i pomazat ćeš Elizeja, sina šafatova, iz Abel-Mehola[207] kao proroka na svoje mjesto.
 • 17 Svakog čovjeka koji će izmaći maču Hazaelovu, ubit će Jehi, a svakog čovjeka koji će izmaći maču Jehijevom, ubit će Elizej,
 • 18 Ali, ja ću ostaviti Izraelu ostatak od 7.000 ljudi, to su svi oni čija se koljena nisu savila pred *Baalom i čija mu usta nisu dala cjelova[208]“.

Eli označava Elizeja za nasljednika[uredi]

 • 19 On pođe odatle i nađe Elizeja, sina šafatova, koji oraše; imao je dvanaest jutara za orati, i bijaše na dvanaestom. Eli pođe do njega i baci svoj ogrtač[209].
 • 20 Elize napusti goveda, potrča k Eliju i reče: ” Dopusti mi da zagrlim svog oca i svoju majku i ja ću te slijediti.“ Eli mu reče: ” Idi! Vrati se! što sam ti ja dakle učinio[210]. “
 • 21 Elize se vrati ne slijedeći ga, uze par goveda koje ponudi u *žrtvu; sa zapregom goveda, on dade ispeći meso koje dade pojesti svojima. Potom on se diže, slijediše Elija i bi u njegovoj službi.

Ben-Hadad opsjeda Samariju[uredi]

 • 20 1Ben-Hadad, kralj *Arama, prikupi svu svoju vojsku: bijaše s njim dvanaest kraljeva, kao i konja i kola. On se uspe, opsjede Samariju i napade ju.
 • 2 On posla u grad glasonoše Akhabu, kralju Izraela,
 • 3 da mu kažu: ” Ovako govori BenHadad: Tvoje srebro i tvoje zlato su moji; tvoje žene i tvoji najljepši sinovi su moji. “
 • 4 Kralj Izraela odgovori: ”To je tako kako ti kažeš, o moj gospodine kralju; ja sam tvoj kao i sve što ja posjedujem.“
 • 5 Glasonoše se vratiši i rekoše: ” Ovako govori Ben-Hadad: Ja sam ti poslao reći: Tvoje srebro, tvoje zlato, tvoje žene i tvoji sinovi, ti ćeš mi ih izručiti.
 • 6 U stvari, sutra, u isto vrijeme, ja ću poslati prema tebi svoje sluge da prekopaju tvoju kuću i kuće tvojih slugu. I tada, sve što tvoje oči budu mogle poželjeti, oni će staviti ruku odozgo i uzeti to. “
 • 7 Kralj Izraela sazva sve *starješine zemlje i reče: ” Vi dobro vidite da mi taj čovjek hoće zlo! Kad mi je on zatražio moje žene, moje sinove, moje srebro i moje zlato, ja mu nisam ništa odbio. “
 • 8 Sve starješine i sav narod rekoše: ” Ne slušaj i naročito ne pristaj! “
 • 9 On reče glasonošama BenHadadovim: ” Recite gospodinu kralju: Sve što si ti poslao tražiti od svojeg sluge, prvi put, ja ću učiniti; ali ovo, ja to ne mogu učiniti[211]. “ Glasonoše odoše i izručiše mu odgovor.
 • 10 BenHadad mu posla reći: ” Nek' mi bogovi učine to i još toliko[212] ako prašina Samarije dostane da je svi ljudi koji me prate imaju po jednu šaku! “
 • 11 Kralj Izraela odgovori: ” Govorite uvijek! Ali, da onaj koji stavlja svoj pas ne hvališe se kao onaj koji ga skida[213]. “
 • 12 No, saslušavši te riječi BenHadad koji je upravo pio s kraljevima u šatorima reče svojim slugama: ” U napad! “ I oni se rasporediše za napasti grad.

Prva Akhabova pobjeda[uredi]

 • 13 Ali jedan se *prorok približi Akhabu, kralju Izraela, i reče: ” Ovako govori GOSPOD: Jesi li ti vidio to mnoštvo? Ja ću ga danas izručiti u tvoje ruke i ti ćeš spoznati da sam ja GOSPOD. “
 • 14 Akhab reče: ” Po kome ćeš mi ga ti izručiti? “ A on odgovori: ” Ovako govori GOSPOD: Po cvijetu[214] zapovjednika područja. “ Akhab reče: Tko će zapodjenuti boj? “ On odgovori: ” Ti! “
 • 15 On prebroji cvijet zapovjednika područja: bijaše ih 232. Poslije njih, on prebroja sav narod, sve sinove Izraelove, bijaše ih 7.000 ljudi.
 • 16 Oni načiniše jedan juriš u podne, dok se BenHadad opijaše u šatorima s kraljevima, 32 kralja koji mu pomagaše.
 • 17 Cvijet zapovjednika područja iziđe najprije; BenHadad se raspita; izvijestiše ga: ” Ljudi su izišli iz Samarije. “
 • 18 On reče: ” Ako su izišli za mir, pohvatajte ih žive, ako li je za boj, pohvatajte ih žive! “
 • 19 Oni koji bijahu izišli iz grada, to bijaše cvijet zapovjednika područja, a vojska ih slijediše.
 • 20 Svatko ubi svog čovjeka. *Aramejci bježaše, a Izrael ih progoniše. Ben-Hadad, kralj Arama, izbavi se, na konju s drugim jahačima.
 • 21 Potom kralj Izraela iziđe i udari konjanike i kola; on udari Aram jednim snaž nim udarcem.
 • 22 Prorok se približi kralju Izraela i reče mu: ” Idi smjelo naprijed, ali razmisli ovog puta što trebaš učiniti, kralj Arama uspet će se protiv tebe. “

Druga pobjeda i grješka Akhabova[uredi]

 • 23 Sluge kralja *Arama mu rekoše: ” Njihov Bog je jedan Bog planina: zato su oni bili jači nego mi. No, udarimo ih u ravnici, sigurno ćemo biti jači od njih.
 • 24 Učini ovako: Odstrani sve kraljeve s njihovih mjesta i zamijeni ih upraviteljima.
 • 25 A ti sam, podigni jednu jaču vojsku od ove koju si izgubio, konj za konja, kola za kola, i vojujmo u ravnici: sigurno ćemo biti jači od njih. “ On ih posluša i slijediše njihovo mišljenje.
 • 26 Dakle, slijedeće godine, BenHadad prebroja Aram i uspe se u Afek[215] za potući Izrael.
 • 27 Prebrojaše se sinovi Izraelovi, oni primiše svoju popudbinu i pođoše u susret Aramu. Sinovi Izraelovi taborovaše njima sučelice, nalik dvama malim stadima koza, dok Aram prekrivaše zemlju.
 • 28 čovjek Božji[216] se približi i govoriše kralju Izraela. 0n reče: ” Ovako govori GOSPOD: Pošto su Aramejci rekli: GOSPOD je jedan Bog planina, a nije i Bog ravnice, ja ću izručiti u tvoje ruke svo to veliko mnoštvo, i vi će te spoznati da sam ja GOSPOD. “
 • 29 Oni taborovahu licem u lice tijekom sedam dana. Sedmog dana, boj se zametnu i sinovi Izraelovi pobiše 100.000 aramejskih pješaka u samo jedan dan.
 • 30 Preživjeli pobjegoše u grad Afek. Ali, zid pade na tih 27.000 preživjelih; BenHadad, on, bijaše pobjegao i bijaše ušao u grad gdje se skrivaše u sobi jedne sobe[217].
 • 31 Njegove mu sluge rekoše: ”Mi smo čuli govoriti da kraljevi kuće Izraelove bijahu milosrdni kraljevi. Ogrnimo naša pleća *torbama, zakačimo naše laktove iznad glave[218] i iziđimo u susret kralju Izraela. Možda će nam ostaviti život.“
 • 32 Oni pripasaše torbe, zakačiše svoje laktove iznad glave, stigavši kod kralja Izraela oni rekoše: ”Tvoj je sluga BenHadad rekao: Ja molim spas života! “ Akhab reče: ” On je još živ? On je moj brat!“
 • 33 Ti ljudi nađoše jedan milostiv znak u tome; oni se požuriše tu vidjeti jednu obavijest[219] s njegove strane i rekoše i rekoše na to; ” BenHadad je tvoj brat. “ Akhab reče: Idite ga potražiti. “ BenHadad iziđe prema njemu, a Akhab ga pope u svoja vlastita kola.
 • 34 Ben-Hadad mu reče: ” Gradovi koje je moj otac uzeo tvojem ocu, ja ti ih vraćam; ti ćeš smjestiti svoja trgovišta u Damasku kao što ih je moj otac postavio u Samariji. “ ” A ja[220], ja ću te pustiti otići posredstvom ovog saveza. “ Akhab sklopi jedan savez u svoju korist i pusti ga otići.

Jedan prorok oglašava Akhabu grješku[uredi]

 • 35 Jedan čovjek između sinova *proročkih[221] reče svom sudrugu po zapovjedi GOSPODOVOJ: ” Udari me, molim te! “ Ali, čovjek odbi udariti ga.
 • 36 Tad mu prorok reče: ”Zato što nisi poslušao glas GOSPODOV, čim me budeš napustio, jedan će te lav udariti. On se udalji od njega; jedan lav susrete čovjeka i udari ga.
 • 37 Prorok susrete jednog drugog čovjeka i reče mu: ” Udari me, molim te! “ čovjek ga udari i pozlijedi ga.
 • 38 Prorok ode čekati kralja na putu; on se učinio neprepoznatljivim odijevajući odjeću koja mu skrivaše oči.
 • 39 Kad kralj prođe, on zavika: ” Tvoj sluga bijaše izišao sudjelovati u boju kad netko koji se povukao iz boja donese mi jednog čovjeka govoreći: Pazi ovog čovjeka! Ako nestane, tvoj će život odgovarati za njegov, ili ćeš platiti jedan talent[222] srebra.
 • 40 No, dok tvoj sluga bijaše zauzet s više strana, čovjek bijaše nestao! “ Kralj Izraela mu reče: ” Nek' takva bude tvoja presuda, ti si ju sam odredio. “
 • 41 Prorok skide na brzinu odjeću koja mu skrivaše oči i kralj Izraela prepozna da to biješe jedan od proroka[223].
 • 42 Ovaj mu reče: ” Ovako govori GOSPOD: Zato što si pustio izmaknuti iz svoje ruke čovjeka kojeg sam ja zavjetovao[224] zabrani, tvoj život odgovarat će za njegov, a tvoj narod za njegov. “ Kralj Izraela vrati se kući, u Samariju, mračan i zabrinut.

Nabotov vinograd[uredi]

 • 21 1 Evo što se dogodi poslije ovih zbivanja. Nabot iz Izreela imaše jedan vinograd u Izreelu; on bijaše pokraj palače Akhabove, kralja Samarije[225].
 • 2 Akhab govoriše Nabotu: ” Ustupi mi vinograd da mi služi kao vrt, jer je točno kod moje kuće; a ja ću ti umjesto njega dati jedan bolji vinograd. Ali, ako ti to odgovara, ja ti mogu dati njegovu cijenu u srebru. “
 • 3 Nabot reče Akhabu: ” Po GOSPODU, to bi bilo jedno svetogrđe s moje strane da ti dam baštinu mojih otaca. “
 • 4 Akhab se vrati kući mračan i zdvojan zbog onoga što mu bijaše rekao Nabot iz Izreela: ” Ja ti neću dati baštinu mojih otaca. “ On leže na svoj kreve, okrenu lice k zidu, i ne htjede jesti.
 • 5 Njegova žena Jezabel ga dođe naći i reče mu: ” Zašto si ti zdvojan i nećeš jesti? “
 • 6 On joj odgovori: ” Zato što sam govorio s Nabotom iz Izreela; ja sam mu rekao: Ustupi mi svoj vinograd za novac ili, ako ti to čini zadovoljstvo, ja ću ti dati jedan drugi vinograd umjesto njega. On mi je odgovorio: ” Ja ti neću dati svoj vinograd. “
 • 7 Njegova žena Jezabel mu reče: ” Ali, ti si taj koji kraljuje nad Izraelom! Digni se, jedi, nek' tvoje srce bude sretno; ja sam ta koja će ti dati vinograd Nabota iz Izreela! “
 • 8 Ona napisa pisma u ime Akhabovo koje zapečati njegovim pečatom[226] ona posla ta pisma *starješinama Izraelovim i velikodostojnicima koji bijahu u gradu Nabotovu, oni koji stanovahu s njim.
 • 9 Ona napisa u tim pismima: ”Proglasite *post i posjednite Nabota u prvi red sabora.
 • 10 Posjednite dva čovjeka, dvije ništarije, nasuprot njemu i nek' svjedoče protiv njega govoreći: Ti si prokleo Boga i kralja[227] Izvedite ga, kamenujte ga i nek' umre! “
 • 11 Ljudi iz grada Izreelova, starješine i velikodostojnici koji stanovaše ugradu, postupiše prema zapovijedi Jezabelinoj, onoj što bi napisana i njenim pismima koje im ona bijaše odaslala.
 • 12 Oni proglasiše jedan post i staviše Nabota sjesti u prvi red sabora,
 • 13 i dva čovjeka, ništarije, dođoše sjesti sučelice njemu. Ništarije počeše svjedočiti protiv Nabota, pred narodom, govoreći: ” Nabot je prokleo Boga i kralja. “ Dadoše ga izvesti iz grada, kamenovaše ga i on umrije.
 • 14 Poslaše reći Jezabeli: ” Nabot bijaše kamenovan i on je umro. “
 • 15 Kad Jezabel saznade da Nabot bijaše kamenovan i da biješe mrtav, ona reče Akhabu: ” Digni se, uzmi u posjed vinograd koji Nabot iz Izreela odbijaše ustupiti ti za novac, jer Nabot nije više živ, on je mrtav. “
 • 16 Kad Akhab ču da Nabot bijaše umro, on se diže za sići u vinograd Nabota iz Izreela, da ga uzme u posjed.

Eli najavljuje kažnjavanje Akhaba i Jezabel[uredi]

 • 17 Riječ GOSPODOVA bi upućena Eliju,Tišbitu:
 • 18 ”Digni se, siđi u susret Akhabu, Kralju Izraela u Samariji. On je u vinogradu Nabotovu gdje je sišao uzeti ga u posjed.
 • 19 Ti ćeš mu govoriti ovim riječima: Ovako govori GOSPOD: Nakon što si počinio ubojstvo, naumvaš li također postati i vlasnikom? Ti ćeš mu reći: Ovako govori GOSPOD: Na mjestu gdje su psi lizali krv Nabotovi također će psi polizati i tvoju vlastitu krv.
 • 20 Akhab reče Eliju: ” Ti si me dakle ponovo našao, o moj neprijatelju? “ On odgovori: ” Ja sam te pronašao, jer si se ti upustio u jednu himbenost čineći ono što je zlo u očima GOSPODOVIM.
 • 21 Ja ću navesti na tebe jednu nesreću; ja ću ti pomesti, odstraniti muške kod Akhaba, robove[228] ili slobodne ljude u Izraelu.
 • 22 Ja ću učiniti tvoju kuću sličnom kući Jeroboamovoj, sina Nebatova, i sličnoj kući Beša, sina Ahijavljeva, zbog uvrjede koju si počinio i jer si naveo Izrael griješiti. “
 • 23 GOSPOD govoriše također o Jezabel: ” Psi će jesti Jezabelu posjedu Izreelovom.
 • 24 Svakog člana kuće Akhabove koji će umrijeti u gradu, psi će pojesti; i svakog člana koji će umrijeti u polju, ptice će nebeske pojesti. “
 • 25 Ne bi uistinu nitko kao Akhab pogodan za jednu načiniti podlost u vidu onog što je zlo u očima GOSPODOVIM, jer njegova žena Jezabel ga bijaše zavela.
 • 26 On počinio veliku gnusnost slijedeći idole, točno kao *Amoriti koje GOSPOD bijaše razvlastio pred sinovima Izraelovim.
 • 27 Kad Akhab sasluša te riječi, on *potrga svoju odjeću, stavi si jednu *vreću sličnu koži i *zaposti; on spavaše na toj vreći i hodaše polaganim korakom.
 • 28 Riječ GOSPODOVA bi upućena Eliju, Tišbitu, govoreći:
 • 29 ” Jesi li ti vidio kako se Akhab ponizio preda mnom? Budući da se ponizio preda mnom, ja neću poslati nesreću na njega tijekom njegovih dana; tijekom dana njegovog sina ja ću dovesti nesreću na njegovu kuću. “

Akhab hoće preuzeti grad Ramot Galaadski[uredi]

(2 Krn 18.13)

 • 22 1 Tri se godine bilo[229] bez rata između *Arama i Izraela.
 • 2 Treće godine, Jozafat, kralj Jude, siđe prema kralju Izraela.
 • 3 Kralj Izraela bijaše rekao svojim slugama: ” Znate li vi da Ramot Galaadski[230] nama pripadaše, a mi dvojimo uzeti ga iz ruku kralja Arama! “
 • 4 On reče Jozafatu: ” Hoćeš li ti doći sa mnom ratovati u Ramotu Galaadskom?“ Jozafat odgovori kralju Izraela: ” Bit će meni kao i tebi, mom puku kao i tvom puku, mojim konjima kao i tvojim konjima. “

Kraljevi proroci proriču uspjeh[uredi]

(Krn 18.411)

 • 5 Jozafat još reče kralju Izraela: ” Traži najprije savjet riječi GOSPODO VE[231]. “
 • 6 Kralj Izraela sakupi *proroke, otprilike 400 ljudi[232] i reče im: ” Mogu li ja ići u rat u Ramot Galaadski ili trebam odustati od toga? “ Oni odgovoriše: ” Uziđi! GOSPOD će ga izručiti u ruke kraljeve. “
 • 7 Jozafat reče: ” Nema li ovdje više proroka GOSPODOVIH, po kome ga mi možemo upitati za savjet? “
 • 8 Kralj Izraela reče Jozafatu: ” Ima još jedan čovjek po kome možemo tražiti savjet GOSPODOV, ali ja, ja ga mrzim jer mi ne prorokuje dobro, veće zlo: to je Miše, sin Jimlavljev. “ Jozafat reče: ” Nek' kralj ne govori tako! ”
 • 9 Kralj Izraela pozva službenike i reče: ” Brzo, dovedite Mišea, sina Jimlavljeva! “
 • 10 Kralj Izraela i Jozafat, kralj Jude, u svečnim odijelima, sjeđaše, svaki na svom prijestolu, na polju pred ulaznim vratima Samarije, a svi proroci se upinjaše prorokovati pred njima.
 • 11 Sidijahu, sin Kenanov, načinivši si željezne rogove, reče: ” Ovako govori GOSPOD: S ovim rogovima, ti ćeš nabijati *Arama sve dok ga ne ubiješ! “
 • 12 Svi proroci prorokovaše isto govoreći: ” Uspni se u Ramot Galaadski, uspjet ćeš! GOSPOD će ga izručiti u ruke kraljeve. “

Prorok Miše proriče poraz (1 Kr)[uredi]

(2 Krn 18.1227)

 • 13 Glasonoša koji bijaše išao zvati Mišeja reče mu: ” Evo riječi *proroka: jednoglasno, oni oglašavaju dobro za kralja. Nek' dakle tvoja riječ bude suglasna njihovoj! Oglasi dobro!“ Miše reče:
 • 14 ”Živ GOSPOD, to što će mi reći GOSPOD, to je ono što ću ja reći!“
 • 15 On stiže prije kralja koji mu kaza: ”Miše, možemo li mi zaratiti s Ramot-Galaadskim ili trebamo o dustati? “ On odgovori: ” Uspni se! Ti ćeš uspjeti! GOSPOD će ga izručiti u ruke kraljeve! “
 • 16 Kralj mu reče: ”Koliko puta trebam te ja zakleti da mi kažeš istinu u ime GOSPODOVO? “
 • 17 Miše odgovori:
Ja sam vidio sav Izrael raspršen po
planinama,
kao ovce koje nemaju
nikakvog *pastira;
GOSPOD je rekao:
Ti ljudi nemaju nikakvog
gospodara;
nek' se svatko vrati kući
u miru! “
 • 18 Kralj Izraela reče Jozafatu: ” Nisam li ti ja rekao: On ne proriče dobro za mene, veće samo zlo!“
 • 19 Miše reče: ” Eh dobro! Slušaj riječ GOSPODOVU, ja sam vidio GOSPODA sjedjeti na prijestolu svom i svu vojsku nebesa[233] stajati kod njega, s desna i slijeva.
 • 20 GOSPOD je rekao: Tko će zavesti Akhaba da bi se uspeo i pao u Ramotu Galaadskom? Jedan govoriše na jedan način, a drugi na jedan drugi.
 • 21 Tada je jedan duh[234] istupio, predstavio se pred GOSPODOM i rekao: Ja sam taj koji će ga zavesti. A GOSPOD mu je rekao: Na koji način?
 • 22 On je odgovorio: Ja ću ići i bit ću jedan duh laži u ustima svih njegovih proroka. GOSPOD mu je rekao: Ti ćeš ga zavesti; uostalom ti tome imaš moće. Idi i učini tako.
 • 23 Ako je dakle GOSPOD stavio jedan duh laži u usta svim tvojim prorocima, on je dakle govorio zlo protiv tebe. “
 • 24 Sidkijahu, sin Kenaanov, približi se, udari Mišea po obrazu i reče: ” Kroz što je duh GOSPODOV izišao iz mene da bi ti govorio? “
 • 25 Miše reče: ” Eh dobro! Ti ćeš to vidjeti onog dana kad se budeš išao skrivati u sobinu sobu[235]. “
 • 26 Kralj Izraela reče: ” Uhvatite Mišea, dovedite ga Amonu, poglavaru grada, i

Joašu, sinu kraljevu,

 • 27 i recite im: Ovako govori kralj: Stavite ovu osobu u zatvor, i hranite ju smanjenim obrocima kruha i vode sve dok se ja ne vratim živ i zdrav. “
 • 28 Miše reče: ”Ako se ti zaista vratiš živ i zdrav, to je zato što nije GOSPOD govorio kroz mene“ potom on reče: ” Slušajte svi puci![236]

Akhab je ubijen u boju (1 Kr)[uredi]

( 2Krn 18.2834)

 • 29 Kralj Izraela i kralj Jude Jozafat uspeše se u Ramot Galaadski.
 • 30 Kralj Izraela reče Jozafatu: ” Ja ću se prerušiti i ući u boj[237]. Ti, odjeni svoju osobnu odoru. “ Kralj Izraela se preruši i uđe u boj.
 • 31 Kralj *Arama bijaše dao ovu zapovjed svojim trideset i dvojici zapovjednika kola: ” Ne napadajte ni malo ni veliko, veće samo kralja Izraela. “
 • 32 Tako, kad zapovjednici kola vidješe Jozafata, rekoše: ” Sigurno je to kralj Izraela “, i oni se usmjeriše prema njemu za napasti ga; Jozafat poče kričati.
 • 33 Tada zapovjednici kola, opazivši da taj ne bijaše kralj Izraela[238] okrenuše se od njega.
 • 34 Ali, jedan čovjek slučajno odape strijelu iz luka i pogodi kralja Izraela između dijelova oklopa. Kralj reče svom vozaču kola: ” Okreni uzde i izvedi me s bojnog polja jer sam ranjen. “
 • 35 Boj bi tako žestok tog dana da su morali ostaviti kralja u njegovim kolima, licem pred Aramom; ali navečer, on umrije. Krv iz rane bijaše istekla na dno kola.
 • 36 U smiraj sunca, ovaj krik prođe taborom: ” Svatko u svoj grad, svatko u svoju zemlju! “
 • 37 Poslije njegove smrti, odnesoše kralja[239] u Samariju, ukopaše ga u Samariji.
 • 38 Dok su prali velikim mlazevima vode kola u bari Samarije i dok su psi lizali krv Akhabovu, prostitutke se tu kupaše, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao[240].
 • 39 Ostatak djela Akhabovih, sve što je učinio, kuću od slonovače[241] koju je izgradio i gradovi koje je podigao, nije li to zapisno u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih?
 • 40 Akhab leže sa svojim očevima[242]. Njegov sin Akhazias zavlada na njegovom mjestu.

Jozafat, kralj Jude[uredi]

(2 Krn 20.312[]1)

 • 41 Jozafat, sin Azavljev, postade kralj nad Judom četvrte godine vladavine Akhaba, kralja Izraela.
 • 42 Jozafat imaše 35 godina kad postade kralj, i on vladaše 25 godina u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Azuva, kćer Šilhijeva.
 • 43 On slijediše u svemu put Azavljev, svog oca, i ne zastrani s njega, čineći sve što je pravo u očima GOSPODOVIM.
 • 44 Međutim *visoka mjesta ne nestadoše: narod nastavljaše nuditi *žrtve i spaljivati *tamjan na visokim mjestima.
 • 45 Jozafat sklopi mir s kraljem Izraela.
 • 46 Ostatak djela Jozafatovih, djela koja je učinio, njegovi ratovi, nije li to zapisno u knjizi *Povijesti kraljeva Judinih?
 • 47 On obrisa iz zemlje posljednje svete prostitutke koje postojaše od vremena Azavljeva[243] njegovog oca.
 • 48 Ne bijaše postavljenog kralja u Edomu.
 • 49 Jozafat imaše deset lađa u Tarsisu za ići u Ofir tražiti zlato; nije se otišlo jer se lađe razbiše u Esion-Geveru[244].
 • 50 Tada Akhazias, sin Akhabov, reče Jozafatu: ” Nek' moje sluge idu na lađama s tvojim slugama! “ Ali Jozafat ne htjede to.
 • 51 Jozafat leže s očevima svojim i bi pogreben sa svojim očevima u *Gradu Davidovu. Njegov sin Joram zavlada na njegovom mjestu.

Akhazias, kralj Izraela[uredi]

 • 52 Akhazias, sin Akhabov, postade kralj nad Izraelom, u Samariji, sedamnaeste godine vladavine Jozafata, kralja Jude. On vladaše nad Izraelom tijekom dvije godine.
 • 53 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, on slijediše put svojeg oca, onog svoje majke i put Jeroboama, sina Nebatova, koji bijaše naveo Izrael griješiti.
 • 54 On služiše *Bala i klanjaše se pred njim; on uvrijedi GOSPODA, Boga Izraelova, točno onako kako to bijaše učinio njegov otac.


Podrubnice uz Prva knjiga o kraljevima[uredi]

[1]Držala bi mu mjesto žene: drugi prijevod ona bi ga njegovala.. Isto u r.4. [2]Sunamitka: iz sela Sunem, 80 km sjeverno od Jeruzalema; vidjeti 2Krlj 4.8. [3]ne poznade ju: hebrejski izraz koji znači ne imade seksualne odnose s njom. [4]Haguit je jedna od Davidovih žena (prema 2S 3.2-5); njen sin Adonias je tako polu-brat Absalomu ( 1Krlj 1.6) i Solomonu (1Krlj 1.10) - konje ili jahače. [5]Joab: nećak (i Krn 2.13-16) i glavni general Davidov ( 2S 8.16° - Abiatar: jedan od dva Davidova povjerljiva svećenika , vidjeti 2S 8.17 ( drugi je Sadok, v. r. 8) [6]Junaci su pripadnici Davidove osobne garde (vidjeti 2S 23.8- 39). [7]kamen Zohelet ili Kamen -koji-klizi - Izvor Roguel, ili Izvor Valjarev (mlinski) smješten je u dolini Cedron, na jugoistoku Jeruzalema; mjesto se danas zove "Jobov bunar". [8]Povijest Davidovog kraljevanja ne donosi tu prisegu prema Solomonu - ti si učinio svojoj sluškinji, tj. meni. [9]leći sa svojim očevima: na hebrejskom ovaj eufemizam znači umrijeti. Usporediti Br 20.24i bilješku. [10]sluge svojeg gospodara, tj. moje sluge - mula bijaše osobno jahaće živinče kraljevo - Izvor Gihon se nalazi u dolini Cedron u blizini Jeruzalema; aktualno ime mu je Djevičina Fontana “. [11]što će ga posvetiti kraljem ili za posvetiti ga kao kralja. [12]Keretinci i Peletinci: vidjeti 2S 8.18 i bilješku; [13]U stvari Adonias sa svojim društvom bijaše udaljen od izvora Gihon jedva oko 700 m. [14]čestitati, drugi prijevod blagosloviti. [15]O rogovima na oltaru vidjeti Izl 27.2i bilješku; bio je to najsvetiji dio oltara, i onaj tko ih uhvati moli zaštitu Božju i milost ljudsku. [16]O Abneru vidjeti 2S 3.26-27; o Amazu vidjeti 2S 20.9-10 i bilješku - posljednja rečenica retka je zamišljena za izreći krivicu Joabovu za to dvostruko ubojstvo. [17]O sinovima Barzilaja vidjeti 2S 17.27-29; 19.32-33. [18]O Šimeju vidjeti 2S 16.5-13; 19.17-24. [19]leže k svojim očevima: vidjeti 1.21i bilješku; [20] Vladavina Davidova je vjerojatno počela nešto prije 1000. godine prije Krista. [21]U to vrijeme oženiti udovicu jednog kralja činilo se pretenzijom na njegovo mjesto kao legitimni nasljednik; vidjeti 2S 16.21-22. [22]O toj rečenici vidjeti 1S 14.44i bilješku. [23]Anatot: lokalitet na 5km sjeverno od Jeruzalema; zavičaj proroka Jeremije (vidjeti Jr 1.1) - ti si nosio kovčeg®: vidjeti 1S 22.20-23; 2S 15;24-29. [24]Vidjeti 1S 20.30-36. [25]Vidjeti 1.50 i bilješku. [26]prolivena krv ®okrenuti od mene: izraz znači pokazati da ja nisam odgovoran za smrt Abnera i Amaza. [27]Gat: filistinski grad pedesetak km jugozapadno od Jeruzalema. [28]Vidjeti 2S 7.13-16. [29]tj. Templ. [30]Gabaon: grad smješten 10 km sjevero-zapadno od Jeruzalema - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [31]vladati: hebrejski na ovom mjestu koristi jedan izraz (ja ne znam ni izići ni ući) ) da izrazi nedostatak iskustva u Solomona. [32]Jedna slična lista se nalazi u 2S 8.15-18. [33]U r. 8-11 i 13tekst ne daje osobna imena upravitelja već samo njihovih otaca. To može značiti da se radi o nasljednim funkcijama; ili da je lista bila kopirana na jedan dokument koji bijaše oštećen odakle su nestala imena titulara. [34]Zemlja: radi se sigurno o zemlji Juda. [35]u nekim prijevodima, red. 1-14pogl. 5. su označeni 4.21-34- rijeka, tj. Eufrat. [36]Prekoeufratje (Transeufratéene) označava regiju smještenu između Eufrata i Mediterana - Tifsah bijaše 80 km istočno od sadašnjeg grada Alepa (Sirija) - Gaza: filistinski grad na jugu Solomonovog kraljevstva. [37]Vidjeti bilješku o Joz 19.47. [38]5 četrdeset tisuća pregrada (boksova): tekst usporedan Krn 9.25 govori o četiri tisuće pregrada - jahača ili konja. [39]Brojni tekstovi podrijetlom iz Mezopotamije(Orijent ) i Egipta obavještavaju nas o važnosti mudrosti u tim zemljama. [40]Više biblijskih i ne-biblijskih tekstova pripisano je Solomonu. [41]miloduh: vidjeti Lv 14.4i bilješku. [42]U nekim prijevodima, r. 15-32su označeni brojevima 5.1-18 (vidjeti 5.1i bilješku - sveti kralj ili posvećen kao kralj. [43]jednu Kuću: vidjeti 3.2i bilješku. [44]Sidonijanci ovdje se aplicira na sve ljude Hiramove koji bijaše kralj Tira (r. 15) i Sidona (danas Sur i Saida u Libanonu ). [45]čempres: drugi prijevod smrekovo drvo. [46]S Libana ovdje znači s planinskog lanca paralelnog Mediteranu i smještenog na sjeveru Palestine. [47]kor: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - čisto ulje: vidjeti Izl 27.20 i bilješku. [48]Gebal: drugo ime za Biblos, u Feniciji; nalazio se oko 30 km sjeverno od sadašnjeg Beiruta. [49]živjeli: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [50]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [51]Nesiguran prijevod. [52]Hebrejski tekst ovog retka nije posve jasan. Čini se da hoće reći da zid Templa nije imao istu širinu na svoj svojoj visini, gornji dijelovi mjereni u lakovima jedan lakat manje nego srednji dio i dva lakta manje nego donji dio. To je omogućavalo da sobe uz nogostupe dobiju jednu dubinu koja se povećavala sa svakom etažom (5, 6 i 7 lakata svaki za sebe ). [53]donji dodatak: prema starim aramejskim i grčkim verzijama; hebrejski: srednji dodatak. [54]oplata: prijevod nesiguran. [55]pet lakata: po etaži. [56]čempres: vidjeti 5.22i bilješku. [57]kolokvinta (gorka tikva) je nejestivi plod, sličan bundevi, i uglavnom dekorativan - polurascvalih: prijevod nesiguran, franc. entrouvertes=fran.= polu-otvoren ili odškrinuti. [58]za tu staviti: taj smisao je nađen zamjenjujući mjesta dvama slovima jedne nerazumljive hebrejske riječi. [59]petina skupa: prijevod nesiguran; o istom u r. 33. [60]pokretne ploče: prijevod nesiguran. [61]Tehnika koja se sastojala u naizmjeničnom postavljanju u jednom zidu redova kamena i greda od drveta potvrđena je arheloškim iskopavanjima; [62]Bul; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [63]Kuća šume libanske je tako nazvana zbog brojnih stupova od cedrovog drveta, koji su navodili na sličnost s jednom šumom - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [64]nadstriješnica: prijevod nesiguran. [65]sve do greda: prema sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski: sve do tla. [66]krovni vijenac (korniš): prijevod nesiguran. [67]cedrove grede: vidjeti 6.36 i bilješku. [68]Hiram: kako pokazuje r. 14radi se o osobi različitoj kralju Hiramu spomenutom u r. 5.15 [69]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE - za obaviti drugi: vidjeti Jr 52.21 koji precizira širinu omotača stupova (u stvari šupljinu): četiri prsta su 7 do 8 cm. [70]pleteri: prijevod nesiguran, ali radi se o dekorativnim motivima. [71]narovi: prema starim hebrejskim rukopisima; većina drugih hebrejskih rukopisa izmjenjuje u redu riječi u tom retku narovi i stupovi. [72]Jakin i Boaz: uloga tih dvaju stupova koji ne podupiru ništa ostaje zagonetna. Jakin znači "on odlučno uspostavlja", a Boaz "to je onaj koji je snaga". [73]More: ta široka posuda ( zapremina otprilike 80.000 litara, prema r. 26) služila je kao rezerva vode za obred očišćenja; imala je sigurno simboličnu vrijednost, danas nepoznatu. [74]kolokvinta: vidjeti 6.18 i bilješku. [75]ruka, bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [76]postolja: ovdje se radi i kolima namijenjenim za prijevoz korita vode. [77]četrdeset bata: otprilike 1.600 litara. [78]zdjele, vedrice, zdjele za škropljenje: pribor za žrtvovanja i obrede očišćenja. [79]Sukot, Sartan lokaliteti smješteni na istočnoj obali Jordana, 60 km sjevero-istočno od Jeruzalema; oblast [80]je bila poznata po lončarstvu. [81]kruh ponuda: vidjeti Lv 24.5-9. [82]Etanim: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - blagdan - sedmi mjesec je vjerojatno blagdan šatora, vidjeti Lv 23.34-43. [83]zaštitno nebo: drugi prijevod :pokrivahu kovčeg. [84]Horeb: drugo ime za Sinaj; vidjeti Izl 34.28-29. [85]oblak: vidjeti Izl 13.21i bilješku. [86]ni jedan grad između svih plemena Izraelovih: grad Jeruzalem je pripadao Jebuzitima prije nego ga se David domogao i učini o ga prijestolnicom svojeg kraljevstva (vidjeti 2S 5.6-9) - jednu Kuću gdje će biti moje ime: vidjeti 3.2i bilješku. [87]snijet i glavnica: bolesti na žitu. [88]užarena peć za topljenje željeza: u to vrijeme najviši poznati stupanj toplote, simbolizira uvjete ropstva u Egiptu. [89]holokaust, ponudu: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [90]blagdan: vidjeti r.2i bilješku - Lebo-Hamat: neidentificirano mjesto, na sjevero-zapadu zemlje; vidjeti Br 34.7-8 - potoci Egipta vidjeti Br 34.5 i bilješku - sedam dana i sedam dana, znači četrnaest dana: spominjanje ovog drugog tjedna teško se slaže s početkom slijedećeg retka; stara grčka verzija ne spominje ga. [91]pozdraviše: drugi prijevod: blagosloviše- k svojim šatorima: vidjeti Joz22.4i bilješku. [92]pokazao u Gabaonu: vidjeti 3.5-15. [93]da bi tu stavio svoje *ime: vidjeti 3.2i bilješku. [94]tako uzdignuta ili grandiozna - uskliknut će: drugi prijevod zazviždat će (od iznenađenja ); usporediti Lm 2.15. [95]čempresovina: vidjeti 5.22i bilješku. [96] Kavul: asocijacija na hebrejsku riječ koja znači Ništa. [97]talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [98]Radi se možda o zoni smještenoj između *grada Davidova (na jugu) i Templa (na sjeveru), i koju Solomon dade ispuniti (hebrejski millo: zatrpavanje). [99]u Zemlji, tj. u Judeji; usporediti 1.19 i bilješku. [100]On ne stavi u ropstvo®: vidjeti ipak 5.27. [101]Tri puta godišnje: prilikom velikih blagdana, Pashe, Nedjelja, Šatora; vidjeti Izl 23.14-17; Dt 16.16 - holokausti: vidjeti u Glosaru pod žrtvOVANJA. [102]Esion-Gever, Eliat: lokaliteti smješteni na rubovima zaljeva Akaba. [103]Vidjeti 5.15-26. [104]5Ofir: zemlja netočno lokalizirana, možda na jugu arabijskog poluotoka, ili čak na afričkoj ili indijskoj obali - talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [105]Saba: područje na jugu arabijskog poluotoka, odgovara gotovo u potpunosti današnjem Jemenu. [106]mirisne tvari (aromati ): drugi prijevodi, mirišljive biljke, skupocjeni mirisi. [107]holokausti: vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja. [108]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [109]Hiram: : vidjeti 9.27-28 - sandalovo drvo: prijevod nesiguran; u svakom slučaju radi se o skupocjenom drvetu. [110]citre i harfe: vidjeti Ps 92.4i bilješku. [111]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [112]Ono što je potjecalo: (takse): prema starim verzijama; hebrejski: ljudi - kraljevi Okcidenta (Zapada): u paralelnom tekstu 2Krn 9.14, u pitanju su kraljevi Arabije. [113]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [114]mina: vidjeti u Glosaru pod MJERE - kuća Sume libanske: vidjeti 7.2i bilješku. [115]prijestol od slonovače: tj. inkrustiran slonovačom; arheologijska iskopavanja su restituirala pločice od gravirane slonovače, koje su služile kao dekoracija za različit namještaj; usporediti 22.39. [116]5 Tarziz: vidjeti Jon 1.3i bilješku; lađe iz Tarziza su velike trgovačke lađe, opremljene za duga putovanja - pauni: smisao hebrejske riječi nesiguran; drugi prijevodi morske mačke (majmunice) ili perad. [117]konjanici ili konji - odvede ili postavi. [118]iz Keve: hebrejska riječ tako prevedena obično znači jedno okupljanje; stare verzije su ju shvatile kao ime mjesta, Keve, tj. Cicilija, u Maloj Aziji. [119]Usporediti 11.1-13i 2Krn 11.18-12.1. [120]suložnice (konkubine): radi se o legitimnim suprugama, ali nižeg ranga. [121]Milkom: vjerojatno Molek iz r. 7, je ime jednog boga. Izraz gnusnost često označava lažne bogove. [122]Vidjeti 3.5-15; 9.2-9. [123]Madian: regija na jugu kraljevstva Edom - Paran: vidjeti Stv 21.21i bilješku. [124]legao sa svojim očevima: vidjeti 1.21i bilješku. [125]Sova: susjedno kraljevstvo (sjevero-istok) Solomonovom. [126]Druga polovica retka nejasna je na hebrejskom stara grčka verzija ju stavlja u nastavku r.22, i donosi ci-jelu frazu o Hadadu govoreći: i on zavlada nad Edomom. [127]Cereda bijaše jedan lokalitet oko 40 km sjevero-zapadno od Jeruzalema - podiže ruku protiv: jedan hebrejski izraz koji znači pobuni se protiv. [128]Vidjeti 9.15 i bilješku. [129]Kuća Josipova označava ovdje plemena Efraim i Manase, jer prema Stv 46.20 Efraim i Manase bijahu bili dva sina Josipova. [130]jedino pleme označava važno pleme Juda (vidjeti 12.20). Za dostići brojku dvanaest (vidjeti r. 30), stara grčka verzija ovdje govori o dva plemena, dvanaesto pleme može biti ono Benjaminovo (vidjeti 12.21). [131]Prisvojni pridjev u singularu (njegov otac) cilja Solomona osobno, iako, u ovom retku, svi glagoli u pluralu imaju za subjekt "Izraelite". Vise starih verzija, stavljajući sve glagole ovog retka u singular, čine eksplicitno Solomona jedinim autorom te neposlušnosti. [132]svjetiljka (zapaljena): simbolizira kraljevsku dinastiju u kontinuitetu (vidjeti Ps 132.17). [133]leže s očevima svojim: vidjeti 1.21i bilješku. [134]Sišem: (vidjeti Oz 24) čini se za dugo vremena čuvaše jednu važnu ulogu u Izraelu. [135]Moj mali prst® radi se vjerojatno o jednom proverbijalnom izrazu, čiji se smisao objašnjava nastavkom odgovora, r. 11. [136]Vidjeti 11.29-39. [137]K svojim šatorima®: vidjeti također Joz 22.4i bilješku; ovdje bi smisao mogao biti shvaćen u doslovnom smislu: sudionici sabora stanovali su vjerojatno pod šatorima. [138]Adoram: radi se vjerojatno o istoj osobi kao o onoj nazvanoj Adoniram u 4.6. [139]pozvati na okup: ima jedna razlika između onog što se kaže u r. 20 i onog u r. 3i 12o momentu intervencije Jeroboamove; osim ako se ne radi u r. 20 o jednom sasvim novom okupljanju. [140]Penuel: lokalitet istočno od Jordana, 40 km istočno od Sišema. [141]evo tvojih Bogova®: drugi prijevod evo tvog Boga, Izraele, koji te izveo iz Egipta. Usporediti Izl 32.1-5. [142]Betel, Dan: dva lokaliteta gdje se veća nalaziše jedno lokalno slavno *svetište; osim toga oni bijahu smješteni na dva kraja, sjeveru u jugu, novog kraljevstva. [143]grijeh se sastojao u tome: redaktor Knjige kraljeva često koristi izraz "Jeroboamov grijeh": vidjeti 13.34; 15.26 34, etc. [144]Radi se vjerojatno o blagdanu Šatora (vidjeti 8.2i bilješku, slavljenu u Judi od 15. sedmog mjeseca. Ali za označiti svoju neovisnost glede tradicije u Judi, Jeroboam je odredio po svojoj ideji (r.33) datum 15. osmog mjeseca. [145]milodari (ponude): vidjeti u Glosaru pod žrtvO-VANJA. [146]Jozias: vidjeti 2Kr 22-23, posebno 23.15-16 - Spaljujući kosti ljudske na oltaru, Jozias ga čini nečistim (2KR 23.16) i zbog toga neupotrebljivim za normalno žrtvovanje. [147]posreduj ili moli. [148]njegovi mu sinovi dođoše: prema starim verzijama i u nastavku teksta; hebrejski: njegov sin dođe. [149]smrdljika (terebinta): biljka sposobna dosegnuti impozantne razmjere i koja, rastući uglavnom usamljena, nudi prijatan zaklonu sjeni. [150]Na žalost, brate moj! vjerojatno naslov jedne pogrebne pjesme; vidjeti Jr 22.18; 34.5. [151]investitura: vidjeti Lv 7.37; 8.33 i bilješke. [152]Vidjeti 11.29-39. [153]za pronaći riječ ®: drugi prijevod: ® jedno proročanstvo, ili da te konsultira. [154]robove ili slobodne ljude: prijevod nesiguran; [155]Tekst druge polovice retka je nejasan i prijevod je nesiguran. Radi se možda o jednoj opasci jednog starog kopiste. [156]s druge strane rijeke, tj. preko Eufrata - U Izraelu, sveti stub, simbol božice Lasera; vidjeti bilješku o DC 3.7. [157]Tirska bi poslije Sišema (12.25) i prije Samarije (16. 24) druga prijestolnica Izraelovog kraljevstva. Nije znano gdje se nalazio taj grad. [158]leže sa svojim očevima: vidjeti 1.21 i bilješku; [159]stele: drugi prijevod kipovi; radilo se najčešće o uspravljenom kamenju, simbolizirajućem nazočnost jednog božanstva - sveti stupovi; vidjeti r. 15 i bilješku. [160]Za svete prostitutke (vidjeti Oz 1.2i bilješku) *svetišta su najčešće koristila žene stavljene na raspolaganje posjetiteljima, ali katkada također i muškarce stavljene na raspolaganje posjetiteljkama. [161]trkači su kao Keretinci i Peletinci (vidjeti 2S 8.18 i bilješku), vojnici kraljevske garde. [162]U paralelnom tekstu iz 2Krn 12.16, ista osoba se zove Abija. [163]Absalom ili Abisalom; ne zna se radi li se o sinu Davidovom (2S 3.3) ili o jednoj drugoj osobi. [164]svjetiljka: vidjeti 11.36 i bilješku. [165]Vidjeti 2S 11. [166]5 Ovaj redak ponavlja gotovo svaku riječ po riječ 14.30. [167]6 leže sa svojim očevima: vidjeti 1.21i bilješku. [168]majka: za određene hebrejske riječi ovdje bi mogao biti smisao baka, budući da je Maaka majka Abijamau (r.2), koji bijaše otac Azau (r.8). Ali, moguće je da to također bude shvaćeno kao "kraljeva majka" s razloga odlučujuće uloge koju je nastavila igrati na dvoru nakon vrlo kratke vladavine svog sina Abijama (vidjeti r. 13i bilješku ). - Absalom: vidjeti r. 2i bilješku. [169]svete prostitutke: vidjeti 14.24i bilješku. [170]Kraljica Majka imaše na dvoru jednu ulogu od posebne časti (vidjeti 2.13-20) - Asera: vidjeti Sdc 3.7 i bilješku. [171]Rama: lokalitet 8 km sjeverno od Jeruzalema. [172]svojih armija: francuska imenica u pluralu prevedena je ovdje u smislu vise velikih postrojbi vojske. [173]Geva i Mispa: dva lokaliteta blizu Rame. [174]Vidjeti 10.10-14. [175]Ovaj redak tekstovno ponavlja 15.16. [176]Jehu, prorok spomenut ovdje ne treba biti pomiješan s kraljem istog imena predstavljenim u 2KRLJ 9-10. [177]leže s očevima svojim: vidjeti 1.21 i bilješku. [178]Jedna od uloga jamca bijaše preuzeti "osvetu krvi"; vidjeti Br 35.12i bilješku. [179]Tako određen kralj nije postavljen propisno. Odluka treba biti službeno potvrđena, vidjeti r. 21-22. [180]talent: vidjeti, u Glosaru pod MJERE. - Samarija: vidjeti 14.17 i bilješku. Od tog grada danas su ostale samo ruine otkrivene arheološkim iskopavanjem u blizini Ševastije. [181]Sidonijanci: vidjeti 5.20 i bilješku. [182]sveti stub: vidjeti 14.15 i bilješku; [183]utvrdi ili ponovo izgradi - riječ GOSPODOVA: vidjeti Joz 6.26 i bilješku 2 Izrael budući malo prirodno natopljen tokovima voda, odsustvo kiše izazivalo je suše i gladi. [184]Izraelu je, budući po prirodi malo natopljen vodenim tijekovima, odsustvo kiša izazivalo suše i time uzrokovalo glad. [185]Usporediti 17.8-16 i 2Krlj 4.1-7. [186]Sarepta (Lk 4.26), obalni grad 15 km južno od Sidona ( danas Sarafand, Liban). [187]Usporediti 17.17-24i 2Krlj 4.18-37. [188]što ima između mene i tebe: drugi prijevod što da radim s tobom ? Taj izraz je vise jedan prijekor no pitanje. [189]gornja soba: dodatna soba koja se obično gradila na ravnim krovovima palestinskih kuća. Usporediti 2Krlj 4.10. [190]treća godine: radi se o trećoj godini nakon najave suše (17.1). [191]Vidjeti Sdc 3.7 i bilješku. [192]poskakivati s jedne noge na drugu: Aluzija na ritualni ples u čast boga Baala (vidjeti r. 26). Eli u tom vidi simbol ustezanja Izraela za izabrati odlučno GOSPODA ili Baala kao jedinog Boga. [193]zarezaše se: religiozni običaj potvrđen u fenicijskim tekstovima iz Ugarita. [194]gataše: drugi prijevod *prorokovaše ili biše u zanosu - sat ponude, u jeruzalemskom templu to je bilo oko sredine poslijepodneva. [195]seas: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [196]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žrtvOVANJA. [197]pokla ih: proces kojem se u to vrijeme uobičajeno utjecalo, vidjeti 18.13. Proroci jednog nemoćnog boga tretirani su kao lažni svjedoci, vidjeti 2Krlj 10.18-25. [198] Zbog ustrajne suše, vlasti su vjerojatno nametnule post kao u momentima opće nevolje; vidjeti Jr 36.9. [199]opasa sebi struk: gesta kojom se zadizalo skutove odjeće i pričvršćivalo za pojas, da se bude slobodan pri kretanju. Tako se pripremalo za posao ili za putovanje. [200]Nek' mi bogovi učine to i opet tako: vidjeti 1S 14.44i bilješku. [201] videći to: većina prevodilaca slijedi ovdje stare grčke i sirijske verzije, i vise hebrejskih rukopisa, koji kažu: Plašeći se, na hebrejskom oba izraza imaju sličnu ortografiju. - Ber-Ševa: jedan od najjunijih lokaliteta u Judi. [202]Horeb: drugo ime Sinaj. [203]pećina: možda ona Mojsijeva, prema Izl 33.21-33. [204]Ja sam ostrašćen GOSPODOM (ili Ja sam strastveno za GOSPODA): drugi prijevod Ja sam bio u strašnoj ljubomori ili Ja sam pun gorljive ljubomore. [205]izloka: drugi prijevod rascijepi. [206]Bog se cak služi stranim kraljevima da bi izvršio svoj sud glede nevjernog puka, vidjeti Jr 27.6 - O Hazaelu, vidjeti 2Krlj 8.7-15. [207]O Jehiju vidjeti 2Krlj 9-10- O Elizeju, vidjeti 2Krlj 2-13- Abel - Mehol: lokalitet koji nije točno situiran, vjerojatno zapadno od Jordana, šezdesetak km sjevero - zapadno od Jeruzalema. [208]saviti koljena i dati cjelov bijahu geste obožavanja u vise religija tog vremena. [209]jutro: vidjeti u Glosaru pod MJERE; drugi prijevod on oraše s dvanaest pari goveda i on bijaše s dvanaestim - baci svoj ogrtač na njega: gesta koja izražava uzimanje u posjed i jedan poziv. Usporediti 2Krlj 2.13-14. [210] Idi ! Vrati se ! što sam ti ja dakle učini o? ®: drugi prijevod Idi, i vrati se, jer ti znaš što sam ti ja učini o ? [211]Akhab dakle prihvaća predati sve svojem protivniku da bi izbjegao rat, ali ne može dopustiti da neprijatelji dođu i opljačkaju prijestolnicu. [212]to i opet tako®: vidjeti 1S 14.44i bilješku. [213]smisao poslovice je ekvivalentan onoj hrvatskoj o pripremanju ražnja za zeca koji je u sumi. [214]cvijet (ili elita ) ovdje je ta riječ korištena u vojno-tehničkom smislu, označavajući mlade vojnike (proizvedene kadete). [215]slijedeće godine: vidjeti r. 22- Afek se nalazio vjerojatno u prilično ravnoj oblasti istočno od Genezaretskog jezera. [216]čovjek Božji ovdje označava proroka koji je već posredovao u r. 13, 22. [217]od sobe u (jednoj) sobi ili u jednoj dobro skrivenoj sobi. [218]Bareljefi iz antičkog doba pokazuju zatvorenike povezane na taj način; ali hebrejski bi tekst (doslovce kaže: stavimo si konope na glavu) mogao čini ti aluziju na jednu drugu metodu koja se koristila tako da se jednim konopcem stegne vrat svakome (u nizu ). [219]Ova prva polovina retka je prevedena prema starim verzijama; hebrejski tekst je nedovoljno jasan. [220]Gradovi®tvojem ocu: vidjeti 15.20-A ja: to Akhab odgovara. [221]proročki sinovi: hebrejski izraz koji označava članove jedne grupe proroka. Vidjeti 2Krlj 2.1-18. [222]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [223]proroci koji su živjeli u zajednici nosili su jedan znak na čelu, ili tonzuru. Prorok bijaše sakrio taj znak pod odjećom [224]Vidjeti Dt 2.34i bilješku. [225]Uz kraljevsku palaču u Samariji, prijestolnici kraljevstva, Akhab posjedovaše jednu drugu palaču u Izreelu. [226] Vidjeti Izl 28.11i bilješku. [227]Onaj koji je kriv zbog toga što je prokleo Boga (Lv 24.10-16) ili kralja (2S 19.22) treba biti usmrćen kamenovanjem; [228]robove ili slobodne ljude: vidjeti 14.10 i bilješku. [229]Usporediti 22.1-40 i 2Krlj 3.4-27. [230]Pogranični grad u Transjordaniji, na jugo-zapadu Genezaretskog jezera; bio je dugo vremena razlog sukoba između Izraelita i Aramejaca. [231]U to vrijeme savjet GOSPODOV tražio se posredovanjem jednog proroka, vidjeti r.14-20. [232]četiri stotine ljudi: ti proroci, držani na kraljevom dvoru, bijahu spremniji podržavati kraljevsku politiku no istinski govoriti poruke Božje (vidjeti r. 13). [233]Izraz vojska nebesa označava ovdje skup nebeskih bića u službi GOSPODOVOJ; usporediti izraz Sin Božji, Jb 1.6 i bilješku. [234]duh ili jedan duh (koji nadahnjuje proroka ). [235]Vidjeti 20.30 i bilješku. [236]Slušajte svi puci!: Ove riječi potječu s početka knjige o Mišeju (1.2). [237]Ja ću se prerušiti®: prema starim verzijama; hebrejski: Preruši se i uđe u boj. [238]Jozafata su prepoznali bilo po posebnom ratničkom pokliču, bilo po judejskom akcentu kojim je govorio. [239]početak ovog retka na hebrejskom nije dovoljno jasan. [240]SZ nije sačuvao to proročanstvo glede prostitutki. [241]kuća od slonovače: vidjeti 10;18 i bilješku. [242]leže sa svojim očevima. [243]Vidjeti 15.12. [244]imaše deset lađa: jedna stara židovska tradicija kaže izgradi deset lađa (vidjeti 9.26) - lađe u Tarsisu: vidjeti 10.22i bilješku - Ofir: vidjeti 9.28 i bilješku. - Esion-Gever: vidjeti 9.26 i bilješku.