Jedan odgovor Edomitima

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jedan odgovor Edomitima

Jedan odgovor Edomitima[uredi]

11 Proglas o Dumi.
Dovikuju mi iz Seira4:
”Bdjelče, gdje je noć?
Bdjelče, gdje je noć? “
12 Osmatrač odgovori:
”Jutro dolazi i ponovo
noć.
Ako li vi hoćete opet postaviti
pitanje, dođite ponovo. “
Protiv Arabije
13 Proglas o Arabiji
Vi ćete provesti noć u
šumi Arabije,
karavane iz Dedana1.
14 Pođite u susret ožed-
njelom,
ponesite vode,
stanovnici zemlje Tema2;
idite ispred pobjeglog sa
svojim kruhom,
15 Jer, oni su pobjegli pred
mačevima,
pred mačem razularenim,
pred lukom nategnutim,
pod teretom boja.
16 Ovako mi je govorio Gospod:
Još jedna godina - godina plaćenika-
i sva slava Kedara3 bit će uništena,
17 a malo će ih ostati među
lukovima ratnika Kedarovih.
To je GOSPOD, Bog Izraelov,
koji je rekao to.
Trebalo je plakati, a ne smijati se
22 1 Proglas o usjeklini viđenja .
što ti je pa si se sav
na krovove4 popeo,
2 grade bučni i pun
galame,
varoši u veselju?
Tvoji mrtvi nisu umrli
od mača,
oni nisu bili pobijeni u
boju.
3 Tvoji generali su
pobjegli,
oni su postali zarobljenicima
pod prijetnjom luka1.
Svi oni koji bijahu ponovo
nađeni bijahu zarobljeni,
oni bijahu daleko pobjegli.
4 A sada, ja kažem: okrenite
se od mene;
da gorko zaplačem;
ne nastojte me utješiti
zbog opustošenja kćeri
mojeg naroda2.
Jer to je dan zaprepaštenja,
uništenja i izluđenja
od Gospodina BOGA,
svemogućeg.
U klancu viđenja,
jedan se bedem ruši
i vapaji se dižu prema
planini.
6 Elam nosi tobolac
na svojim upregnutim i uzjaha-
nim kolima i Kir3 vadi štit.
7 Tvoje najljepše ravnice
pune su kola,
zaprege zauzimaju položaje
k vratima,
8 pokrivač Judin je
skinut,
Onog dana, vi ste gledali prema
oružarnici Kuće
šumske1,
9 a vi ste vidjeli da proboji
grada Davidova bijahu
brojni.
10 Vi ste prebrojali
kuće jeruzalemske,
porušili kuće
za učiniti nedostupnim
bedeme.
11 Uredili ste jedno korito
između dvaju bedema
za vode starog
spremišta2.
Ali, vi niste gledali
prema onom koji u tom svemu
djeluje,
vi niste vidjeli onog koji je
na djelu već dugo vremena.
12 Onog dana, Gospodin BOG,
svemogući,
pozvao vas je plakati
i žaliti,
obrijati glave i opasati
*vreću,
13 a to je radost i veselje:
ubijaju goveda, kolju se
ovce,
jede se meso, pije se
vino,
jede se, pije se, jer sutra
umrijet ćemo.
14 GOSPOD, svemogući,
dao mi je čuti ovo ot-
krovenje:
Nikad ovaj grijeh neće vama biti
oprošten dok ne budete
pomrli!
Gospodin BOG, svemo-
gući, to vam je prisegao.
Upozorenje šebni, upravitelju palače
15 Ovako je rekao Gospodin Bog,
sve-mogući:
Idi pronaći tog upravitelja,
šebnu, gospodara palače:
16 što posjeduješ ti ovdje? Koje ti
roditelje imaš
da si ovdje dubiš jednu grobnicu,
kopaš svoj grob u
visini,
klešeš jedno boravište u
stijeni?
17 Eh dobro, GOSPOD će te stres-
ti, lijepi gospodine,
on će te uviti, 18 poslati
otkotrljati kao jednu kuglu
prema zemlji šrokih pros-
transtava.
Ondje ćeš ti umrijeti,
ondje s kolima koja čine
tvoju slavu
i beščašće tvojem gospodaru.
19 Ja ću te otjerati s tvoje službe,
otjerati s tvoje pozicije.
20 U onaj dan, ja ću poslati
poziv sluzi svome,
Eliakimu, sinu Hilkijahuvljevom,
21 njega ću ogrnuti tvojom tunikom,
ja ću osigurati jegovo držanje
tvojim pojasom,
ja ću prenijeti tvoju vlast među
njegove ruke.
On će biti jedan otac za sta-
novnike Jeruzalema
i za dom Judin1.
22 Ja ću staviti ključ doma
Davidova1 na njegovo rame,
on će otvarati, a nitko neće
zatvarati,
on će zatvarati, a nitko neće
otvarati.
23 Ja ću ga usaditi kao jedan čavao
u čvrsto mjesto
i on će biti projestol slave
za kuću svojeg oca2.
24 Sva slava kuće oca
njegovog bit će tu ovješena,
grane i ogranci,
sve male posude,
od plitica do ćupova
svih vrsta.
25 U onaj dan, proročanstvo
GOSPODA, svemogućeg,
čavao zaboden u jedno čvrsto mjesto
popustit će, slomiti i pasti,
a teret koji nosiše bit će uništen,
jer GOSPOD je rekao.