Posebna pravila za princa

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Posebna pravila za princa


46 1 Ovako govori Gospodin BOG: Vrata unutarnjeg trijema, koja su okrenuta prema istoku, bit će zatvorena tijekom šest dana rada; ali u dan *šabata ona će biti otvorena; ona će biti

jednako otvorena u vrijeme blagdana mladog *mjeseca. 2 Princ, dolazeći spolja, ulazit će kroz predvorje vrata i stat će uz dovratak vrata; potome će svećenici nuditi holokaust prinčev i

njegove *žrtve mira. Princ će se pokloniti na pragu od vrata i po tome izići, ali vrata ne će biti zatvorena sve do na večer. 3 Laici će se pokloniti pred GOSPODOM, na ulazu tih vrata, za

vrijeme šabata i blagdana mladog mjeseca1. 4 Holokaust koji će princ ponuditi GOSPODU, u dan šabata bit će od šest janjaca bez mane i jednog ovna bez mane. 5 Milodar će biti od jedne

efe brašna, za ovna; za janjce, milodar će biti jedan dar od njega; u ulju, jedan hin po efi2. 6 U dan blagdana mladog mjeseca, ona će biti od jednog bikčića bez mane, šest janjaca i jednog

ovna bez mane. 7 Princ će učiniti također milodar od jedne efe za bika i jedne efe za ovna; za janjce, to će biti prema njegovim mogućnostima; u ulju, jedan hin po efi. 8 Kad princ bude ulazio,

on će ulaziti kroz predvorje ulaznog trijema, a i izlazit će istim putem. 9 Kad laici budu dolazili pred GOSPODA, za vrijeme svečanosti, oni koji uđu kroz sjeverna vrata, za pokloniti se, izići će

kroz vrata od Negeva, a oni koji uđu kroz vrata od Negeva izići će kroz vrata od sjevera1; ne će se prolaziti vratima kroz koja se ulazi; izići će se kroz suprotna vrata. 10 Glede princa, on će ulaziti s njima, u času kad oni budu ulazili, a izlazit će kad i oni budu izlazili.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif