Babilonijci zauzimaju Jeruzalem

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Babilonijci zauzimaju Jeruzalem

Babilonijci zauzimaju Jeruzalem

52 1 Sedecias imaše 21 godinu pri svom ustoličenju, a vladaše on jedanaest godina u Jeruzalemu; ime njegovoj majci bijaše Hamutal, kćer Jirmejahuvljeva iz Livnae2. On činiše ono što se
gadiše GOSPODU, točno kao što bijaše činio Jojakim3. 3 Ono što se dogodi u Jeruzalemu i u Judi izazva gnjev GOSPODOV toliko da ih on odbaci daleko od sebe.
Sedecias se pobuni protiv kralja Babilonije.
4 Devete godine Sedeciasove vladavine, u desetom mjesecu4, desetog u mjesecu, Nabukodonozor, kralj Babilonije, stiže, on i sve njegove postrojbe, pred Jeruzalem; Oni zauzeše položaj
protiv njega, i izgradiše svud uokolo nasipe. 5 Grad izdrža opsadu sve do jedanaeste godine kralja Sedeciasa. 6 četvrtog mjeseca, devetog u mjesecu5, dok glad pustošiše u gradu i sami
građani ne imadoše više hrane, 7 jedna breša bi otvorena u gradu. Svi bojovnici utekoše napuštajući grad, noću, kroz vrata između dva zida pokraj kraljevog vrta iako Kaldejci biše
postavljeni uokolo grada ; i uzeše put prema Arabai1. 8 Postrojbe Kaldejaca progoniše kralja i uhvatiše Sedeciasa u ravnici Jerihon; sve njegove postrojbe, u rasulu, bijahu ga napustile. 9
Kaldejci uhvatiše kralja i uspeše ga u Rivlu, u zemlji Hamat2, kralju Babilonije koji mu priopći svoje odluke. 10 Kralj Babilonije pokla njegove sinove, pred njegovim očima. On isto pokla u Rivlai sve Judine službenike. 11 Potom, on iskopa oči Sedeciasu i sveza ga jednim dvostrukim lancem od bronce. Kralj Babilonije ga dade odvesti u Babilon i baci ga u zatvor sve do njegove smrti.
12 Petog mjeseca, desetog u mjesecu, devetnaeste godine vladavine kralja Babilonije Nabukodonozora3, Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, neposrednog okruženja kralja Babilonije, stiže u Jeruzalem. 13 On zapali Templ i palaču kao i sve kuće u Jeruzalemu, barem one osoba na visokim mjestima. 14 Glede zidina Jeruzalema, one biše oborene cijelim obodom, od kaldejskih postrojbi, pod zapovjedništvom zapovjednika osobne straže. 15 Građani koji još ostadoše u gradu, bjegunci koji se bijahu predali kralju Babilonije i ostatak zanatlija, Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, njih izgna1, ali on ostavi jedan dio malih domaćih ljudi za obrađivati vrtove i vinograde. što se tiče brončanih stubova Templa, pokretnih podnožja, kao i Mora brončanog Kuće GOSPODOVE, Kaldejci ih raskomadaše i odnesoše svu broncu2 u Babiloniju. 18 Oni uzeše kotlove, vedrice, usekače, zdjele za škropljenje, pehare i sve posude od bronce korištene pri obredu3. 19 Zapovjednik osobne garde uze još karlice, kadionice, zdjele za škropljenje, kotliće, svijećnjake, kupe, kao i vrčeve, kako one u zlatu tako i one srebrene.20 Dva stuba, More, bijaše samo jedno, dvanaest brončanih bikova koji podržavaše pokretna podnožja koja kralj Solomon bijaše napravio za Templ: nemoguće je vrjednovati težinu njihove bronce, onu svih potrepština. 21 Visina prvog stuba bijaše osamnaest lakata, njena obodnica dvanaest lakata, njena debljina četiri palca4, a bijaše ona šuplja. 22 On bijaše nadvišen jednim zaglavkom od bronce čija visina bijaše pet lakata, i koji bijaše okružen pleterom i narovima, sve u bronci; drugi imaše isti razmjer i iste narove. 23 Bijaše 96 narova, oni bijahu u reljefu; bijaše stotinu narova na pleterima svud uokolo. 24 Zapovjednik osobne garde uze Seraja, glavnog svećenika, i Cefanija, drugog svećenika, kao i trojicu podvornika. 25 On uze u gradu jednog službenika koji bijaše odgovoran za bojovnike i sedam ljudi iz kraljeve pratnje, koji se nalaziše u gradu, kao i tajnika zapovjednika vojske zaduženog za pokretanje milicije i, između njih, 60 ljudi koji se nalaziše unutar grada. 26 Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, ih uze i odvede kralju Babilonije, u Rivlu. 27 Kralj Babilonije njih osudi na smrt i pogubi ih u Rivali u zemlji Hamat. Tako je Juda bila izgnana daleko od svoje zemlje.

28 Evo broja ljudi koje Nabukodonozor izgna sedme godine1: 3.023 Judejaca. 29 A osamnaeste godine kralja Nabukodonozora2: iz Jeruzalema, 832 osobe. 30 Najzad, 23. godine Nabukodonozorove3, Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde izgna 745 Judejaca. Ukupno 4.600 osoba.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif