Građansko uređenje kraljevstva

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Građansko uređenje kraljevstva

Građansko uređenje kraljevstva[uredi]

25 Nad kraljevskim riznicama bijaše Azmavet sin, Adielov. Nad poljskim zalihama, u gradovima, u selima i u kulama, bijaše Jehonatan, sin Uzijahuvljev.
26 Nad radnicima poljaskim za obrađivati tle, bijaše Ezri, sin Keluvljev; 27 nad
vinogradima, Šimej Ramatit; nas onima koji bijahu u vinogradima za zalihe vina, Zavdi Šifmit; 28 nad maslinjacima i sikomorama u *Niziji, BaalHanan, Gederit; na zalihama ulja, Joaš; 29 nad krupnom stokom koja se napasaše u Šaronu1, Šitraj Šaronit; nad krupnom stokom u dolinama, Šafat, sin Adlajev; 30 nad devama, Ovil Ismaelit; nad magaricama, Jehdejahu Meronotit; 31 nad sitnom stokom, Jaziz Hagrit. Svi oni bijahu nadstojnici dobara koja pripadahu kralju Davidu.
32 Jehonatan, stric Davidov, bijaše savjetnikom; bijaše to jedan uman čovjek i on bijaše zakonoznanac. Jehiel, sin Hakmonijev, bijaše uz sinove kraljeve. 33 Ahitofel bijaše kraljevim savjetnikom, a Hušaj Arkit bijaše prijatelj kraljev2. 34 Ahitofela naslijediše Jehojada, sin Benajahuvljev, i Abiatar. Glava vojsci bijaše Joab.