Podjela zemlje Galad

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podjela zemlje Galad

Podjela zemlje Galad[uredi VE]

8 Mi bijasmo tada uzeli njihovu zemlju kraljevima *amoritskim s one strane Jordana, od klanaca Arnona sve do planine Hermon2 9 - ljudi iz Sidona zvali su Hermon Sisionom, *Amoriti su ga zvali Senir -. 10 Mi bijasmo zauzeli sve gradove Visoravni, sav Galad i sav Bašan3 sve do Salka i Edreia, gradova Bašana gdje vladaše Og. 11 No Og, kralja Bašana, bijaše jedini koji je preostao od posljednjih Refaita; i njegov ležaj, jedan ležaj od željeza , nije li onaj koji se vidi u Raba kod Amonita? Ima devet lakata4 dužine i četiri širine -. 12 Ta zemlja, mi ju bijasmo uzeli. Polovica brda Galada i njihovi gradovi, počev od Aroera na klancima Ar-nona, ja sam ih dao ljudima Rubenovim i Gadovim. 13 Ostatk Galada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, ja sam njegovu polovicu dao plemenu Manase; svo područje Argova1 sa svim Bašanom, zove se zemlja Refaita. 14 Jair, sin Manasejev, uzeo je svo područje Argova sve do teritorije Gešurita i Makatita2. On je svojim imenom nazvao krajeve Bašana, koje se i danas još imenuje »taborište Jairovo «. 15 A Makiru3 sam ja dao Galad. 16 Ljudima Rubenovim i Gadovim sam ja dao ono što ide od Galada sve do Arnona - svršetak klanaca bit će granicom4 - i sve do Jaboka, granice sinova Amo-novih 17 s Arabom - Jordan će služiti granicom - od Kinereta do mora Arabe, Slanog mora pod obroncima Pisge5 prema istoku. 18 Tada ja sam vam dao svoje zapovijedi: » GOSPOD vaš Bog je taj koji vam je dao tu zemlju u posjed. Vi svi, ratnici, vi ćete prijeći Jordan u bojnom poretku ispred sinova Izraelovih; 19 samo vaše žene, vaša djeca i va-ša stada - ja znadem da vi imate mnogo stada - stanovat će u gradovima koje sam vam ja dao, 20 sve dok GOSPOD ne dadne odmor vašoj braći kao i vama, i dok oni također ne zaposjednu zemlju koju je GOSPOD vaš Bog njima dao s one strane Jordana1, i dok se vi ne vratite svaki svojem posjedu, onom koji sam vam ja dao. « 21 Tada, Jozui, ja sam dao svoje zapovijedi: » Ti si svojim vlastitim očima vidio što je GOSPOD, Bog vaš učinio onoj dvojici kraljeva; GOSPOD će učiniti isto toliko svim kraljevstvima s druge strane. 22 Ne imajte straha od njih, jer GOSPOD, vaš Bog sam, vojuje za vas. «

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif