Drugi potomci Levijevi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Drugi potomci Levijevi

Drugi potomci Levijevi[uredi]

6 1 Sinovi Levijevi1: Geršom, ketat iMerari. 2 Evo imena sinova Geršomovih: Livni i Šimej. 3 Sinovi Ketatovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel. 4 Sinovi Merarijevi:Mahli i Muši. To su obitelji Levijeve, prema očevima njihovim.
5 Geršomovi: Livni njegov sin, Jahat njegov sin, Zimma njegov sin, 6 Joah njegov sin, Iddo njegov sin, Zerah njegov sin, Jetraj njegov sin.
7 Sinovi Ketatovi: Aminadab njegov sin, Kore njegov sin Asir njegov sin, 8 Elkana njegov sin,Ebiasaf njegov sin, Asir njegov sin, 9 Tahat njegov sin, Uriel njegov sin, Uzija njegov sin, Šaul njegov sin. 10 Sinovi Elkanaovi: Amasaj i Ahimot, 11 Elkana njegov sin, Sofaj njegov sin, Nahat njegov sin, 12 Eliab njegov sin, Samuel njegov sin. 13 Sinovi Samuelovi: prvorođeni Joel, i drugi Abija.
14 Sinovi Merarijevi: Mahli, Livni i njegov sin, Šimej njegov sin, Uza njegov sin, 15 Šimea njegov sin, Hagija njegov sin, Azajanjegov sin.
16 Evo onih Evo onih kojima David povjeri zadaću pjevanja u Kući GOSPODOVOJ, čim *kovčeg imade mjesto za počinak. 17 Oni biše sluge za pjevanje, pred *boravištem šatrom susretanja sve dok, Solomon ne bi sagradio Kuću GOSPODOVU u Jeruzalemu; oni ispunjavaše službu svoju prema pravilu svome.
18 Evo onih koji izvršavaše tu službu, kao i njihovih sinova.Između sinova Ketatita: Haman, pjevač, sin Joelov, sin Samuelov, 12 sin Elkanov, sin sin Jerohamov, sin sin Elielov, sin Toahov, 2 sin Sufov,sin sinElkanov,sin Joelov, sin sin Azarijavljev, sin Sefanijavljev, 22 sin Tahatov, sin Asirov, sin Evaziasafov, sin Korejev, 23 sin Jiseharov, sin Kehatov, sinovi Levijevi, sinovi Izraelovi.
24 Potom, njegov brat Asaf koji se držao njemu s desna:: Asaf, sin Berekijahuov, sin Šimejavljev, 25 sin Mikaelov, sin Bazejavljev, sin Malkijavljev, 26 sin Etnijev, sin Zerahov, sin Adajavljev, 27 sin Etanov, sin Zimmaov, sin Šimejev, 28 sin Jahatov, sin Geršomov, sinovi Levijevi.
29 Sinovi Merarijevi, njihova braća, s lijeva: Etan, sin Kišijev, sin Abdijev, sin Malukov, 30 sin Hašabijavljev, sin Amasajavljev, sin Hilkijavljev, 31 sin Amsijev, sin Banijev, sin Šemerov, 32 sin Mahlijev, sin Mušijev, sin Merarijev, sin Levijev.
33 Njihova braća, *leviti, bijahu raspoređeni na svaku službu u Kući Božjoj. 34 Aaron i njegovi sinovi obavljahu dimljenje *žrtava na *oltaru holokausta i na oltaru mirisa, baviše se svime što se ticalo *presvetog mjesta, i obavljali obred odrješenja u korist Izraela, prema svemu što o tom bijaše zapovjedio Mojsije, sluga Božji.
35 Evo sinova Aaronovih: Eleazar njegov sin, Pinhas njegov sin, Abišua njegov sin, 36 Buki njegov sin, Uzi njegov sin, Zeraja njegov sin, 37 Merajot njegov sin, Amarija njegov sin, Ahitub njegov sin, 38 Sadok njegov sin, Ahimas njegov sin.