Konačna bitka i dolazak GOSPODOV

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Konačna bitka i dolazak GOSPODOVKonačna bitka i dolazak GOSPODOV[uredi]

 • 14 1 Evo dolaziti za GOSPODA jednog dana kad će se dijeliti plijen u sred tebe, Jeruzaleme.
 • 2 Ja ću prikupiti sve narode blizu Jeruzalema za zpočeti boj. Grad će biti zauzet, kuće opljačkane, žene silovane. Polovica pučanstva otići će u izgnanstvo, ali ona koje će ostati neće biti uklonjena iz grada.
 • 3 Tada će GOSPOD ući u pohod protiv tih naroda, dan kad će se on boriti, dan boja.
 • 4 U onaj dan, njegove će se noge postaviti na brdo Maslina, koje je nasuprot Jeruzalemu, na istoku. Brdo Maslina će se rascijepiti po sredini, od istoka na zapad, promijenjeno u jednu ogromnu dolinu. Pola će planine uzmaknuti prema sjeveru, a druga polovica prema jugu.
 • 5 Tada ćete vi bježati kroz dolinu od mojih planina, jer dolina od planina dosegnut će Asal1. Vi ćete bježati sve kao što biste bježali od potresa zemlje u vrijeme Oziasa, kralja Jude. Potom će doći GOSPOD moj Bog, praćen od svih svojih *svetih.
 • 6 U onaj dan, neće više biti ni svjetlila, ni hladnoće, ni leda2.
 • 7 To će biti jedan jedinstven dan - GOSPOD ga poznaje. Neće više biti dana ni noći, ali u večernji će sat sijati svjetlo.
 • 8 U taj dan, žive će vode izići iz Jeruzalema, pola prema moru istočnom, pola prema moru zapadnom. 3 Biće ljeto poput zime.
 • 9 Tad će se GOSPOD pokazati kraljem cijele zemlje. U onaj dan, GOSPOD bit će jedini i njegovo *ime jedino4 .
 • 10 Sva će se zemlja promijeniti u ravan, od Gevae do Rimona, na jug od Jeruzalema. Ovaj će biti izdignut, na mjestu, od Benjaminovih vrata sve do mjesta starih vrata, sve do Ugaonih vrata, i od kule Hananel sve do preše kraljeve1.
 • 11 Tu ću se smjestiti; neće više biti prokletstva2; Jeruzalem će boraviti u sigurnosti.
 • 12 A, evo nevolje kojom će GOSPOD udariti sve narode koji se budu borili protiv Jeruzalema: on će ih istrunuti dok će svaki od njih još biti uspravljen pred njegovim nogama; njihove će oči istrunuti u duplji očnoj, a njihov će jezik istrunuti u ustima njinim.
 • 13 U onaj dan, GOSPOD će izazvati među njima jednu ogromnu stravu, svaki će ščepati svojeg druga; oni će se tući prsa u prsa.
 • 14 Juda će se u bitci spojiti s Jeruzalemom. Tada će sve zalihe naroda iz okolja biti prikupljene: zlato, srebro, odjeća u ogromnim količinama.
 • 15 Jedna nevolja slična3 zahvatiti će konje, mule, deve, magarce i sve životinje koje će biti u njihovom polju: to će biti ista nevolja.
 • 16 Tada će svi preživjeli od naroda koji budu išli protiv Jeruzalema uspinjati se iz godine u godinu da se pokone pred kraljem, GOSPODOM, svemogućim, i da slave blagdan Šatora4.
 • 17 Ali, za obitelji zemaljske koje se neće uspinjati u Jeruzalem pokloniti se pred kraljem, GOSPODOM, svemogućim, neće pasti kiša.
 • 18 A ako obitelj egipatska ne dođe, tada nevolja kojom će GOSPOD udariti narode koji ne uspnu se za slaviti blagdan Šatora neće li se oboriti na nju?
 • 19 Takva će biti kazna Egiptova i takva bit će kazna svim narodima koji se ne uspnu slaviti blagdan Šatora.
 • 20 U onaj dan, praporci konjski nosit će natpis: ” Posvećen GOSPODU “; lonci, u Kući GOSPODOVOJ, bit će kao kupe za škropljenje pred *oltarom:
 • 21 Svaki lonac u Jeruzalemu i u Judi bit će posvećen GOSPODU, svemogućem. Svi oni koji dođu ponuditi jednu *žrtvu služit će se njima za skuhati svoj milodar. Neće više biti trgovca u Kući GOSPODA svemogućeg, u onaj dan.