Abram, kraljevi i Melkisedek

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Abram, kraljevi i Melkisedek

Abram, kraljevi i Melkisedek[uredi VE]

 • 14 1 A, u dane Amrafela, kralja Šinearskog, Ariok kralj Elazara, Kedorlaomer kralj Elama i Tideal, kralj Goima3 zaratiše protiv Birša kralja Gomore, Šineava kralja Adme, Šemevera, kralja Sevoima i kralja Bele, tj . Soara1.
 • 15 Ovi posljednji trebali su se spojiti u dolini Sidim, tj. na Slanom moru2.
 • 4 Tijekom dvanaest godina, oni su služili Kedarlaomera, ali su se pobunili trinaeste godine.
 • 5 Četranaeste godine, Kedarlaomer dođe s kraljevima koji su ga pratili. Oni pobijediše Refaite3 u Astarot-Karnaimu, Zuzite u Hamu, Emite u Šave-Kiriataimu,
 • 6 Horite u njihovoj planini Seiru sve do Eil-Parana koji je blizu pustinje.
 • 7 Potom se vratiše prema Ein-Mišpatu, to jest Kadešu, opustošiše sva sela amalecitska i k tomu Amorite stanovnike Hasason-Tamara.
 • 8 Tad kralj Sodome, i kraljevi Gomore, Admae, Sevoima i Belae , tj . Soara napustiše boj protiv onih u dolini Sidima,
 • 9 protiv Kedorlaomera kralja Elama, Tideala kralja Goima, Amrafela kralja Šineara, Arioka kralja Elazara: četiri kralja protiv pet.
 • 10 Dolina Sidima bijaše izrovana oknima bitumena; u svojem bijegu, kraljevi Sodome i Gomore tu padoše, oni koji ostadoše pobjegoše u planinu.
 • 11 Uzeše se sva dobra Sodome i Gomore, sva njihova živež i ode.
 • 12 Uzeše Lota, nećaka Abramovog, sa svim njegovim dobrima, i otiđoše. Lot stanovaše u Gomori,
 • 13 a jedan bjegunac ode odnijeti novosti Abramu Hebreju, koji boraviše u hrastovima Mambre1 Amorita, brata Eškolova i Anerova; oni bijahu saveznici Abramovi.
 • 14 Čim ovaj saznade za uhićenje svojeg brata, on podiže 318 svojih vazala, od rođenja vezanih za kuću njegovu. On povede potragu sve do Dana2.
 • 15 On ode sa svojim ljudima izvesti noćni napad na neprijatelja. On ih potuče i progna sve do Hova koji je sjeverno od Damaska.
 • 16 On povrati sva dobra, on povrati također svog brata Lota i njegova dobra, kao i sve žene

i rodbinu.

 • 17 Kralj Sodome se približi prema dolini Šave, tj. prema dolini kraljevoj, u susret Abramu koji pobjednički dođe od Kedarlaomera i kraljeva koji su ga pratili.
 • 18 Melkisedek, kralj Salema3, opskrbi ga kruhom i vinom. On bijaše svećenik Boga Svevišnjeg,
 • 19 i blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen budi Abrame od Boga Svevišnjeg koji stvori nebo i zemlju !
 • 20 Blagoslovljen budi Bog Svevišnji koji ti predade u ruke neprijatelje tvoje!« Abram mu dade dîm1 od svega.
 • 21 Kralj Sodome reče Abramu: » Daj osobe, i preuzmi dobra.»
 • 22 Abram mu odgovori: » Ja dižem ruke prema GOSPODU, Bogu Svevišnjem koji stvori nebo i zemlju:
 • 23 ni jednog konca, ni jednog remena sa sandale! Ja prisežem da ništa Noinih uzeti što je tvoje

Ti ne ćeš moći reći: Ja sam taj koji obogati Abrama.

 • 24 To se ni u čemu ne odnosi na mene, izuzev u hrani za mlade moje; što se tiče ljudi koji su me pratili, Aner, Eškol i Mambre, oni će ju uzeti sami.«
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif