Prijetnje protiv judejskih izbjeglica

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prijetnje protiv judejskih izbjeglica


Prijetnje protiv judejskih izbjeglica

44 1 Riječ koja se uputi Jeremiji za sve Judejce koji se bijahu nastanili u Egiptu: u Migdolu, u Dafneu, u Memfisu, i u zemlji Patros1: 2 ” Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Vi
dobro poznajete sve nesreće koje sam nanio protiv Jeruzalema i protiv gradova Jude: eno ih sada u ruševinama, nitko ih ne nastanjuje; 3 to je zbog nedjela koja su oni počinili; oni su me vrijeđali idući spaljivati milodare i odavati počasti drugim bogovima koji se ne bijahu bavili njima, ni vama, ni vašim očevima2. 4 Ja sam vam neumorno slao svoje sluge *proroke za reći vam: Ne činite strašne stvari koje ja mrzim! 5 Oni nisu ni slušali ni napregli uha za obratiti se od svoje zloće i više ne spaljivati milodare drugim bogovima. 6 Tako se moja srdžba, moj gnjev sručio,i kao jedna vatra opustošio gradove Jude i uličice Jeruzalema: oni su postali kao hrpa ruševina, opustjela mjesta to je sadašnje stanje! 7 Sada dakle, ovako govori GOSPOD, Bog sila, Bog Izraelov: Zašto vi nastavljate činiti sami sebi toliko zla, sve dok ne istrijebite iz Jude, ljude i žene, djecu i dojenčad, ne ostavivš�i živjeti nikakav ostatak? 8 Naime, vi me vrijeđate svojim djelovanjem: vi spaljujete milodare drugim bogovima u Egiptu gdje ste se došli skloniti; vi ćete završiti izazivanjem svojeg istrebljenja i prijeći ćete u popis proklinjanja1kod svih pogana svijeta. 9 Jeste li zaboravili zlodjela svojih očeva, onih od kraljeva Jude i njihovih žena, svoja vlastita zlodjela i ona svojih žena, zlodjela počinjena u Judi i po ulicama Jeruzalema? 10 Sve do ovog dana, oni nisu osjetili nikakvo kajanje; oni nemaju štovanja, i oni ne slijede zapovijedi i načela koja sam ja izložio vama i vašim očevima. 11 Eh dobro! ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Ja ću se okrenuti protiv vas za nanijeti vam zlo i ja ću istrijebiti svu Judu. 12 Uzimam na skrb preživjele iz Jude koji su se stavili na put za izbjeći u Egipat; oni će svi propasti, oni će pasti u zemlji Egipat, propast će od mača i gladi; svi, malo i veliko, umrijet će od mača i gladi, postat će jedna žalost i prijeći će u popis proklinjanja, kletvi i pogrda. 13 Ja bjesnim protiv onih koji stanuju u Egiptu, kao što sam bjesnio protiv Jeruzalema, mačem, glađu i kugom. 14 Neće biti ni izbjeglog ni preživjelog među onima koji ostaju u Egiptu; nitko se neće vratiti u zemlju Judu gdje imaju namjeru vratiti se i tu stanovati; oni se tu neće vratiti izuzev nekoliko bjegunaca. “ 15 Ljudi koji su znali da njihove žene spaljuju milodare drugim bogovima, kao i žene koje bijahu nazočne u velikom saboru, svi ljudi koj se bijahu nastanili u Egiptu, u Patrosu, odgovoriše Jeremiji: 16 ” Iako ti nama to kažeš u ime GOSPODOVO, mi te ne slušamo. 18 Mi ćemo učiniti sve što smo odlučili: spaljivati milodare Kraljici1 neba, njoj prolijevati libacije, kao što smo činili u gradovima Jude i po ulicama Jeruzalema mi sami, naši očevi, naši kraljevi, naši ministri; tada mi imasmo kruha do sitosti i živjesmo sretni ne poznajući nesreću. 18 Otkad smo mi prestali spaljivati ponude Kraljici neba i prolijevati joj libacije, mi oskudijevamo u svemu i propadamo od mača i gladi. “ 19 žene dodadoše: ” A kad mi spaljujemo milodare Kraljici neba i kad prolijevamo libacije, je li to bez suradnje naših muževa da mi njoj spravljamo kolače koji nju predstavljaju2, i što joj prolijevamo libacije? “ 20 Tada Jeremija reče svem puku ljudima, ženama,svim osobama koje mu odgovoriše na taj način . 21 ” Ponude koje ste spaljivali u gradovima Jude i po uličicama Jeruzalema vi, vaši očevi, vaši kraljevi, vaši ministri i građani, nije li to ono što GOSPOD podsjeća, ono što mu je pridošlo u pamćenje? 22 GOSPOD nije mogao podnijeti vaša nastrana postupanja i užase koje ste počinili, tako je vaša zemlja postala jedno polje ruševina, jedna opustošena površina, ona je prešla u popis proklinjanja; ona je ispražnjena od svojih stanovnika to je zaista današnje stanje! 23 Pošto ste vi spaljivali milodare, jer ste
grješni spram GOSPODA, ne slušajući glas njegov ni ne slijedeći njegove zapovijedi, njegova načela i njegove zahtijeve, da, za to, nesreća je došla vama u susret to je sadašnja prilika! “
24 Tad Jeremija reče svem puku i svim ženama: ” Slušajte glas GOSPODOV, vi Judejci koji ste u Egiptu: 25 Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: S vama, žene1, čim rečeno,
odmah učinjeno; vi kažete: Mi hoćemo izvršiti zavjete koje smo dale spaljivati milodare Kraljici neba i njoj prolijevati libacije, ispunite dakle svoje zavjete, činite libacije! 26 Eh dobro,
slušajte riječ GOSPODOVU, Judejci koji ste smješteni u Egiptu! Ja prisežem svojim velikim *imenom, Kaže GOSPOD, da moje ime nikad više neće biti izgovoreno u svem Egiptu ustima jednog
Judejca govoreći: živ je GOSPOD! 27 Ja bdijem nad njima za načiniti im zlo, a ne dobro: Judejci koji su u Egiptu propadat će od mača i gladi, sve do istrebljenja. 28 Nekoliko ljudi,
malobrojnih, izbjegavši mač, vratit će se iz Egipta u Judeju, a svi preživjeli iz Jude koji su se došli skloniti u Egipat znat će tko, ja ili oni, imao je pravo. 29 A evo znaka proročanstvo
GOSPODOVO koji će vam izraziti da ću ja bješnjeti protiv vas u ovom mjestu, obznanjujući vam da će se moje riječi ostvariti protiv vas, za vašu nesreću: 30 Ovako govori GOSPOD Ja
izručujem *Faraona Hofra1, kralja Egipta, vlasti njegovih neprijatelja, kao što sam izručio Sedeciasa, kralja Jude, vlasti njegovog neprijatelja Nabukodonozora, kralja Babilonije, koji je htio
njegov život. “
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif