Ezekias ustrojava službu u Templu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Ezekias ustrojava službu u Templu

Ezekias ustrojava službu u Templu[uredi VE]

31 1 Kad sve to bi završeno, svi Izraeliti koji se nalaziše ondje pođoše u gradove Jude za porušiti stele, posjeći svete stubove, razvaliti *visoka mjesta i *oltare, sve do konačnog nestajanja, u svoj Judi i Benjaminu, kao i u Efraimu i u Manaseju. Potom svi sinovi Izraelovi1 se vratiše u svoje gradove, svaki k sebi.
2 Ezekias ustanovi razrede svećenika i *levita, osim njihovih razreda on označi svakom njegovu služnu; svećenicima i levitima holokauste, žrtve mira, službu, čin zahvalnosti i pohvalu, vratima tabora2 GOSPODOVIH. 3 Kralj uze jedan dio na svoje prihode za holokauste, one jutarnje i večernje, one *šabatske, od mladog mjeseca i blagdana, kako je to pisano u Zakonu GOSPODOVOM3. 4 I on reče narodu Jimne u Jeruzalemu da daje dio svećenicima i levitima, da bi se učvrstili u Zakonu GOSPODOVOM. 5 Poslije objavljivanja tih riječi, sinovi Izraelovi obilno obskrbljivaše *prvine pšenice, vina, ulja, meda i svih proizvoda s polja i donosiše izobilje dimova od svega. 6 I sinovi Izraela i Judekoji su stanovali u gradovima Jude, donesoše, oni također, dim od lrupne i sitne stoke i one od milodara posvećenih GOSPODU, njihovom Bogu; i oni toga činiše mnogo. 7 U trećem mjesecu, počeše se praviti hrpe, a završavalo se u sedmom mjesecu1. 8 Ezekias i dostojanstvenici dođoše vidjeti te hrpe i blagosloviše oni GOSPODA i svoj narod Izrael. 9 Ezekias ispita svećenike i levite glede tih hrpa, 10 a veliki svećenik Azarijahu, iz kuće Sadokove2, njemu odgovori: ” Od kada se počelo donositi predujam u Kuću GOSPODOVU, mi smo jeli do sitosti, ostavili smo u preostatak u velikoj količini, jer GOSPOD je blagoslovio svoj narod, a preostatak čini ove hrpe.“ 11 Ezekias zapovijedi da se načine ostave u Kući GOSPODOVOJ, i one su pripremljene. 12 Tu se vjerno donesoše predujmovi, dimovi i milodari. Levit Konanijahu bi nadzornikom, sa svojim bratom Šimejem kao pomoćnikom. 13 Jehiel, Azazijahu, Nahat, Azahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jizmakijahu, Mahat i Benajahu bijahu nadzornici, svi pod zapovjedništvom Konanijahuvljevim i njegovog brata Šimeja, po uputi kralja Ezekiasa i nadzornika Kuće GOSPODOVE, Azarijahua. 14 Levit Kore, sin Jimnajev, čuvar istočnih vrata, bavio se milodarima učinjenim Bogu i razdijelio što je bilo predujmljeno za GOSPODA, kao i *presvete stvari. 15 Pod njegovim zapovjedanjem, Eden, Minijamin, Ješua, Šemajahu, Amarijahu i Šekanijahu, u svećeničkim gradovima1, trebali su vjerno vršiti raspodjelu svojoj braći, prema njihovim razredima, bez razlike između velikog i malog: 16 uz ljude već upisane, od dobi od tri godine i iznad toga, svi oni koji dolaziše u Kuću GOSPODOVU svaki dan su primali nesđ to za svoju službu u svojim grupama prema svojim razredima. 17 Upis svećenika se obavljao prema njihovoj očinskoj kući, i onaj livita, od dobi od dvadeset godina i više, po grupama i po razredima. 18 Upis je vrijedio za svu obitelj: žene, dječake i djevojke; vrijedio je za sav sabor, pod uvjetom da se bude vjerno stavljen u stanje svetosti, 19 i za svećenike, sinove Aaronove, koji su živjeli u poljima na području svakog njihovog grada. Ljudi označeni poimence udijeljivali su dijelove svim ljudima između svećenika i svim upisanima među levitima. 20 Ezekias postupi tako u svoj Judi i učini on što bi dobro, pravo i vjerno pred GOSPODOM, njegovim Bogom. 21 U svim djelima koje on poduze za službu u Kući Božjoj, za Zakon i za zapovjedi, on postupi tražeći svog Boga svim svojim srcem, i on uspjede.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif