Prividno povjerenje glede Templa

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prividno povjerenje glede Templa

Prividno povjerenje glede Templa

(usp. Jr 26.119)
  • 7 1 Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA: 2 Stani na vrata Kuće GOSPODOVE za izviknuti ovu riječ: Slušajte riječ GOSPODOVU, vi svi Judejci koji ulazite kroz ta vrata da biste se
poklonili pred GOSPODOM ® 3 Ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Poboljšajte svoje ponašanje, svoj način postupanja da ja mogu stanovati s vama1 u ovom mjestu. 4 Ne
zavaravajte se neostvarivim riječima ponavljajući: ” GOSPODOVA palača! GOSPODOVA palača! GOSPODOVA palača! “ 5 Već ozbiljno popravite svoje ponašanje, svoj način postupanja,
braneći učinkovito pravo u društvenom životu; 6 ne iskorištavajte useljenika, siroče i udovicu; ne prolijevajte *krvi nedužnog u ovom mjestu; ne jurite, nesreće svoje radi, k drugim
bogovima; 7 tad ću ja moći stanovati s vama u ovom mjestu, u zemlji koju sam ja dao vašim očevima2 oduvijek i zauvijek. 8 Ali, vi se zavaravate praznim riječima koje ničemu ne služe. 9
Možete li vi dakle počiniti krađu, ubojstvo, preljubu, lažno prisegnuti, spaliti milodare *Baalu, ići k drugim bogovima koji nisu s vama zauzeti, 10 potom doći pred mene u ovu Kuću nad
kojom je bilo moje *ime objavljeno i reći: ”Mi smo spašeni!“ i potom nastaviti počinjavati sve te užase? 11 Ova Kuća nad kojom je moje ime bilo objavljeno, držite li ju vi jednom lopovskom
pećinom? Ja, u svakom slučaju, vidim da je tome tako proročanstvo GOSPODOVO. 12 Idite dakle u mjesto koje mi pripadaše, u
Silo1, ondje gdje sam ja najprije nastanio svoje ime, i vidite kako sam s njime postupio zbog zloće svojeg pogana, Izraela. 13 A sada, budući da ste da ste počinili sva ta djela proročanstvo
GOSPODOVO da sam ja vama neumorno govorio, a vi niste slušali, da sam vas ja pozivao, a da vi niste odgovorili, 14 eh dobro, Kuća nad kojom je moje ime bilo proglašeno, u koju ste se
vi pouzdavali, i mjesto koje sam ja dao vašim očevima, ja ću postupiti s njom kao što sam postupio sa Silom. 15 Odbacit ću vas daleko od sebe kao što sam odbacio svu vašu braću, sve potomstvo Efraimovo2.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif