Metalni predmeti namijenjeni Templu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Metalni predmeti namijenjeni Templu

Metalni predmeti namijenjeni Templu[uredi]

(2Krn 3.155.1)

12 3 Kralj Solomon zatraži da može najmiti Hirama1 iz Tira 14 koji bijaše sin jedne udovice iz plemena Neftali i oca Tirijca. Radnik u bronci, Hiram bijaše pun vještine, pameti i znanja od zanata za sve radove u bronci. On dođe kod kralja Solomona i ostvari sve svoje radove. 15 On izradi dva brončana stuba; visina prvog stuba: osamnaest lakata, i trebala je jedna žica od dvanaest lakata za obviti drugi2. 16 On načini dva zaglavka koje je trebalo staviti na vrhove tih stubova; bilo je to od livene bronce. Visina prvog bijaše pet lakata, visina drugog, pet lakata. 17 On načini pletere3, jedan oblik pletera, lanac u obliku girlandi, za zaglavke koji bijahu na vrhu tim stubovima; sedam za prvi zaglavak, sedam za drugi. 18 On načini narove4: dva reda koji okruživahu jedan od pletera i koji trebaše pokrivati zaglavke postavljene na vrhove stubova. 19 Glede zaglavaka koji bijahu na vrhovima stubova predvorja, oni imaše oblik ljiljana i bijahu od četiri lakta. 20 Ali, na zaglavcima postavljenim na dvama stubovima, jednako prema gore, uzduž izbočine koja bijaše preko pletera, bijahu pričvršćeni u kružnim redovima 200 narova; bijaše ih i na drugom zaglavku. 21 On uspravi te stubove uz trijem Hrama; on uspravi stubove s desna i nazva ih Jakin, on uspravi stubove s lijeva i nazva ih Boaz1. 22 Vrhovi stubova imahu onlik ljiljana. Izrada stubova bi dobro izvedena. 23 On načini, od livene kovine, More2. Ono je imalo prečnik od deset lakata, i bijaše kružnog oblika. Imalo je pet lakata visine, a jedan konop od 30 lakata je trebao za obujmiti ga. 24 Pod obrubom Mora, kolokvinte3 sve uokrug, deset po laktu; one uokružavaše More u potpunosti. Te kolokvinte, u dva reda, bijahu izlevene u istom livu kao i More. 25 Ono je počivalo na dvanaest bikova: tri okrenuta prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu i tri prema istoku. More bijaše na njima, a njihove sapi bijahu okrenute prema unutra. 26 Njegova debljina imaše širinu jedne ruke, a njen obrub bijaše izdjelan kao obrub jedne ljiljanove cvjetne čašice. Ono je moglo sadržavati 2.000 bata1. 27 On načini potom deset postolja2 od bronce. Svako postolje imaše četiri lakta duljine, četiri lakta širine i tri lakta visine. 28 Evo kako bijahu načinjena ta postolja: ona bijahu sastavljena od oplata učvršćenih poprečnim gredama; 29 na oplatama učvršćenim poprečnim gredama, bijahu lavovi, bikovi i *kerubini; bijaše ih jednako na gornjim priječnicama; ispod lavova i bikova, bijahu stavljeni vijenci kao ukras. 30 Svako od postolja sadržavalo je četiri točka od bronce, i za četiri podnožja, podloge za ojačanje. Te podloge bijahu izlivene ispod korita, izvan vjenaca. 31 Otvor svakog korita bijaše unutar okvira kojega nadmašivaše za jedan lakat; on bijaše zaokružen i imaše oblik kolobrana; on bijaše od jednog i pol lakta. Kiparski radovi ukrašavahu obrubnicu otvora. Oplate bijahu četvorne a ne zaokružene. 32 Sve četiri točka se nalaziše ispod oplata, a perni klinovi točkova bijahu u okosnici postolja. Prečnik točkova bijaše jedog i pol lakta. 33 Točkovi bijahu kao točkovi kola: klinovi, obruči, palci, glavine, sve u livenoj kovini. 34 četiri podloge za ojačanje koje bijahu na svakom uglu postolja činile su jedno tijelo s njim. 35 Na vrhu svakog postolja, bijaše jedan krug od pola lakta visine, a na njenom gornjem dijelu, ručke; oplate postolja činiše jedno tijelo s njima. 36 Na plošnim površinama, na ručkama i na oplatama, on izrezbari kerubine, lavove i uspravljene palme, s vijencima svud uokolo. 37 Tako on načini deset postolja: svako bijaše od iste kovine, istog razmjera i istog oblika. 38 On načini deset korita od bronce. Svako je korito moglo sadržavati 40 bata1; svako je korito mjerilo četiri lakta. Bijaše po jedno korito na svakom od deset postolja. 39 On poreda pet postolja na desnu stranu Kuće i pet na njenu lijevu stranu; glede Mora, on ga postavi na desnu stranu, prema jugoistoku. 40 On načini velike zdjele, vedrice, i zdjele za škropljenje2. Hiram izvrši sve radove koje je trebao obaviti za kralja Solomona u Kući GOSPODOVOJ: 41 dva stuba, zavojnice za dva zaglavlja koji su na vrhu stubova, dva pletera, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubova, 43 četiri stotine narova za dva pletera dva reda narova po pleteru za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na stubovima, 43 deset postolja i deset korita postavljenih na ovima, 44 More bijaše samo jedno s, pod njim dvanaest goveda, 45 velike zdjele, vedrice, zdjele za škropljenje i sve druge potrepštine. To što načini Hiram za kralja Solomona u Kući GOSPODOVOJ bijaše od uglačane bronce . 46 Na jugu od Jordana, između Sikota i Sartana1, kralj dade izliti sve komade u glinenim kalupima. 47 Solomon postavi na mjesto sve te predmete čija količina bi tako velika da se nije mogla vrjednovati težina bronce. 48 Solomon izradi također sve predmete namijenjene Kući GOSPODOVOJ: zlatni *oltar, stol na koji se stavljaše kruh ponuda2: od zlata; 49 pet svijećenjaka s desna i pet s lijeva, postavljenih pred svetom sobom: od čistog zlata; cvjetiće, svjetiljke, štipaljke: od zlata; 50 plitice, usekače, zdjele za škropljenje, pehare, kadionice: od čistog zlata; zabate vrata Kuće prema presvetom mjestu, one vrata prema velikoj dvorani: od zlata. 51 Kad bi sretno završeno djelo koje kralj Solomon bijaše izvršio u Kući GOSPODOVOJ, on donese predmete posvećene od Davida, njegovog oca: srebrninu, zlatninu i posuđe za odložiti u riznice Kuće GOSPODOVE .

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif