Prijetnja protiv Goga

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prijetnja protiv Goga


  • 38 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene: 2 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema Gogu, u zemlji Magogovoj, velikog princa Mešekova i Tubalova1; izgovori jedno proročanstvo

protiv njih. 3 Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv tebe, Gože, veliki prinče Mešekov i Tubalov, 4 i ja ću te razglaviti, stavit ću ti kuke u tvoje čeljusti2, ja ću te izvesti

sa svom tvojom vojskom: konjima, konjanicima prekrasno odjevenim, ogromnim postrojbama koje nose veliki i mali štit, koji vješto rukuju mačem. 5 Perzija, Nubija, Put3 bit će s njima svi

imat će kacigu i štit 6 Gomer i svi njegovi eskadroni, BetTogarma4 na krajnjem sjeveru, sa svim svojim eskadronima: brojni narodi bit će s tobom. 7 Pripremi se dobro, ti i sav zbor koji si

ujedinio kod sebe; ti ćeš biti njihova zaštita. 8 Od prije dosta dana, trebalo je nastupiti protiv tebe! To će doći na kraju godina, u jednoj zemlji čije pučanstvo je bilo premješteno poslije

prolaska mača. Koji je došao iz zemlje veoma napučene, ono će biti sakupljeno na planinama Izraelovim koji bijaše bio dugo vremena u ruševinama. Ovo pučanstvo je bilo povučeno iz

naroda i svo stanovat će u sigurnosti. 9 Ti ćeš se uspeti, ti ćeš doći u oluji, ti ćeš biti kao jedan oblak koji prekriva zemlju, ti, svi tvoji eskadroni i brojni narodi koji su s tobom. 10 Ovako govori Gospodin BOG: U onaj dan, brojni naumi popet će ti se u *srce, ti ćeš smisliti jedan štetni plan, 11 ti ćeš reći: Ja ću se uspeti protiv jedne zemlje bez obrane, ja ću stići kod

mirnih ljudi, koji žive u sigurnosti: oni svi stanuju u gradovima bez zidova, oni nemaju ni vrata ni zasuna. 12 Ti ćeš doći za nagomilati plijen, za opljačkati i okrenuti svoju ruku protiv nanovo

napučenih ruševina, protiv jednog naroda sakupljenog između naroda koji se bave svojom stokom i svojim dobrima, i stanuju u pupku zemlje1. 13 šaba, Dedan, prijevoznici iz Tarzisa i svi

njegovi lavići2 će ti reći: Je li to za nagomilati plijen što si ti došao? Za uzeti srebro i zlato, za uzeti stoku i dobra, za nagomilati jedan veliki plijen? 14 To je zašto, izgovori jedno proročanstvo, sine čovjekov, ti ćeš reći Gogu: Ovako govori Gospodin BOG: Dan kad moj narod Izraela bude stanovao u sigurnosti, ne ćeš li ti spoznati?3 15

Ti ćeš doći iz svoje zemlje, s krajnjeg sjevera, ti i brojni narodi s tobom; svi jašući na svojim konjima, vi ćete tvoriti jedan veliki zbor, jednu ogromnu vojsku. 16 Ti ćeš se uspeti protiv mog naroda Izraela, tako da ćeš prekriliti zemlju kao jedan oblak.To će se

dogoditi na kraju vremena; ja ću te dovesti protiv moje zemlje, da bi me narodi spoznali kad, pred njihovim očima, o Gože, ja budem pokazao svoju *svetost o tvom trošku. 17 Ovako govori Gospodin BOG: To si zaista ti o kome sam ja govorio u staro vrijeme preko svojih slugu *proroka Izraelovih koji izgovarahu proročanstva onih dana tijekom godina to si

ti koga ću dovesti protiv njih. 18 U onaj dan, dan kad Gog će stići na tlo izraelovo proročanstvo Gospodina BOGA ti ćeš mi popeti gnjev na lice. 19 U svojoj ljubomori1, u ognju svoje

jarosti, ja ovo kažem: da, onog dana, bit će jedan veliki potres zemlje na tlu Izraela. 20 Ribe iz mora, ptice iz neba, divlje zvijeri, sve što gmiže zemljom i sva ljudska bića na površini zemlje

drhtat će preda mnom; planine će se srušiti, stijene kamene će se strovaliti, svi će zidovi pasti na zemlju2. 21 Na svim mojim planinama, ja ću pozvati mač protiv Goga proročanstvo

Gospodina BOGA; svatko će okrenuti mač protiv svog brata. 22 Ja ću izvršiti suđenje protiv njega kugom i krvlju; ja ću dati kišiti nad njim, nad njegovim eskadronima i nad brojnim

poganima koji će biti s njim jednu potopnu kišu, sugradicu, vatru i sumpor. 23 Ja ću pokazati svoju veličinu i svoju svetost, ja ću se obznaniti u očima brojnih naroda. Tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif