Savez iz Sišema

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Savez iz Sišema

Savez iz Sišema[uredi]

24 1 Jozua sastavi sva plemena Iz-raelova u Sišemu i sazva sve *starješine Izraelove, njegove poglavare i njegove službenike: oni se pokloniše pred Bogom1. 2 Jozua reče svem pučanstvu: ”Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: To bi šdruge strane Rijeke kad su vaši očevi stanovali ondje2, Terah otacAbrahamov i otacNahorov, i oni služiše druge bogove. 3 Ja uzeh vašeg oca Abrahama šdruge strane Rijeke i vodih ga krožčitavu zemlju Kanaan, ja umnožih potomstvo njegovo i dadoh mu Izaka. 4 Ja dadoh Izaku Jakova i Ezava i ja dadoh u posjed Ezavu planinu Seir. Ali, Jakov i njegovi sinovi siđoše u Egipat. 5 Potom ja poslah Mojsija i Aarona i ja udarih djelima svojim Egipat u sred njega, potom ja vašizvedoh. 6 Ja izvedoh očeve vaše iz Egipta i vi stigoste do samog mora. Egipćani su progonili očeve vaše sve do *Trstikova mora školima i konjanicima. 7 Vaši očevi zavapiše prema GOSPODU koji stavi tmine između vaši Egipćana, on dovede more nad njih koje ih prekri. Vaše oči su vidjele što ja učinih u Egiptu. Vi ste stanovali u pustinji dugim tijekom dana. 8 Ja sam vašodveo u zemju *Amorita koji stanuju s one strane Jordana, ali oni zaratiše švama. Ja vas oslobodih od njih i vi uzeste u posjed zemlju njihovu, ja sam ih uništio pred vama. 9 Balak, sin Siporov, kralja Moaba, iskrsnu za zaratiti šIzraelom. On posla tražiti Balama, sina Beorova, da vašprokune; 10 Ali ja ne htjedoh slušati Balama: on vas morade blagosloviti i ja vas oslobodih njegove ruke. 11 Vi bijaste prešli Jordan i stigoste u Jerihon. Gospodari Jerihona zaratiše švama - Amoriti, Periziti, Kanaanci, Hititi, Girgašiti, Hiviti i Jebuziti, ali ja vam ih izručih. 12 Ja poslah pred vama tuče koje ih otjeraše1 daleko od vas, dva kralja Amorita; to ne bi ni po tvojem maču ni po tvojem luku. 13 Ja sam vam dao zemlju gdje se ti nisi mučio, gradove koje vi niste sagradili, a u kojima stanujete, vinograde i maslinike koje vi niste zasadili, a vi im jedete plodove. 14 ” Sada dakle, bojte se GOSPODA i služite ga špoštenjem i vjernošću. Odstranite bogove koje su služili očevi vaši šdruge strane Rijeke i u Egiptu, i služite GOSPODU. 15 Ali, ako vam ne godi služiti GOSPODU, izaberite danas kome hoćete služiti, bilo bogovima koje su služili vaši očevi kad bijahu s onestrane Rijeke, bilo bogove Amorita u zemlji kolju vi nastanjujete. Ja i dom moj1, mi ćemo služiti GOSPODU.“ 16 Narod odgovori: ”Daleko od našmisao da napustimo GOSPODA za služiti drugim bogovima! 17 Jer GOSPOD je naš Bog, on koji našje uspeo, naši naše očeve, ižzemlje Egipta, ižkuće ropstva. On je izveo na naše oči velike znakove kojih evo: on našje čuvao duž čitavog puta koji smo prolazili i između svih naroda posred kojih smo prolazili. 18 GOSPOD je otjerao pred nama sve te narode, posebice Amorite koji nastanjivahu zemlju. Mi također, mi ćemo služiti GOSPODU, jer je on taj koji je naš Bog. “ 19 Jozua reče narodu: “ Vi neće te moći služiti GOSPODU, jer to je jedan Bog *svet, to je jedan ljubomoran2 Bog koji neće podnositi vaše pobune i grijehe vaše. 20 Kad budte napustili GOSPODA i služili stranim bogovima, on će se okrenuti protiv vaši nanijeti vam zlo, on će vašuništiti nakon što vam je učinio dobro. “ 21 Narod reče Jozui: ” Ne, jer mi ćemo služiti GOSPODU. " 22 Jozua reče puku: ”Vi ste svjedocima protiv sebe samih da ste vi koji ste izabrali GOSPODA za služiti mu.“ Oni od-govoriše: ” Mi smo tome svjedocima.“ 23 - ”Sada dakle, odstranite strane bogove koji su u sred vaš i priklonite svoje *srce k GOSPODU, Bogu Izraelovom.“ 24 Puk odgovori Jozui: ”Mi ćemo služiti GOSPODA, našeg Boga, i mi ćemo se pokoriti njegovom glasu. “ 25 Jozua sklopi jedan *savežšnarodom tog dana; on mu nametnu zakone i običaje u Sišemu. 26 Jozua zapisa te riječi u knjizi Zakona Božjeg. On uze jedan veliki kamen, koji bi uspravljen ondje, pod hrastom1 u *svetištu GOSPODOVOM. 27 Jozua reče svem narodu: ”Evo, ovaj će kamen služiti kao svjedočanstvo protiv nas, jer on je čuo sav govor GOSPODOV kad je govorio snama; on će služiti svjedočenju protiv vas, izstraha da vi ne prevarite vašeg Boga.“ 28 Jozua otpusti narod, svakog k svojoj baštini2.