Knjiga o Esteri (grčki)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga o Esteri (grčki)
== Mardošejev san-grčki ==[1]


 • A 1 Druge godine vladavine Artakserksa Velikog, prvog dana Nisana, Mardoše imade jedan san. Potomak Jairosa, Semejasa, Kizajasa, potekao iz plemena Benjamin[2],
 • 2 Mardoše bijaše jedan Židov nastanjen u Suzi[3]; bijaše to jedna važna osoba koja služiše na Kraljevu Dvoru.
 • 3 On je bio među onima što ih Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše prognao u iz Jeruzalema s Jekhoniasom, kraljem Jude[4].
 • 4 Mardoše imade jedan san[5]:
Evo buke i gužve,
grmljavine i potresa,
nemira na zemlji.
 • 5 Evo dvaju velikih zmajeva[6], oni se primicaše, obojica spremna na boj. Oni zakričaše;
 • 6 na njihov krik, svaki narod se pripravi na bitku, gotov zaratiti s narodom pravednika.
 • 7 Evo dana tmina i mraka,
zebnje i straha,
tkačenja i nemira na zemlji.
 • 8 Ona je uznemirena, narod pravednika sav, prestrašen svojim nevoljama; on se pripremi biti uništenim,
 • 9 zavapi prema Bogu. No, od tog krika, iziđe, kao iz jednog malog izvora, jedna široka rijeka, jedna obilna voda.
 • 10 Jedna se svjetlost podiže[7] viša od sunca. Tad su poniženi digli se i progutali plemiće.
 • 11 Kad se jednom probudio, Mardoše, koji bijaše vidio taj san i ono što je Bog bio odlučio učiniti, sačuva sve to u svom *srcu i, sve do noći, on željaše protumačiti ga svim sredstvima.


Mardoše otkriva jednu urotu kralju - grčki[uredi]

(usp. Est 2.21-23; Est grč. 2.21-23)

 • 12 Potom Mardoše se nađe na podiju u Dvoru u pratnji Gabata i Tara, dvojice kraljevskih *eunuha koji čuvaše dvorište.
 • 13 On ih tada začuje govoriti o svojim spletkama i uznastoja doznati čime se oni to bave; on doznade da se oni pripremaju podići ruku na kralja Artakserksa. On ih odade kralju.
 • 14 Kralj ispita obojicu eunuha koji, nakon što su priznali, bijahu uhićeni.
 • 15 Kralj dade te činjenice zapisati da ih se sačuva u sjećanju; Mardoše ih također zapisa.
 • 16 Potom kralj dade zapovijed Mardošeju da ostane u službi na Dvoru i on ga obasu poklonima za ono što bi učinio.
 • 17 Bijaše također Haman Bugajos[8] sin Hamadatosa, kraljevog dostojanstvenika. Zbog te stvari dvojice kraljevskih eunuha on gledaše kako će naškoditi Mardošeju i njegovom narodu.

Gozba kralja Artakserksa - grčki[uredi]

 • 1 1 Bijaše to u vrijeme Artakserksovo[9]. Taj Artakserks vladaše nad 127 pokrajina sve od Indije.
 • 2 U ono doba , kad kralj Artakserks dođe uzeti mjesto na svojem prijestolju u gradu Suzi,
 • 3 treće godine svoje vladavine on priredi jednu gozbu za svoje prijatelj, za sve druge narode, za plemenitaše među Perzijancima i Medejcima, i za

nadupravitelje[10].

 • 4 Potom, tijekom 180 dana, on pokazivaše bogatstvo svojeg kraljevstva i sjaj svojih bogatih zabava.
 • 5 Poslije razdoblja pirovanja, kralj priredi, za sve narode koji se nalaziše u gradu, jednu svečanu gozbu od sedam dana, u dvorištu kraljevske palače.
 • 6 Dvor bijaše urešen lanom, muslinom rastegnutim na konopima od lana i skerleta, na čavlima od srebra, na stupove od mramora i alabastra; bijaše tu divana od zlata i srebra na taraci[11] od smaragda, sedefa i mramora; potom pokrivača od blistavih vezova, ruža posutih u krug
 • 7 zlatnih i srebrenih kupa, jedan pehar optočen tamnocrvenim rubinom procijenjen na 30.000 talenata[12]. Bijaše tu dobrog vina na pretek, kojeg i sam kralj pijaše. *8 Ta gozba bi bez ograničenja: tako je htio kralj i on bijaše naložio natkonobaru da postupa prema svojoj želji i želji svačijoj.
 • 9 Astin, kraljica, bijaše jednako priredila jednu gozbu za žene u kraljevskoj palači, ondje gdje bijaše kralj Kserks.

Nezahvalnost kraljice Vasti - grčki[uredi]

 • 10 Sedmog dana, kralj bijaše raspoložen; on tad reče Hamanu, Bazanu, Harbonaju, Tarau, Borazeu Zatoltaju, Abatazu, i Tarabazu - sedmorici *eunuha u službi kralja Artakserksa -
 • 11 da dovedu kraljicu pred njega da ju posjednu na prijestolje, stavi dijademu i pokaže ministrima i neznabošcima svoju ljepotu: kako li ona bijaše lijepa!
 • 12 Ali kraljica Astin odbi doći s eunusima. Tada kralj, razgnjevljen, zapade u veliku srdžbu.
 • 13 On reče svojim prijateljima[13]: ” Tako li je odgovorila Astin? Eh dobro! Riješite i presudite ovaj slučaj.“
 • 14 Potom mu se primaknuše Arkesajos, Sarsatajos i Malezear, ministri Perzije i Medije[14], koji bijahu kod kralja i sjede u prvom redu uz kralja.
 • 15 Oni mu rekoše, prema zakonima, što bi trebalo učiniti kraljici Astin, budući da nije izvršila riječ kralja Kserksa prenesenu putem eunuha.“
 • 16 Mukhajos uze tada riječ u nazočnosti kralja i ministara: ” Nije to samo kralj koga je kraljica Astin, izvrgla ruglu, već također sve ministre i sve upravitelje kraljevske.
 • 17 - Kralj njima bijaše naime prenio kraljičine riječi i način kojim ona njemu bijaše uzvratila - . Na isti način kako je ona uzvratila kralju Artakserksu,
 • 18 tako će sve druge žene ministara Perzije i Medije, čim budu doznale za njen odgovor kralju, usudit se nanositi sličnu sramotu svojim muževima.
 • 19 Ako to godi kralju, nek' izda jednu kraljevsku naredbu koja će biti upisana u zakone Perzije i Medije. I nek' nema drugog postupka! I nek' se kraljica Astin ne približava više kralju koji će njen naslov kraljice dati jednoj drugoj ženi, boljoj od nje.
 • 20 I nek odjekne zakon uspostavljen od kralja, koji će biti primijenjivan u njegovom kraljevstvu. Tako će sve žene okružiti pažnjom svoje muževe, od najsiromašnijeg do najbogatijeg.“
 • 21 Stvar se svidje kralju i ministrima. Također kralj postupi slijedeći riječi Mukahaisove. I on posla po svem kraljevstvu pisma u svaku pokrajina prema njenom svakoj pokrajini na njenom jeziku, tako da ljude zahvati strah u njihovim kućama.

Estera postaje kraljica - grčki[uredi]

 • 2 1 Poslije tih događaja, kad jednom jarost kralja bi stišana, kralj ne spomenu više Astin[15], čuvajući u sjećanju njenu izjavu i način na koji bijaše osuđena.
 • 2 Dvorjanici u njegovoj službi tada rekoše: ” Da se potraži za kralja mladih djevojaka, djevica i lijepih za vidjeti.
 • 3 Da kralj postavi povjerenike u svim pokrajinama svojeg kraljevstva i nek' oni izaberu mladih djevojaka, djevica i lijepih za vidjeti, za dovesti ih u grad Suzu, u harem. Nek' tada one budu povjerene kraljevskom *eunuhu, čuvaru žena. Da im se daju pomade za ljepotu i da ih se opskrbi drugim potrepštinama.
 • 4 Žena koja se bude svidjela kralju vladat će umjesto Vasti. “ Stvar se dopade kralju koji postupi na takav način.
 • 5 Bijaše u gradu Suzi jedan Židov po imenu Mardoše, potomak Jairosa, od Semejasa, Kizajasa, porijeklom iz plemena Benjaminova[16];
 • 6 bijaše to jedan izgnanik iz Jeruzalema kojeg Nabukodonozor, kralj Babilonije bijaše doveo u progonstvo[17].
 • 7 No on bijaše staratelj jednog djeteta, jedne kćeri svog strica Aminadaba; ona se zvala Estera. Ona bijaše izgubila svoje roditelje i Mardoše ju bijaše odgojio za svoju ženu. Mlada djevojka bijaše lijepa za vidjeti.
 • 8 Poslije proglašavanja zapovijedi kraljeve, prikupiše brojne mlade djevojke u gradu Suzi pod nadzorništvom Gaja, čuvara žena.
 • 9 Mlada mu se djevojka dopade i postiže njegovu naklonost. On se požuri dati joj njene pomade za ljepotu i način hranjenja, i dati joj sedam najnaočitiji mladih djevojaka došlih iz palače. On ju prihvati dobro, nju i njene počasne dame u haremu[18].
 • 10 Estera ne bijaše otkrila ni svoj narod ni svoju domovinu; jer Mardoše joj bijaše zabranio to učiniti.
 • 11 Pored toga, svakog dana, Mardoše se šetao kod ženskog dvorišta, vrebajući što će se dogoditi Esteri.
 • 12 Po isteku dvanaest mjeseci, bijaše došao čas za jednu mladu djevojku da dođe kod kralja. Razdoblje priprema se odvijalo ovako: tijekom šest mjeseci ona se mazala uljem od mirhe, potom tijekom šest mjeseci s balzamima i ženskim pomadama za ljepotu.
 • 13 Tad ona ode pred kralja. Onaj koji bijaše ovlašten dopuštaše mladoj djevojci da ju prati od harema do kraljevskih odaja.
 • 14 Na večer, ona iđaše; u jutro, ona se povlačaše u drugi harem, kojem Gaj, kraljevski eunuh, bijaše čuvarem.. Ona tada ne iđaše više kralju osim ako nije poimence pozvana.
 • 15 Kad za Esteru, kćer Aminadaba, strica Mardošejeva bi ispunjen rok da se približi

kralju, ona ne bijaše odbila ništa od zapovijedi eunuha čuvara žena. U stvari, Ester zadobi naklonost svih onih koji ju vidješe.

 • 16 Ester se dakle približi kralju Artakserksu, u njegovu kraljevsku palaču, dvanaestog mjeseca, tj. u Adaru[19], sedme godine vladavine.
 • 17 A kralj se zaljubi u Esteru koja zadobi više naklonosti više no sve mlade djevojke. On njoj tada stavi vijenac svoje supruge.
 • 18 Po tome, za sve svoje prijatelje i sve moćnike, kralj priredi jednu veliku gozbu od sedam dana i on proslavi svoju svadbu s Esterom. On odobri jedno sniženje poreza[20] svim podanicima u svom kraljevstvu.
 • 19 Mardoše je služio na Dvoru.
 • 20 Estera nije otkrila svoje domovine; njoj je bio Mardoše preporučio ovo: bojati se Boga i ispunjavati njegove zapovjedi - kao dok je bila s njim. Estera ne promijeni svog držanja.

Mardoše otkriva jednu urotu - grčki[uredi]

 • 21 Dva kraljevska *eunuha koji bijahu zapovjednici tjelesne straže bijahu naslutili napredovanje Mardošejevo i oni tražaše kako ubiti kralja Artakserksa.
 • 22 Ali, Mardoše dokuči stvar; on obvijesti Esteru koja otkri kralju podatke o uroti.
 • 23 Kralj ispita dvojica eunuha, koji biše obješeni. U pohvalu, kralj zapovjedi zavesti te činjenice u Kraljevsku Biblioteku[21] za sačuvati sjećanje na dobre usluge Mardošejeve.

Sukob između Hamana i Mardošeja - grčki[uredi]

 • 3 1 Poslije tih događaja, kralj Artakserks dade jedan visoki položaj Hamanu Bugajosu, sinu Hamdatosa; on ga podiže i stavi sjedjeti u prvom redu svojih prijatelja[22].
 • 2 Svi dvorjanici[23] su se klanjali pred njim, kao što to kralj bijaše zapovjedio. Ali Mardoše se nije klanjao pred Hamanom.
 • 3 Kraljevi dvorjanici rekoše tada Mardošeju: ” Zašto ti ne vodiš računa o onome što je kralj rekao?“
 • 4 Svaki dan oni mu to govoraše, ali on ih nije slušao. Tada oni obavijestiše Hamana da se Mardoše opire onome što kralj bijaše rekao. Mardoše njima bijaše otkrio da je on Židov.
 • 5 Kad saznade da se Mardoše ne klanja pred njim, Hamana obuze gnjev.
 • 6 i on odluči ukloniti sve Židove iz Artakserksova kraljevstva.
 • 7 On donese jedan dekret dvanaeste godine Artakserksove vladavine i ždrijebalo se o danu, potom mjesecu, tako da se uništi u jednom danu narod Mardošejev. Kocka pade na četrnaesti dan mjeseca Adara[24].

Haman priprema istrjebljenje Židova - grčki[uredi]

 • 8 Tada Haman reče kralju Artakserksu: ” Ima jedan narod, raspršen i odijeljen u sred naroda u svem tvom kraljevstvu. Njihovi su zakoni jako različiti od onih svih naroda i oni ne vode računa o kraljevskim zakonima. Kralj nema interesa njih ostaviti na miru.
 • 9 Ako se to sviđa kralju, da odluči njih istrijebiti. Glede mene, ja ću upisati na račun Kraljevske riznice jedan iznos od 10.000 talenata srebra[25].“
 • 10 Tada kralj skinu svoj prsten i stavi ga u ruku Hamanu, da stavi pečat na pisma[26] protiv Židova.
 • 11 Potom kralj reče Hamanu: ” Čuvaj novac! I postupi s tim narodom po svojoj želji!“
 • 12 Kraljevski tajnici biše tada sazvani trinaestog u prvom mjesecu, i napisa se, slijedeći zapovjedi Hamanove, generalima i ministrima svake pokrajine od Indije sve do Etiopije, u 127 pokrajina i poglavarima naroda, prema njihovim jezicima, u ime kralja Artakserksa.
 • 13 Potom se poslaše nositelji državnih pisama kraljevini Artakserksovoj za ukloniti rasu židovsku, za samo jedan dan dvanaestog mjeseca, tj. ”Adara“, i za opljačkati njihova dobra[27].

Dekret o istrebljenju Židova - grčki[uredi]

 • B 1 Evo kopije tog pisma: ”Veliki Kralj Artakserks, ministrima i podčinjenim upraviteljima 127 pokrajina od Indije do Etiopije, pisano ovo koje slijedi:
 • 2 Ja koji proširujem svoje carstvo na brojne narode i svoju moć na cijelu zemlju, ja sam htio - ne puštajući se zanijeti ohološću vlasti, već naprotiv, upravljajući uvijek dobrohotno i s dosta umjerenosti - zadržati u svako vrijeme bez uznemiravanja života svojih podanika, učiniti kraljevstvo prosvijetljeno i prohodno sve do granica, obnoviti mir kojem svi ljudi teže.
 • 3 Kad sam tražio savjetu mojih savjetnika za saznati kako dosegnuti te ciljeve, onaj koji, među nama, se izdvaja po mudrosti, koji je stalno davao dokaze svojih dobrih usluga i jedne pouzdane vjernosti, koji je dobio naslov druge osobe kraljevstva, Haman,
 • 4 pokazao nam je da, među svim plemenima razasutim na zemlji, nalazi se izmiješan jedan rod zlohotnog naroda, po svojim zakonima suprotstavljenog drugim narodima, ljudi koji uporno odbacuju kraljevske zapovijedi da se ne uspostavi zajednička vladavina kojom mi upravljamo pravedno i na besprijekoran način.
 • 5 Saznavši dakle da je taj narod jedini koji se stavlja u stalno suprotstavljenost svakom čovjeku; da se on izdvaja upravljajući se prema stranim zakonima; i da, mrzeći naše djelovanje, on počinjava najgora zlodjela - i to, da kraljevstvo ne nađe postojanosti-:
 • 6 stoga, mi zapovijedamo da oni koje pismeno vam naznačuje Haman, pretpostavljeni poslova i za nas drugi otac, da svi oni budu korijenito uništeni, uračunavši žene i djecu, mačem svojih neprijatelja bez ikakve milosti i obzira, četrnaestog dana dvanaestog mjeseca (Adara) tekuće godine[28],
 • 7 na takav način da jučerašnji i današnji protivnici, žestoko bačeni u Pakao[29], u samo jednom danu, osiguraju nam u budućnosti konačno prilike postojane i bez nemira.“
 • 3 14 Kopije pisama biše obznanjene u svakoj pokrajini i zapovijed bi dana svim narodima, da budu spremni u rečeni dan.
 • 15 Posao bi vođen u punoj brzini, čak i u Suzi. I dok se kralj i Haman opijahu; grad bijaše potresen[30].

Mardoše traži od Estere da posreduje - grčki[uredi]

 • 4 1 Doznavši činjenice, Mardoše *rastrga svoju odjeću; ogrnu kostrijeti, posu pepeo po sebi, i izjuri na glavnu ulicu grada, i glasno kriknu: Uništava se jedan nedužan narod!“
 • 2 Potom on ode sve do pred kraljevska vrata, i stade ondje; jer mu nije bilo dopušteno ući u dvor, ogrnut kostrijeti i pepelom.
 • 3 A, u svakoj pokrajini gdje pisma bijahu objavljena, bijaše žalosti, udaranja u grudi, velika žalost za Židove: kojima kostrijet i pepeo bijahu ležaj.
 • 4 Počasne gospođice[31] i *eunusi kraljičini dođoše ju obavijestiti. Čuvši što se dogodilo ona bi potresena. Potom ona posla odjeću da se Mardošeja odjene i skine kostrijet. Ali on ne prihvati.
 • 5 Tad Estera pozva Hakratosa, svog eunuha koji joj on bijaše na raspolaganju, i ona ga posla da uzme točne podatke od Mardošeja.
 • 7 Tada Mardošej njemu otkri što se bijaše dogodilo, i obećanje koje Haman bijaše dao kralju, glede 10.000 talenata za riznicu, za uništenje Židova.
 • 8 On mu predade također jednu kopiju onog što bijaše obznanjeno u Suzi o njihovom uništenju, da pokaže Esteri, što više on mu reče da zamoli Estera otići kod kralja, moliti mu milost i preklinjati ga za svoj narod. - ” Podsjeti se na dane tvojeg sirotinjstva, kako ti bijaše hranjena mojom rukom; jer Haman koji je druga osoba, govorio je kralju protiv nas da bi nas dao pobiti. Zazovi Gospoda! Govori kralju o nama! Otmi nas smrti!“
 • 9 Hakratajos dođe izvijestiti Esteri sve te riječi.
 • 10 Tad Estera reče Hakratajosu: ” Idi reći Mardošeju:
 • 11 ” Svi narodi kraljevstva znaju dobro, da onome tko, čovjek ili žena, ode pred kralja u unutarnji dvor bez poziva, nema nikakve prilike za spas - izuzev onome kome kralj pruži zlatni skiptar, taj će biti spašen. Što se tiče mene, to je 30 dana kako ja nisam bio pozvana ići pred kralja“
 • 12 Hakratajos izvijesti Mardošeju sve Esterine riječi.
 • 13 Tada Mardoše odgovori Hakratajosu: ” Idi joj reći, Esteri: Ne reci sebi da, jedina u kraljevstvu, za razliku od svih Židova, ti ćeš se izvući.
 • 14 Jer ako u ovoj prilici oglušiš se, spas i zaštita za Židove doći će s drugog mjesta[32], dok ti i tvoja obitelj bit ćete uništeni. Ili, tko zna? Ne bijaše li to za ovu priliku da si ti dospjela do kraljevanja?“
 • 15 Estera otposla onoga koji bijaše došao do nje i ona dade reći Mardošeju:
 • 16 ” Idi okupiti sve Židove koji se nalaze u Suzi i postite za mene: ne jedite, ne pijte tijekom tri dana, ni danju ni noć. Ja isto, sa svojim počasnim gospođicama lišit ću se hrane. Na to, usprkos zakonu, ja ću ići pred kralja, pa i ako trebam biti uništena.“
 • 17 Mardoše ode učiniti sve ono što mu Estera bijaše rekla.

Mardoševa molitva - grčki[uredi]

 • C 1 On se pomoli Gosodinu, pod-

sjećajući se svih djela Gospodinovih,

 • 2 i on reče:

” Gospodine, Gospodine, Kralju Sve-Mogući: Budući da je svemir u tvojoj vlasti, dakle ti nemaš protivnika kad želiš spasiti Izrael;

 • 3 budući da si ti koji je stvorio

nebo i zemlju sva čuda koja ona sadržava pod nebom,

 • 4 dakle, ti si Gospodar svega

i nema nikog tko će ti se oduprijeti tebi, Gospodine.

 • 5 Ti, poznaješ sve.

Ti, znaš dobro, Gospodine, da to nije ni kroz nerazumnost ni putem oholosti ni po slavoljublju što ja činim sve ovo: ne klanjati se pred oholim Hamanom.

 • 6 Jer ja bih pristao njemu lizati

stopala za spasenje Izraela.

 • 7 Već ja to činim

da se ne stavi slava jednog čovjeka iznad slave Boga ; Ja se neću pokloniti ni pred kim izuzev pred tobom, moj Gospodine; i to neće biti iz oholosti.

 • 8 A sada, Gospodine Bože,

Kralju, Bože Abrahamov, poštedi svoj narod, jer baca se pogled na nas da nas se uništi, oni su uložili svoju žestinu za uništiti

        ono što je tvoja baština[33] od

početaka.

 • 9 Ne preziri svoj dio, koji si

ti iskupio za sebe iz Egipta

 • 10 Prikloni uho mojoj molitvi.

Budi sklon onome što je tvoje i promijeni našu žalost u radost da bi, živi, mi pjevali himne tvojem imenu, Gospodine, i ne daj da nestanu oni čija te usta hvale.“

 • 11 Sav Izrael vikaše svim silama, jer vidješe da će biti pobijeni.

Esterina molitva - grčki[uredi]

 • 12 Kraljica Ester, mučena jednom samrtnom bitkom[34], potraži utočište u Gospodinu.
 • 13 Nakon što je razodjenula svoju svečanu odoru, umjesto raskošnih mirisa, ona se pokri pepelom i prljavštinama; ono nemilosrdno ponizi svoje tijelo i, sve što joj se činilo radosno, ona to pokri svojim raščupanim kosama[35].
 • 14 Ona moliše Gospodina Boga Izraelovog govoreći:

” Moj Gospodine, Kralju naš, ti, Jedini jesi! Donesi mi spasenje, meni koja sam sama i nemam drugog spasa osim tebe;

 • 15 jer ja ću se igrati s

opasnošću.

 • 16 Ja, od svog rođenja, slušala

sam govoriti u plemenu svojih otaca da ti, Gospodine, uzeo si Izrael između svih naroda i naše očeve između svih njihovih predaka da postanu jedna vječna baština[36], da si ti ostvario za njih sve što si rekao.

 • 17 A sada, mi smo zgriješili

pred tobom i ti si nas predao u ruke naših neprijatelja

 • 18 jer smo mi slavili

njihove bogove[37]. Ti si pravedan, Gospodine!

 • 19 Ali sada, surovost

ropstva našeg nije im dostajala; naprotiv, oni su sklopili sporazum sa svojim idolima[38]

 • 20 za poništiti ono što su tvoja usta

naložila, uništiti tvoju baštinu, zatvoriti usta onima koji tebe hvale, ugasiti slavu tvoje Kuće kao i tvoj *Oltar,

 • 21 otvoriti usta poganima

za hvalisati se ništavilom[39] i obožavati vječno jednog smrtnog kralja.

 • 22 Ne predaji svoje žezlo, Gos-

podine, onima koji ne pos- toje; nek' se ne sprdaju našim padom. Već okreni protiv njih njihom naum i, onoga koji je preuzeo čelo poduhvata protiv nas, dosudi njemu primjerno kažnjavanje[40].

 • 23 Sjeti se, Gospodine;

daj se spoznati u času naše nevolje. Što se tiče mene, daj mi odvažnosti, Kralju bogova i Gospodaru sih vlasti.

 • 24 Stavi u usta moja jedan
        blagozvučan jezik u nazočnosti

lava[41] i izmijeni njegovo srce da zamrzi onoga koji s nama zarati, da skonča on kao i njegove pristaše.

 • 25 Otmi nas njima svojom

rukom i donesi mi spasenje, meni koja sam sama i koja nemam nikog osim tebe, Gospodine. Ti imaš znanje o svemu:

 • 26 ti znaš da ja prezirem slavu

bez - Zakonika[42], da ležaj pogana i svakog tuđinca meni se gadi.

 • 27 Ti, znaš prinudu koji trpim

gadi mi se, znak oho- lih[43] koji imam na glavi u dane kad sam na predstavljanju; gadi mi se kao jedan prigodni ubrus i ja ga ne nosim u dane svojeg odmora.

 • 28 Tvoja sluškinja nije jela za

stolom Hamanovim i nisam počastvovala gozbu kraljevu, ni pila vino libacije.

 • 29 Tvoja sluškinja nije našla

sreće od kad sam promijenila stalež sve do sada, osim kod tebe, Gospodine, Bože, Abrahamov.

 • 30 Bože, koji imaš vlast nad svima,

slušaj glas očajnika, istrgni nas iz ruku izopačenih i otmi mene strahu mom.“

Esterino zauzimanje kod kralja - grčki[uredi]

 • D 1 Nakon tri dana, evo što se dogodi: Kad bijaše prekinula moliti, ona skinu svoju pokajničku odjeću za ogrnuti se svojom slavom[44].
 • 2 Potom, u svem svom svečanom sjaju, nakon što je zazvala Boga koji vidi sve i koji spašava, ona uze sa sobom dvije počasne gospođice[45].
 • 3 O jednu, ona se oslanjaše kao smalaksala,
 • 4 dok ju druga slijeđaše noseći njen

skut.

 • 5 Ona bijaše sva pocrvenjela, prelijepa, ona imaše lice nasmijana kao ona koja ljubi, ali srca stegnutog od straha.
 • 6 Kad je prošla sva vrata, ona stupi pred kralja. On, sjeđaše na svom kraljevskom prijestolju, ogrnut svim uresima svojih svečanih prilika , sav pokriven zlatom i draguljima; on ulijevaše ogromno strahopoštovanje.
 • 7 Tad on podiže svoje lice koje obasjavaše slava, i, na vrhuncu gnjeva, on baci jedan pogled. Kraljica se stropošta; u svom stanju nemoći, ona promijeni boju i prikloni svoju glavu na glavu počasne gospođice koja joj prethodiše.
 • 8 No Bog izmijeni kraljev duh odvodeći ga u blagost. Zabrinut, on poskoči sa svojeg prijestolja i uze ju u svoje ruke dok se ona ne oporavi. On ju okrijepi umirujućim riječima:
 • 9 ” Što je tebi, Estero? Ja sam tvoj brat[46] : imaj povjerenja! reče on.
 • 10 Ti nećeš umrijeti; naša zapovijed tiče se puka[47].
 • 11 Priđi! “
 • 12 On tada podiže zlatno žezlo[48] stavi joj ga na vrat, potom ju zagrli i reče: ” Reci mi.“
 • 13 Ona mu odgovori: ” Ja sam te vidjela, Gospodaru, kao jednog anđela Božjeg, i moje je srce uznemireno bilo od straha zbog tvoje slave;
 • 14 jer ti si božanstven, Gospodaru, i tvoje je lice puno milosti.“
 • 15 Ali, dok govoraše, ona se sruši od slabosti. Kralj bi potresen i sva ju njegova pratnja krijepiše.
 • 5 3 Tad joj kralj reče: ” Što ti je, Estero, o kraljice? Što je tvoja molba? Do polovice mog kraljevstva, ti ćeš to imati!“
 • 4 Ali Ester odgovori: ”Za mene je danas veliki dan. Ako se sviđa kralju, nek' dođe, on s Hamanom, na gozbu koju ću ja prirediti danas za njega. “
 • 5 Tad kralj reče: ” Natjerajte Hamana da se mi pokorimo Esterinom pozivu!“ Obojica biše nazočni na gozbi na koju Estera njih bijaše pozvala.
 • 6 No, na kraju gozbe, kralj se obrati Esteri: ” Što je bilo, kraljice Estero? Sve što ćeš ti iskati, to ćeš i imati!
 • 7 Ona odgovori: ” Moja molba? Moja molbenica?
 • 8 Ako bih ja dobila milost kraljevu, da dođe opet sutra s Hamanom na gozbu koji ću ja organizirati za njih, i sutra ja ću postupiti upravo tako.“

Haman priprema jedna vješala za Mardošeja - grčki[uredi]

 • 9 Haman bijaše izišao od kralja veoma sretan, dobrano raspoložen. Ali kad Haman vidje Mardošeja Židova u dvoru, od bi ispunjen velikim bijesom.
 • 10 Kad se vratio u svoju kuću, on pozva svoje prijatelje i Zosaru, svoju ženu
 • 11 on im pokaza svoja bogatstva i slavu kojom ga kralj bijaše okružio i kako ga bijaše učinio Prvim Ministrom i kako mu bijaše povjerio ravnateljstvo kraljevinom. *12 Potom Haman dodade: ” Na svadbu, kraljica, nije pozvala nikog osim mene s kraljem. Ja sam pozvan također i sutra
 • 13 Ali to mi ne godi, svaki put kad ja vidim Mardošeja Židova u dvoru.“
 • 14 Tada Zosara njegova žena i njegovi prijatelji njemu rekoše: ” Nek' se posiječe za tebe jedno deblo[49] visoko 25 metara, i sutradan u jutro, kaži kralju da se objesi Mardoše na ta vješala. Što se tiče tebe, idi na gozbu s kraljem i zabavi se dobro! “ Stvar se dopade Hamanu, i on dade načiniti vješala.

Haman je prinuđen uzpoštovati Mardošeja - grčki[uredi]

 • 6 1 Te noći, Gospodin udalji san od kralja Ovaj tad reče svom glavnom kantoru da mu donese knjigu "Podsjećanja na Dane[50]", i da mu obavi čitanje.
 • 2 On nađe pisani tekst o Mardošeju kako ovaj bijaše učinio otkriće kralju koje se ticalo kraljevskih *eunuha, kad, za vrijeme svoje službe straže oni bijahu tražili kako bi podigli ruku na kralja Artakserksa[51].
 • 3 ” Koja čast, reče kralj, i koje odlikovanje mi bijasmo podijelili Mardošeju?“ Dvorjani u njegovoj službi odgovoriše: ” Ti njemu ništa nisi dodijelio.“
 • 4 No, dok se kralj raspitivao o dobrim uslugama Mardoševim, evo Hamana na dvor. Kralj tada reče: Tko je u dvoru?“ Haman bijaše došao za reći kralju da objesi Mardošeja na vješala koja bijahu pripremljena.
 • 5 Dvorjani u službi kraljevoj rekoše: ” To je Haman koji stoji u dvoru. “ Kralj izjavi: ” Pozovite ga!“
 • 6 Potom kralj reče Hamanu: Što ću učiniti nekome koga ja želim odlikovati?“ Haman sebi tada reče: ”Koga kralj želi odlikovati, ako ne mene?“
 • 7 On dakle odgovori kralju: ”Netko koga kralj želio odlikovati.
 • 8 Nek kraljevske sluge donesu odjeću od lana kojom se kralj omata, i jednog konja kojeg kralj jaše.
 • 9 Da se preda jednom od uzvišenih kraljevskih prijatelja i da taj odjene čovjeka kojeg kralj počasti. Da mu se da projahati na konju kroz glavnu ulicu grada i obznanjuje: Tako treba biti za svakog čovjeka kojeg kralj odlikuje[52]!“
 • 10 Tad kralj reče Hamanu: ” Ti si dobro rekao! Učini tako za Mardošeja, Židova koji služi na dvoru. Da se ne zanemari ništa što od onoga što si bio predložio!“
 • 11 Haman uze odjeću i konja; on odjenu Mardošeja, dade mu uzjahati konja. Potom on prođe kroz glavnu ulicu grada i objavljujući: ” Tako treba biti za svakog čovjeka kojeg kralj želi odlikovati!“
 • 12 Mardoše se okrenu k Dvoru, dok se Haman vrati kući, utučen, pognute glave.
 • 13 Haman ispriča Zosari svojoj ženi i svim svojim prijateljima sve što mu se bijaše dogodilo. Njegovi prijatelji i njegova žena mu rekoše; ” Ako je Mardoše od židovskog roda, to je početak tvojeg ponižavanja pred njim; ti ćeš sigurno nastaviti propadati. Ti nećeš moći apsolutno ništa njemu odbiti, jer ima jedan živi Bog s njim.“
 • 14 Oni još govoraše s njim kad *eunusi se pojaviše i požuriše Hamana za gozbu priređenu od Estere.

Nemilost i smrt Hamanova - grčki[uredi]

 • 7 1 Kralj i Haman dođoše se gostiti s kraljicom.
 • 2 Drugog dana, na kraju gozbe, kralj reče Esteri: ”Što je kraljice, Estero? Koja je tvoja molba? Što je tvoja molbenica. Nek' je tvoje do polovice mog kraljevstva.“
 • 3 U odgovor ona, izjavi: ” Ako bih ja susrela blagonaklonost u kralja, da mi bude dodijeljen moj vlastiti život, takva je moja molba - i onaj mojeg naroda, takva je moja molbenica.
 • 4 Naime, mi bijasmo prodani, ja i moj narod za uništiti, pljačku, ropstvo, mi i naša djeca za postati sluge i sluškinje; ali ja bijah začepila uši jer jedan takav klevetnik[53] nije dostojan Kraljevskog dvora.“
 • 5 Tad kralj reče: ” Tko se usudio učiniti tu stvar.“
 • 6 Estera odgovori: ” Neprijatelj! Haman, taj izopačenjak!“ Haman bi tad uzrujan pred kraljem i kraljicom.
 • 7 Kralj napusti gozbu i ode u vrt. Haman ostade za moliti u Haman bijaše stropoštan na divanu preklinjući kraljicu. Najednom , kralj reče: ” Hoćeš li ti dakle još, silovati moju ženu, u mojoj kući!“ Haman shvati i okrenu zbunjen glavu.
 • 8 Kad se kralj vrati iz vrta Haman je bio shrvan na divanu, preklinjući kraljicu; Istog čas kralj reče: „Hoćeš li ti to još silovati moju ženu u mojoj kući? Haman shvati i zbunjen okrenu glavu.
 • 9 A, Bugatan, jedan od *eunuha, reče kralju: ” Upravo imaju jedna vješala koja je Haman dao pripremiti za Mardošeja, koji je govorio ono što se tiče kralja; to su vješala visoka 25 metara koja se dižu kod HamanaPredložak:Refa54. Kralj reče: ” Neka se tu razapne!“
 • 10 I objesiše Hamana na vješala koja bijaše pripremio za Mardošeja. U taj čas gnjev se kraljev stiša.
 • 8 1 Istog dana, kralj Artakserks dade poklon Esteri, kraljici, sve posjede Hamana, klevetnika. Osim toga, Mardoše bi pozvan od kralja, jer Estera bijaše otkrila da on imaše rodbinske sveze s njom.
 • 2 Uzimajući prsten koji bijaše uzeo Hamanu, kralj ga dade Mardošeju[55]. A Estera postavi Mardošeja nad svim posjedima Hamanovim.

Kraljevska naredba u korist Židova - grčki[uredi]

 • 3 Ponovo, Estera govoraše u nazočnosti kraljevoj: ona pade k nogama njegovim, moleći ga da ukloni nesreću namjeravanu od Hamana i sve što bijaše snovao protiv Židova.
 • 4 Kralj pruži k Esteri zlatno žezlo[56]; tada se Estera diže i stade pred kraljem.
 • 5 ” Ako tebi godi i ako bih ja naišla na milost tvoju, reče ona, da se pošalje opozvati pisma poslana po Hamanu, ona koja su bila napisana za uništiti Židove tvog kraljevstva[57].
 • 6 Kako bih ja naime mogla podnijeti pogled na nesreću koja će zadesiti moj narod? Kako bih ja mogla biti spašena kad će biti uništena moja rodbina?“
 • 7 Kralj odgovori Esteri: ” Ako sam ti dao sva Hamanova dobra, ako sam tražio napraviti ti zadovoljstvo i ako sam ga dao objesiti na vješala jer je digao ruku na Židove, što još ti želiš
 • 8 S vaše strane, pišite u moje ime kako vam se čini dobro, i ovjerite mojim prstenom[58]. Jer sve što bijaše pisano po zapovijedi kraljevoj i ovjereno mojim prstenom, nemoguće je opozvati.“
 • 9 Tajnici biše dakle sazvani dvadeset i trećeg prvog mjeseca, - tj. mjeseca "Nisana"[59] - iste godine. Židovima, napisaše zapovjedi dane nadzornicima i nadupraviteljima, od Indije sve do Etiopije, za 127 oblasti, svakoj pokrajini prema njenom pismu.
 • 10 Napisa se u ime kalja i ovjeri njegovim prstenom; potom posla pisma po teklićima:
 • 11 propisivalo se Židovima da slijede svoje vlastite zakone u svakom gradu, kako za spasiti sebe tako i postupiti sa svojim protivnicima i neprijateljima po vlastitoj volji,
 • 12 za samo jedan dan, u svem kraljevstvu Artakserksa, trinaestog dvanaestog mjeseca, što će reći ”Adara“ [60].

Povratak prava Židovima - grčki[uredi]

 • E 1 Tekst koji slijedi jedna je kopija pisma:

” Veliki Kralj Artakserks ministrima 127 pokrajina od Indije do Etiopije, svim našim pristašama[61], pozdrav!

 • 2 Dosta ljudi, često počašćenih krajnjom velikodušnošću svojih dobročinitelja, gajilo je previše slavoljublja[62];
 • 3 ne samo da oni gledaju kako će naškoditi našim podanicima, već, nesposobni da podnesu ono što bi ih trebalo zadovoljiti, oni poduzimaju spletke protiv svojih dobročinitelja.
 • 4 Ne samo da oni uništavaju zahvalnost sredine ljudi, već što više, zaneseni hvastanjima onih koji nemaju nikakva iskustva o dobru, oni sebi zamišljaju izbjeći jednoj pravdi neprijatelja zla, onoj Božjoj koji, neprekidno, uočava sve.
 • 5 U brojnim slučajevima također, brojni ljudi stavljeni na vlast, pod pritiskom prijatelja u koje su se pouzdali za uzeti stvari u ruke, su bili učinjeni sukrivcima nedužne krvi i povučeni u nepopravljive nesreće[63]:
 • 6 tako su ti prijatelji, putem lažljivih prijevara pakosti, bili prevarili svu dobru vjeru vladara.
 • 7 A moguće je ustanoviti, bez ulaženja u dovoljno stara izvješća da smo mi prenosili, ispitujući ono što se događalo pred našim očima, sva skrnavljenja učinjena od nepouzdanih osoba koje nečasno vrše svoju vlast.
 • 8 U budućnosti, mi ćemo se truditi voditi kraljevstvo k miru u interesu svih miroljubivo,
 • 9 ostvarujući promjene i sudeći uvijek stvari koje budu podvrgnute našem ispitivanju, jednim dovoljno pravednim pristupom.
 • 10 Naime, tako je Haman, sin Hamadota, Makedonac[64], u stvari stranac u perzijskoj krvi, dobrano udaljen od naše velikodušnosti, bio iskoristio našu gostoljubivost;
 • 11 on bijaše susreo naše prijateljstvo koje mi gajimo prema svakom narodu, do te mjere da bude proglašen našim ocem i postane druga osoba kraljevskog prijestolja, pred kojom se svi klanjaju[65].
 • 12 Ali on nije zadovoljio svoju oholost, on se zauzeo da nas liši vlasti i života;
 • 13 jednim spletom prijevarnih laži, on je zaiskao za uništiti, našeg vlastitog spasitelja i stalnog dobročinitelja[66], Mardošeja, i Esteru, besprijekornu pratilju našeg kraljevanja, kao i cjelokupni njihov narod.
 • 14 Tim sredstvima, naime, on je zamislio, držeći nas odvojeno, prenijeti Makedoncima carstvo Perzijanaca[67].
 • 15 Ali mi, mi nalazimo da Židovi, predani uništenju od ovog trostrukog podlaca, nisu zlodjelnici; naprotiv, oni se upravljaju po veoma pravednim zakonima;
 • 16 osim toga, oni su sinovi živog Boga, svevišnjeg, velikog, koji vlada kraljevstvom pravedno za nas kao i za naše pretke u najboljim uvjetima.
 • 17 Vi ćete učiniti dobro ne koristeći pisma poslana od Hamana, sina Hamadatosova,
 • 18 pošto njihov tvorac je bio razapet na ulazu u Suzu sa svom svojom obitelji. Bog, vladar svih stvari, njemu je tako učinio bez odgode presude koju bijaše zaslužio.
 • 19 Nakon objavljivanja kopije ovog pisma u svakom mjestu, pustite slobodu Židovima da slijede svoje vlastite običaje;
 • 20 pomozite im da bi, oni koji ih budu napali u času njihove nevolje, oni njih odbili trinaestog dvanaestog mjeseca (Adara[68] ) istog dana.
 • 21 Jer Bog koji vrši svoju vlast nad cijelim svemirom pretvorio je ovaj dan u njihovu radost umjesto u istrebljenje izabranog naroda.
 • 22 Vi dakle također, između svojih spomeničkih blagdana, slavite taj veliki dan radostima svih vrsta,
 • 23 da bi, sada i u budućnosti, to bio spas za nas i za pristaše Perzijanaca, ali za one koji snuju protiv nas jedna opomena na uništenje.
 • 24 Svaki grad ili pokrajina općenito, koja neće postupiti u skladu ovim naredbama, bit će žestoko opustošena kopljem i vatrom; ona će postati ne samo tabu za ljude, već trajno ogavnost također i za divlje životinje i ptice.
 • 8 13 Nek kopija spisa budu vidno istaknute u svem kraljevstvu, da bi Židovi u rečeni dan bili spremni zaratiti sa svojim neprijateljima.“
 • 14 Jahači iziđoše u punoj žurbi, izvršiti kraljeve zapovijedi; i naredba bi obznanjena u Suzi.
 • 15 Mardoše iziđe tad[69] odjeven u kraljevsku odjeću, noseći veliku zlatnu krunu i dijademu od lana i skerleta[70]. Kad ga vidješe, stanovnici Suze obveseliše se.
 • 16 Za Židove to bijaše svjetlost i radost,
 • 17 U svakoj pokrajini i u svakom gradu gdje bijaše objavljena zapovijed, gdje bijaše obznanjen ukaz to bijaše radost veselje za Židove, to bi pijanka i klicanje. Mnogo pogana podvrgnu se obrezanju i prikazivalo se Židovima, zbog straha od Židova.

Židovska osveta - grčki[uredi]

 • 9 1 Naime dvanaestog mjeseca, tj. ”Adara[71]“, trinaestog u mjesecu, pisma napisana od kralja bijahu stigla na odredište.
 • 2 Istog dana biše uništeni neprijatelji Židova. Nitko nije opstao, bojali su se njih. *3 Nadupravitelji, prinčevi i kraljevski tajnici imahu obzira spram Židova, jer Mardošejev užas njih pritiskaše.
 • 4 Kraljevska zapovijed imaše za rezultat pronijeti njegovo ime po svem kraljevstvu.
 • 6 U gradu Suzi, Židovi pobiše 500 ljudi
 • 7 kao i Parsanestaina, Delfona, Fasga,
 • 8 Fardata, Bareja, Sarbaka
 • 9 Marmazima, Arufaiza, Arzaiosa i Zabutajosa,
 • 10 deset sinova Hamana, sina Hamana, Bugajosa[72], sina Hamadatosa, neprijatelja Židova. Potom se oni predadoše pljačkanju. Istog dana,
 • 11 dade se kralju broj ubijenih u Suzi.
 • 12 Kralj tad reče Esteri: ” U Suzi Židovi su pobili 500 ljudi. Kako, prema tvom mišljenju, postupiše oni u okolici Što tražiš ti još Ti ćeš to imati također.“
 • 13 Estera odgovori kralju: ” Da se odobri Židovima postupiti jednako sutra, na način takav da se objesi deset Hamanovih sinova[73].“
 • 14 On odobri da bude tako, i, za gradske Židove, on obznani jedan ukaz da se objese tijela Hamanovih sinova.
 • 15 Židovi iz Suze se dakle okupiše

četrnaestog ”Adara“ [74]; oni ubiše 300 ljudi, ne odajući se pljačkanju.

 • 16 Glede drugih Židova kraljevstva, oni se okupiše, držeći se na oprezu. Oni dobiše od svojih neprijatelja odmor[75]; naime oni bijahu uništili 15.000 osoba trinaesti ”Adara“, ne odajući se pljačkanju.
 • 17 Četrnaestog oni se odmoriše istog mjeseca i provedoše taj dan odmora u odmoru i veselju,
 • 18 dok Židovi iz grada Suze, također četrnaestog, ne uzimajući odmora provedoše tada petnaesti u veselju i slavlju.
 • 19 To je zbog čega Židovi, razasuti u svim pokrajinama u inozemstvu, slavljaše četrnaesti ”Adar“ kao jedan sudbeni dan u veselju, šaljući uzajamno ponude jedni drugima[76].

Ustanovljenje komemorativnog blagdana - grčki[uredi]

 • 20 Mardoše napisa te stvari u jednu knjigu koju posla svim Židovima koji se nalaziše u kraljevstvu Artakserksa, najudaljenijima kao i najbližima,
 • 21 da bi ustanovili slavljenje tih svečanih dana, četrnaestoga i petnaestog Adara,
 • 22 - jer u te dane Židovi bijahu dobili odmor od svojih neprijatelja - kao i tog mjeseca Adara situacija bijaše bila preokrenuta i njihovu korist, prelazeći iz žalosti u radost i od nevolje u jedan svečani dan; taj će mjesec biti u cijelosti kao svečani dani pirovanja i svetkovanja, sa slanjem objeda prijateljima i siromašnima[77].
 • 23 Židovi prihvatiše u skladu s onim što im Mardoše bijaše napisao:
 • 24 kako Makedonac Haman[78], sin Hamadatosa, s njima bijaše zaratio kako im bijaše nametnuo jedan dekret i ždrijebao, za uništiti ih,
 • 25 kako bijaše došao kod kralja, da mu kaže da objesi Mardošeja; ali sve nevolje koje bijaše poduzeo da navede na Židove, to se na njemu ostvarilo i on bijaše obješen i njegova djeca.
 • 26 To je zbog čega te dane se nazvalo ”Sudbinski“ [79]: zbog ždrjebova (jer na njihovom dijalektu, oni se zovu "sudbine"), zbog riječi tog pisma, zbog svega onoga što bijahu podnijeli glede toga i onoga što im se bijaše dogodilo.
 • 27 Mardoše je načinio jednu uredbu i Židovi su ju prihvatili za sebe same, za svoje potomstvo i za sve svoje sljedbenike. Nesumnjivo, oni neće nikako drukčije postupati. Ti će dani biti jedna opomena ispunjavana iz pokoljenja u pokoljenje, u svakoj obitelji, svakoj pokrajini, svakom gradu.
 • 28 Ti Sudbinski dani bit će slavljeni kroz sve vrijeme. Nadasve, da se podsjećanje ne izbriše iz potomstva!
 • 29 Estera, kraljica, kćerka Aminadab, i Mardoše, Židov, zapisaše sva svoja djela kao i potvrdu pisma Sudbina.
 • 31 Mardoše i Estera, kraljica, bijahu načinili jednu uredbu za sebe u onome što se njih tiče, stvarajući tada od svoje odluke jednu uredbu glede svojeg vlastitog zdravlja[80].
 • 32 Svojom riječi Estera je stvorila jednu vječnu uredbu; potom se to zapisa da se sačuva u pamćenju.

Završni Mardošejev trijumf - grčki[uredi]

 • 10 1 Kralj donese zakon o porezu, na kopno i na more.
 • 2 Njegova moć i njegova srčanost, bogatstvo i slava njegova kraljevstva, evo što se bi upisalo u knjigu kraljeva Medije i Perzije[81], da se sačuva u pamćenju.
 • 3 A, Mardoše naslijedi kralja Artakserksa. Bijaše to jedan veliki čovjek u kraljevstvu i bijaše slavljen od Židova. Obljubljen u svem svojem narodu, on im bijaše pričao koje bijaše njegovo upravljanje.
 • F 1 A Mardoše govoraše: ” Ovi su događaji došli od Boga.
 • 2 Ja se sjećam, naime, sna koji sam vidio o tome; i, u stvari, ništa nije bilo ispušteno:
 • 3 Mali izvor, koji je postao rijekom; potom bila je jedna svjetlost, osim sunčeve, i jedna obilna voda. Rijeka, to je Estera, koju je kralj oženio i učinio kraljicom.
 • 4 Dva zmaja, to smo Haman i ja.
 • 5 Narodi su oni koji su se okupili za uništiti židovsko ime.
 • 6 Narod koji je moj, to je Izrael, oni koji su kričali prema Bogu i koji su bili spašeni. Gospodin je spasio svoj narod! Gospodin nas je oteo svim tim nevoljama! Bog je ispunio znakove i veličanstvena čuda, koja se nisu dogodila kod pogana!
 • 7 Zato je on načinio dvije sudbine, jednu za Božji narod, drugu za sve pogane.
 • 8 No te dvije sudbine su se dogodile na vrijeme, u doba i u dan suđenja pred Bogom i za sve pogane.
 • 9 Bog se sjetio svog naroda i izvršio pravdu svojoj vlastitoj baštini[82].
 • 10 Dakle, ti dani, u mjesecu Adaru[83], četrnaestog i petnaestog istog mjeseca, obuhvaćat će za njih jedan sabor, pokazivanje radosti i oduševljenja pred Bogom, u svakom pokoljenju, zauvijek, kod njegovog naroda, Izraela.“

Završna napomena - grčki[uredi]

 • 11 Četvrte godine vladavine Ptolomeja i Kleopatre, Dositos, izjavljujući se svećenikom i *levitom, kao i njegov sin Ptolomej donesoše gornje pismo. Oni potvrdiše da ono bijaše pismo Sudbina i da ono bijaše prevedeno od Lizimaka, sina Ptolomejeva, onih iz Jeruzalema[84].

Podrubnice uz Esteru – grčki[uredi]

 • [1]Mardošejev san: Poglavlja koja se nalaze u hebrejskom tekstu Estera - Kao što je slučaj u inicijalnom poglavlju - označena su MAJUSKULOM - upućivanja na prijevod hebrejskog teksta Estera označena su jednostavno s Est.
 • [2]Artakserks Veliki: Nesumnjivo Artakseks I koji nasljeđuje Kserksa I (vidjeti: 4.6-7 i bilješke). Hebrejski i grčki razlikuju se u imenovanju kralja (Vidjeti Est 1.1) - Nisan - vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - Jairos, Serejas, Kizajas - helenizirana židovska imena (Usp. Est 2.5)
 • [3]Suza - zimska rezidencija perzijskih kraljeva.
 • [4]Jekhtonias - kralj Jude - vidjeti Est 2.6 i bilješku.
 • [5]Mardoše - san - tumačenje Mardošejevog sna dano je u F 1.10.
 • [6]dva velika zmaja - simboli dobra i zla predstavljeni u Est grč. Mardošejem i Hamanom, vidjeti F.4
 • [7]Jedna svjetlost podiže se - ovdje to simbolizira spasenje.
 • [8]Bugajos – Nadimak koji bi mogao značiti Razmetljivac.
 • [9]Artakserksovo vrijeme – vidjeti A.1 i bilješku. – kurzivna slova označavaju tekst koji je zajednički hebrejskoj i grčkoj varijanti teksta o Esteri.
 • [10]svi drugi narodi' ili pripadnici drugih nacionalnosti (osim Perzijanaca) – Medija – regija na sjevero-zapadu aktuelnog Irana, bijaše okupirana od Perzijanaca. Vojska Perzije i Medije podrazumijeva vojsku perzijskog carstva složenu od dva različita naroda.
 • [11]Bijaše tu divana od zlata i srebra: uzvanici su jeli opruženi na njima (vidjeti Am 6.4
 • [12]talenata – vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [13]svojim prijateljima – počasni naslov (vidjeti 3.1 i 1M 2.18 i bilješku.
 • {{Refl|14}Vidjeti 1.3 i bilješku.
 • [15]Kralj više ne spomenui Astin, tj. Kralj ju više nije pozivao k sebi; vidjeti 2.14.
 • [16]Podrijetlom iz Benjaminova plemena – vidjeti A.1 i bilješku.
 • [17]Deportacija organizirana od Nabukodonozora dogodila se 597. G.pr. I. Kr. Nije nikako moguće da jedan čovjek koji živi pod Kserksovom vladavinom bude transportiran u prvom transportu deportiranih. Može se pretpostaviti da je Mardoše potomak jedne obitelji deportirane u to vrijeme, vidjeti bilješku uz Est 2.6.
 • [18]najnaočitijih – tih sedam djevojaka može se smatrati pratiljama.
 • [19]u Adaru – vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [20]sniženje poreza – drugi prijevod oslobođenje od poreza. Smisao hebrejskog termina nejasan je, a stara latinska verzija ga prevodi s neradni dan – on odmjeri jedan dar, kraljevski ili podijeli poklone jednom kraljevskom darežljivošću.
 • [21]Kraljevska biblioteka – radi se o Analima (kraljevskim) gdje su se registrirali važni događaji vladavine, slijedeći antičke običaje; vidjeti Est 2.32
 • [22]Bugajos – vidjeti A.17 i bilješku – Svojih prijatelja – vidjeti: 1.13 i bilješku
 • [23]Svi dvorjanici: ljudi u kraljevoj službi (Usdp. Est 3.2)
 • [24]dekret: dekret se vjerojatno odnosi na ždrijebanje koje slijedi – ždrijebanje se koristilo za određivanje datuma izvršenja neke radnje; vidjeti Est 3.7 – četrnaesti dan mjeseca Adara, vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [25]Taj je novac nesumnjivo određen za obeštećenje kraljevske riznice zbog gubitka ulaska poreza kao posljedice istrjebljenja Židova.
 • [26]kraljevski prsten – simbol autoriteta i vlasti, on je nosio kraljevski pečat i dopuštao onome tko je njime raspolagao da djeluje u ime kralja (vidjeti r. 12) – Agagatit – vidjeti 3.1 i bilješku.
 • [27]Vidjeti 3.7 i bilješku.
 • [28]drugi otac – druga osoba po rangu u kraljevstvu iza kralja; vidjeti B3 i usporediti Stv 45.8 i bilješku – Adar: vidjeti u Glosaru pod Kalendar.
 • [29]u Pakao – ili u *boravište mrtvih.
 • [30]O gradu u tvrđi Suza vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [31]Vidjeti 2.9.
 • [32]s drugog mjesta: aluzija na Božju intervenciju u korist Židova na jedan drugi način, za razliku od esterinog posredovanja.
 • [33]oni – poganski narod perzijskog kraljevstva – ono što je tvoja baština tj. Izraelite.
 • [34]mučen jednom samrtnom bitkom – u nutrini nju razdire strah od rizičnog izlaska pred kralja.
 • [35]sve što joj se činilo radosno, tj. Sve dijelove tijela koje je prije bila sretna pokrivati draguljima. – Sve geste opisane u ovom retku znakovi su moralne žalosti i boli; usporediti 4.1.
 • [36]vječna baština: usporediti C.8 i bilješku.
 • [37]njihove bogove: aluzija na sudjelovanje Židova u poganskim kultovima.
 • [38]sa svojim idolima – radi se o neprijateljima imenovanim u C.17.
 • [39]hvalisati se ništavilom ili lažnim bogovima.
 • [40]Ne predaji svoje žezlo ili Ne ispuštaj svoje vlasti – kažnjavanje onaj koji... tj. Haman.
 • [41]lav – simbol kralja Artakserksa.
 • [42]bez Zakonika ili pogana koji ne paze Mojsijevog Zakona.
 • [43]znak oholih, tj. Kraljičina dijadema; vidjeti 1.11 i 2.17.
 • [44]svojom slavom – poglavlje D obimno razvija redke 1. i 2. 5. Poglavlja hebrejskog teksta. – ona – Estera – svoju pokajničku odjeću – vidjeti C.13.
 • [45]dvije počasne gospođice – vidjeti 2.9 i bilješku.
 • [46]ja sam tvoj brat – tj. Onaj koji te voli i štiti.
 • [47]naša zapovijed tiče se puka – pravilo koje nalaže pogubljenje onoga koji se približi kralju bez poziva, vidjeti 4.11.
 • [48]žezlo koje držaše u ruci – o smislu te geste vidjeti 4.11.
 • [49]Vješanje bijaše kazna za izdajnike i urotnike, vidjeti 2.23. Ovdje je visina vješala čini se kranje ponižavajuća.
 • [50]knjiga „Podsjećanja na Dane (Obljetnice): Vidjeti Est 2.23 i bilješku.
 • [51]Vidjeti A.15 i 2.23 i bilješku.
 • [52]Nositi kraljevsku odjeću i jahati kraljevskog konja znači učiniti vidljivom kraljevu nazočnost u toj časti.
 • [53]jedan takav klevetnik – aluzija na Hamana.
 • [54]Vidjeti 5.14.
 • [55]Vidjeti 3.10 o značenju tog čina.
 • [56] Vidjeti 4.11 o značenju tog čina.
 • [57]kraljevstva: vidjeti 3.12-13; B1-7 i 3.14-15.
 • [58]prstenom – vidjeti 3.10 i bilješku.
 • [59]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [60]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. Radi se o datumu inicijalno predviđenom za masakr Židova; vidjeti 3.13.
 • [61]svim našim pristašama – U cijelom ovom poglavlju zamjenice u prvom licu množine označavaju Artakserksa (r. 3.7-8., 10-13, 15.). Rasdi se o množini veličanstva (pluirạlis majestẹticus).
 • [62]Previše slavoljublja – Redci 2-7 aludiraju na Hamanove akcije protiv Židova koje su sada od kralja tumačene na nov način; vidjeti r. 10-14.
 • [63]sukrivcima nedužne krvi, tj. Sudionicima prolujevanja nedužne krvi – prijatelji – vidjeti 1.13 i bilješku.
 • [64]Makedonac: vidjeti E14 i bilješku.
 • [65]prema svakom narodu – tj. Prema svima koji nisu Perzijanci – o „naš otac“ vidjeti B6 i bilješku.
 • [66]našeg vlastitog spasitelja i stalnog dobročinitelja – aluzija na događaje ispričane u A.12-17 i 2.21-23.
 • [67]Prenijeti Makedoncima carstvo Perzijanaca. Aleksandar Veliki dokrajčio je carstvo Perzijanaca jedno stoljeće poslije kralja Artakserksa I, ili neznatno iza Artakserksa III. Podatak o intrigama od strane Makedonaca vjerojatno je anakronizam od strane autora Est grč.
 • [68]Adar – Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [69]Mardođe iziđe tad – podrazumijeva se da je izišao iz kraljevih odaja.
 • [70]Mardošejeva odjeća ima boju kraljevog dvora – o purpuru i skerletu vidjeti 1.6 i bilješku.
 • [71]Adar – Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [72]Bugajos – vidjeti A.17 i bilješku.
 • [73]deset Hamanovih sinova – Hamanovi sinovi već su bili pobijeni (vidjeti r. 6-10)Njihovo vješanje treba dodati njihovom smaknušu jedan sramotni karakter; usporedi bilješku uz Est 9.13.
 • [74]Četrnaestog Adara – dan određen za istrjebljenje Židova; vidjeti 37 i B6.
 • [75]od svojih neprijatelja odmor – vidjeti Est 9.16.
 • [76]ponude ili (blagdanske) poklone.
 • [77]Židovi bijahu dobili odmor – vidjeti 9.16. – U Bibliji tema pirovanja (svadbenog) često izražava savez Boga i njegovog naroda.
 • [78]Makedonac Haman: Vidjeti E.10 i bilješku uz E.14.
 • [79]Te dane se nazivalo „Sudbinski“ - u židovskoj tradiciji taj blagdan naziva se Purim, prema asirijskoj riječi „pur“ = „sudbina“ (udes). Vidjeti također bilješku uz Est.9.26.
 • [80]Glede svog vlastitog zdravlja: smisao grčkog teksta je nesiguran. Može se također razumjeti kao „protiv svog vlastitog zdravlja“ u odnosu na Esterin i post Židova iz Suze za dobijanje od Boga slobodu svojeg naroda (vidjeti 4.16).
 • [81]u knjigu Godišnjaka – vidjeti 2.23 i bilješku – kraljeva Medija i Perzije: vidjeti 1.3 i bilješku.
 • [82]baštiniti – vidjeti C.8 i bilješku.
 • [83]mjesec Adar – Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [84]Ptolomeja i Kleopatre – može se raditi i bilo o Ptolomeju VIII., bilo o Ptolomeju XII., makedonskom suverenu koji su vladali Egiptom, prvi 114-113., a drugi 48-47. G.pr.I.Kr. zajedno s jednom Kleopatrom. Ime Ptolomej u ovim redcima označava tri različite osobe.