Levitik (TOB e.p. T.D.)/Pravila za žrtvovanje

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno s Pravila za žrtvovanje)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Pravila za žrtvovanje

 • 1 1 GOSPOD pozva Mojsija i, *iz šatora susretanja, oslovi ga:
 • 2 » Govori sinovima Izraelovim; reći ćeš im: Kad jedan od vas donese dar GOSPODU, trebate donijeti na dar krupnu ili sitnu stoku.
 • 3 Ako li je to jedan holokaust[1] od krupne stoke koji se hoće žrtvovati, daje se jedan mužjak bez mane; predaje se na ulazu šatora susretanja, da bi bio prihvaćen od GOSPODA;
 • 4 *polaže se ruka na glavu žrtve, koja je prihvaćena u korist nuditelja - za učiniti nad njim absoluciju-;
 • 5 kolje se ta životinja pred GOSPODOM, tada, svećenici, sinovi Aaronovi, nude krv, potom pršću tom krvlju obodnicu oltara koji se nalazi na ulazu u šator susretanj
 • 6 odere se žrtva, i raščetvori;
 • 7 tada sinovi svećenika Aarona stavljaju vatru na oltar i raspoređuju cjepanice na tu vatru;
 • 8 svećenici, sinovi Aaronovi, raspoređuju četvorine - glavu i masno uračunavši - na cjepanice stavljene ne vatru na oltaru;
 • 9 opere s vodom utroba i životinjske noge, potom svećenik stavi dimiti sve na oltar.
 • To je jedan holokaust, jedno dimljeno spaljeno, jedan utažujući miris za GOSPODA.
 • 10 Ako se radi o davanju na žrtvovanje sitne stoke, uzete između janjaca ili jaradi, daje se mužjak bez mane;
 • 11 zakolje se na sjevernoj strani oltara, pred GOSPODOM; tad svećenici, sinovi Aaronovi, popršću njegovom krvlju obodnicu oltara;
 • 12 raščetvori se - glavu i masno uračunavši - i svećenik ih rasporedi na cjepanice stavljene na vatru na oltaru;
 • 13 opere se vodom utroba i životinjske noge, potom ga svećenik ponudi i stavi dimiti sve na oltar. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za GOSPODA.
 • 14 Ako je to holokaust od ptice koji se hoće ponuditi GOSPODU, donese se dar uzet među grlicama ili golubovima;
 • 15 svećenik ga ponudi na oltaru; otkine mu se glava i stavi dimiti na oltar; potom pusti prskati krv na stjenku oltara;
 • 16 odvoji mu se volje sa svojim sadržajem i baci po strani oltaru, na istok, na mjesto gdje se odlaže masni pepeo;
 • 17 rasiječe se ptica između krila - ona ne odvajaju joj se - potom svećenik stavi ju dimiti na oltar na cjepanice stavljene na vatru. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, utažujući miris za GOSPODA.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Levitik (TOB e.p. T.D.)