Mudrost i Zakon

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Mudrost i Zakon


Mudrost i Zakon[uredi]

 • 23 Sve to, to je knjiga *sa-
veza Boga Sve-Višnjega,
Zakon kojeg nam je Mojsije
propisao
za biti baštinom sabora
Jakovljevih1.
 • 25 To je on koja čini da prevladava
mudrost kao Pišon
i kao Tigris2 u vrijeme novih
plodova,
 • 26 koji natapa umnošću
kao Eufrat
i kao Jordan u dane žetve,
 • 27 koji u valovima poduka
prelijeva se kao Nil3
i kao Gihon u dane jematve.
 • 28 Prvi nikad nije završio upoznavati
ju,
kao ni posljednji 4 nikad joj neće
dotaknuti dno.
 • 29 Jer njena je misao prostranija od
oceana,
i njeni nacrti su dublji no veliki
*bezdan.
 • 30 A ja, ja bijah kao jedan kanal
koji se odvaja od jedne rijeke,
kao jedan vodovod koji ulazi
u vrt.
 • 31 Ja sam si rekla: ” Ja ću oblijevati
svoj vrt, ja ću natapati moj
cvijetnjak.“
I evo, moj je kanal postao jedna
rijeka
a moja je rijeka postala jedno
more.
 • 32 Ja ću opet dati da zasja poduka
kao zora,
i u daljinu će se prostirati
svjetlost moja.
 • 33 Ja ću opet davati svoju poduku
kao jedno proročanstvo
i oporučiti ju budućim pokoljenjima.
 • 34 Vidite, ja se nisam mučila za sebe
samu,
već za sve one koji su tražili mudrost.
Dobar i loš muž
 • 25 1 Imaju tri stvari koje moja
duša strasno želi
i koje su lijepe u očima i
Gospodovim ljudskim ;
sloga među braćom,
prijateljstvo među susjedima,
žena i čovjek u savršenoj slozi.
 • 2 Imaju tri vrste ljudi koje `
moja duša mrzi,
čije me ponašanje beskrajno ljuti:
osioni siromah, lažljivi bogataš,
starac preljubnik lišen razuma.
 • 3 Ako nisi ništa prikupio za vrijeme
svoje mladosti,
kako bi nešto mogao naći
u doba svoje starosti?
 • 4 Kako suđenje priliči bijelim
vlasima,
i starješinama znati dati
savjet!
 • 5 Kako mudrost priliči
starcima
i ljudima časnim razmišljanje
i savjetovanje!
 • 6 Kruna staraca je jedno veliko
iskustvo
i njihov ponos strah od Gospoda.
 • 7 Ima devet stvari koje ja u sebi samoj
držim sretnima,
a moj jezik im može imenovati
desetu:
jedan čovjek koji može naći radost
u svojoj djeci,
onaj koji za svog života može
vidjeti pad neprijatelja svojih.
 • 8 Sretan onaj koji živi s jednom
razumnom ženom1,
onaj koji nikad nije pao zbog
svog jezika
i onaj koji nije služio gospodara
njega nedostojnog.
 • 9 Sretan onaj koji je našao
razboritost2 i onaj koji može
držati besjedu pažljivim ušima.
 • 10 Kako je velik onaj koji je našao
mudrost!
Ali ništa ne nadilazi onog koji
se boji Gospoda3.
 • 11 Strah od Gospoda nadilazi
svaku stvar:
onaj koji ju posjeduje,
kome se može prispodobiti4đ
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif