Istiniti i lažni vjernici

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Istiniti i lažni vjernici

Istiniti i lažni vjernici


66 1 Ovako govori GOSPOD:
nebo je moj prijestol,
a zemlja podnožje mojim
stopalima.
Koja je dakle kuća koju
vi
gradite za mene?
Koje će biti mjesto mojeg
odmora?
2 što više, sva ta bića, moja je ruka
stvorila
i ona su moja1, sva ta bića
- proročanstvo GOSPODOVO -,
ja to prema ovom gledam:
prema poniženom, onom koji ima
duh ponizan,
i koji zadrhti na moju riječ.
3 žrtvuje se bik,
ali čovjek je zaklan!
kolje se ovca, ali također je
čovjek zaklan!
uzdiže se jedan milodar, ali
to je krv , svinje!
čini se spomen *tamjana,
ali to je za blagosloviti , jednom
zlotvornom idolu!
Ti ljudi, to je sigurno, izabiru svoje
vlastite putove2
i uživaju u svojim
gnusnostima.
4 Ja, to je sigurno, ja ću izabrati želje
o njihovu trošku,
i navest ću na njih ono što
im stvara užas.
Ja sam zvao, u stvari, a nitko mi nije
odgovorio,
ja sam govorio, a oni nisu slušali;
oni su činili što je zlo u mojim
očima,
oni su izabrali što meni ne godi.
Gospodin donosi okrjepu i
suđenje
5 Slušajte riječ OSPODOVU,
vi koji drhtite na riječ njegovu:
Vaša braća koja vas mrze
i koja, zbog mog imena,
vas izbacuju
rekla su:
” Nek' dakle GOSPOD pokaže
svoju slavu
i da mi vidimo vaše slavlje!“
Ali, oni su ti koji će
biti posramljeni .
6 Jedan glas, jedan žamor iz
Grada, jedan glas, iz
Templa!
To je glas GOSPODOV: on
uzvraća,
svojim neprijateljima, njihov
postupak.
7 Prije no što bi na djelu, ona je
porodila1,
prije no što joj dođoše
bolovi,
ona se oslobodi jednog
dječaka.
8 Tko je ikad čuo jednu
jednaku stvar?
Tko je ikad vidio sličnu
jednu stvar?
Jedna zemlja je li rođena
odjedanput,
jedan narod je li rođen
odjedanput da, tek što
se stavi na djelo
*Sion porodi svoju djecu?
9 Hoću li ja otvarati
prijelaze u život, a
da ne bude rađanja?
- reče GOSPOD.
Da li ću ja, koji dajem porađati,
nametnuti jednu prinudu?
- Kaže tvoj Bog.
10 Kličite s Jeruzalemom,
veselite se zbog njega, vi svi
koji ju volite.
S njom, budite oduševljeni,
da oduševljeni,
vi svi koji se ožalostite
zbog nje1a .
11 Da vi sisate mlijeko i budete
nasićeni njenim okrjepljujućim
prsima!
Da izvučete najviše moguće1
i uživate
od njene blažene dojke!
12 Jer ovako govori GOSPOD:
Evo ja ću učiniti stići sve do njega
mir2 kao jednu rijeku,
i, kao jedan prelijevajući
potok,
slavu naroda.
Vi ćete biti nadojeni, nošeni na
njegovim kukovima,
i maženi na koljenima.
13 Zbit će se kao s jednim čovjekom
kojeg njegova majka krijepi:
ja sam taj koji, tako, vas će
okrijepiti,
da, u Jeruzalemu, vi ćete
biti okrijepljeni.
14 Vi ćete vidjeti, vaše će *srce
biti oduševljeno,
vaše kosti3 kao jedna tratina
bit će okrijepljene.
Ruka će GOSPODOVA dati se
opaziti svojim slugama,
ali on će se pokazati gnjevnim
protiv svojih neprijatelja:
15 Evo, doista, GOSPODA:
to on u vatri dolazi,
njegova kola jednaka jednom
tajfunu, za izravnati svoj dug
gnjeva jarosåću
i svoj dug prijetnji
plamenom vatre.
16 Da, to naoružan vatrom ulazi u
suđenje sa svakim tijelom,
i također naoružan svojim mačem:
brojna bit će bića probodena
od GOSPODA.
17 Oni koji sebe drže ”presvetima“ i
*”čistima“
za pristup k vrtovima
u pratnji broja jedan, koji
jest u sredini,
oni koji jednu s
meso
svinje,
gnusnih životinja i
miševa1,
svi zajedno izdahnut će
- proročanstvo GOSPODOVO.