Gedaliasovo ubojstvo

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Gedaliasovo ubojstvo

Gedaliasovo ubojstvo

( 41.13; usp 2Krlj 25.2526)
13 Došavši kod Gedaliasa u Mispu, Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici izdvojenih postrojbi koji bijahu u polju 14 njemu rekoše: ” Ne znaš li ti dakle da je Baalis, kralj Amonita1,
zadužio Jišmaela, sina Netanijeva, da te ubije? “ Ali, Gedalias, sin Ahikamov, odbi to povjerovati. 15 Tad Johanan, sin Kareahov, u potaji zamoli Gedaliasa, u Mispi: ” Dopusti da ja idem
ubiti Jišmaela, sina Netanijeva, a da nitko to ne zna. Hoćeš li ti zaista da te on ubije? Svi Judejci okupljeni oko oko tebe bili bi napušteni i ono što ostade od Jude propalo bi! “ 16 Gedalias,
sin Ahikamov, odgovori Johananu, sinu Kareahovu: ” Ne čini to! To što ti pričaš o Jišmaelu pogrešno je. “
41 1 U sedmom mjesecu2, Jišmael, sin, Netanijev, sin Eli Elišamov, kraljevske krvi, jedan od visokih krajevih službenika, dođe pronaći Gedaliasa, sina Ahikamova, u Mispi, praćen od
desetorice ljudi, i ondje, u Mispi, oni ručaše zajedno. 2 Iznanada, Jišmael, sin Netanijev, i desetorica ljudi koji ga pratiše ubiše Gedaliasa, sina Ahikamova, jednim udarcem mača. Tako
on ubi onoga koga kralj Babilonije bijaše imenovao povjerenikom u zemlji. 3 Isto tako, Jišmael pobi sve Judejce koji se nalaziše s njim s Gedaliasom u Mispai, kao i Kaldejce1 koji se
nalaziše u Mispai, vojnike.
4 Deset dana poslije ubojstva Gedaliasa nitko ne budući upućen, 5 stigoše ljudi iz Sišema, Sila i Samarije, bijaše ih 80; obrijane brade; rastrgane odjeće, pokriveni urezima, oni nosiše
milodare2 i *tamjane namijenjene Templu. 6 Jišmael, sin Netanijev, iziđe iz Mispe njima u susret; sve hodajući, on ne prestajaše plakati; stigavši do njih, on im reče: ” Dođite vidjeti
Gedaliasa, sina Ahikamova! “ 7 Kako oni stigoše u središte grada, Jišmael, sin Netanijev sasiječe ih i pobaca u žusternu on i ljudi koji ga pratiše. 8 Bijaše među njima deset ljudi koji rekoše
Jišmaelu: ” Ne ubijaj nas: mi imamo skrivene hrane u prirodi: pšenice, ječma, ulja i meda. “ Jišmael odustade pobiti ih s njihovom braćom.
9 žusterna3 u koju Jišmael pobaca sve lješeve ljudi koje bijaše sasjekao bijaše velika žusterna koju izgradi kralj Aza kad bijaše napadnut od Baeša iz Izraela. Jišmael, sin
Netanijavljev, ispuni ju svojim žrtvama.
10 Tada Jišmael odvede kao zarobljenike sve preostalo pučanstvo Mispe: princeze i sve ljude koji još živješe u Mispi, one koje Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, bijaše povjerio
skrbi Gedaliasovoj, sina Ahikamova, odvede ih zarobljene i ode se pridružiti Amonitima.
11 Budući doznao koji su zločin počinili Jišmael, sin Netanijavljev, Johanan sin Kaerahov, i svi zapovjednici izdvojenih postrojbi koji bijahu s njim 12 sakupiše svoje ljude i staviše se pohod
protiv Jišmaela, sina Netanijeva. oni ga nađoše pokraj velike vode Gabaona1. 13 Kad svi ljudi koji bijahu s Jišmaelom vidješe Johanana, sina Kaerahova, i sve zapovjednike postrojbi koji ga
pratiše, oni se obradovaše; 14 svi ljudi koje Jišmael bijaše odveo zarobljene iz Mispae okrenuše se i vratiše k Johananu, sinu Kareahovu. 15 što se tiče Jišmaela, Sina Netanijavljeva, on se
spasi s osmoricom ljudi, pred približavanjem Johanana, sina Kaerahova, i nađe se kod Amonita.
16 Tada Johanan, sin Kaerahov, kao i zapovjednici postrojbi koji ga pratiše uzeše na skrb sve ostalo pučanstvo one koje Jišmael, sin Netanijavljev, bijaše zarobljene poveo iz Mispe, poslije
ubojstva Gedaliasa, sina
Ahikamov: ljude, vojnike, žene, djecu i dvorsko osoblje dovedeno iz Gabaona; 17 oni se staviše na put i zaustaviše se u taborištu Kimham1 u okolici Betlehema, spremni poći u Egipat, 18
oni pobjegoše Kaldejcima koji su ih plašili jer Jišmael, sin Netanijavljev, bijaše ubio Gedaliasa, sina Ahikamova, povjerenika zemlje imenovanog po kralju Babilonije.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif