Namijenjena područja

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Namijenjena područja


45 1 ” Kad budete dijelili zemlju u parcele, predujmit ćete jedan dio za GOSPODA; ona će biti sveta, uzeta na zemlju; duljina: 25.000 lakata3; širina: 10.000. Ona će biti sveta na svem

području, posvuda. 2 Bit će, unutra, za *svetište, jedna č�etvorina od 500 lakata na 500 i, svud uokolo nje, jedna zona od 50 lakata. 3 Na sve što vi budete predujmili, ti ćeš odmjeriti u

dužinu 25.000 lakata i na širinu 10.000; ondje će biti svetište, presveto mjesto. 4 Sveto, uzeto na zemlju, to mjesto pripadat će svećenicima koji opslužuju svetište, onima koji prilaze

GOSPODU za služiti ga; oni će tako imati jedno gradilište za svoje kuće i jedno mjesto sveto za svetište. 5 Zona od 25.000 lakata dužine i 10.000 širine pripadat će *levitima koji opslužuju

Kuću; oni će tu posjedovati dvadeset gradova.1 6 Za područje grada, vi ćete dati 5.000 lakata u širinu i, u duljinu 25.000 odgovarajući dio svetišta; to će biti za sav dom Izraelov. 7 Bit će za princa

jedna zona sa svake strane od, strane svetište i od strane grada, uzduž dijela svetišta i od strane dijela grada: sa strane i u smjeru mora2, i sa strane i u smjeru istoka; njegova duljina

odgovarat će svakoj čestici, počev od primorske granice sve do istočne granice 8 zemlje; to će biti njegovo područje u Izraelu. Tako moji prinčevi ne će izrabljivati više moj narod; oni će

davati zemlju kući Izraelovoj, njegovim plemenima.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif