Razredi pjevača

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Razredi pjevača

Razredi pjevača[uredi]

25 1 David i vojni poglavari staviše na sranuza službu sinove Asafljeve, Hemanove i Jedutunove koji *prorokovaše uz citre, harfe i cimbala. Evo broja ljudi koji su vrsiđli tu službu:
2 Za sinove Asafove: Zakur, Josip, Netanija i Azarela. Sinovi Asafovi bijahu pod ravnanjem Asafovim koji prorokovaše pod ravnateljstvom kraljevim.
3 Za Jedutuna, sinovi Jedutunovi: Gedalijahu, Seri, Ješajahu, Hašabijahu, Matitijahu i Šimej, šestorica, pod ravnanjem njihovog oca Jedutuna koji prorokovaše uz kitaru za slaviti i hvaliti GOSPODA.
4 Za Hemana, sinovi Hemanovi: Bukijahu, Matanijahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, RomamtiEzer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot1; svi oni bijahu sinovi Hemana, vidovnjaka kraljevog,2 koji njima prenosiše riječi Božje za uzdizati njegovu moć; Bog dade Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri: 6 oni bijahu svi pod ravnanjem svog oca za pjevati o Kući GOSPODOVOJ, uz cimbala, harfe i kitare, za službu Kuće Božje, pod ravnanjem kraljevim, Asafljevim, Jedutunovim i Hemanovim. 7 Njihov broj, s njihovom braćom obrazovanom za pjevati GOSPODU svih s majstorstvom bijaše 288.
8 Oni ždrijebaše red službe, za male kao i za velike, za učitelja kao i za učenika.
9 A prvi ždrijeb bi za Asafa, na Josipa.
Drugi, Gedalijahu; on, njegovi sinovi
i njegova braća: dvanaest.
10 Treći, Zajur; njegovi sinovi i njegova
braća: dvanaest. 11 Četvrti, Jiceri;
njegovi sinovi i njegova braća:
dvanaest.
12 Peti, Netanijahu; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
13 Šesti, Bukijahu; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.14 Sedmi,
Jezarela; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
15 Osmi, Ješajau; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
16 Deveti, Matanijahu; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
17 Deseti, Šimej; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
18 Jedanaesti, Azarel: njegovi sinovi i
njegova braće: dvanaest.
19 Dvanaesti, Hašabija; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
20 Trinaesti, Šubael; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
21 Četrnaesti, Matitijahu; njegovi sinovi
i njegova braća: dvanaest.
22 Petnaesti, Jeremot; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
23 Šesnaesti, Hananijahu; njegovi
sinovi i njegova braća: dvanaest.
24 Sedamnaesti, Jošbekaša; njegovi
sinovi i njegova braća: dvanaest.
25 Osamnaesti, Hanani; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
26 Devetnaesti, Maloti; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
27 Dvadeseti, Eliata; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
28 Dvadeset i prvi, Hotir; njegovi sinovi
i njegova braća: dvanaest.
29 Dvadeset i drugi, Gidalti; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
30 Dvadeset i treći, Mahaziot; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
31 Dvadeset i četvrti, RomantiEzer;
njegovi sinovi i njegova braća:
dvanaest.